DE WERELD NU

NL2021 – waarom links klein is, maar steeds zijn zin krijgt

Politieke Correctheid, BIJ1, NL2021

Nu we serieus op weg maar NL2021 gaan, analyseert Syp Wynia de redenen dat links zo vaak en zo eenvoudig haar zin krijgt.

Er wordt gezegd dat de implosie van Forum voor Democratie ‘het gat op rechts’ verder vergroot. Rechtsvoelende kiezers worden slecht bediend, zo heet het. Dat blijkt te kloppen. ‘Rechtse’ standpunten halen het zelden, links domineert het Binnenhof. Dat komt ook, omdat partijen die rechts of centrumrechts heten te zijn, vaak links beleid mogelijk maken. Plus: tien andere verklaringen voor het Gat tussen Binnenhof en Burger.

Uit de verkiezingsprogramma’s die tot dusver zijn gepubliceerd, blijkt een collectieve trek naar links. Linkse partijen worden linkser, VVD en CDA trekken (verder) naar het midden, wat in hun geval ook betekent dat ze linkser worden. Maar waarom eigenlijk? Is er een gat op links?

Er is helemaal geen tekort aan links
Verkiezingsuitslagen en peilingen geven helemaal geen aanleiding voor die keuze van de politieke partijen, integendeel. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 haalden de linkse partijen (zonder D66) slechts 42 (28 procent) van de 150 Kamerzetels. Dat was, afgezien van de Fortuyn-verkiezingen van 2002, het absolute dieptepunt voor links. Vanaf 2017 bestond bijna de helft (74 zetels) van de Tweede Kamer uit leden van partijen die als rechts te boek staan (weer zonder D66).

Linkse partijen als PvdA, GroenLinks en SP traden ook niet toe tot de coalitie van RutteDrie. Toch hebben linkse partijen over het geheel genomen weinig te klagen over het beleid van het kabinet. Dat geldt bij uitstek voor het klimaatbeleid: RutteDrie wil Nederland klimaatkoploper maken, woningen van het gas en hoge klimaatuitgaven doen. Dat stond niet in de verkiezingsprogramma’s van partijen als VVD en CDA, maar is wel regeringsbeleid, voluit gesteund door de linkse oppositie. ‘Het gevoel bestaat dat burger het [gasverbod] opgelegd krijgt,’ zo concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau dit voorjaar.

Het klimaatbeleid is bovendien in een wet gegoten, de Klimaatwet, geldig tot 2050. Die wet is bedacht door de gesubsidieerde actiegroep Milieudefensie en overgenomen door de leiders van PvdA (Diederik Samsom, toen nog) en GroenLinks (Jesse Klaver). Die wet is gesteund door alle linkse partijen èn de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU en zet de lijnen uit voor de komende dertig jaar. Bij het klimaat regeert dus links, al zijn er ook heel wat bedrijven – die normaliter eerder bij VVD en CDA winkelen – die er graag een graantje van meepikken.

Politicologen kijken graag naar de standpunten van burgers over inkomens, Europa en immigratie & integratie om te bepalen of burgers links of rechtse standpunten hebben. Meer inkomensgelijkheid geldt als links, meer Europa ook. En minder immigratie en strenger op de integratie heet rechts te zijn.

Welnu: de Nederlandse kiezer heeft op dergelijke terreinen over het geheel genomen vrij stabiele standpunten – vaak veel stabieler dan de stemming aan het Binnenhof is. Over het geheel genomen willen veel Nederlanders (vooral ouderen) meer inkomensgelijkheid, zijn ze gematigd over de Europese Unie maar staan ze niet te springen om Meer Europa en wordt in meerderheid gevonden dat de Europese Unie al teveel macht heeft gekregen. En immigranten moeten zich aanpassen – en niet andersom – daar is een stabiele meerderheid voor.

Hoe wordt Nederland bediend?
Wordt ‘de’ Nederlander in deze opzichten bediend? Wie meer inkomensgelijkheid wil, wordt in zoverre bediend, dat Nederland op dit vlak al tot de gelijkste landen ter wereld behoort. De Rutte-kabinetten hebben de belastingen ook niet verlaagd – wat tot meer ongelijkheid had kunnen leiden – maar tegen de beloften in juist met tientallen miljarden per jaar verhoogd. Dat is niet rechts, dat is links.

