DE WERELD NU

NL2023 – VVD meegezogen in paniek over PVV

Nationaal-Progressivisme, GR2022, NL2023 32

De stevige opmars PVV-opmars vlak voor NL2023 begint heeft paniek veroorzaakt. VVD-lijsttrekker Yesilgoz adresseerde dat vanmiddag als een goed afgerichte zeehond, die weet waarmee ze wel en geen visjes krijgt.

Staatsrechtelijk is het een bespottelijke manoeuvre – de positie van de premier is in Nederland staatsrechtelijk niet van speciaal groot belang. Waarom dan onderstaand plotselinge paniekvoetbal?

Met leiderschap heeft het dan ook niets van doen. Op erg veel leiderschap heeft men Rutte evenmin ooit kunnen betrappen, en of een overgang naar een daadkrachtig PVV-leiderschap geaccepteerd zou worden kan én moet worden betwijfeld. Er is dus iets anders aan de hand, iets dat equivalent is aan wat voorheen het geheim van Soestdijk werd genoemd: de stiekeme werking van de macht.

Welke sleutelpositie vervult de premier dan tegenwoordig? Theoretisch is hij niet meer dan een primus inter pares. Dat is iets dat al vaker ter discussie is geweest: de premier is cruciaal voor de wijze waarop Nederland vanuit Brussel wordt gemanipuleerd. Het parlement heeft al regelmatig geprobeerd de premier met instructies naar EU-toppen te sturen, maar het succes daarvan zweeft rond de nul. Rutte haalde dan zijn schouders op, en zei dat er situaties waren ontstaan waarin hij iets beslissen moest, waaraan Nederland vervolgens gebonden zat.

Het is duidelijk dat de Nederlandse ambtelijke elite hysterisch zou worden als een EU-kritisch politicus als Wilders Nederland op zo’n top zou vertegenwoordigen. Nog afgezien van de insider-verhalen waarmee hij thuis zou komen, die zouden illustreren hoezeer Nederland weinig meer dan een EU-wingewest is geworden. Er zijn zaken die de Nederlandse elite niet weten wil, en we zitten met een MSM die dat graag zo houdt.

De VVD-lijsttrekker heeft van achter de coulissen te horen gekregen dat een kabinet onder leiding van de PVV hierom als zeer onwenselijk wordt beschouwd. Ook – of juist – als die partij met afstand de grootste zou worden op 22 november. Het gestadig omhoog schieten in de peilingen van de PVV van de laatste dagen maakt dat een reële optie. Zeehond Yeşilgöz deed wat van haar werd gevraagd, en de journalistiek gaf de gevraagde voorzet.

De Nederlandse EU-gezinde elite zal morgen met samengeknepen billen de uitslagen afwachten. Wie graag lacht om politiek gestuntel zal morgen PVV moeten stemmen: Een ruime overwinning van Wilders cs morgen zal meer duidelijk maken over hoe het in ons land werkt dan wat je verder ook verzinnen kunt.


Meer over NL2023 zult u de komende tijd onder deze link kunnen vinden.

32 reacties

 1. Anonymous schreef:

  Vrijheid van godsdienst is niet oneindig. Zou er een religie van koppensnellers komen dan zal daar ook paal en perk aan worden gesteld. Een praatje voor de bühne dus. Wat je wilt is dat een ieder die zich ernstig misdraagt, zeker bij herhaling, uit de samenleving wordt gehaald in plaats van gepamperd. Zonder dat er met meerdere maten wordt gemeten. Waarbij je eerst de aandacht richt op die groepen die het hoogst in de ongewenste statistieken staan, simpelweg omdat je dan in de kortste tijd het meeste resultaat behaald. Nog afgezien van het afschrikwekkende effect op hen die overwegen dergelijke stappen te ondernemen.

