DE WERELD NU

Mein Kampf en Hurenkampt

Linkse hobby, Mein Kampf, Hitler

Politieke activisten op links blijven onvermoeibaar pogen voor hen ongewenste politici aan Hitler en Mein Kampf te verbinden.

“Er is geen belemmering om het woord fascisme in de mond te nemen; het wegjagen van elites, het weigeren van moslims in de regering en knieschoten voor oproerkraaiers, dat zijn de klassieke foute verlangens naar bloedzuiverheid en soldateneer”.

Dit zijn woorden die de Volkskrant optekende uit de mond van Menno Hurenkamp[1], politicoloog. Erg veel dwazer kan het niet. Wat Wilders met bloedzuiverheid en soldateneer van doen zou hebben? Ik zou het niet weten. Ik denk dat Hurenkamp in zijn opleiding fascisme en nationaal socialisme door elkaar gehusseld heeft en dat de woorden soldateneer en bloedzuiverheid hem bij het lezen van Mein Kampf zijn bijgebleven. Maar ook Hurenkamp bleek tegen het strafrechtelijk vervolgen van Wilders.

Het strafrecht dient om negatieve sancties te stellen op boosaardig handelen of nalaten.. Het is het ultimum remedium van de rechtsorde. Als de belangrijkste normen van de samenleving worden geschonden dan wordt de dader strafrechtelijk aangepakt om aldus in foro publico de geschonden norm te herstellen. Wat het strafrecht met de PVV en Wilders te maken zou hebben is voor de meeste gewone mensen een raadsel. Je kunt wel tegen de politieke lijn van Wilders zijn en tegen zijn openbare uitlatingen, maar het strafrecht! Dat lijkt echt onzin.

Bert Vuijsje zei ooit in het NRC Handelsblad dat de helft van de Nederlanders zich achter Wilders en diens uitlatingen stelt en de andere helft er tegen is en dat de scheidslijn bovendien dwars door veel mensen heen loopt. Nogal wat mensen, zoals Vuijsje zelf kennelijk, zijn vaak 50% voor en 50% tegen. Dat op zich bewijst al dat er geen sprake kan zijn van een de samenleving schokkende normschending, wel van een verschil in opvatting die de samenleving en ook behoorlijk wat leden van die samenleving verscheurt.

Wilders meent dat hij als politicus zich zelf en anderen hoort te beveiligen tegen geweld en dreiging met geweld uit de islamitische hoek. Het Amsterdamse Hof en een groot deel van de Nederlandse elite vindt dat de dreiging tegen Wilders weliswaar reëel is en dat die uit de islamitische hoek komt ook, maar dat Wilders door dat zo te zeggen andere mensen uit dezelfde hoek beledigt. En dat is ook zo. Er zijn vrij veel moslims die even nette staatsburgers zijn als Wilders zelf, die ik persoonlijk zeker niet zou willen beledigen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die zich door de uitingen van Wilders unheimisch zijn gaan voelen.

Dat neemt niet weg dat Wilders gelijk heeft met het noemen van de hoek van waaruit hij persoonlijk bedreigd wordt en dat we hier met een wezenlijk politiek probleem te maken hebben. De explosieve toename van de moslimbevolking in dit land kun je heel goed een vloedgolf noemen. Dat is een helder en toepasselijk beeld. Het is waar dat Marokkanen en Turken zich hier voortplanten met voor Nederland ongebruikelijke demografische cijfers. Dat zijn cijfers die in hun thuislanden in het verleden nodig waren voor het handhaven van een bevolking met hoge sterftecijfers.

Te verwachten valt dat die geboortecijfers zullen afnemen als de mensen hier integreren en de toestroom uit de landen van herkomst stokt. Maar voorlopig hebben we hier een groot probleem. Koning Willem III heeft ooit over een soortgelijk probleem soortgelijke dingen gezegd als Wilders nu en is daarvoor nooit strafrechtelijk vervolgd, ook al was hij minder democratisch gelegitimeerd dan Wilders, die immers een gekozen volksvertegenwoordiger is.

