DE WERELD NU

“Nepnieuws” – een gemankeerde staatsinrichting

Nepnieuws, bindend correctief referendum

Het debat over het intrekken van de wet op het referendum gisteren was een voortzetting van alweer dezelfde (kabinets)gedachte met andere middelen: we hebben 76 zetels aan een touwtje, en de rest doet er niet toe. De wijze waarmee men over allerhande onregelmatigheden en inconsequenties heen fietst illustreert echter vooral de gemankeerde staatsinrichting van ons land.

Het debat in de Kamer gisteren illustreert wat ik er al eens eerder over schreef. Die #referendumwet was nooit bedoeld om referenda te houden, hoogstens om er naar te wijzen van: het kan.. Alle regels waaraan moest worden voldaan wijzen daar op. Dat het Oekraïnereferendum technisch rondkwam ziet men in regentesk Den Haag als een bedrijfsongeluk. Want men had het niet voor mogelijk gehouden dat aan de draconische eisen van de wet kon worden voldaan. Deze intrekking is de revanche, en de politieke fall out heeft de coalitie besloten voor lief te nemen.

Haastige spoed
Niet alleen is kabinet Rutte3 bijzonder haastig met het wegwerken van het raadgevend referendum; het heeft er alles van weg dat het voor bepaalde deelnemers er aan al geslaagd zal zijn als het referendum is gesmoord. Dit geeft antwoord op een prangende vraag na de formatie: wat heeft de VVD eigenlijk binnengehaald? De VVD – in de vorm van Mark Rutte – is vooral diep tevreden met het elimineren van een tendens naar een staatkundige situatie waarin de grootste partij bij tijden de tweede viool zal moeten spelen. De rest komt immers vanzelf?

Dat zien we ook terug in de personeelsbezetting van Binnenlandse Zaken in dit kabinet. Met D66-minister Ollongren, die niet besmet is met begrip voor hoe het parlement werkt en behoort te functioneren. De voortvarende, bijna haastige aanpak wijst er op dat dit het belangrijkste is wat dit kabinet tot stand kan brengen. En het moet geregeld worden eer Rutte3 van ellende uit elkaar valt, iets waarvoor in de schoot van de regering voldoende middelen beschikbaar zijn. Dat Pechtold niet het lef had zijn eertijds beleden enthousiasme in de Kamer aan de kaak te zien gesteld gisteren kun je hem nog bijna vergeven – dat hij het zo ver heeft laten komen geenszins.

Drogredenen
Enfin, de drogredenen voor afschaffing kreeg de Kamer van minister Ollongren zonder haperen en zonder enige reactie op de tegenwerpingen van Kamerleden met monotone regelmaat om de oren. De tegenwerpingen waren geregistreerd, maar een Kamermeerderheid (van 1 of 2 zetels!) denkt er anders over, was de portee. En dat er geen referendum over de afschaffing er van mag worden gehouden is voor het kabinet logisch, dus komt het er niet. Maar de logica achter die weigering (eventueel!!) een referendum te doen houden illustreert slechts wat iedereen al aan zijn water voelde: dit heeft niets van doen met een logische ingreep in de democratische middelen, het is een insnoering van democratische rechten. Het kabinet is inderdaad angstig: angstig dat een te groot deel van de bevolking begrijpt wat gaande is. Een conclusie die plaatsvervangende schaamte over dit kabinet genereert.

Dat is ook terug te zien in het laatste deel van de bijdrage van Thierry Baudet gisteren, waarin hij laat zien dat het kabinet en de RvS er een potje van hebben gemaakt in hun haast deze intrekkingswet in de Kamer te krijgen teneinde het referendum zo snel mogelijk de nek om te draaien. Dat werd uiteindelijk de reden dat het debat gisteravond laat met een week werd verdaagd, teneinde de juridische omissies in de reguliere procedure alsnog te repareren. Daartoe liet de coalitie zich pas op het einde vermurwen, en bracht dat bovendien als een gunst aan de oppositie, niet als reparatie van regentesk falen.