  De asiel/migratiebeleidscrisis is een bodemloze put die op allerlei terreinen meer kost dan het oplevert, en wel dusdanig dat zij andere zaken die opgepakt dienen te worden in de weg staat. Daar bovenop komt nog een riedel aan dwangwetten. Het verhaal ‘is ook een Nederlander’ is kul, want autochtonen staan achterin de wachtrij en krijgen geen gratis hotelschepen, eten, onderdak, zorg, begeleiding en noem maar op. Een compromis valt te overwegen, namelijk AZC’s en dergelijks enkel en alleen vlak in de buurt van miljoenenwijken, ministeries en zo meer. Als het werkelijk zo verrijkend is, dan kan daar geen bezwaar tegen zijn. Ben je van welkom, welkom, geniet er dan zelf ook met volle teugen van. Goed voorbeeld doet volgen, toch? Maar nee, NIMBY is het dan. Een andere remedie is om hen die niet echt vluchteling of arbeidsmigrant zijn op te vangen in kampementen, kazernes en zo meer, met basis bed, bad en brood, en zonder verlof, net zolang totdat ze vertrekken. Echte vluchtelingen zouden zelfs daarmee tevreden zijn. De vrijkomende, alles inclusieve (ook zorg), hotelschepen en zo meer kunnen dan bemenst worden door bejaarden die daarvoor kiezen (tegen inlevering pensioen), de daarmee vrijkomende woningen kunnen dan naar woningzoekenden. Nog steeds humaner dan de vele gezinnen die zonder pardon op straat worden gedonderd omdat ze de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Mensensmokkelaars oppakken, berechten en opsluiten helpt daarbij. Daar vallen dus ook schepen, bussen, alles, onder die schipbreukelingen niet afleveren bij de dichtstbijzijnde haven, niet weigeren “vluchtelingen” over vele grenzen te transporteren en meer van dat. Bemanning arresteren wegens mensensmokkel, materiaal in beslag nemen en verbeuren.

  Klimaat, natuur, milieu, is in mug Nederland tot olifant gemaakt. Proportionaliteit is in geen velden of wegen te bekennen. Wel een bodemloze put. Als er iets verstikkend in zo’n beetje alles is, dan is het wel die deken aan “beleid”. Echte natuur is wat je krijgt als je alle mensen uit Nederland haalt en wat de natuur dan doet, dat is echte natuur. Niet die gecultiveerde subsidie leverende stukjes grond, waar een drol al teveel voor is. Terwijl Tata Steel gewoon doorstookt, maar dat telt niet mee, want die troep komt verder dan 25 km weg neer. Net zoals die gigantische zeeschepen niet vervuilen, maar een miniem vissersbootje wel.

  Extra belasting voor bedrijven en rijken (meestal aandeelhouders) is jezelf in de vingers snijden, want die gaan die extra kosten simpelweg doorberekenen, of van directies eisen dat er gesaneerd gaat worden. Naast dat je jezelf economisch uit de markt werkt. Verlaging van de toenemende belastingen en heffingen waar de gewone burgers mee te maken is makkelijker en effectiever. Kan zelfs de toenemende armoedeval onder de bevolking stoppen. Te betalen door het groeiende ambtenarenleger (dat eerder tegen ons dan voor ons werkt) te snoeien, subsidiestromen de nek om te draaien, alsmede een paar andere waanzin constructies. Als burgers meer te besteden hebben dan zal door middel van donaties vanzelf blijken welke van die thans gesubsidieerde clubjes werkelijk het geld van de burgers verdienen. Tot die tijd is het merendeel slechts een middel tot iemand anders doel, op en ten koste van de meerderheid.