Rechts wil minder immigratie, links meer – met name GroenLinks. En wat is de praktijk? Onder het ‘rechtse’ kabinet RutteDrie is de netto-immigratie naar Nederland tot recordniveaus gestegen. De bevolking van Nederland zou niet of nauwelijks meer stijgen, als er niet per saldo veel meer mensen naar Nederland zouden gaan dan er vertrekken, ruwweg zo’n 100.000 mensen per jaar. Dat legt een grote druk op natuur, milieu en klimaatdoelstellingen – maar daar heeft links het systematisch niet over.

De autochtoon moet nu integreren
Als het gaat om integratie wil steevast driekwart van de bevolking dat immigranten sneller, strenger en beter integreren. Maar gebeurt dat ook? De tendens is juist omgekeerd. Er is juist een snel toenemende tendens dat autochtonen zich moeten voegen naar de wensen van etnische minderheden. Er is weinig sprake meer van integratiebeleid, des te meer van ‘inclusie’ en ‘diversiteit’.

Het zijn niet meer de immigranten die zich moeten aanpassen, het zijn de autochtonen die zich moeten aanpassen. Dat is op vele vlakken overheidsbeleid. Zelfs premier Rutte heeft de uit de VS geïmporteerde –extreemlinkse – klacht van sommige Afro-Nederlanders dat er in Nederland ‘systemisch racisme’ is nederig en schuldbewust tot de zijne gemaakt.

Blijkens een enquête van EenVandaag vond in 2019 twee derde van de ondervraagde Nederlanders dat steeds vaker tradities moeten worden opgegeven: ‘We moeten ons steeds vaker aanpassen,’ zo heet het, ‘terwijl immigranten geen respect hebben voor Nederlandse waarden’. Zwarte Piet is een totem van deze trend, maar ook Michiel de Ruyter. Terwijl er steeds meerderheden waren voor het behoud van Zwarte Piet – enkele jaren geleden ook onder Surinamers – is deze folklorefiguur bijna verdwenen, hier en daar met Sinterklaas er bij. En Michiel de Ruyter is van nationale held bijkans slavenhandelaar geworden.

Nederland wil niet Meer Europa
En Europa? Het mag zo zijn dat in de Tweede Kamer vaak euroscepsis te horen is, maar het eind van het liedje is steevast dat de kabinetten-Rutte, tegenspartelend of niet, meewerken aan Meer Europa: meer geld naar Zuid- en Oost-Europa, meer bevoegdheden voor Brussel en minder macht voor de Tweede Kamer. Dat is wat D66 en GroenLinks willen en ook de PvdA – maar de rest officieel niet. Geen wonder dat GroenLinks en D66 het kabinet qua Europa enthousiaster steunen dan VVD en CDA doen.

Kamer en kabinet doen dus op toonzettende terreinen systematisch niet wat veel Nederlanders willen. Het regeringsbeleid heeft een systematische afwijking naar links. Dat komt niet omdat links regeert, maar omdat wat doorgaat voor rechts in de praktijk vaak links handelt.

De Staatscommissie-Remkes zei het twee jaar geleden ook al: ‘Op deze belangrijke thema’s [zoals Europa, migratie] wordt het electoraat inhoudelijk niet goed gerepresenteerd in de Tweede Kamer’. Dat is natuurlijk geen democratie zoals democratie bedoeld is.

Hoe is dat te verklaren?
Verklaring 1. Het Binnenhof is linkser dan Nederland. In de Tweede Kamer is 95 procent hoog opgeleid (in 1958 was dat nog driekwart). En, zo constateerde de Staatscommissie-Remkes, de opvattingen van hoog opgeleiden zijn vaak linkser dan die van lager opgeleiden. De volksvertegenwoordiging heeft dus een afwijking naar links, ten opzichte van het volk.

Verklaring 2. Het Binnenhof is geen afspiegeling van de kaart van Nederland. 60 procent van de Tweede Kamerleden woont in de Randstad, terwijl daar slechts 45 procent van de Nederlanders woont. Sterker: 38 procent woont in de vaak links gekleurde vier grootste steden, terwijl daar maar 13 procent van de Nederlanders woont.

