DE WERELD NU

Massa-immigratie – Rechts gaf de aanzet, niet Links!

Immigratie, noodtoestand, ongelijkheid, asielmigratie, massaimmigratie

De massa-immigratie is de aanleiding voor Frits Bosch eens stevig uit te pakken over de contemporaine malheur richting NL2021.

Wat jammer dat de middeleeuwse schandpaal niet meer bestaat als lijfstraf. De schandpaal was waar je als veroordeelde een bepaalde tijd op werd gezet. Burgers mochten dan van alles naar je hoofd smijten en dat werd ook regelmatig gedaan. Rot fruit, eieren, vuilnis en zelfs poep vloog door de lucht. Die straf zou voor Thierry Baudet passend zijn geweest voor de politieke puinhoop die hij bij Forum heeft veroorzaakt. Hij heeft de Nederlandse politiek schade berokkend.

Als we wat verder kijken dan wat hier gebeurt, dan zien we dat infiltratie van foute groepen en personen aan alle kanten de kop opsteekt. Nummer 9 op de kieslijst van Groen links is Kauthar Bouchallikht. Zij is naast GroenLinkslid ook vicevoorzitter van de internationale moslimorganisatie Femyso, een politiek correcte website en ontvangt subsidie van de EU (!) voor de strijd tegen islamofobie en discriminatie. Via Youtube en Google zien we verslagen van Turkstalige bijeenkomsten van Femyso als religieuze identiteit voor het doordringen in de Europese politiek. De moslima’s van Femyso zijn zwaar gesluierd en staan apart van de mannen.

Femyso is gelieerd aan de Moslimbroederschap die als doelstelling heeft Europa te infiltreren, maar daar niet voor uit te komt. Liegen mag, nee, moet als de doelstelling islam te verspreiden, daarbij gebaat is. Dit wordt taqiyya genoemd, samenhangend met de Arabische tribale cultuur. Kauthar Bouchallikh is een infiltratieverschijnsel en zal hieraan meer reliëf willen geven. “Laat de kindertjes tot mij komen!”

Islam staat haaks op de Nederlandse culturele en staatsrechtelijke waarden. Islam infiltreert in de Nederlandse politiek via Denk, Nida en nu ook GroenLinks. We doen er graag aan mee. We stellen geen vragen maar faciliteren de infiltratie. Onze politie gaat in de culturele wasstraat en gaat op de knieën in de moskee. Onze kinderen worden geïndoctrineerd over islam. Het pensioenfonds van Achmea faciliteert Ramadan en zit daar graag aan tafel, salafisme komt steeds sterker naar voren en ga zo maar door. Dit noem ik de actie. PVV en Forum zijn de reactiepartijen. Deze laatste partijen zijn het resultaat van de actie, de massa-immigratie en de infiltratie die dit oplevert binnen de Nederlandse maatschappij.

Het woord “omvolking” mag niet gebruikt worden want het zou afkomstig zijn uit het Nazi vocabulaire. Wist ik niet. Maar omvolking is precies wat er in multicultureel Nederland plaatsvindt. Zie de top 5 steden in Nederland waar autochtone autochtone Nederlanders inmiddels in de minderheid zijn of spoedig geraken. Het zou al te simplistisch zijn om te denken dat er geen reactie komt op deze infiltratie van autochtone Nederlanders. Deze actie en reactie gaan helaas gepaard met verschrikkelijke bagger. Moeten we vrezen dat dit een tijdelijk verschijnsel is of zal het steeds erger worden, zoals de afgelopen periode?

Waar komt deze ellende in beginsel vandaan? Niet van links, maar van vermeend (toen nog) rechts: VVD en CDA, de werkgevers! In de jaren zestig kwamen werkgevers op het lumineuze idee om gastarbeiders uit de rurale gebieden van Turkije en Marokko als goedkope arbeidskrachten te ronselen. Bij horden kwamen ze binnen. Premier Joop den Uyl zorgde vanaf 1973 voor gezinshereniging, ze mochten blijven. Dit zeer tegen de wil van dr. Willem Drees. Daarna was het hek van de dam met de massa-immigratie, met als ultiem hoogtepunt “wir schaffen das” niet alleen van Angela Merkel maar ook van haar aanbidder Mark Rutte. Hij heeft Mutti Merkel een prijs uitgereikt en haar daarbij zoveel veren in haar achterste gestopt dat ze amper meer kon lopen.

Het zijn dus de werkgevers die de aanzet hebben gegeven voor de massa-immigratie. Ik heb van 1974 tot 1977 bij het VNO gewerkt en heb mogen aanschouwen hoe deze massieve lobby richting de politiek aaibare partijen, VVD en goedertieren CDA, verliep. Het was (en is) links lullen en rechts vullen. VNO toonde zich verontwaardigd dat Zwitserland Italiaanse gastarbeiders uitwees toen hun diensten niet meer gewenst waren. Daarna kwam de hele rimram van de EU met Schengen en de idioten Verhofstadt, Schäuble en Frans Timmermans: “Europa zal niet kunnen bestaan zonder multicultureel te zijn” erover heen. Het is een misvatting te denken dat de EU ineffectief is geweest qua immigratiepolitiek. Nee, de EU heeft doelgericht alle sluizen open gezet en daarmee Europa beschadigd. We kunnen veel kritiek hebben op Hongarije en Poolen, maar deze BS hebben ze terecht aan zich voorbij laten gaan.

