DE WERELD NU

Niet Rutte regeert, maar de angst voor allochtoon geweld

politie, angst voor allochtoon geweld

De angst voor allochtoon geweld zou kenmerkend zijn voor oudere autochtonen met xenofobie die zich uit in een anti-islamitische houding. Oh ja? Nou, nee.

Binnen het kabinet regeert diezelfde angst voor allochtoon geweld, maar een stuk beter onderbouwd. En de Nederlandse regering is binnen de EU niet het enige land waar men zo naar de import van afgelopen decennia kijkt. Anders is onverklaarbaar waarom Angela Merkel zich laat koeioneren dor de Turkse president Erdogan zoals zij doet. Bij herhaling, en tamelijk dociel ook nog. Maar met een Turkse minderheid van miljoenen Erdogan-aanhangers binnen de grenzen moet een Duitse bondskanselier voorzichtig opereren, en dat doet ze herkenbaar. Van tijd tot tijd krijgt ze daartoe ook uit de Turks-nationalistische pers enige aanzetten. Nederland ook, overigens. En zie hoe het werkt.

Ik schreef daarover al eerder deze maand met de omschrijving parallelle samenleving, maar in Frankrijk is men nu al zo ver dat de regering openlijk toegeeft dat ze het risico niet nemen wil de Corona-lockdown in de banlieues af te dwingen uit angst voor een volledige volksopstand in die wijken voor allochtoon achterstandsvolk. Nu al hoeft de Franse politie zich er niet te vertonen, en hoewel het in Nederland nog heel voorzichtig gaat, is in Frankrijk de attitude in die wijken duidelijk genoeg: Corona is een straf van Allah voor de ongelovige westerling, en daarmee basta. Het voorkomen van verspreiding is in die optiek dan plotseling een daad tegen het islamitisch geloof.

En dat met de ramadan voor de deur (vanaf 23 april)? In Nederland noch in Frankrijk zijn ze goed of gek. Ze hebben alleen een gigantische angst voor allochtoon geweld.

In a separate video conference call, Nunez told other officials that restricting movement and shutting down shops in France’s infamous banlieues risks igniting violent social disorder if enforced too rigorously.
A regional defense zone prefect who was in on the call agreed that businesses that had been closed down in other areas of France should remain open in poorer neighborhoods in order to help with “social mediation.”

“This undermining of the laws that Macron declared as essential, this clear disregard for the population as a whole, comes at a time when police, ambulance and firefighters face record levels of hostility when they venture into the suburbs where gangs set cars on fire then attack them when they arrive to help,” writes Damian Wilson.

En heel vreemd is die gigantische angst voor allochtoon geweld niet als je de beelden bekijkt:

Mensen als Sid Lukkassen en Jan Dijkgraaf braken dit weekend de staf over Rutte, RIVM-baas Van Dissel en nog wat hotemetoten. Terecht en zeer de moeite waard, maar dat alles beantwoordde niet de vraag waarom de PvdA zich via Martin van Rijn encanailleerde met een zaak die haar politiek alleen schade berokkenen kan.Iets wat ze daar terdege zullen beseffen, met de campagne voor NL2021 al op stapel.

Het antwoord daarop is even simpel als cynisch: uit angst voor gebeurtenissen die haar erger zullen treffen dan impopulariteit vanwege een overmaat aan autochtone sterfgevallen door een soort ‘supergriep’. Zie ook de reacties van mevrouw Halsema in Amsterdam, die als eerste reactie op een eventuele lockdown mededeelde daar tegen te zijn, “want de rechtsstaat moet je vriend zijn.” De rechtsstaat moet je vriend lijken, bedoelde ze. En dat kan alleen maar gericht zijn aan het adres van de allochtone moslimmeerderheid in Amsterdam. Opmerkelijk raak in dit verband is wat Jan Dijkgraaf óók schreef (aan Jaap van Dissel, overigens):

En nu, slechts enkele weken later, zitten we in de fase waarin ouderen pro-actief gebeld worden door hun huisartsen met de vraag of ze niet liever thuis sterven dan een intensive care-plek van een jongere bezet houden. (Heel toevallig sinds eind vorige week, alsof het een gecoördineerde actie is…)

Want ja, het zijn precies de allochtone jongeren die in meerderheid besmet gaan raken, en nu tot de ontdekking zullen komen dat Allah het ook op hen heeft voorzien. De kansen dat allochtone jongeren naar de intensive care moeten acht ik gemiddeld een beetje hoger dan van autochtone jongeren die zich door voorzichtiger ouders al ietwat thuis lieten houden sinds een paar weken terug.