Verklaring 3. Het Binnenhof wordt bevolkt door politici die ambtenaar waren en wellicht weer worden of anderszins afkomstig zijn uit de collectieve sector. Dat heeft tot gevolg dat ze doordrenkt zijn van (links) overheidsdenken en weinig antenne hebben voor het grootste deel van de samenleving, daar waar in de particuliere sector het geld wordt verdiend voor de collectieve sector.

Verklaring 4. Bijna een derde van de bevolking voelt zich systematisch niet of slecht vertegenwoordigd in Den Haag en stemt daarom vaak maar niet. Dat versterkt de relatieve oververtegenwoordiging van standpunten van vooral hoger opgeleiden. Overigens voelt ook een kwart van de hoger opgeleiden zich niet vertegenwoordigd in Den Haag. In 2012 zei twee derde van de laag opgeleiden: ‘Mensen zoals ik hebben geen invloed op de politiek’. 47 procent van de middelbaar opgeleiden en 28 procent van de hoog opgeleiden deelden die mening.

Verklaring 5. De polder versterkt links, niet rechts. Er wordt in Den Haag veel invloed uitgeoefend door bedrijven, vakbonden en milieuclubs. Die steunen de Europese integratie en hebben (veelal) als links beschouwde opvattingen over immigratie en integratie. Vaak wordt in de polder beleid gemaakt waarin belangen worden gediend, op kosten van burgers. De polder versterkt de Binnenhofse afwijking naar links.

Verklaring 6. Coalities helpen links. Hoe meer partijen in de coalitie, hoe groter de kans op afwijkingen van wat burgers willen. In een regeerakkoord kunnen wensen van betrekkelijk kleine partijen worden vastgelegd, die normaal nooit een Kamermeerderheid zouden krijgen. Dat zaken als ‘diversiteit’ en ‘duurzaamheid’ zo domineren is mede daardoor te verklaren.

Verklaring 7. Minderheidscoalities hebben links nodig. De kabinetten-Rutte leunen vaak op linkse oppositiepartijen. Links heeft zo het klimaatbeleid kunnen dicteren. De oppositiepartijen PvdA en GroenLinks onderhandelden zelfs mee over het pensioenakkoord.

Verklaring 8. Het Binnenhof hoeft geen rekening te houden met de toorn van de kiezer, want er is geen referendum meer dat een stokje kan steken voor overheidsbeleid. In 2005 werd het belangrijke referendum gehouden over de Europese Grondwet. Toen bleek het overgrote deel van de Nederlanders tegen die Grondwet te zijn, terwijl het overgrote deel van de Kamer daar voor was. Goede kans dat als een dergelijk referendum nu bijvoorbeeld over het gasverbod zou worden gehouden, er een soortgelijke uitslag zou zijn. Zonder referenda blijft onzichtbaar dat het Binnenhof linkser is dan Nederland.

Verklaring 9. Een derde van Nederland telt niet mee in de Kamer. Partijen als PVV, Forum, SP, 50Plus, Partij voor de Dieren en Denk worden niet geacht ‘constructief’ te zijn en worden systematisch uitgesloten van meeregeren (of hebben zelf ook weinig ambitie). Dat leidt er toe dat een groot deel van de kiezers en hun standpunten niet doorwegen in het regeringsbeleid. Waarbij opgemerkt, dat ook partijen als de SP of 50Plus – of anders wel hun aanhang – vaak ‘rechtser’ zijn op thema’s als Europa en immigratie. In het geval van de SP speelt ook mee, dat SP-stemmers op een terrein als immigratie – vooral van asielzoekers – vaak rechtser zijn dan de partij. Het draagt er allemaal toe bij dat het Binnenhof linkser is dan Nederland.

Verklaring 10: Er ontbreekt in Nederland een partij die economisch links en cultureel rechts is, terwijl daar volgens onderzoekers wel veel vraag naar zou zijn. Volgens dat idee is de PVV economisch niet links genoeg en de SP cultureel (zoals qua migratie) te links.