Als de regeringspartijen zich niets aan de wet gelegen hadden laten liggen, en hadden gemeend dat hun meerderheid van een luttel Kamerzeteltje voldoende was hun zin door te drukken tegen wetgeving en staande procedures in, dan was opnieuw gedemonstreerd hoezeer het Nederlandse staatsbestel gemankeerd is.

Constitutioneel Hof
Wat deze gehele charade van gisteravond pijnlijk aantoont, is het gemis van een Constitutioneel Hof in het Nederlandse systeem. Nú is het parlement de interpretator van de Grondwet, wat de bizarre situatie schept dat de Grondwet met een gewone meerderheid van stemmen kan worden verbogen, zo niet opzijgeschoven. De slager keur zijn eigen vlees; de eisen die de grondwet stelt aan veranderingen daarvan kunnen met gewone parlementaire meerderheden alvast worden ingevoerd en vastgehouden zolang die kleine meerderheden beschikbaar blijven. Waar de grondwet voor wijzigingen met tweederde meerderheid feitelijk consensus over een wijziging vraagt, stelt het gemis aan een Constitutioneel Hof als hoeder van de grondwet steeds kleinere meerderheden in staat die grondwet te negeren als dat haar beter uitkomt.

Staatkundig gemis
Staatkundig lijkt me dat zowel in strijd met de grondwet als bizar. Dat het verlies van comfortabele meerderheden en consensus binnen een groot deel van de vertegenwoordigende organen deze situatie op de spits gedreven heeft werd blijkbaar eerder niet door de opstellers van de grondwet vermoed, maar dat in het huidige tijdsgewricht die minieme meerderheden de regering er niet van weten te doordringen dat het staatsbestel aan een noodzakelijke herziening toe is blijft een treurige constatering. Het uitblijven van die noodzakelijke herziening kun je alleen wijten aan de wens van een kleine meerderheid op te gaan in een federaal Europa – dat een te groot deel van de bevolking al enige tijd niet genegen zou zijn daar in mee te gaan om de grondwet in die richting te wijzigen is evident. Dat daarom de situatie in stand blijft dat een minieme meerderheid zich het prerogatief heeft verschaft de grondwet te kunnen manipuleren is een pregnant feit dat in situaties als gisteren niet wordt genoemd, maar wel duidelijk is.

Na alle serieuze bedenkingen bij de gebeurtenissen gisteren voelde de bijdrage van Martin Bosma bijna als luchthartig. Maar de ondertoon van wat hier werd gezegd is niet anders dan wat ik hierboven betoog:

Een serieus democratische regering kan alleen bestaan als de regering wordt gevormd door ware democraten, of dat er een democratisch gezind instituut is dat de regering kan intomen. Dat gemis aan beiden voel ik vandaag pijnlijk.

33 reacties

 1. Thea schreef:

  Mijns inziens is de reden van deze hele poppenkast, dat een referendum Brussel niet welgevallig is. Mark moet nu eenmaal Brussel gehoorzamen, maar laat de heks Ollongren de kooltjes uit het vuur halen. Zo dapper is hij wel.

 2. Voight-Kampff schreef:

  “Ware Democraten”.
  “Een democratisch gezind instituut”

  Onzin!

  Het is niet afhankelijk van goede wil en gezindheid, maar van een effectief systeem.

  Een effectieve democratie heeft een doelmatig democratisch systeem nodig dat ervoor zorgt dat het politieke partijkartel niet in staat is om het parlement en kabinet te kapen. Op basis van:
  – districtenstelsel (bekendheid kandidaat);
  – 500 volksvertegenwoordigers (in de buurt);
  – gekozen min-pres (scheiding machten);
  – referenda (correctie).