Dat de Koran verboden zou moeten worden is in strijd met de vrijheid van godsdienst maar waarom het beledigend zou zijn vermag ik niet in te zien. Het vloeit er in elk geval niet logisch uit voort.

Het Hof was met zijn politieke uitspraak een grotere bedreiging voor onze samenleving dan Wilders en ook een grotere bedreiging dan tegenstanders van Wilders als Alexander Pechtold. Over Pechtold gesproken: als het hier nu Tweede Wereldoorlog was, ik was een jood en ik moest kiezen bij wie ik zou willen onderduiken, dan koos ik niet voor Alexander Pechtold, dat weet ik vrij zeker. Wel misschien voor Dries van Agt, ondanks zijn pro-Palestijnse houding. Dat soort instinctieve keuzes zijn moeilijk te beargumenteren, maar ze kloppen meestal wel.


Menno Hurenkamp is politicoloog, publicist en hoofdredacteur van S&D. Hij is als docent verbonden aan de UvA. Hij is daarnaast  verbonden aan de stichting Waterland, een Nederlandse progressieve denktank.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

9 reacties

 1. karton schreef:

  Politieke activisten op links ? Het meest trieste, bij elkaar gesprokkelde zootje !!!

 2. Bennie schreef:

  Parasiteren op subsidies levert hersenkronkels op.

 3. Cool Pete schreef:

  1. Het nationaal-socialisme was ‘links’.
  Net als : [internationaal-]socialisme, kommunisme, corporatisme, en globalisme.

  Elk totalitarisme is – per definitie – ‘links.

  2. De koran roept op tot geweld. Kan dus wettelijk verboden worden.
  De officiele uitleg van de islam-leer, verwerpt de democratische rechtstaat. Kan dus wettelijk verboden worden.
  De zogeheten “vrijheid van godsdienst” is een vrijwaring van vervolging; en NIET een vrijbrief tot geweld en tot het afbreken van de democratische rechtstaat.

 4. Jaan schreef:

  Hoerenkamp de man heeft zijn naam niet gestolen

 5. BegrensEuropa! schreef:

  Het is altijd boeiend dit soort bespiegelingen over de islam even door te lezen. Er komt vaak een punt waarop je toch weer een nieuw inzicht krijgt. Deze keer was dat de zinsnede “Dat de Koran verboden zou moeten worden is in strijd met de vrijheid van godsdienst.” Wellicht is dat zo. Maar dan gaan we ervan uit dat de islam een legitieme godsdienst is. Het woord godsdienst suggereert dat we ook te maken hebben met een god, in dit geval genaamd allah. Over allah weten we niet veel, behalve dan dat hij zo almachtig is dat er niets gebeurd zonder zijn wil. Natuurwetten kunen overboord. Wetenschap in zijn algemeenheid. Planning. Noem maar op. Het godsbeeld van de islam is zo veelomvattend en absoluut dat het daardoor teven absoluut nietszeggend is. Het is een hol godsbegrip. Het godsbeeld is zo vormgegeven dat het compleet ten dienste staat aan het begrip islam = onderworpenheid. Allah is onderworpen aan zijn eigen godsdienst. Dat moest zo zijn om de onderwerping van moslims en niet-moslims mogelijk te maken. De islam als middel tot onderwerping is in handen gegeven van de soennaduiders. Dat is natuurlijk een levensgevaarlijke, inhumane en anti-productieve constructie. Ik zie toch wel een aanleiding om de koran e.d. te verbieden. Het heeft al meer dan genoeg ellende veroorzaakt. Zowel voor moslims als niet-moslims. Ik zie ook geen probleem om dit inzicht voor de voeten van nette islamitische staatsburgers te werpen. Lijkt me zeer heilzaam. Zeker als de koran e.d. niet verboden zouden kunnen blijken te worden.

