DE WERELD NU

Meineed door rechters – deel 2 – Hans Moll en Paul Ruijs

rechters

Er is het een en ander mis binnen de rechterlijke macht. Al lang. Het opereren van rechters staat helaas niet altijd boven verdenking.

Over het villen van meinedige rechters – tweede deel.

Mr. Paul Ruijs (1948), juridsch adviseur, werd samen met Willem Oltmans, Pim Fortuijn, Pieter Lakeman en anderen in het tijdschrift ‘Quote’ ooit uitgeroepen tot ‘een van de grootste etters van Nederland’. Ruijs verdiende deze eretitel nadat hij vanwege zijn ervaringen in de rechtszaal met ’s lands grootste consumentenorganisaties, samen met enkele andere burgers onderzoek had gedaan naar belangenverstrengeling binnen de rechterlijke macht.

Het onderzoeksverslag uit 1996 – het IRM rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) – sloeg in als een bom en leidde tot felle debatten in politiek en juridisch Nederland. De minister wilde ineens af van advocaten die in ‘eigen’ rechtbank ook als rechter optraden en rechters werden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. Maar de werkelijkheid in 2001 is dat veel rechters straffeloos hun nevenfuncties geheim houden en dat advocaten nog steeds – met volle instemming van de Hoge Raad – regelmatig als rechter in rechtbanken optreden waar ze met hun kantoorgenoten tevens de belangen van hun gretig procederende en goedbetalende klanten behartigen.


Duur: 43:02

Publicatie: 2 november

Eerste deel

Meer belangwekkende interviews van Hans Moll vindt u hier.


Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13
Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz

7 reacties

 1. Voight-Kampff schreef:

  De rechterlijke macht geeft dus het volgende beeld te zien:
  – Rechters mogen niet aan de grondwet toetsen;
  – Er bestaat geen Grondwettelijk Hof;
  – Rechters plegen meineed;
  – Rechters worden voor het leven benoemd;
  – De uitvoerende macht is betrokken bij benoemingen rechters (in de rechterlijke macht).

  Dit zijn de data (feiten) wat betreft de rechterlijke macht.

  De uitvoerende macht wordt ook niet beperkt door de wetten (referenda, immigratie, illegale oorlogsvoering) en komt voort uit de wetgevende macht. Competentie is in deze populatie geen vereiste.

  De wetgevende macht wordt beheerst door het partijkartel en gedomineerd door internationale verdragen.

  Analyse : De Nederlandse Trias Politica is qua vorm en inhoud disfunctioneel.
  Conclusie : De Nederlandse rechtsstaat is een theoretische illusie.
  Actie : Hervormingen van de Nederlandse rechtsstaat.

  Een confrontatiemodel tussen volk en overheid ligt op vergadertafel!

 2. Voight-Kampff schreef:

  Ook interessant.

  Baudet van Forum voor Democratie praat over het partijkartel maar heeft te bestrijding ervan niet als de hoofdpunt (want afbreekfactor van de Nederlandse rechtsstaat) niet in haar partijprogramma opgenomen. Baudet is hier tegenaan gelopen bij de behandeling van de regeringsverklaring de afgelopen week. Dit huidige programma van FvD heeft een potentie van een zetel of 10, plus de bonus van 5 voor de presentatie van Baudet. Dus, politieke invloed in de marge.

  Een partijprogramma gebaseerd op hervormingen van de Nederlandse rechtsstaat is een enig mogelijke gamechanger. Hiervoor kan een mandaat gevraagd worden aan het Nederlandse volk voor twee termijnen (gezien de nodige grondwetswijzigingen).

  Bijstelling visie, strategie en tactiek is de opdracht voor Baudet. Met zijn denkvermogen is hij zonder enige twijfel tot dezelfde conclusie gekomen. Diagnose Baudet: een zakelijke identiteitscrisis!

  Het zijn interessante tijden.

 3. Voight-Kampff schreef:

  Een observatie w.b. de tactiek van Baudet. Met zijn huidige partijprogramma kan Baudet het momentum niet handhaven. Hij heeft zijn voorland gezien in de algemene beschouwingen. Baudet wordt eenvoudig weggehoond door zijn opponenten met enkele vorm antwoorden, zonder dat er inhoudelijk wordt geantwoord. Het breekpunt ligt in de tijd, op het moment dat Baudet is leeggestroomd. Het momentum is dan (voorgoed) voorbij.

  Ook, de confrontatie op persoonlijk vlak tussen Baudet met zijn collega’s in het parlement is uitermate interessant. De stijlvolle, competente Baudet met een visie tegenover de platvloerse, incompetente en opportunistische volksvertegenwoordigers. De strijd van een intelligente vent die probeert onderwerping te voorkomen door een stel zwakbegaafden van het machtskartel is natuurlijk een geweldig spektakel.

  Excuses voor off-topic.

 4. Marcel schreef:

  Veel bewondering voor mensen zoals Paul Ruijs. Ook compliment voor Hans Moll en cafe Weltschmerz. Ik hoop van harte dat er mensen met ruime financiële middelen zijn die deze belangrijke zaak steunen. De boeken van Paul Ruijs t.w. Medische Missers Juridisch gesjoemel en Wij zien u wel in de Rechtszaal, heb ik zojuist ontvangen en gewoon via bol.com besteld. (excuus voor de reclame, maar het werkt wel..)