 3. Ahava schreef:

  Wát een rede weer van Martin Bosma! Wát een staatsman. Met hem als premier zou het land een zonniger toekomst tegemoet gaan dan we onder de leugenaars en volksverlakkers van het huidige kabinet moeten vrezen.
  Een linkse dominee betichte mij eens van ‘Wilders-retoriek’ na het lezen van een boekbespreking waarin het woord (en gevaar voor) islamisering werd toegelicht. Het mag als een compliment worden opgevat, evenals deze Bosma-retoriek waar ik me volledig achter schaar.

 4. Voight-Kampff schreef:

  “Het gemis van een Constitutioneel Hof”.

  Ja, dat missen we. In dit verband is het van belang op te merken dat het ontbreken van een CH een bewuste obstructie is van de handhaving van de grondwet van het volk die niet door het volk is ontworpen maar door de regenten.

  In samenhang met dominerende internationale verdragen en immuniteit rechters.

  En als dat allemaal niet werkt dan demoniseert het machtskartel de oppositie zoals Janmaat, Fortuin (may he rest in peace) en Baudet. Ongestraft!

 5. Carthago schreef:

  Mooie analyse.
  Met grote zekerheid wordt nu toch duidelijk dat tijdens de te lange onderhandelingen over de vorming van Ruttel3 alleen het doel was deze referendumcoup door te drukken , en de horrorclown heeft z’n farizeeërs gevonden , buma, pechtold en segers.De voortvarende stichting van een eussr kleptocratie met ondersteunende dictatuur was het doel , de fake verkiezingen het middel.Wat zou het plebs daar toch van gaan met de GR in maart.

 6. Carthago schreef:

  Suppletie.Gaan vinden.

 7. Voight-Kampff schreef:

  Om hun macht en minachting voor het volk te tonen hebben de VVD, CDA en D66 die kinderen afgevaardigd als trekpoppen. Die tante van de CU liet ook zien dat zij niet meer is dan een platvloerse huurling, zonder enig moreel- en staatsrechtelijk besef.

  De Nederlandse rechtsstaat bevindt zich op slopershoogte. Bosma kan speechen wat hij wil, maar was kansloos tegenover die vier clowns van het parlement en die clown van het cabinet. Wat een vernedering. Hij had net zo goed thuis kunnen blijven. Die Kuzu had het goed gezien; halverwege aftaaien.

 8. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  De wetgeving, dat het parlement elke wets-voorstel kan aannemen, die het maar wil,
  ook als het in strijd is met de Grondwet, is de DOODS-STEEK voor de democratie.
  [ Was dat ook niet het duivels-werk van Halsema ? ]
  Straks neemt het parlement een voorstel aan, dat de aarde plat is – en dat
  geldt dan als wet ……
  Zo is ook de gesubsidieerde Staats-Omroep, er door gedrukt: elke belasting-
  betaler is verplicht en onopzegbaar abonnee. Het is het zelfde als dat de overheid iedereen verplicht lid te zijn van een boeken-club en bepaalt welke 4 boeken p/j u lezen mag.
  Het is machts-misbruik, dwingelandij, beperken van de vrijheid van nieuws-garing en uitings-vrijheid.
  Idem: met terugwerkende kracht referenda afschaffen, een oncontroleerbare
  internet-“Sleepwet” invoeren, een “EU-fake news”- apparaat instellen.

  Het totalitaire “EU”-konstrukt wil alle democratie afschaffen:
  das Vierte Reich. Propaganda + censuur is hun machts-middel.

 9. Cool Pete schreef:

  We hebben nodig:
  – elke gekozen volks-vertegenwoordigeren benoemde beambte:
  maximaal 2 termijnen; dit geldt ook voor de beleids-opstellende ambtelijke top.
  – een opgeschoonde wetgeving
  – een nieuwe Grondwet, a la Frankrijk, Amerika.
  – een Constitutioneel Hof.