In menig opzicht is het optreden van kabinet en Kamer overigens niet per se ‘linkser’ dan Nederland zou willen. Het is immers nogal arbitrair wat links of rechts is. De immigratie van gastarbeiders van een halve eeuw geleden was immers een rechts idee, dat door links (toen) werd bestreden. En wie Nederland wil volbouwen om migranten onderdak te geven – is die links of rechts? Dat steeds meer Nederlanders geen vast werk meer hebben is ook geen keus die Nederlanders in meerderheid hebben gemaakt.

Nee, het Gat op Rechts is vooral het systematisch negeren van de wens van wat veel Nederlanders zouden willen – vaak wat meerderheden van Nederlanders zouden willen. Daarover de komende maanden meer. We hebben immers verkiezingen, op 17 maart.


Dit artikel over de NL2021 verscheen eerder vandaag ook op Wynia’s week. Wynia’s Week blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Wilt u dit journalistieke onderzoek steunen? Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Doneren kan op verschillende manieren. Kijk HIER.

Meer over NL2021 leest u hier.


24 reacties

 1. peter klein schreef:

  Politici dienen de wensen van VN en EU, en die willen centralisatie van de macht, en het liefst naar een wereldregering.
  “Globalisering”..
  En via NGO’s, fondsen en activisten weten ze de agenda zodanig te beïnvloeden dat de burger het nakijken heeft. Ook gesteund door activistische rechters..

  Eigenlijk is de huidige vorm van democratie overleefd, want wie niet meewil met die globalisering krijgt het hard te verduren. Zie Trump met zijn “Make Amercica Great Again” , ook in NL MSM nog steeds niet serieus genomen.
  Maar trump zal blijken te zijn herkozen- verkiezingen waren zeer frauduleus- en zijn koers, de Trump-revolutie van het nationalisme, zal aanhouden want er zullen grote schandalen en criminaliteit van de globalisten aan de oppervlakte komen. Een goed voorbereide militaire operatie.
  De toekomst zal het leren.

  En tot die tijd: vergeet niet dat de Bolsjewieken in hun Russische revolutie met activisten en geld van miljardairs Carnegie en Rockefeller waren gesteund. Want:
  “all people are equal, but some are more equal than other”

 2. Dick Orwell schreef:

  Vergeet ook niet dat links de enige overgebleven zuil op het media park is en zonder slag of stoot het vacuum van protestant en katholiek opgevuld heeft.
  Verder heeft de PVDA in haar gloriedagen de hele ambtenarij volgeplempt met rooie rakkers op strategische posities, zodat ze tot ver over hun graf door kunnen regeren.
  Met diezelfde intentie wil D66 zoveel mogelijk soevereiniteit aan de EU overdragen, voordat de “populisten” aan de macht komen.

 3. Neef Jansen schreef:

  Dat antropogene klimaatopwarming bestaat is wetenschappelijk zeer omstreden. In het verre verleden was er een periode van miljoenen jaren waarin het CO2 omlaag ging en de planeettemperatuur omhoog (zie lezing Patrick Moore in Youtube)

  Racist! Fascist! Nazi! Klimaatontkenner!

  Stenigen van verkrachte vrouwen, zoals dat deel is van de islam, daar walg ik van. Amputeren, onthoofden, kindhuwelijken, de vrouw als slavin, de haat jegens andersdenkenden, de haat jegens joden, dat allemaal en nog veel meer, daar walg ik ook van.

  Racist! Fascist! Nazi! Islamofoob!

  De EU is een ondemocratische instelling waarin Nederland steeds meer wordt als een kolonie. We hebben niets in te brengen in Brussel. Onze politici gaan er heen om te horen wat ze moeten doen.

  Racist! Fascist! Nazi!

  De massa-immigratie zal maken dat Nederland langzaam maar zeker afglijdt naar het niveau van een derdewereldland, zoals de CIA reeds heeft voorspeld voor Zweden.

  Racist! Fascist! Nazi!

  De massa-immigratie zal maken dat Nederland een land wordt van polarisatie en segregatie, met in vele steden grote moslimgemeenschappen die lak hebben aan de Nederlandse cultuur en Nederlandse en westerse waarden, die vooral parasiteren op de Nederlandse verzorgingsstaat, en die met criminaliteit en terreur in oorlog zijn met de moderne Westerse Nederlandse samenleving.