Ook die ouders zullen overigens binnenkort het leeuwendeel van de besmettingen in de volkswijken in het westen van het land leveren. Poëtische gerechtigheid? Vergeet het maar, want dat wordt niets om je over te verkneukelen. Want  wat er gebeurt als allochtone jongeren zien dat hun maatjes niet gelijk worden geholpen èn genezen door toegeschoten hulpverleners is maar al te bekend. Als dat op grotere schaal gebeurt slaat de vlam in de pan. Hetgeen, als we het citaat van Jan Dijkgraaf anders interpreteren dan hij het bedoeld zal hebben, ook daadwerkelijk te gebeuren staat.

Ook dat is een feit dat Mark Rutte nu al op zijn palmares kan bijschrijven. Rutte zal hebben zien aankomen (onderschat nooit de alert- en beduchtheid van politici voor hun eigen positie) wat er gebeuren kon als de allochtone bevolking werd aangesproken met een verplichting tot sociaal besef voor het algemeen belang, maar heeft onderschat dat wachten de zaak exponentieel zou vergroten zoals nu gebeuren gaat.

De erfenis van minstens dertig jaar pappen en nathouden staat op het punt te exploderen. Corona is niet meer dan de lont voor een gerechtvaardigde angst voor allochtoon geweld, en wie daarin al gelijk had zal even hard bibberen als degenen die het niet zagen aankomen, maar nu toch gaan meemaken.


Meer over de parallelle samenleving en wat ons daarmee te wachten staat in tijden van Corona vindt u hier op Veren of Lood.

18 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Als moslims werkelijk geloven dat “corona een straf van Allah voor het ongelovige Westen is en bijdrage aan de verspreiding derhalve een islamitische plicht” dan kunnen we ook in de geschiedenis duiken en kijken hoe moslims denken over de vier of vijf enorme pestepidemieen die het Romeinse Rijk in haar overgang naar de Byzantijnse opvolger in de tweede helft van de 6e eeuw heeft getroffen, waardoor het zodanig verzwakt was, ook al door aanvallen van Sassanidisch Perzie, dat verovering van grote delen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika door de islam mogelijk werd. Overigens is xenofobie in islamitische context een eigenaardige term. Als er één xenofobe godsdienst is dan is het wel de islam met haar diep verankerde plicht tot onderwerping van alles en iedereen, in handelen en denken, voor altijd en wel zo snel mogelijk. Die xenofobie is een eufemisme voor een goddelijke genocidale opdracht. Als er mensen zijn, of dit nu oudere autochtonen zijn of niet, die dit afwijzen, dan zou ik eerder willen spreken van een wijselijke wens tot lijfsbehoud. Bij deze coronacrisis speelt dat ook. Er zijn berichten uit Belgie dat in bepaalde steden de IC bedden in getalsmatig onevenredige mate bezet worden door etnische turken. Daarnaast zullen zij in toenemende mate een besmettingsbron vormen voor de rest van de samenleving met alle gevolgen vandien.

 2. Ad Rek schreef:

  Hoe krijg je een volk zo ver dat het gaat haten, dat het op wraak uitgaat?, schreef ik in mijn open brief aan Jerry Affriyie. In dit artikel wordt door Hannibal zo’n actie duidelijk beschreven. Hoewel nog het artikel gefocust blijft op de mohammedaanse kant maar dit roept een autochtone reactie op.
  De overheid is de naam overheid niet waardig. Ze meet met twee maten. Een islamvriendelijke en een voor de rest. Zo kweekt ze apartheid, niet alleen dat maar ze zet ook aan tot anti islamitisme, als variant op anti-semitisme. Dat mohammedanen de nieuwe joden zijn wordt zo door dit self-fulfilling prophecy mechanisme bewaarheidt. Met de apartheidswens van mohammedanen had ze nooit rekening mogen houden. Ze doet dat wel en is daarmee ontrouw aan haar eigen beginselen.

 3. Juanito schreef:

  Geen mondkapjes, geen beademingsapparatuur, zorgpersoneel wegbezuinigd en nu ook al een bange politiek en politie.
  En geen leger om in te zetten.