 10. Voight-Kampff schreef:

  @Hannibal. Heb je ook een plan om de Nederlandse rechtsstaat te redden? Of schrijf je analyses (waarvoor overigens alle waardering en hulde) als therapie om niet aan de wanhoop ten prooi te vallen?

 11. Cool Pete schreef:

  Dat “EU”-konstrukt is als de ‘Titanic’ ……………………………………………………………

 12. Erik schreef:

  Mij is opgevallen dat er helemaal nix uit dat kabinet komt anders dan een anti referendumwet.
  Vanwaar die leegte?
  Zouden referenda toekomstige wetgeving kunnen doorkruisen?
  Dan valt het ergste te vrezen.
  Men wil ons de totalitaire EU eenheidsstaat opleggen, het zijn tyrannen.

 13. D. G. Neree schreef:

  Dit kabinet heeft geen meerderheid onder de NLe bevolking en de volksvertegenwoordigers van de regeringspartijen hebben GEEN mandaat van de bevolking.
  Een eenvoudig rekensommetje leert dat.

  Bij de TK-verkiezingen kwam 80% van de stemgerechtigden stemmen. Uit die 80% werd met een 51% meerderheid een coalitie gevormd.

  Dat betekent dat deze regering hooguit 40% van de bevolking vertegenwoordigt. De rest stemde immers niet op deze partijen of op een andere partij. 40% is een minderheid. Nog een ernstig manco in deze vorm van Parlementaire “Democratie” en houd in gedachten dat parlementaire democratie een koosnaampje is voor at het is, namelijk een Constitutionele Monarchie. Aangezien nieuwe wetten niet meer aan de grondwet (constitutie) hoeven te worden getoetst kunnen we dat “constitutionele” gewoon schrappen.

  De regering en de “volksvertegenwoordigers” zweren trouw aan de Koning, niet aan het volk en aangezien de Koninhg zich niet (openlijk) met regeringszaken bemoeit is alle macht dus aan volksverlakkers die het belang van hun partij boven het landsbelang stellen.

  Deze particratie is verrot en gekaapt door opportunisten die alle mazen in de wetten weten te exploiteren en ons land in een verstikkende wurggreep houden.

  Integriteit is ver te zoeken en als er niets verandert, zal het Nederlandse volk steeds meer onderhorig worden aan de machinaties en manipulaties van partijpolitici die niets anders op het oog hebben dan hun carrières en er geen been in zien om Nederland op te offeren aan de Brusselse bureaucratentirannie.

 14. Karina schreef:

  Je kan wel schreeuwen over VVD of D66. Maar je manager (tevens dorpsgek) Verhofstad negeren betekent een regen van spuug en agressie over je heen. De nederigheid, angst, Merkelverering en carrièredrang maakt dit zieke zooitje niet meer waard dan een potje vol met strontvliegen.

  En ja….ik weet het…
  Er wordt mij nu verteld dat de verantwoording wel degelijk bij de ministers ligt en niet bij EU of andere.
  Dat is wat ik nu probeer te vertellen….Ministers hebben geen verantwoordelijkheid meer. Het woord minister is momenteel een mooi woord voor loopjongen.

  Rusland bashen, referendumwet en Nepnieuws:
  Dat zijn geen standpunten van onze volksvertegenwoordigers. Dat zijn opdrachten vanuit EU.

 15. Cool Pete schreef:

  En de definitieve catastrofe: de Europese lande wordt ge-islamiseerd.
  Dat komt ze goed uit:
  – multinationals zoeken domme consumenten
  – grote bedrijven zoeken goedkope arbeidskrachten
  – koningshuizen zoeken bijgelovige onderdanen
  – “EU”-politici zoeken rechteloze ingezetenen
  – “links” zoekt achtergebleven uitvreters
  – islam zoekt onderworpen slaven om voor “de ware gelovigen” te werken,
  en anders uitgeroeid te worden.