 6. Grapjas schreef:

  Zodra de EERSTE ‘ keurige burger’- islamiet zijn gemeenschap aan gaat spreken op hun oververtegenwoordiging in criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid, en algemene haat jegens ons, onze cultuur, Joden en het Westen in het algemeen- DAN GAAN WE PRATEN.
  Dat doen ze namelijk niet. En als puntje bij paaltje komt- denkt de schrijver dat er 1 moslim is die met ons zal vechten? Nee. Zij zijn geprogrammeerd om de eigen soort te dienen. Dit weigeren te erkennen is spelen met ons voortbestaan. Wacht maar tot de huidige minstens 4 miljoen moslims, er over 20 jaar nog eens meer dan. 2 miljoen versterkingen erbij hebben gekregen.
  Met 100.000 erbij per jaar nu gaat dat hard.
  Ik zal nooit gokken op die multi- mythe; zij de meerderheid? Einde ONS vrije, niet islamitische Nederland. Weer een moslimstaat erbij.

 7. Johan P schreef:

  @Grapjas
  Ik zal binnenkort wel een stuk aanbieden aan VoL waarom het westen, danwel de westerse cultuur -althans minimaal in (Noord)West-Europa- feitelijk verloren is. Ik ben echter nog bezig met wat onderzoek en dat moet in de schaarse tijd buiten het werk.
  Maar als we even puur naar de demografie kijken zou het al voldoende moeten zijn om dit te constateren. Mijn stuk zal echter ook wat andere oorzaken meenemen, ik zal me hier beperken tot de demografie. Ik gebruik voor dit voorbeeld afgeronde cijfers, het is een VOORBEELD, voordat we weer allemaal jandokussen hebben die daarover vallen.
  Ik neem even een bevolking van 10 miljoen. 2% daarvan is moslim. Dus 9.800.000 niet moslims en 200.000 moslims.
  Gemiddeld aantal kinderen per paar: autochtone bevolking 1.8, (oftewel 0.9/inwoner) moslims 3,2 oftewel 1.6 per inwoner (werkelijkheid ligt dichter bij 1.7vs3.5, dus dit is een voorbeeld van het gunstigste scenario). Jaarlijkse instroom aan migratie-moslims 3.000.
  Gemiddelde leeftijd waarop autochtonen een kind krijgen: 30, moslims 20. Vooral dit laatste is van belang want het betekent dat er 3 generaties moslims zijn tegenover 2 generaties autochtonen.

  Laten we nu eens kijken naar wat deze cijfers betekenen
  60 jaar later (2 autochtone generaties dus) is
  de autochtone bevolking 9.8 mil 0.9 x 0.9 = 7.938.000
  moslims 0.2 mil x 1.6 x 1.6 x 1.6 = 819.200 + (60 x 3000 immigranten (uitgaande dat die zich niet eens voortplanten) = 999.200
  Dat is ruwweg waar we zaten in 2000, dus we zijn nu 1 moslimgeneratie verder, maar nog geen autochtone generatie verder.
  Totale bevolking in 2 van onze generaties gegroeid van 10 miljoen naar 17, 858 miljoen. Zij zijn in 2 van onze generaties gegroeid van 2% van de bevolking naar 5.59%. Dat lijkt niet dramatisch, maar stel dat we geen moslims meer binnenlaten, wat zijn dan de cijfers voor de volgende 2 generaties
  Autochtone bevolking 7.938.000 x 0.9 x 0.9 = 6.429.780
  moslims 999.200 x 1.6 x 1.6 x 1.6 = 4.092.723 oftewel bijna de helft van de bevolking.

  Nu kunnen we met zn allen zoals links graag doet gaan rommelen aan de cijfers achter de komma, maar dat gewoon van geen belang. De geboortecijfers die ik heb gebruikt zijn al ingesteld op het meest positieve beeld en dan doe ik net alsof de migranten geen kinderen krijgen en er geen migranten meer binnenkomen en er niemand vertrekt.

 8. Johan P schreef:

  oops typfoutje in de totale bevolking….nou ja

 9. Jaan schreef:

  @Johan P. Zelfs als moslims in de praktijk in Nederland hetzelfde aantal nakomekingen zouden produceren dan autochtone Nederlanders dan zullen ze op den duur in aantallen winnen, want de bevolkingsaanwas door import met moslims is groter dan de sterfte van de originele Nederlanders.
  In de praktijk geldt er dus een geboorteoverschot van moslims ten opzichte van originele Nederlanders.