  De energietransitie is zo’n waanzin iets. Miljarden worden gedumpt in natuur, klimaat en milieu beschadigend toekomstig chemisch afval dat, zeker economisch, niet te recyclen valt. Zogenaamd om energie onafhankelijk te worden, maar in werkelijkheid leidend tot onbetaalbare energie onzekerheid, de gegarandeerde doodsteek voor iedere moderne beschaving. Tevens alles behalve gratis energie, want Sick Building Syndrom isolatie, warmtepomp, brandverzekering verhogende zonnepanelen, stekkerauto’s, veel zwaarder elektriciteitsnetwerk door half Nederland om te spitten, vogelhakselaars, en natuurvernietigende biomassacentrales zijn alles behalve gratis. En dan nog zit je in de kou, omdat je nog steeds de hoofdprijs betaald voor die “gratis” energie. Fossiele brandstoffen zijn en blijven veel effectiever en efficiënter. Daarnaast aanzienlijk meer duurzamer als je die eerst op verbruikt. Naast dat zonder fossiel duizenden producten niet meer gemaakt kunnen worden. Aantal alternatieven daarvoor: naderend tot nul, en helemaal nul als je kijkt naar duurzaamheid en kostprijs.
  Dus, horizonvervuiling alom, dalende huizenprijzen en woongenot, veranderend weer door die vele vogelhakselaars, brown-outs en black-outs, duizenden alledaagse producten die onbetaalbaar worden of verdwijnen en waarvoor geen goed alternatief is, vis- vogel- en insectenstand gedecimeerd, duizenden tonnen meer gif in het milieu (want al dat spul wordt allesbehalve milieuvriendelijk onderhouden en gebouwd), meer afhankelijkheid van buitenlandse kindslaven.
  Die energietransitie is simpelweg handel om veel geld, arbeidskapitaal en grondstoffen om te zetten in geldstromen die verdwijnen in de diepe zakken van buitenlandse bankrekeningen. Daarnaast is het onzin dat we onze innovatie daarin voor goudgeld kunnen gaan exporteren (in Duitsland was een eerdere poging daartoe een honderden miljarden mislukking, ze stoken nu bruinkool), want dat wordt achter elkaar gejat en geproduceerd in landen waar grondstoffen, energie en arbeidskapitaal ruimschoots voorradig zijn. Moet de Nederlandse handelaar nog meemaken die dan zegt: nee, doe mij die maar niet, doe mij maar die veel duurdere. Of een Nederlands bedrijf die dan nog kan concurreren met de rest van de wereldmarkt. Eerder zullen Nederlandse bedrijven besluiten om te vertrekken, ook vanwege de toenemende wurgregels.

  Opmerkelijk trouwens dat we wel energie onafhankelijk dienen te worden om niet langer daarvoor afhankelijk te zijn van andere landen, maar voor voedselzekerheid geldt juist het omgekeerde. Dat moet van ver weg food hubs gaan komen (met diesel en stookolie), liefst insectenprut waarvan de lange termijn medische gevolgen onbekend zijn, bosvernietigende soja en zo meer plantages, en dieren verplaatst naar landen waar ze vele malen slechter en voedsel onveiliger behandeld gaan worden. Dierenleed verminderen in de praktijk. Eerder een Pavlov NIMBY emo wensdenken, gespeend van realisme. Al oproepen gehoord om het Offerfeest te verbieden? Nee, want meten met twee maten, geen echte principes dus.

  Zorg, woningnood, veiligheid op straat, zelfredzaamheid, zijn het kind van de rekening. Het is duidelijk dat daar geen prioriteit aan wordt gegeven. Al vele jaren niet.

  Dat “we hebben de EU nodig” is kwats. Het kost ons bergen geld waarvoor we minder rechten en meer plichten voor terugkrijgen. Daarnaast wordt onze zelfzeggenschap meer en meer afgepakt en verworden we een wingewest. Nog afgezien van de afbraak van zelfbeschikking, privacy en vrijheid van meningsuiting middels CSS, e-ID, DSA, WHO Verdrag en nog veel meer. Europa kan niet om Nederland heen, gezien onze diepzeehavens en logistieke (transport en opslag) capaciteit. Niet voor niets kiest Amerika steeds voor Nederland bij grote troepenverplaatsingen, alsmede de nodige multinationals. Een Nexit kan derhalve uiterst lucratief zijn. Sancties? Ok, dan geen doorvoer meer. Korting voor hen die wel handelsverdragen afsluiten op onze voorwaarden (die hebben dan een concurrentie voorsprong). Enkel politici die lachen om Groningen, Toeslagaffaire, geitenpadjes, grondwet brekende Covid maatregelen, en soortgelijk, werken mee aan het uitleveren van Nederland. Niet voor het volk, maar voor hunzelf.