  Racist! Fascist! Nazi!

  De politiek en grote media verzwijgen deze problemen, verhinderen dat er een deugdelijke discussie over plaats vindt en demoniseren en karaktermoorden iedereen die probeert deze kwesties te adresseren.

  Racist! Fascist! Nazi!

 4. Grapjas schreef:

  Links en rechts zijn fictieve obstakels om de burger te verdelen. En de macht te houden waar hij bij de Hollander altijd al was- een ongekozen elite. Nadeel van het feodale stelsel- wat de Fries niet voor niets nooit adopteerde.
  Het is genoeg. De onvermijdelijke waarheid is dat mijn cultuur enkel met geweld nog af te dwingen valt. En daar ben ik inmiddels meer dan toe bereid- en dat geldt voor werkelijk iedereen hier.
  Als vrijgeboren Noordeling spuug ik op de Holllandse dwangmatige neiging direct diep te bukken voor werkelijk ALLES dat zich dominanter presenteerd. Triest . Het lijkt wel een FETISH, dat onmannelijke. dwangmatige Hollandse schuldgevoel voor elke vorm van leed dat kansloze en duidelijk mislukte volkeren zichzelf op de hals blijven halen- zij het door onnatuurlijk hoge voorplantingscijfers ( met name Afrika plant zich voort als dieren- zonder enige zorg voor later. De Blanke regelt het immers wel? We geven inmiddels zelfs onze continenten aan ze weg), zij het door aangeboren tribale corruptie danwel algeheel falen in evolueren.
  En als bekend doen wij Friezen daar vrolijk niet aan mee.
  Zie de VELE intochten van Sinterklaas met ZWARTE Pieten bij ons in het Noorden
  Probeer ons te laten buigen- en de bijl moet maar weer tevoorschijn komen. Geen overheid die ons kan onderdrukken- de gemiddelde Hollandse man leert zichzelf niet eens verdedigen, noch is bereidt geweld te gebruiken zichzelf te veilig te houden. Afgeven en omrollen immers; want ” de toon”.
  Werkelijk elke Fries is wel trots op zijn cultuur, geschiedenis, en prestaties van ons volk door de eeuwen heen. En geen enkele “witte” bukslaaf zal ons Blanke Noordelingen belemmeren te leven, spreken en handelen exact zoals WIJ dat willen.
  Links, rechts- niemand.

 5. Cylin schreef:

  Links is helemaal niet klein in Nederland. Het zogenaamd linkse beleid van de afgelopen jaren is gewoon VVD en CDA beleid. SGP steunt het altijd. Wat blijft er nog voor rechts over dan?

  En is de overheid niet per definitie links?

  ‘Hoog opgeleid’ is betekenisloos. Het impliceert een zekere intelligentie die niet aanwezig is. 50% van de Nederlanders schijnt zo opgeleid te zijn. Te imbeciel voor woorden.

  Het is eenvoudig: links is niet klein en krijgt haar zin doordat mensen er op blijven stemmen.

  Waarom wordt de VVD linkser? Omdat daar de kiezers te winnen zijn, de rechtse kiezer heeft toch al geen keuze.

 6. N.G. schreef:

  En na de analyse graag de oplossing. Wie?

 7. Jaapww schreef:

  Heb afgelopen 20 jaar VVD gestemd. Bij laatste provinciale verkiezing Fvd maar laatste is na eerst begin maart een goede visie op Corona geheel afgegleden met als diepte punt de afgelopen rare sprongen van Baudet. FvD is met zijn “leider”ver afgegleden naar een lachwekkend clubje. Dacht bij terugtreddingvan “grote leider” dat er weer een zinnige partij zou komen maar helaas. VVD is een linkse partij geworden met weinig tot geen visie. Uitspraken van Bente zijn voor de bühne en daar hoor je Bente na maart 2021 niet meer over. Op dit moment weet ik het niet meer. Maar goed de MSM is druk doende Laag te pushen. Begreep dat ze ook weer bij Linda komt met uitvaart van de kant van trutje Linda kritiekloze vragen
  Op dit moment weet ik het niet.