  Geld en middelen zijn besteed aan import van ellende, een luchtkasteel in Brussel fantaseren en doen alsof je een klimaatgod bent.

  Best knap, je land van boven tot onder afbreken in zo’n korte tijd. Maar eerlijk is eerlijk, een meerderheid van de geestelijk dode kiezers wilde dit ook.

  Want Janmaat, Fortuyn, Wilders en Baudet in de kaart spelen, oei en foei.
  Best knap.

 4. Pier schreef:

  Allochtonen snellen al naarde eerste hulp als ze een bloedneud hebben en eisen genezing. Nu zullen ze massaal plekken op de ic opeisen en jij en ik en mijn oude ouders zullen niet aan de beurt komen. Kutvolk

 5. Ben Venuti schreef:

  Ergens blijf ik de hoop houden dat deze Corona crisis ook het moslimprobleem helpt op te lossen…..

 6. Dick Ahles schreef:

  We moeten er wel een keer door heen: Nederland zal de oorlog verklarinhg van de Islam aan haar westerse maatschappij een keer moeten gaan beantwoorden. Dat wordt een slachtveld, alleen al omdat de islamieten wel gewend zijn geweld te gebruiken tegen tegenstanders, en wij onzelf geheel hebben gepassificeerd.

  Maar eens moeten we er door heen.

  Misschien is de Corona-crises wel de trigger die dit gaat ontsteken, en dan wordt later niet de vraag: wat heeft de kartel-politici misdaan bij het voorbereiden en bestrijden van een virus-pandamie, maar wat heeft het kartel en MSN gedaan om ons zo naar die oorlog te leiden.

  Zal gaan lijken op de discussie na de tweede wereld oorlog over de naiviteit van de neutraliteits-politie, het gebroken geweertje en Chamberlain.

  Van de Corona crisis zal alleen overblijven dat Rutte onze hedendaagse Colijn zal worden genoemd.

 7. El Cid schreef:

  Het globalisme heeft ons niets dan ellende gebracht. Laten we niet vergeten dat het kartel in de jaren 60 de islam ons land binnen heeft gehaald. De werkgevers blij want goedkope arbeid. De arbeiders blij want Turkie kwam je werk doen, jij in de uitkering.

  Sindsdien is het probleem alleen maar verder geëscaleerd. Het globalisme moet met wortel en tak worden uitgeroeid? Hoezo moet een Pool hier studeren? Je zet maar een projector in de college zaal. De voorbeelden zijn talloos en talrijk.

  Maar we krijgen Nederland natuurlijk nooit meer terug. Daarvoor lopen er teveel gekken los in de open inrichting die Nederland is geworden.

  Grenzen dicht voor parasieten en virussen! Nu!

 8. Bennie schreef:

  Links Nederland kan beter gaan vrezen, want naast de afkeer van die gewelddadige en onverdraagzame islam is de haat jegens he,n die dit monstrum hebben gefaciliteerd exponentieel aan het groeien.

 9. Henk Albarda schreef:

  Ik sluit me aan bij de (wel onvoldoende beargumenteerde) reacties van Pier en Ben Venuti. De door afrikanen en MO’ers in Europa gekweekte culturen, hebben hun cultureel korte lontje, en daarmee hun zeer kwalijke gang naar ons gezondheids apparaat dat in hun oorsprongslanden ONbekend is.
  Daar is ook sociale controle die in Nederland vanaf 1975 afgebroken is door LINKS Nederland.
  Een voorwaarde voor het effect waar Ben Venuti terecht op hoopt, is dat Nederlandse semi-lockdown formeel nog zeker 6 weken volgehouden wordt en het aantal sterfgevallen behoorlijk stijgt.
  Naarmate de schade meevalt, zal rutte eenvoudig zijn hoeveelheid leugens (minder dan kwart waarheden) opvoeren en met het MSM offensief dat rutte het zo goed doet, is de kans op rutte IV groot, oa omdat hij na TK 2021 zeker Groen Links, D66, PvdA en SP meekrijgt. CDA zal natuurlijk voor de regenten kiezen.
  Triest dat de kiezer rutte het land nog verder naar de afgrond laat leiden. De rechtse meerderheid zal in TK 2025 een regering kiezen die een verschrikkelijke puinhoop moet opruimen, oa een indrukwekkende staatschuld.
  Hard tegen de postieve commentaren van Syp Wynia in (ik ben het heeeel vaak eens met Wynia) ben ik het totaal ONeens dat het positief is dat rutte en wobke nu ineens WEL veel geld willen uitgeven. Alle maatregelen waar ik over gelezen heb, zijn fout.
  DE truc om de economie in gang te houden, zou een structurele stevige verlaging van ALLE lasten voor Mini- , Heel Klein, Klein en Middelgroot MKB zijn. Multinationals minder laten verrekenen, daarnaast alle grootverdieners bij de overheid (ook zorg, politie en brandweer) met 50 % verlagen. Dat laatste levert vrijwel niets op, maar zou een efficiency slag betekenen.