  Vertrouwen in de politiek nadert het vriespunt, simpelweg omdat ze met van alles en nog wat wegkomen, ze zich nergens echt verantwoordelijk voor voelen, en niet ter verantwoording geroepen kunnen worden, want ze houden van alles en nog wat achter, lakken van alles weg, verdraaien de boel, en negeren zelfs aangenomen moties. Daarbij geholpen door propagandistische, want ruimschoots gesponsorde en gekaapte, “vrije” media, die niet vies zijn om andersdenkenden te demoniseren, terwijl ze zelf respect eisen. Hypocriet, met name hen die om ideologische of religieuze redenen zichzelf boven de wet wanen. Nog erger hen die menen gerechtigd te zijn om geweld te gebruiken en er dan met een foei gesprek van afkomen, want die voelen zich dan gesterkt in hun overtuigingen. Hooggeplaatste gerechtsdienders die daarin faciliteren dienen dergelijke lieden gehuisvest te krijgen in hun eigen woonomgeving. Want het stopt pas als ze er zelf last van krijgen.

  Oorlogen in corrupte of terroristische staten worden rijkelijk bestrooid en geëxcuseerd met allerlei drogredenen, want wat de andere kant is aangedaan wordt gebagatelliseerd. Zogenaamde “onafhankelijke” berichtgeving verwoord eenzijdig. Andere geluiden gecensureerd. Meten met twee maten, alweer. Een gelijke of zelfs ergere situatie in andere landen worden genegeerd. Een half miljoen moslim burgers vermoord door andere moslims, hoor je niets over. Een miljoen Afrikaanse soldaten die over en weer complete dorpen uitmoorden, hoor je niets over. Evenals waarschuwingen aangaande het risico op oorlogswapens die de zwarte markt opkomen, of terroristen die worden geëxporteerd.

  De Nederlandse cultuur, normen, waarden en tradities (dat tot een bloeiende beschaving heeft geleid met weinig misdaad en prima rondkomende eenverdiener gezinnen) worden stelselmatig afgebroken en aangevallen door schreeuwende minderheidsgroeperingen, direct of indirect door de overheid gesteund, wiens doen en laten langs een geheel andere lat worden gelegd dan andersdenkenden wiens doen en laten nog geen 10% zijn van wat ze zelf doen. Ze zetten zelfs kinderen in.

  Geheel toevallig vindt dit alles plaats in de gehele westerse wereld. Toeval? Of een plan?
  De rest van de wereld? Die is bezig afscheid te nemen van de petro dollar, weert “vluchtelingen”, duld veelplegers geenzins, is hard bezig hun economie te verstevigen, evenals hun energiezekerheid.

 2. RlCsouIph schreef:

  dhaRjiNeMT

 3. Cylin schreef:

  Kan me wel voorstellen dat de VVD niet graag met de PVV zou regeren, gezien het VVD beleid van de afgelopen jaren. Nu kunnen ze hun immigratiestandpunten niet als wisselgeld inzetten bij de onderhandelingen en zal er echt iets moeten gebeuren, dat zal schrikken zijn.

  @Anonymous: complimenten.

 4. Anneken schreef:

  @anonymous Geweldig stuk. Mooi overzicht.

 5. Anonymous schreef:

  @Cylin, dank.

  @iedereen, dan hoort u het ook eens van een ander:
  https://video.twimg.com/amplify_video/1702467193726705664/vid/avc1/960×540/Lk9xxWlHBqilJkG4.mp4

 6. Anonymous schreef:

  @Anneken, ook dank

 7. Anonymous schreef:

  Eerste exit poll, PVV zo’n beetje verdubbeld, de grootste met ruime afstand. Benieuwd hoe de linkse volksverlakkers (waaronder VVD) dat gaan bestrijden. Tevens kijken hoeveel respect onze zogenaamde volksvertegenwoordigers daadwerkelijk hebben voor de democratie, de wil van het volk, de ruime meerderheid. Buigen zij, of bestrijden zij?