 8. Jan de Jong schreef:

  Een belangrijk punt is het onvermogen van rechts tot collectieve actie. Nee, fascisme en nationaal socialisme noem ik niet rechts maar bij uitstek collectivistisch en links.

 9. Cylin schreef:

  Zou de makkelijkste oplossing niet zijn als rechtse mensen de VVD infiltreren? Die organisatie staat al, heeft al een rechts imago (terecht of niet) en mag overal aan meedoen.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  Het Nederlandse politieke bestel is ondemocratisch, want de gemiddelde Nederlandse kiezer wordt niet bediend. En de MSM versterken dat. Men wil niet meer Europa. Men wil niet van het gas af. Men wil zich niet scheel betalen aan een klimaatwet die niet werkt. Men heeft de buik vol van immigratie en islam en turkse fascisten met hun volslagen krankzinnige rassentheorieen. Het wordt tijd om ons eens te buigen over het Nederland van 2100. Laten we beginnen met een politiek die wel democratisch is. Daarbij kan gedacht worden aan een terugkeer naar maximaal 14 miljoen inwoners (dus zeer snel einde ongebreidelde immigratie), geoptimaliseerde infrastructuur en economie (kernenergie), goede afstemming op Duitse, Belgische, Skandinavische, Engelse en internationale markten, een noordwest-europese cultuurkring met respect voor het verleden en open naar de toekomst, en gemiddeld evenwichtige MSM. In symbolische zin komt Zwarte Piet weer terug en worden de meeste moskeeen geleidelijk tot ruines vervallende monumenten voor de idiote wijze waarop we tot eind 2020 stompzinnigheid importeerden door de eigen redelijkheid te veronachtzamen . Gelijkmatig over het land worden een aantal van deze moskeemonumenten ingericht als studiecentra om de achterlijkheid van de islam en van de eigen toenmalige onredelijkheid goed tot zich door te kunnen laten dringen.

 11. Cool Pete schreef:

  Broodnodig artikel. Heel belangrijk hier op te wijzen.

  Oorzaken, mijns inziens :
  1. Het claimen van elk ethisch gelijk. Iedereen is altijd fout, behalve zij zelf.
  Het doel heiligt de middelen.
  Valse beschuldigingen. Geschied-vervalsing. Valse beloften.
  Uitdelen wat anderen opgebouwd hebben.
  2. Een niet aflatend machts-streven: “links’ wil de almacht. Totalitarisme.
  3. Misbruik maken, en bestaan, van subsidies en andere overheids-gelden.
  4. De media gekaapt. NPO. EU: dagbladen en weekbladen.
  5. Het onderwijs gekaapt.
  6. Justitie gekaapt.

  School-voorbeeld van ‘linkse’ almacht-usurpator : Gyorgy Schwartz [ aka George Soros; ziet zich niet als Jood ] : o.a. volks-verrader, beurs-speculant, marxist.

 12. Neef Jansen schreef:

  Laten we dit zeggen: De Westerse cultuur loopt risico in een vrije val van oorlog en afbraak te geraken vanwege de verwoede pogingen daartoe van een neo-bolsjewistische maffia die de Westerse cultuur haat en wil vernietigen en die massa-immigratie, islam en klimaatgekte hebben ontdekt als perfect middel daartoe. Het betreft een massapsychose die denkt een heilstaat te brengen, maar die in feite de hel op aarde brengt. Het zal fataal uitpakken voor speciaal de zwakkeren, bijvoorbeeld vrouwen, kinderen, bejaarden, gehandicapten, lhbt en zieken, dus iedereen die niet topfit is en bedreven in vechtsporten en het gebruik van wapens, en die niet op de hoogte is van tactieken van stadsguerilla. Want burgeroorlog lijkt ons voorland te worden bij de massa-import van miljoenen mensen die de westerse cultuur haten en die in hun ideologie verankerd hebben de heilige oorlog tegen o.a. de Westerse cultuur. Je kan het al zien in Frankrijk, Duitsland, de UK, Zweden, Italie en Belgie, zozeer als ze te maken hebben met een stroom van zogenaamde ‘incidenten’, van mensen die in elkaar getrapt worden, die verkracht worden, die vermoord worden, die komen te overlijden bij aanslagen, die intimidatie ervaren, die verregaande overlast en pesterij ervaren, die constant meemaken dat auto’s in de fik gezet worden en die algemeen een afname van hun kwaliteit van leven ervaren. Het communisme heeft in de vorige eeuw 120 miljoen mensen vermoord. De islam wordt geschat op 270 miljoen vermoorde andersdenkenden in ruim 1000 jaar. Beide vormen van ideologie hebben geen remming genocide in te zetten als middel voor de realisatie van hun respectieve dystopieen, hun werelden van peilloze wreedheid en achterlijkheid.

