DE WERELD NU

Nederland verloedert – maar niemand doet iets

Nederland verloedert

Nederland verloedert. Israeliër Eran Zahavi en zijn familie willen niet meer terugkeren naar Nederland. Dat is heel begrijpelijk.

In het huis van de PSV-aanvaller is voor de tweede keer dit jaar ingebroken. De eerste keer zeer gewelddadig, dit keer was de familie Zahavi niet thuis. De casus Zahavi is er eentje in een lange rij overvallen. En we weten in welke hoek de politie moet zoeken.

We constateren een snel toenemende verloedering. Er is een toenemende agressie tegen leerkrachten, brandweerlieden, verplegers, winkelpersoneel, politie, conducteurs, chauffeurs en ambtenaren. Hoe komt dat? De oorzaak is gelegen in een gezagsvacuüm startend eind jaren zestig en daarna een voortdurende afkalving van normen en waarden. Het is dus een cultuurprobleem. Dat betekent dat het zich niet met wat meer repressie laat terugdringen. Na drie kabinetten Rutte is het van kwaad tot erger gegaan. Nu mogen we ons ‘verheugen’ op Rutte4: wat een ramp!

WRR
Rapporten van Ombudsman Amsterdam lieten niets te raden over. Ze werden ter kennisneming aangenomen. Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR,[1] over integratie laat alle alarmbellen rinkelen. Het is volkomen duidelijk wat er aan de hand is over de steeds tribalere samenleving, maar het wordt ontkend. De WRR trekt verkeerde conclusies over de tribaliteit meent socioloog prof Maurice Crul, VU Amsterdam[2]. Het WRR rapport toont echter dat in Nederland de sociale cohesie uitgehold is:

 1. De sociale cohesie van het land is aangetast door de grote diversiteit,
 2. Beleidsmakers, burgemeesters, weten weinig van de veranderende samenstelling in hun gemeente. Groepen hebben minder vertrouwen in elkaar, beoordelen het contact minder positief en oordelen negatiever over de leefomgeving.
 3. Meer diversiteit betekent meer criminaliteit,
 4. De economische groei in Noord- en Zuid-Holland loop terug door immigratie.
 5. De sociale cohesie is aangetast en dat blijft zo.

Deze conclusies logen er niet om. Op plaatsen waar veel verschillende etnische groepen wonen, raken inwoners vervreemd van elkaar en trekken zich terug in de privésfeer. Diverse buurten kenmerken zich door een gering sociaal kapitaal. Bewoners vertrouwen elkaar minder en zijn minder bereid om samen te werken. VMBO’ers zijn relatief angstig. Het verder laten toenemen van diversiteit is voor allen nadelig meent de WRR.

Kortzichtig overheidsbeleid, vooral gericht op de belangen van het bedrijfsleven, heeft het belang van alle groepen geschaad. Maar zelfs dit adviesorgaan van het kabinet voor het regeringsbeleid berust. We moeten ermee ‘dealen’ en ‘er zijn belangrijker dingen in het leven’. Laat de bellen maar rinkelen! Ach ja, er zijn belangrijker dingen, maar ik zou zo gauw niet weten wat. Het is één en al berusting, gedogen, goedkeuren en faciliteren.

‘Wantrouwensamenleving’
Geen wonder dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Nederlanders vertrouwen elkaar doorgaans, maar het land is niet langer in politiek opzicht een ‘vertrouwensamenleving’ maar een politieke ‘wantrouwensamenleving’. Naar mijn mening is dit een oorzaak van de verloedering.

Wat er met de WRR-rapporten gebeurde? Helemaal niets, niente, nada, zero. De rapporten gingen in een diepe lade en het gedoogbeleid werd voortgezet. Pim Fortuyn heeft voor niets zijn vinger opgestoken. Het beleid werd visieloos voortgezet. Geen idee lijkt er te zijn hoe kwetsbaar een samenleving is.

Een samenleving is een samenstel van normen en waarden die aldus in de loop van de historie is ontstaan. Die normen kun je niet ongestraft zomaar loslaten of laten verwateren. Couturier Karl Lagerfeld (1933-2019) zei in 2015 tegen Angela Merkel ‘men moet niet verbaasd zijn dat antisemitisme toeneemt als men miljoenen mensen binnenhaalt die joden per definitie (verplicht door de Koran) haten’. En zo geschiedde ook hier en elders. Ook homofielen krijgen er van langs. Men kan moslims niets kwalijk nemen. De Koran staat boven de grondwet, zo is het spel en zo wordt het door velen van hen gespeeld.