 16. Cool Pete schreef:

  moet natuurlijk zijn: de Europese landen worden ge-islamiseerd.

 17. nan schreef:

  Wat ik hier het ‘mooie’ er aan vind, is dat het nu allemaal openlijk gebeurd. Nu kan hopenlijk wat meer mensen beseffen dat wat er werkelijk gaande is door de jaren heen. Sinds de nee van de bevolking toen is er sluiperde wijze naar nu toe gewerkt. Alleen hoop ik als ‘we’de straat op gaan zou ik adviseren om het nu te doen. Dan af te wachten dat die EU die militaire eenheid er tot stant komt. Ik bedoel er mee te zeggen dat we buitenlandse militaren/politie mensen niet tegen over ons willen hebben. Voor de rest ben ik met hier boven geschreven reacties eens.

 18. Voight-Kampff schreef:

  @ D. G. Neree. “Constitutionele monarchie” en “we kunnen dat constitutionele schrappen”.

  Terechte opmerking. De monarchie kunnen we en passant ook gelijk schrappen met een koning die een kersttoespraak houdt zonder kerstboom en een staatsinrichting die zijn vrouw tot koningin faciliteert.

  En dat politieke instrument van de RvS met Donner als vice-president, is de kers op de taart van de regenten staatsgreep.

  En het mogelijke alternatief van een republiek met Pechtold als President is een nog grotere gruwel.

  Ambushed from all sides. Waar te beginnen met een naïef volk, dat de hele dag in de weer is om het hoofd boven water te houden en staatsinrichting maar een saaie boel vindt?

 19. Tommie schreef:

  De volgorde is duidelijk:
  eerst de burger de mond snoeren, dan hem, na de prop in zijn mond, definitief de handboeien omdoen.

  PSALMI XXII,2 / MARCUS 15:34.

 20. D. G. Neree schreef:

  “Waar te beginnen met een naïef volk, dat de hele dag in de weer is om het hoofd boven water te houden en staatsinrichting maar een saaie boel vindt”?

  Voight-Kampff, de oplossing is simpel, zo simpel dat men het uit alle macht zal tegenwerken.
  Licht de bevolking goed in/voor. Vertel ze duidelijk wat er aan de hand is in begrijpelijke taal inplaats van in duimdikke dossiers vol ambtenarenlingo. Laat dan de bevolking beslissen over belangrijke issues via bindende referenda en laat de regering die besluiten uitvoeren.

  In een bewegende en transformerende samenleving is er niets statisch. Ook en zeker de vorm van democratie niet. Die kan, aangezien we nu in een tussenstadium zitten, maar twee kanten op. Naar meer directe democratie (bijvoorbeeld naar Zwitsers model) of minder democratie, lees dictatorschap/tirannie. andere smaken zijn er niet, want zoals het nu is is het systeem ten dode opgeschreven. Door het partijsysteem en de arrogantie van de macht (de “electorale aristocratie” tegenover het “populus”, beschouwd als het gepeupel) is de indirerecte democratie volkomen uitgehold en een dictatoriale bureaucratie verworden, waar de staat zelfs je organen wil hebben als je uitgemelkt bent.

  Dat goed in/voorlichten is het belangrijkste en dat zullen de carrièrepolitici bestrijden tot hun dood, aangezien het dwars door hun leugens en wollige verdraaiingen heenprikt.
  Daarom ook de censuurmaatregelen die op dit moment genomen worden en in werking treden in heel Europa. Ze zijn zich rotgeschrokken van wat het internet voor elkaar bracht: Brexit, Wilders, Trump en voor Nederland het Oekraïnereferendum. Ze hadden nooit verwacht dat die 300.000 stemmen gehaald zouden worden.
  Daarom moet ook het referendum dood. Stel je voor dat de afwijzing van regeringsmaatregelen de volgende keer weer gebeurt. En daarna weer. Ze kunnen moeilijk iedere keer de uitslag aan hun laars lappen, dat zou hun politieke ende betekenen. Daarom moet het dood, net als de vrije meningsuiting.