Het waren de werkgevers die de aanzet gaven tot de massa immigratie. Maar nu zijn het de werkgevers die weigeren mensen met ‘een bepaalde naam’ een stage te geven, laat staan in hun burelen op te nemen. Het kan raar lopen. Nu moet minister Ingrid van Engelshoven er aan te pas komen om inclusie te forceren. Dat doet ze met graagte “”we gaan afrekenen met mannen”. Identiteitspolitiek is de hobby van D66. Identiteitspolitiek gaat in marxistische zin uit van vermeende achterstelling van bepaalde groepen mogelijk zelfs onderdrukking. Het is marxistisch qua argumentatie en fascistisch qua uitwerking, uitgaande van dwang, naming & shaming.

Marxisme en fascisme. Kan dat allebei? Ja, marxisme en fascisme zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beiden delen het centrale kenmerk van links, maakbare samenleving, utopisme. Marxisme is nergens gelukt op de wereld omdat het strijdig is met de menselijke natuur. Om het toch te laten slagen gaat marxisme over in dwang: fascisme. We zien dat nu weer in China: het land was marxistisch/leninistisch, maar is overgegaan naar fascisme, onderdrukking (Oeigoeren en Tibetanen). Fascisme is ultralinks ondanks dat links het graag in rechtse schoenen schuift. Fascisme staat haaks op rechts conservatisme als bijvoorbeeld van Edmund Burke. Massa-immigratie is nooit democratisch aan de orde geweest. De ellende die we als uitvloeisel nu meemaken zal helaas aanhouden.


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.

Meer over de asielmigratie vindt u hier.

11 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  1975 : EEG : ‘Verdrag van Staatsburg’ : oil for immigration,
  was de institutionele vastlegging hiervan.
  Werkgevers konden de lonen drukken.
  ‘Links’ zag een “nieuwe onderklasse om te verheffen”.
  Dubbel fout. Afbraak.

  Er is nooit democratisch- en staats-rechtelijk verantwoord, over beslist.

  p.s. : de niet onderbouwde sneer naar het heden : FvD, Th. Baudet,
  is volkomen misplaatst.

 2. Cool Pete schreef:

  Voor de volledigheid, wij ik er maar weer eens op, dat internationale “afspraken”,
  in welke vorm dan ook [ “verdragen”, “wetten”, “recht”, “regelgeving”, enz, enz ],
  nooit meer kunnen zijn dan – niet-bindende – intentie-verklaringen.
  Geen enkele Grondwet staat iets anders toe.
  Een Grondwet kan, per definitie, nooit ‘over ruled’ worden;
  want dan wordt deze deels / geheel opgeheven.
  En dat is juridisch onmogelijk.

 3. Neef Jansen schreef:

  In de islam is het zo dat de grond tussen moskeeen voor de islam is, en dat als er ergens meer dan de helft van de bevolking moslim is, dat daar dan de islam moet heersen, en dus de islamitische wet, de sharia. Dat betekent o.a. het toepassen van straffen als amputeren, stenigen en onthoofden. Voor de islam is niet-islamitische wetgeving van geen belang, ook niet-islamitische wetenschap is van geen belang. Eigenlijk alles aan niet-islamitisch’ is van geen belang. Wordt bijvoorbeeld Amsterdam een islamitische stad, en daar wordt hard aan gewerkt, demografisch, en met forse financiele injecties vanuit de ultrarijke delen van de islamitische wereld, dan zal men bijvoorbeeld van het Rijksmuseum een moskee maken, en de inhoud van het Rijksmuseum zal men verbranden. Zo werkt dat met de islam. Die werkgevers in de jaren ’60 en ’70 hadden hier geen flauw idee van. De islam, dat is toch iets van die op sterven na dood zijnde islamitische wereld, waar de achterlijkheid door de straten kruipt? En waar je hoogstens met vakantie kan verblijven in hotels die wèl werken? Maar ja, ondertussen is de islam wakker geworden. En zij wordt Europa ingeknuffeld door Merkel&Co. Recentelijk nog zag ik een bericht over twee studenten die allah akbar waren doodgestoken in Londen. Een oud vrouwtje in Duitsland praktisch doodgeslagen door vijf cultuurverrijkers. Enzovoort.