 8. Anonymous schreef:

  Klaver (met zoveel woorden): we gaan vechten voor de kiezers die buitengesloten worden, volgens ons dan, en dat doen we door te beginnen met het uitsluiten van de miljoenen PVV kiezers. Gedecimeerd partijtje trekt een radicale grote broek aan, zonder respect voor democratie.

 9. Anonymous schreef:

  VVD: Wij zien geen kans voor Wilders om een meerderheid te vormen. Zoiets heet een cordon sanitaire, tegen beter weten in, en tegen de wil van het volk in.

 10. Anonymous schreef:

  Jetten: Schuld van VVD dat PVV de grootste zijn geworden (schijnt dus niets te maken te hebben met het maatschappelijk economisch afbraakbeleid van D66). D66 gaat blijven strijden voor de rechten van de “uitgeslotenen”. Dat de ware uitgeslotenen hun democratische meerderheid hebben behaald wordt niet benoemd. Kennelijk niet ter zake doende.

 11. Anonymous schreef:

  Timmermans: Iedere Nederlander is gelijk, ook zij die hier naartoe “vluchten”. Vandaar dat autochtone echte Nederlanders achter worden gesteld, en nog niet Nederlanders voorkeursbehandeling krijgen, ten koste van de rest. Tevens oproep om een links blok te vormen (lol, onder de noemer van democratisch), om te blijven bestrijden waar stemmers op een democratisch grootste partij voor gekozen heeft.

 12. Anonymous schreef:

  Volt: Wij vinden dat de PVV allerlei mensen uitsluit en dat is een groot onrecht, dus sluiten wij PVV kiezers uit.

 13. Anonymous schreef:

  CDA: Wij beraden ons nog.

 14. Anonymous schreef:

  SP: blah, blah, blah

 15. Anonymous schreef:

  NSC: Wij zijn beschikbaar om te besturen. Functie elders is in Den Haag de komende jaren.

 16. Anonymous schreef:

  NOS: Volgens “onhankelijk” onderzoek ziet een meerderheid een MP van PVV of GL-PvdA niet zitten.

 17. Anonymous schreef:

  CU: Wij gaan ons bescheiden opstellen.

 18. Anonymous schreef:

  Islamitische partijen: Wij maken ons grote zorgen om winst PVV. Goh, misschien je eens gedragen? Echt integreren en zo? Je jeugd positief verschilmakend aanspreken op hun wanstaltige gedrag? Niet ophitsen en zo?

 19. Anonymous schreef:

  BBB: Wij gaan de onderhandelingen in.

 20. Anonymous schreef:

  SGP: Wij zijn stabiel.

 21. Anonymous schreef:

  Vluchtelingenwerk: Grote zorg om winst PVV. Ja joh? Worden er misschien persoonlijke winstmodellen bedreigd als dat beslecht wordt?

 22. Anonymous schreef:

  Maurice de Hond: 15% van de VVD keizers is naar de PVV gegaan.

 23. Anonymous schreef:

  Linkse (studenten)steden lijken meer te kiezen voor GL-PvdA. De vraag is of studenten wel stemrecht mogen hebben, gelijk militairen (onder het argument dat die slechts kiezen voor die partij met het grootste militaire budget), aangezien de vraag is of studenten (mede dankzij schoolse indoctrinatie) wel stemrecht zouden mogen hebben, want de studentenpopulatie misplaatst de stem van de plaatselijke langdurig woonachtige bevolking. Met andere woorden, die studenten zadelen een stad op met hun eigen kortstondige en kortzichtige inzichten, terwijl zij slechts tijdelijke gasten zijn.

 24. Anonymous schreef:

  DENK: Alle lof voor Hamas terroristen, die ongewapende onschuldige burgers, jong en oud, wreed vermoord hebben, of Nederland daarvoor wil buigen, en wel nu!

 25. Anonymous schreef:

  In stedelijke gebieden winnen minder westers georiënteerde partijen, langzaam maar zeker, steeds meer terrein. Sharia welkom iemand? U weet hoe de Sharia denkt over letterbaktypes en wat daar mee moet gebeuren? Alsmede linksdenkenden.