 10. Rob Mieremet schreef:

  Moslinks vormen het probleem.

 11. Neef Jansen schreef:

  De islam is een kwaadaardige ideologie die destructief uitpakt voor niet-moslims, want die moeten worden onderworpen, uitgebuit en hun cultuur vernietigt, maar ook voor moslims, want die worden van jongsafaan geïndoctrineerd in een zeer irrationele en elke culturele ontwikkeling saboterende waan. De islam is aldus destructief jegens zeker ook de moderne Westerse cultuur met z’n oriëntatie op wetenschap en mensenrechten en z’n culturele wortels van Griekse filosofie en christendom. We worden evenwel geregeerd door cultuurrelativisten en cultuurmarxisten (communisten die de westerse cultuur haten) en door financiële nihilisten (die goed zaken doen met de miljardairs van de islamitische oliestaten, of die zich rijkelijk laten betalen in door islamitische oliestaten gefinancierde ‘leerstoelen’ op onze universiteiten voor feitelijk het mooipraten van de islam). Het is dan de combinatie van beide, de synergie ervan, het elkaar wederzijds steunen, versterken en faciliteren, de een in vals naar de mond praten, de ander in ideologisch blinde haat of in anders schokkende wereldvreemdheid, dat stap voor stap de Westerse cultuur wordt gesloopt, ondermijnd en afgebroken. Positief is dan wel dat diezelfde islam tegenwoordig als nooit tevoren in een kritisch licht staat, op internet, in de bespreking ervan door echte experts, en door dus niet propagandisten of door oliedollars betaalde mooipraters, en deze kritiek en ook informeren daarover wat islam eigenlijk is, brengt vele moslims ertoe hun islam te verlaten, ook al lopen ze daarmee het risico vermoord te worden. Positief is ook dat er ondertussen een beweging op gang is gekomen, men noemt het demoniserend ‘populisme’, die zich richt tégen deze heimelijke genocide, en die kiest vóór het behoud van Westerse moderniteit en cultuur. Het is blijkbaar zo dat steeds meer mensen begrijpen dat er een relatie is tussen ideeën, manieren van doen, en culturele uitkomsten, en dat je bij heel andere ideeën en manieren van doen ook heel andere uitkomsten krijgt, uitkomsten in de trant van failed state, dysfunctionele cultuur, wreedheid, achterlijkheid, corruptie en criminaliteit. Op de universiteiten in de Westerse wereld is het evenwel praktisch verboden hierover na te denken, vanwege het daar heersende cultuurrelativisme, cultuurmarxisme en financieel nihilisme. Maar dit verbod brengt ons dus de destructie van onze cultuur, onze manier van leven, eigenlijk alles wat we van waarde achten.

 12. Delfi Media schreef:

  Het niet handhaven van de lockdown maatregelen in de islamitische wijken van de grootsteden toont helder aan dat de (Franse e.a.) staat faliekant faalt in haar meest essentiële taak, namelijk, het waarborgen van de veiligheid van haar burgers.

  De overheid en haar waakhonden hebben inderdaad angst voor de aanhangers van het mohammedanisme en duidelijk niet van de inheemse burger.
  De les die men hieruit kan en moet trekken is dat georganiseerd / anarchistisch geweld wel degelijk werkt.

  Het spuwen en hoesten door “nieuwlanders” als wapen, richting politie en blanken alsook de agressie tegenover de hulpdiensten, illustreert de gevaarlijke grondstroom van dodelijke haat sentimenten die heersen onder geïmporteerden voor de ontvangende maatschappij en haar bewoners. Deze ophitsing van gekleurde “minderheden” met anti-blanke haat gevoelens kan men volledig toeschrijven aan de linkse identiteits-politiek in combinatie met de vermeende illusies van islamitische superioriteit. De blijvende ontkenning door “democratische” partijen van het falen van het multiculturele samenlevings experiment, zal de kloof tussen de autochtone burgers en de staat alsook de onoverbrugbare scheiding tussen inheemsen en islamitische geïmporteerden vergroten, met desastreuze consequenties.