 4. Gerrit Joost schreef:

  Baudet werd door de MSM aan de schandpaal genageld. Ze gooiden zelfs met poep en zeiden toen: zie je wel, hij is bruin. Met Cool Pete ben ik het alweer eens. Uw sneer naar Baudet is voorlopig misplaatst. Wie weet hoe het echt zit? Kaag lijkt mij eerder een anti-semitist dan Baudet. Het waren niet de werkgevers die hun werklieden van over de grens wilden legaliseren. Het waren vooral D66 en de PvdA, die er nieuwe stemmers en aanhang in zagen. Zij waren hiervan de voorstanders. Daarna kwam de gezinshereniging en de generale pardons. Nu komen nieuwe horden goudzoekende migranten onze ruif leeg eten. Vol is vol. Nederland zinkt af (de boot zinkt zou drs. P. zingen, mensen wees nou verstandig). Werkgevers staan niet te trappelen om mensen met een bepaalde naam in dienst te nemen. Dit heeft alles te maken met integratie en cultuur. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Valt dit de werkgevers volledig te verwijten? Het willen samensmelten van culturen is zeer naïef. Dit gaat nooit werken. Er komt alleen maar ellende van, waarom zou het moeten of waarom zou je het willen?

 5. Youp schreef:

  Massa-immigratie is geen strikt Nederlands maar een West-Europees fenomeen. Het moet daarom een West-Europese oorzaak hebben. Daarmee is het duidelijk dat de oorzaak per definitie de lokale partijpolitiek overstijgt. Het is dan ook weinig zinvol om toch naar lokale clubjes te wijzen, van welke politieke signatuur dan ook. Daarenboven is de tegenstelling: links versus rechts al zo’n 20 jaar niet meer van toepassing en vervangen door de tegenstelling: globalisme versus nationalisme. Mede omdat ‘rechtse’ partijen als CDA en VVD vol op de globalistische agenda hebben ingezet.

  De organisatie verantwoordelijk voor de West-Europese massa-immigratie is snel gevonden: de EU. Mogelijk dat de EU hierover afspraken heeft gemaakt met de top van het internationale bedrijfsleven, de kerken, de resterende monarchen en andere belanghebbenden, gelijk Bat Ye’or beweerd heeft in Eurabia. Er is niet één partij verantwoordelijk voor een fenomeen van deze omvang. Het is dus een complot.

  Probeer eens wat groter te denken. En probeer ook eens over de dijken te kijken. Thierry Baudet kan dat namelijk wel. Misschien dat we hier toch te maken hebben met de zure afgunst van een calvinistische kleingeest.

 6. Cool Pete schreef:

  @Youp : heel belangrijk weer te wijzen op Bat Ye’or – ‘Eurabia’ !

 7. Johan P schreef:

  Rechts gaf de aanzet? Helemaal niet. De opzet was om het tekort dat er was op te lossen door TIJDELIJK mensen van elders te halen. De opzet was dan ook dat die personen na die periode weer terug zouden gaan.
  Ook om die reden was er geen opzet gecreeerd om ze te laten integreren, burgerschapstesten af te nemen of aan normale immigratie eisen te laten voldoen.
  Net zoals een bedrijf minder moeite doet in het trainen van temps vergeleken bij vast personeel.
  Het was die debiel van een Uylskuiken die vervolgens zorgde voor het permanent laten blijven, alweer zonder enige basisvoorwaarden, en aan gezinshereniging begon, ook al met uiterst minieme voorwaarden.

 8. Baytep schreef:

  Ik was bang dat dit stukje een suffe herhaling van bekende feiten zou worden.
  Maar 5 minuten later heb ik een kort maar krachtig stukje gelezen met een vlijmscherpe links/rechts scheiding.
  Daar is geen minuut aan verloren gegaan. Bedankt!

 9. Remco schreef:

  @Youp…de EU probeert juist afspraken te maken met Turkije en Marokko om immigratie tegen te gaan…

 10. Verduin schreef:

  Youp, vergeet de VN niet. De VN heeft als doel Europa multicultureel te maken daar zijn ze heel duidelijk over. Uit hun koker komt ook het marrakesh verdrag. De EU volgt de VN.
  Massamigratie is het doel van de EU. Mw. van der Leyen kwam twee maanden geleden nog met het voorstel 1 tot 1,5 miljoen mensen jaarlijks te importeren tegen de vergrijzing. Men is niet voor niets zo razend op Hongarije en Polen terwijl dit de enige landen zijn die voor hun volk opkomen.
  “Vroeger was Europa voor ons de toekomst, wij zijn straks de toekomst voor Europa” een recente uitspraak van Orban.
  Ik vrees voor de toekomst van Europa. Met de afbraak daarvan is men al begonnen.

 11. Youp schreef:

  @Verduin
  EU, VN, WHO, alle supranationale organisaties hebben allemaal dezelfde agenda met als uiteindelijk doel: een wereldregering. Klimaathysterie, migratiestromen, Covid19 zijn slechts middelen die worden ingezet om hetzelfde doel te bereiken.

  @Remco
  Je bent een ezel.