Theo van Gogh (1957-2004), Derk Wiersum (1975-2019) en Peter R. de Vries (1956-2021) werden geliquideerd. “Een aanslag op de rechtsstaat” zegt minister Ferdinand Grapperhaus telkens, maar hij later ontkent hij dat de rechtsstaat in gevaar is[3]. Het gezag van en respect voor politici verdwijnt. De Tweede Kamer werd een doorgangshuis voor hoogopgeleiden, een kraamkamer voor ‘functies elders’.

De ‘elite’ trekt zich er niet veel van aan. Het goudschip kwam binnengevaren, maar asielzoekers ‘not in my backyard’! Huizen worden opgekocht om te vermijden dat asielzoekerscentra te dichtbij ‘eigen’ buurten komen. De liberale intelligentsia hebben geen prikkel om hun gedrag te veranderen, maar men noemt zich wel links of links liberaal, overeenkomstig mijn ervaring over veertig jaar bedrijfsleven. De ‘onmisbaren’ moeten soebatten om salarisverhoging. Op de Zuidas, alias Snuifas, doen advocaten 600 tot 1.800 euro per uur.

Oikofobie
Met de term oikofobie wordt bedoeld ‘het bewust neerhalen van de eigen cultuur in een ziekelijke afkeer van het eigene’. Hiermee samenhangend gaan we diep door het stof voor ons verleden als slavendrijvers en kolonialisten. “Wij zijn slecht en onze huidige positie zouden we vooral te danken hebben aan ons verleden als uitbuiters.” Vooral de hooggeplaatste witte man is de gebeten hond op de apenrots.

We hadden een minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven die meent te moeten “afrekenen met mannen” en “weg met die slappe smoesjes”[4]. Onder druk van wereldwijde protesten, schokkende beelden van Amerikaans politiegeweld en de antiracismedemonstraties in Nederland, erkent premier Mark Rutte op 4 juni 2020 in de Tweede Kamer dat ook Nederland institutioneel racisme kent. Hij zei tegenwoordig anders te denken over het uiterlijk van Zwarte Piet. Zwarte Piet dient voortaan niet langer zwart te zijn.

Het vormt de uitgangspositie voor gekleurde mensen ‘ons’ racisme te verwijten. We zeggen het immers zelf! Zwarte Piet werd gepolitiseerd en het Sinterklaasfeest werd zwaar beschadigd. Zwarte Piet hoort wat mij betreft zwart te zijn. Juist de beide kleuren tezamen vormt een ideale inclusie. Voortdurend zwabberen dwingt geen respect af.

Informele regels en conventies regelen het leven van een bevolking veel meer dan wetten die met harde hand gehandhaafd worden. Vandaar dat repressie amper helpt, tenzij echt de beuk erin wordt gezet naar een politiestaat. Liever niet, maar is de verloedering inmiddels zo ver voortgeschreden dat een zachte hand niet meer lijkt te helpen.


 1. WRR Verkenningsrapport “De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederlandt”, 29-5-2018
 2. Crul, M. “In de stad is Marloes de nieuwkomer”, NRC 2-6-2018
 3. Grapperhaus, F., in de Tweede Kamer 24-11-21
 4. Engelshoven, I. van, in AD en Het Parool 8-3-19

.Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van “In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?”, “Wereld op een keerpunt en “Feminisme op de werkvloer”.

9 reacties

 1. carthago schreef:

  Failed state .NL : It began with a blessing but it ends with a curse.
  Op dit moment wachten nog 5 miljoen dobberparasieten op een seintje van het kartel voor inscheping.
  Wat een land ,wat een “volk “,om te janken .

 2. Cool Pete schreef:

  Goed artikel, van Frits Bosch.

  Oorzaak : ‘linkse’ politiek, nationaal en internationaal.

 3. Bennie schreef:

  De daders zijn over het algemeen zwart of Noord Afrikaan, dan weet je wat je moet doen als Overheid.

 4. Ernie van de Wal schreef:

  Wederom mijn stokpaard; als wij ons, politiek recht rechts, weigeren te verenigen en niet schouder aan schouder gaan staan, laten wij het net zo hard gebeuren. Wij zijn dan net zo hard schuldig als links

  We hebben een schreeuwer, maar die heeft zijn partijzaken wel goed voor elkaar.
  We hebben een man die het wat deftiger rechts zou vertegenwoordigen, maar dat lukt niet zo
  Dan nog een mevrouw die het voor de boeren opneemt. Daar heb je beslist een aparte partij voor nodig. Dan nog een dissidenten, die voor zichzelf begon en 2 kwezels die iets gematigder rechts willen zijn.
  En voor iedereen geldt; Rien ne va plus. U kunt met uw kiezers van de kantlijn toekijken.
  U mag af&toe wat roepen, maar daar doen we nix mee.