 26. Anonymous schreef:

  Voorspellingen: 38 zetels voor de PVV, 24 zetels voor de nummer twee en drie. Benieuwd naar hoe die partijen dat op werkelijke democratische waarde gaan schatten, of dat ze weer miljoenen kiezers ongezien aan de kant schuiven. Zogenaamd democratisch als dat ze beweren te zijn.

 27. Cylin schreef:

  Ha, de VVD wil wel een PVV-NSC-BBB regering gedogen in de hoop dat die snel valt. En dan na de volgende verkiezingen verder met Rutte V beleid.
  Ik dacht eerst dat Timmermans niet lang in de Kamer zou gaat zitten, maar nu denk ik dat die ook verwacht dat de volgende verkiezingen niet lang op zich zullen laten wachten. Zelf denk ik dat zijn Groenlinks sneller uit elkaar valt dan de volgende regering, maar we zullen zien.
  Omzigt heeft trouwens gezien zijn stemgedrag wel een heel grote mond over rechtsstatelijkheid.

 28. Gerrit Joost schreef:

  Jammer dat Veren of lood vol in verval is geraakt. Een causaal verband met de staat van ons land? Blij weer eens een artikel van Hannibal te lezen. Hoe gaat het met je? En dan de commentaren met weer zo’n raak stuk van Anonymous! Heerlijk! Deze site was voor mij een gaaf vaasje, een dagelijks kado’tje. Zonder VoL is het leven leger.

 29. Hannibal schreef:

  @Gerrit Joost
  Ik ben aan het ontwrakken, maar dat zal nog wel wat tijd kosten. Die beroerte (Ik schreef er iets over op 15 augustus) was de mijne, maar ik kan al weer redelijk lopen. Zoals het was wordt het niet meer – vind ik zelf ook jammer, maar de fut ontbreekt.

 30. Anonymous schreef:

  Geachte @Hannibal, hoop doet leven. Uiteindelijk gaat het niet om wat je verloren hebt, maar om wat je er nog steeds van kunt maken, ondanks alles. Is het niet voor jezelf, dan wel voor anderen. Positief verschil blijven maken geeft inspiratie (ook voor anderen), vreugde en heel veel meer. In de kern dicht bij je ware zelf blijven. Hoe moeilijker de situatie, hoe makkelijker de successen, want wat voor de ene persoon onbeduidende vooruitgang is (omdat ze zelf nooit in een vergelijkbare situatie zijn geweest), is voor een ander een gigantische stap voorwaarts, derhalve een overwinning. Vele kleine stapjes leiden tot een marathon. Zie het echter niet als een marathon, maar als steeds kleine stapjes voorwaarts. Uiteindelijk wordt dat hink, stap, sprong. Mijn ex-schoonvader heeft die instelling, hij gaat richting 90 jaar momenteel, kan nog steeds alles zelfstandig, ondanks vier verlammende beroertes mee te hebben gemaakt vanaf ongeveer zijn dertigste. Hij is simpelweg te koppig om te buigen voor wie of wat dan ook, waaronder zijn eigen lichaam. Dwingt zichzelf om nog een extra stapje te doen. Maar altijd tevreden met wat hij (uiteindelijk) nog wel kan bereiken met dergelijke wilskracht, want een dertiger is hij al lang niet meer.

 31. Hannibal schreef:

  @Anonymous
  Opbeurende woorden! Ik zal ze in gedachten houden, merci.

 32. Anonymous schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=OV5_LQArLa0

  @Hannibal, dank voor alles wat u doet en gedaan heeft. U bent in mijn hart, waar slechts slechts weinigen toegang tot hebben. Inspirerend voor anderen, altijd een plus. U en de uwen alle goeds gewenst. You’ll never walk alone. Because of what you did.

  Dank zoveel. VoL is waar ik mij thuis voel. Een bijzondere prestatie, en ongeëvenaard, die ik nergens elders gevonden heb.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.