  Maar ze leveren een verloren strijd. De ijsberg waar ze op afstomen zal alleen maar groeien en het aantal mensen dat daar de informatie vandaan haalt evenzeer. Hier is de toekomst aan de jeugd.

  Het vervelende is, dat wij in de Titanic zitten en het “kartel” inplaats van af te remmen en koers te wijzigen juist kiest voor gas geven en recht vooruit.

  Dus of dit huidige systeem zal verdwijnen is al zeker. Het is alleen de vraag hoeveel schade er al aangericht is als dit gebeurt.

  Maar dat is het dus. Goede voorlichting en informatie geven en beslissingen per referenda. De Nederlanders zijn allemaal naar school geweest dus het argument dat burgers dingen niet snappen is hol. Anders worden we of lijfeigenen (zijn we feitelijk al) of de kruik barst op een “onparlementaire” (gewelddadige) manier. Die kans wordt met de dag minder ondenkbeeldig

 21. D. G. Neree schreef:

  Excuus voor de typo’s
  uitgemelkt = uitgemolken.

 22. D. G. Neree schreef:

  Nog even: die censuurmaatregelen en afschaffen van het referendum zijn niets anders dan pure paniek. Ze weten dat hun basis aan het afbrokkelen is. Daarom hebben ze zich teruggetrokken in arrogantie en etaleren ze hun minachting steeds openlijker. Voor Rutte is liegen geen doodzonde meer. Nee logisch. Weet wie het zegt.

 23. D. G. Neree schreef:

  Het referendum is nog niet afgeschaft. De donorwet is dan toch nog referendabel?

 24. André van Delft schreef:

  “Die #referendumwet was nooit bedoeld om referenda te houden.”
  Inderdaad; het is een staaltje misleiding geweest. Net als:
  D66 was nooit bedoeld om democratie te vergroten.

 25. Hannibal schreef:

  @D.G.Neree
  Het uitstel met een week zou dat wel eens voor elkaar kunnen brengen. Dan ontstaat er een bizarre situatie, aangezien ik er vrij zeer van ben dat dat een 1/3-2/3 uitslag wordt tegen die wet, en dat zowel CDA als CU zich niet kunnen veroorloven dat te negeren. Daarna kunnen ze moeilijk nog zeggen dat ze het referendum niet relevant vinden.

  Ik verwacht trucs.

 26. El Cid schreef:

  @D. G. Neree
  16 februari 2018 om 11:45

  U verwoordt het nog het best. Als de bevolking beseft dat de partij democratie op zichzelf al een overtreding van de Nederlandse Grondwet is, is het end natuurlijk zoek. Ik doel op het “zonder last of ruggenspraak” artikel in onze Grondwet.

  Ybeltje Berkmoes heeft haarfijn blootgelegd dat de VVD de grondwet aan haar laars lapt op het punt van de last en ruggenspraak. Ik heb geen redenen om aan te nemen dat het bij andere partijen beter is.

  Als het volk tot het besef komt dat Nederland een nep-parlement heeft- en deze regering en haar steun in de kamers doet daar heel erg haar best voor- dan kan er niet anders volgen dan een correctie. Of het volk moet dit in meerderheid een wenselijke situatie vinden. Dan heb ik niets gezegd…

  Rutte drijft het volk met zekere hand richting een correctie. De veenbrand staat op het punt om uit te breken. De gevolgen voor zijn VVD zullen niet mild zijn.