  Ja. Wij op rechts weten als geen ander, zelfs nog beter dan Rutte hoe je een grote groep effectief aan de kant kunt zetten.

 5. Gienekehado St. schreef:

  Vorig jaar al in Nieuwsuur; NL is het meest hufterige landje van West-Europa. Het straatbeeld laat dat ook zien. Zie / Luister om u heen, en HUIVER! TRIBUNAAL!!

 6. Yukio schreef:

  Wat de mensen maar niet snappen is dat een cultuur tegrond gaat als ze haar voedende wortels doorsnijdt. Die voedende wortels zijn in het Westen het Hellenisme, het joodse geloof en het christendom. Wat de Nederlanders ervoor in de plaats hebben gesteld is pragmatisme, economisme, relativisme, situationisme, hedonisme etc. Waar dat toe geleid heeft zien we nu. Een weg terug is nu al op afzienbare termijn niet meer mogelijk omdat we het decennialange te lage geboortecijfer niet meer kunnen compenseren. Alle landen waar men tijdig de weg terug gevonden heeft naar haar grondcultuur (Polen, Hongarije, Rusland) kunnen nu hun rug weer recht houden.

 7. Bennie schreef:

  De ineenstorting van de multiculturele hel komt steeds dichtbij.
  Diversiteit is een schending van de de mensenrechten van de inheemse bevolkingen van west Europa.

 8. M. de Jong schreef:

  Niet van mijzelf dit maar o zo waar toen ik het las:

  Mark Rutte is absoluut niet geïnteresseerd in het belang van Nederland en de Nederlanders. Mark Rutte is vooral erg bezig met het belang van Mark Rutte.
  Dat hij daardoor als een soort zetbaas van D66 en de rest van het linkse rapaille functioneert, dat zal hem worst zijn. Hij is, in naam, vier keer achter elkaar minister-president en als zodanig haalt hij de geschiedenisboeken.
  Gelukkig heeft onze jeugd geen flauw benul meer van het belang van onze geschiedenis en is men vanuit links druk bezig om de geschiedenis te herschrijven. Slavernij is een hot item en onze zeehelden en staatslieden worden zonder uitzondering neergezet als oorlogsmisdadigers en slavenhalers.
  Wat hebben we te verwachten van het rotte Rutte kabinet? Nou, niet veel goeds!
  Als U dacht dat er de afgelopen twaalf jaar veel beschadigd is in Nederland op het gebied van cultuur, normen en waarden, sociale zekerheid, veiligheid en verdraagzaamheid, dan kan ik U uit de droom helpen.
  ‘You aint seen nothing yet’.
  De omvolking van liberale, westerse gemeenschap naar Islamitische onverdraagzaamheid en terreur neemt de komende jaren desastreuze vormen aan. Het komt nog zo ver dat de sharia als medewetgeving wordt aanvaard. De hoofddoek, zoals de hidjab, khimar, chador, nikab en boerka, zal algemeen aanvaard worden als onderdeel van het politie- en legeruniform. Halal eten en het toestaan van onverdoofd slachten zal in wetgeving worden vastgelegd. Aanstootgevende westerse kleding is niet langer toegestaan in overheidsgebouwen en op andere plekken waar moslims hier zich aan kunnen storen.
  De klimaatorgie en stikstofwaanzin zal een groot deel van het nationaal inkomen verteren en de orgie van ‘killermills’, zonnewoestijnen, warmtepompen en biomassacentrales zal ons land volledig bedekken en onleefbaar maken.
  De komende jaren zal de autochtone bevolking toch weinig buiten komen omdat de corona lockdown door dit slaafse volkje volledig wordt opgevolgd, waardoor de ongevaccineerde allochtoon eindelijk de ruimte krijgt om wat meer buiten te zijn en zich te verpozen in de shisha lounge en moskee.
  Sigrid Kaag verordonneert dat er verder bezuinigd wordt op de zorg, defensie, politie, justitie, rechterlijke macht. Onderwijs wordt alleen nog gegeven in de originele landstaal van betrokkenen, zodat vluchtelingen in staat zijn om te communiceren met hun landgenoten als zij daar twee keer per jaar op vakantie zijn. Hier wordt uiteraard een subsidiepot voor open getrokken.
  Wordt U een beetje moe van mijn klaagzang? Ik kan het me voorstellen. Volgende keer de rest van de ellende, die op ons afkomt.
  Had ik al gezegd dat Kerst en Pasen ook worden afgeschaft?
  Vrolijke feestdagen!