 5. Toon Peters schreef:

  Het is triest dat de mainstream media dit thema niet durven oppakken. Zolang die wegkijken zal er binnen de rechterlijke macht weinig veranderen.
  De president van de rechtbank in Limburg beweert zelfs in een interview in de Limburger van 17 december 2017 dat Nederland met zijn civiele rechtspraak op nummer 1 van de wereld staat.
  Het onderzoek waar hij naar verwijst bestaat echt, maar het is de vraag of dit onderzoek wel serieus genomen kan worden.
  Het is enerzijds door met name advocatenkantoren ingevuld ( die m.i. nooit hun mond durven open te doen op straffe van het tableau geschrapt te worden). Volgens dit rapport zijn er per land ook ongeveer 1000 civiele respondenten random uitgekozen.
  Mijn vraag is echter hoe iemand die nooit met justitie te maken heeft gehad een objectief oordeel over de civiele rechtspraak kan geven.
  Navraag bij het onderzoeksbureau hoeveel mensen de vragenlijst in NL daadwerkelijk hebben ingevuld heeft nog niets opgeleverd.

 6. Kim schreef:

  https://www.overheidsgedonder.nl/geen-besluiten-meer-op-wob-verzoeken-nodig/

  gewoon om een plaatje te krijgen bij hoe dat nou gaat………. dit ligt nu bij de Archief inspectie, maar ook daar verwacht ik helemaal niks van

 7. W.H.J. Reiss schreef:

  DEXIA Aandelenlease en de rol hierin van de Rechterlijke Macht (deel 1).

  De belangrijke rol die raadsheer (vice-President) Mr. W. Cortenraad heeft gespeeld bij de totstandkoming van de aandelenlease-jurisprudentie van het Hof Amsterdam willen wij nader toelichten.

  Mr. Cortenraad was betrokken bij de totstandkoming van de meest-essentiële aandelenlease arresten van dit Hof en was rechter-commissaris bij het AFM-onderzoek naar de aankoop van effecten door Legio-Lease/Dexia.

  Uit publieke bronnen is bekend dat genoemde Mr. Cortenraad in de jaren omstreeks 1997-1998 toen veel nieuwe aandelenlease producten in opdracht van de toenmalige moedermaatschappij van Legio Lease, Aegon, werden ontwikkeld- werkzaam was op de afdeling Corporate Cliënts van het advocatenkantoor van Aegon, Loeff Claeys Verbeke (thans Allen & Overy). Loeff Claeys Verbeke heeft in die jaren als juridisch adviseur van Aegon bij de ontwikkeling van diverse aandelenlease producten opgetreden. In het licht van de Aanbevelingen 7 en 8 van de Leidraad Onpartijdigheid van de Rechter (NVvR) zou een verschoning door Mr. Cortenraad zeer voor de hand hebben gelegen; hetgeen echter niet heeft plaatsgevonden.

  In 1997/1998 is er een controle geweest bij Labouchere (= Dexia). De uitkomst was: Labouchere moet van systeem veranderen. Van Call-opties naar (door-)verkoop van aandelen aan SPV’s (Special Purpose Vehicle) en Externe ‘Investment Bankers’ !
  Ook dit laatste is niet conform de Wge. Het is een ‘polderovereenkomst’ tussen de grote jongens, w.o. Hr. Streppel van Aegon en Hr. Loudon van de STE (AFM). De Hr. W.Cortenraad heeft dit de gehele tijd geweten !
  Dit voorgaande kunt U vinden in het were Account rapport (Hoofdstuk 3 en 4 zijn hierin het meest duidelijk).

  Dhr. W.Cortenraad heeft zich ook sterk bemoeit met het WCAM-2006 (Duisenberg) rapport.
  In feite heeft hij hier hetzelfde gedaan als dhr. Duisenberg, dhr. Arthur Docters van Leeuwen, dhr. Wellink, dhr. F.J. Loudon en dhr Streppel.
  Deze hoog geplaatste ‘heren’ zorgden ervoor dat in onderzoeken van het AFM in 1997, 2002 en 2006 de waarheid
  niet geschreven zou worden, daar dit niet goed zou zijn voor hun ‘naam en faam’ !
  De fout die de AFM in 1997 gemaakt heeft door in feite aandelenlease goed te keuren. Men wist op later tijdstip niet hoe men ‘die fout’ kon herstellen.
  Dus heeft men alles in het werk gesteld om deze ‘fout’, die later zou uitmonden in groot bedrog weg te moffelen.

  In 2002 kreeg Dexia boetes voor ‘Afrekenprijzen’ en ‘Administratieve Organisatie en Controle’ ! Dit is natuurlijk
  totale onzin als men weet, dat er met optiecontracten is gewerkt en er voorts lease aandelen zijn (door-)verkocht.
  Dexia handelde niet volgens de Wge, Wte of NR. Op geen enkele manier. Er lagen voor lessees geen aandelen
  die zowel juridisch als economisch eigendom waren van Dexia. Het was gewoon bedrog !

  In 2006 krijgen we het AFM rapport. Hier stelt men dat de leaseaandelen verpand zijn aan de SPV’s. Ook staat
  er in een voetnoot, dat Dexia via OTC contracten de verplichtingen t.a.v. lessees afdekte.
  Een Repo sell/buy-back gaat altijd O.T.C.(Over The Counter) met aandelen. En dan doet de AFM of ze zulks niet weten.
  Het Repo van pandrechten Over The Counter verhandelen is een uitvinding waar de AFM patent op kan
  aanvragen. Zulk een onzin bestaat niet ! Al de andere malversaties van het AFM m.b.t. dit AFM rapport kunt U ook
  vinden in het Were Account rapport. De meeste ‘kronkels’ van de AFM vindt U in Hoofdstuk 10 en 11.

  En dhr. W.Cortenraad destijds (1997) als juridisch adviseur en in 2006 als Rechter-Commissaris is hier
  allemaal bekend mee. Hij is de laatste schakel !

  Were Account