 27. D. G. Neree schreef:

  De partijdiscipline is bij de meeste partijen net zo. Bij debatten is de kamer over het algemeen vrijwel leeg maar als er gestemd moet worden komt iedereen opdraven. Dissidenten zijn er niet. 1 dissident zou het kabinet kunnen doen vallen.
  Het partijenstelsel is dus de dood in de pot geworden. Wat ooit (na de verwoesting van WOII) een uitkomst was en een zuilenstelsel werd, is met het loslaten van de grondprincipes door de partijen de zaak aan het versplinteren. Hierdoor kan een verdeel en heerspolitiek worden gevoerd en de bevoling via minderheden tegen elkaar uit worden gespeeld. En nu wordt de zaak gepolariseerd door de kunstmatige scheiding in links en rechts en de mensen gaan vrijwel allemaal mee in die kunstmatige tegenstelling.

  Het grote probleem is: hoe krijg je de mensen weer op 1 lijn?

  Overigens wil ik hier mijn waardering uitspreken voor Hannibal voor het vele onderzoekswerk dat hij verricht en de analyses die hij hier publiceert. Ook mijn waardering voor de andere schrijvers en de reageerders. Ik lees alles met grote interesse en vrijwel altijd met instemming.

  “Rutte drijft het volk met zekere hand richting een correctie”
  Daar

 28. D. G. Neree schreef:

  er ontbrak een deel.
  “Rutte drijft het volk met zekere hand richting een correctie”
  Ik denk dat dat een juiste conclusie is. In hun angst nemen ze wanhopige maatregelen, maar dit zal hun einde alleen maar versnellen. En de dingen gaan erg snel in deze tijd. Zijlstra was in 3 dagen pleite. Rutte is beschadigd in binnen- en buitenland door zijn (niet) optreden en het roepen dat “de inhoud staat”

  Maar ondertussen zitten we met deze walgelijke figuren opgescheeept.

 29. Voight-Kampff schreef:

  @ D.G. Neree. U heeft zeker een punt dat informatie kan helpen bij het breken van het partijkartel (dat kongsi dat zowel de regering, het parlement, de 1e kamer, de RvS, de provincies en de gemeenten beheerst en het volk gijzelt)

  Ik maak er echter een kanttekening bij en ga dan even van mijzelf uit. Ik ben niet juridisch-, politiek- of economische geschoold. Uit onvrede ben ik me gaan verdiepen. Dit heeft me veel tijd gekost. Daar komt nog bij het op de hoogte blijven ook veel tijd met zich mee brengt. Het is mijn observaties dat de meeste mensen deze tijd gewoon niet hebben i.v.m. de dagelijkse belsommeringen en/of niet bereid zijn hun tijd aan politiek te besteden. Dus, het doorgronden van systeem en machinaties kan niet van het volk worden verwacht. Evenmin als het hervormen van de rechtsstaat, dat hierbij hoort.

  Omdat het volk natuurlijk ook niet gek is zullen ze in de loop van de tijd wel hun stemgedrag gaan veranderen. Zoals bijvoorbeeld naar de PVV en FvD. Het volk gaat zogezegd eerder alternatief kiezen dan negatief om af te straffen en hervormingen van de rechtsstaat door te voeren. Dit zijn geen grote bewegingen. En hiermee kan de slag m.i. niet gewonnen worden. Wel kan het volk ervoor zorgen dat de grote partijen gebroken worden (b.v. CDA) en gedecimeerd (PvdA). Uiteindelijk zal ook de VVD hieraan niet kunnen ontkomen. Dit betekent dat de politieke verhoudingen uiteindelijk teruggebracht zullen worden tot veel middenpartijen en enkele kleine partijtjes. Met als gevolg dat de macht van de grote partijen gebroken zal worden. Dit zal al een verbetering met zich meebrengen. Helaas zal het land er wel onbestuurbaar door worden.

  Echter, hervormingen zal het niet met zich mee brengen. En juist hervormingen van de Nederlandse rechtsstaat zijn noodzakelijk om het volk soeverein te verklaren. Dan pas kan het volk met een grondwet in haar hand en een Constitutioneel Hof aan haar zijde de staat als een schurftige hond terugschoppen in hun hok van binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, justitie, financiën, defensie en infrastructuur. En nationale wetten bindend verklaren, een minister-president kiezen en rechters aansprakelijk stellen. Het ziet ernaar uit dat dit een onhaalbaar vergezicht blijft.