  France: Woman claiming to have the COVID-19 virus sentenced to 7 months for spitting on police and calling them ‘dirty whites’
  https://bit.ly/2vXrVKX

  Door het niet naleven van de veiligheidvoorschriften in de “prachtwijken”, zal Corona bijgevolg blijvend verder woekeren als een virale maatschappelijke tijdbom.
  Waarbij de exuberante medische zorgkosten blijven aanslepen en exponentieel stijgen, dit bovenop de kosten die de ongevraagde massamigratie van asielgelukzoekers nu al met zich meebrengen. Het menselijke leed laten wij dan nog buiten beschouwing.

  Dan rest de ethische vraag: Wie krijgt prioriteit bij beperkte ziekenhuiszorg?
  De gepensioneerde inheemse man of de jonge nieuwe werkloze asielgelukzoeker?
  Medisch filosofische dilemma’s. Die hoogstwaarschijnlijk niet door bedachtzame ratio maar door bruut geweld beslecht zullen worden. https://bit.ly/3auds8r

  Een levensbedreigende crisis is tenslotte excellent om te verduidelijken, dat het dunne laagje beschaving vlug verdwijnt om vervolgens terug te vallen op een Darwinistisch recht van de sterkste. Ook deugmensen worden dan snel monsters.

  Wie beschouwt de staat, in deze besmette tijden overigens nog als haar burgers?
  De inheemse burger of de geïmporteerde burger? Want de gelijkberechtiging is duidelijk ver te zoeken, tenzij men ideologisch (links) verblind is of de laatste decennia in een grot woonde.
  De cruciale vraag is dan ook wanneer de autochtone bevolking zich van dit geven bewust gaat worden en zich collectief en georganiseerd tegen dit beleid gaat verzetten?

  Moreel was de EU alreeds bankroet en het financiële failliet zal hopelijk de effectieve ondergang van de EU betekenen. Kwestie is, wat zal er volgen?

 13. karton schreef:

  Ik bid dagelijks om ongelooflijk grote én langdurige sprinkhanen-plagen in de moslimgebieden !!

 14. Dick Orwell schreef:

  Als je met de paplepel ingegoten krijgt dat mensen van een ander geloof en stam minderwaardig zijn, is de stap naar geweld tegen deze mensen vanzelfsprekend.
  Islam en stammencultuur gaat nooit werken in de westerse wereld.
  Hoe hard ze op radio 1, dag in dag uit, ook hun best doen om islam mooi te laten lijken.

 15. Jaap schreef:

  Ca 15 jaar geleden hadden wij een probleem op IC . Een allochtone oude man was hersendood en artsen wilden hem afsluiten van machines. Familie werd woest en bedreigde personeel. Meerdere dagen was het crisis op de afdeling en directie stond op punt IC voor patiënten te sluiten omdat familie niet te vertrouwen was. Advocaat van Familie, geen allochtoon, deed met dreigen naar IC leiding en directie even hard mee.
  Dit zal nu ook weer gebeuren als oma van 85jaar niet op IC mag. Denk dat als dat in Amsterdam zich voor doet Halsema weg zal kijken

 16. Peter Louter schreef:

  Het is mijn indruk dat allochtonenrijke gemeenten de lijsten aanvoeren met de meeste patiënten en doden.
  Desondanks nog geen incidenten gemeld

 17. carthago schreef:

  Belangrijk artikel ,thnx hannibal.
  Rutte c.s. doen het dagelijks meer in hun broek van het koranovirus.

 18. Niets is wat het lijkt schreef:

  Jaap: enkele jaren geleden iets dergelijks ook gehad. Een familielid op de IC wilde dolgraag zijn nieuwste achterkleinkind zien, al was het maar uit de verte en voor een paar ogenblikken. Mocht niet.
  Uitgebreide preek over gevaren van bezoek e.d., hetgeen uiteraard gerespecteerd werd.
  Wie schetst onze verbijstering toen direct na de afwijzing aan ons aan de overkant een half allochtoon dorp uit een IC kamer kwam, inclusief rennende en joelende kinderen?
  Carthago: je hebt gelijk. In de politiek en in de instituties heerst vooral het koranovirus.