 13. Cool Pete schreef:

  Vervolg :
  Het kenmerk van ‘links’ is : geestelijke agressiviteit.
  Uiteindelijk uitlopend in : geweld om hun totalitaire systeem op te leggen.

  Citaat :
  ‘links’ houdt niet van vrijheid, en houdt niet van mensen.
  ze willen iedereen gelijkschakelen, en in kampen opsluiten – zodat zij de bewakers zijn.

 14. carthago schreef:

  Een voorbeeld van linkse denkwijze :We slopen de bossen om de natuur te redden .
  Met die lui praat je niet ,daar bowl je mee.

 15. Neef Jansen schreef:

  Hier nog een informatief gesprek over hoe in Zweden de Zweedse regering z’n best doet om met massa-immigratie en islam de Zweedse samenleving en cultuur om zeep te helpen: https://www.youtube.com/watch?v=3aBVa_ZBNL4

 16. beer schreef:

  Of: Ze luisteren naar dezelfde bazen.

 17. Karina schreef:

  Links was klein .
  Maar door de jaren heen zijn VVD, CDA en CU toegevoegd aan de club.
  Alleen op papier zijn deze partijen nog rechts.

  D66 is nooit rechts geweest.

 18. Cool Pete schreef:

  Historische en psychologische analyse :
  Zie de afgelopen twee eeuwen :

  – alleen elites zijn “links”.

  – geen groter minachting, dan die van zelf-benoemde linkse “intellektuelen” tegenover gewone mensen.

  – geen groter rampen, dan de door linkse “intellektuelen” bedacht en veroorzaakt wan-beleid.

 19. oude vlegel schreef:

  Hij is voor de Islam het paard het paard van Troje met zijn open grenzen,zelfs oorlogsmisdadegers zijn hier welkom. We zijn in dit land al zo ver dat de geschiedenisleraar geen les meer kan geven zonder bedreigd te worden . Alleen Rutte blijkt de enige uitzondering,hij fungeert meer als een beschermheer voor dat Islam gespuis.Aan al de Nederlanders maak gebruik van je stemrecht om deze Rutte kliek weg te stemmen stem PVV.

 20. Cool Pete schreef:

  En nog wat grote lijnen :

  – dat “EU”-konstrukt is socialistisch, dus ‘links’
  – De V.N. is ‘links’ ; en pro islam.
  – Globalisme / W.E.F. is corporatistisch, dus ‘links’.
  ‘Links’ is per definitie: totalitarisme.

 21. DrainTheSwamp schreef:

  ” Minderheidscoalities hebben links nodig”

  Het zijn enkel minderheidscoalities omdat ze niet met PVV en FvD samen willen werken. Je moet naar de uiteindelijke oorzaak kijken, niet naar de oorzaken die daar weer gevolg van zijn.

  De rechtse partijen zelf hebben net iets teveel invloedrijke leden die links zijn. Dat is het probleem.

 22. DrainTheSwamp schreef:

  En “rechtse partijen” is daarmee dus ook een misnomer. Ik bedoelde VVD/CDA, die zijn niet rechts.

 23. Fran schreef:

  Als stemmen iets zou uitmaken, was het allang afgeschaft, net als het referendum.
  Het is de bedoeling de mensen in de waan laten. Dat is het spel.
  In de (achter)kamertjes wordt de macht tussen een beperkt aantal groepen verdeeld, de rest heeft het nakijken. Die mogen het circus betalen.

 24. peter klein schreef:

  Bedacht me dat de tegenstelling links- rechts een valse is.
  Vervang het door globalisten vs nationalisten, en ineens wordt alles duidelijker