 30. Voight-Kampff schreef:

  D.G. Neree,.

  “Maar ondertussen zitten we met deze walgelijke figuren opgescheept”.

  De analyse wijst uit dat deze walgelijke figuren uitsluitend bestaansrecht hebben op basis van een gecorrumpeerd (theoretisch) systeem dat staatsmacht faciliteert en het volk onderwerpt. Ik stel dan ook dat er sprake is van kwade opzet en van een staatgreep.

  Met een theoretisch optimaal democratisch systeem kan hierin verandering worden gebracht. Hierboven heb ik het volgende reeds voorgesteld:
  - districtenstelsel (bekendheid kandidaat);
  - 500 volksvertegenwoordigers (in de buurt);
  - gekozen minister-president (scheiding machten);
  - bindende referenda (correctie).

  In samenhang met een doelmatige staatsinrichting (met de volgende uitganspunten: soeverein volk, meta-juridische grondwet en grondwettelijk hof) kan de macht van de politieke partijen teruggedrongen worden en gebroken.

  Dat die walgelijke figuren geen enkele fatsoen en hebben en ook niet over een geweten beschikken is duidelijk. Daarom moeten ze ook als een hond worden aangelijnd aan het parlement. En het parlement moet op zijn beurt worden aangelijnd aan het volk.

 31. Voight-Kampff schreef:

  Ik wil nog even terugkomen op mijn reactie van “Onzin!” op de suggestie van Hannibal: “Ware Democraten” + “Een democratisch gezind instituut”.

  Ik heb me ongenuanceerd uitgedrukt en een woord gebruikt dat geen recht doet aan het fantastische werk dat Hannibal doet. Daarvoor mijn excuses.

  Ik had moeten opmerken dat de conclusie niet aansluit op de analyse. Bij deze!

 32. D. G. Neree schreef:

  Voight-Kampff, helemaal eens me wat u stelt.

  Even iets rechtzetten:
  Met het goed in- en voorlichten van de mensen bedoelde ik niet het inlichten over de machinaties van politici. Wat ik bedoelde is het volgende: Mensen als Pechtold roepen dat het volk te dom is om ingewikkelde zaken te snappen. Het is hetzelfde argument dat gebruikt is om indirecte ipv directe democratie in te voeren. Maar de mensen zijn heden ten dage allemaal naar school geweest en hebben leren lezen en hopelijk ook een beetje denken. Ingewikkelde maatschappelijke problemen zijn niet ingewikkeld als een regering zijn werk doet en deze problemen in begrijpelijke taal aan het volk voorlegt in plaats van verborgen in een hoop ambtelijk jargon en drogargumenten. Maar ja, als de volksvertegenwoordigers de waarheid hadden gezegd over bijvoorbeel Oekraïne, dan was er niet eens een begin van een associatieverdrag geweest, aangezien men dan eerlijk zou (moeten) zijn geweest over de ware aard van de gebeurtenissen daar: de illegale machtsgreep in Kiev, die de oorzaak was van het referendum in de Krim en de opstand in de Donbas,

  Misschien ben ik te idealistisch, maar ik meen dat het streven een regering in deze vertegenwoordigende democratie zou moeten zijn om zichzelf op te heffen. Dat kan alleen als de mensen eerlijk worden ingelicht over wat er speelt. Met de huidige internet-overvloed aan informatie is dat punt al aangebroken en dat is waarom we of naar een directe democratie gaan of via censuur en persbreidel naar een tyrannie.

  Ik bedoel dus dat goede voorlichting een noodzakelijke voorwaarde is voor een directe democratie.

 33. Hannibal schreef:

  @Voight-Kampff 9:01

  Geen probleem.