DE WERELD NU

Klimaathoax – kernenergie of verplicht kleiner wonen

Nederland, klimaathoax, klimaatgedram, klimaatbewustzijn, Nederland is vol

Het klimaatakkoord ter bestrijding van de klimaathoax zal volgens de vigerende maatregelen meer ruimte eisen dan beschikbaar is. Maar de regering heeft een plan….

U vraagt zich wellicht af waarom de overheid opeens is overgegaan tot het op grote schaal uitkopen van boeren en het opkopen van hun grond en landerijen? Het officiële antwoord luidt: om het stikstofoverschot terug te dringen.

U vraagt zich wellicht ook af waarom de overheid plotseling is overgegaan tot het massaal kappen van bomen in Nederland? De hoofdreden is evident. Het hout van de bomen wordt versnipperd en gebruikt als brandstof voor ‘groene’ biomassacentrales.
Klimaathoax

Hier zitten ze dan, de helden van de massale ontbossing en de vervuilende biomassacentrales! Van links naar rechts: D66, SP, CDA, GroenLinks, VVD, PvdA en ChristenUnie. klimaatakkoord klimaat

Maar er is nog een andere reden dat op dit moment in Nederland grote lappen grond en masse worden opgekocht, kaalgeslagen en vrijgemaakt. En daar wil ik het met u over hebben.

Het heeft alles te maken met een even absurd als wereldvreemd uitgangspunt van het klimaatakkoord, namelijk dat kernenergie als energiebron is uitgesloten. Hetgeen met allerlei halfslachtige drogredenen wordt omkleed.

De werkelijke reden is natuurlijk dat kernenergie al decennialang in de ban is gedaan door de Groene Kerk. Voor klimaat- en milieugekkies is het onbespreekbaar.

Door het op voorhand uitsluiten van nucleaire energie zijn onafzienbaar grote percelen kale grond nodig voor de plaatsing van miljoenen zonnepanelen en tienduizenden windmolens om zo, zonder kernenergie, de ambitieuze doelstellingen uit het klimaatakkoord te verwezenlijken.
Klimaathoax
Een gemiddelde moderne kerncentrale levert evenveel energie als ca. 3.000.000 zonnepanelen. Om u een idee te geven, eerst een impressiefoto van het beslag dat één kerncentrale op het landschap legt, daarna 3 foto’s van één zonneboerderij in Frankrijk met 100.000 zonnepanelen.
Klimaathoax
Klimaathoax
Klimaathoax
Je hebt ongeveer 30 van dergelijke megalomane zonneboerderijen nodig om evenveel energie te leveren als één kerncentrale. Stelt u zich eens voor wat een destructieve impact dat heeft op de landschappelijke ruimte in ons land.
Hier een ander voorbeeld uit ons eigen land: een zonneboerderij met 7000 panelen bij Breda. Daarvan het je er maar liefst 425(!) nodig om evenveel energie te produceren als een kerncentrale.
En dan hebben we het niet eens gehad over het verschil in betrouwbaarheid qua stroomlevering. Omdat de zon niet altijd schijnt is het effectieve rendement van een zonnepaneel max. 25%, terwijl dat van een kerncentrale meer dan 90% is.
Dan windenergie. Een gemiddelde moderne kerncentrale levert evenveel energie  als tussen de 400 tot 450 grote windturbines.
Klimaathoax
Om u een idee te geven, eerst een impressiefoto van het beslag dat één kerncentrale op het landschap legt, daarna 3 foto’s van één windpark in Texas met 430 windturbines op een oppervlakte van 190 km²,
Klimaathoax
Klimaathoax
Klimaathoax
Klimaathoax
Je hebt dus bijna een oppervlakte vergelijkbaar met die van de stad Groningen nodig om evenveel energie te genereren als één kerncentrale. Denk u eens in, wat een aanslag dat op het Nederlandse landschap doet. Onvoorstelbaar.
Klimaathoax
Hier een ander voorbeeld uit ons eigen land, een windmolenpark in Zeeland. Je hebt er circa 12 van deze omvang nodig om evenveel energie te produceren als één kerncentrale.
En dan hebben we het nog niet gehad over het verschil in betrouwbaarheid qua stroomlevering. Omdat de wind niet altijd waait is het effectieve rendement van een windmolen ca. 40%, terwijl dat van een kerncentrale meer dan 90% is.
Hoe komt de Nederlandse overheid nu aan dat enorme grondoppervlak dat nodig is voor het plaatsen van al die miljoenen zonnepanelen en tienduizenden windmolens? Juist ja, door het uitkopen van boeren, het opkopen van hun landerijen en door het leeg kappen van bossen.
Klimaathoax
Klimaathoax
Deze grootschalige kaalslag, vernietiging en industrialisering van het landschap is een direct gevolg van de ban op kernenergie in het klimaatakkoord, dat buiten u om in de achterkamertjes werd gesloten en bezegeld door VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie & SP.

Dit draadje werd u aangeboden door @Percolator_HNJ, voor al uw sterke koffie.

Klimaathoax

Dit artikel verscheen oorspronkelijk als draad op Twitter. Meer over de klimaathoax vindt u hier op Veren of Lood.

17 reacties

 1. Henk Albarda schreef:

  Goed gesproken Percolator. De percolator zal ik helaas niet kopen, excuses.
  Mijn enige twijfel over uw artikel is dat ik uit artikelen op Climategate en toen Simon Rozendaal nog niet bang was gemaakt voor zijn hachie, voorrekende dat Nederland en Belgie massief volgebouwd moeten worden met windmolens en zonnepanelen om NEDERLAND van voldoende energie te voorzien voor de huidige energie behoefte.
  Naar mijn overtuiging blijft er kans dat FvD en PVV misschien zelfs bij TK 2021 voor een verrassing zorgen en voldoende zetels halen om rutte of te dwingen met hen te gaan samenwerken, of om rutte het leven zuur te maken.
  In het ergste geval zullen de lasten tussen 2021 en 2025 zo stijgen dat nog een stevig smaldeel VVD kiezers en een vervelend (voor linkse CDA’ers) smaldeel CDA’ers het zat is en een koerswijziging realiseert.
  Wat voor leugens groen links rutte ook bedenkt, hij kan niet voldoende geld verzinnen om EN de corona ellende in Nederland te betalen, EN de corona ellende van de EU te betalen EN de klimaat hysterie door te zetten.
  Wat niet gebouwd is, zal door een WELdenkende regering zonder boete-clausules WEL afgezegd worden. Dus ook verandering bij TK 2025 is NIET te laat.
  Het CDA heeft niet, net zo dom en fascistisch als de pvda, FvD uitgesloten, maar om communist hirsch ballin tot zwijgen te brengen, niet te denken met FvD te gaan samenwerken.

 2. Johan P schreef:

  Eigenlijk is het simpel
  We -dat wil zeggen de politiek- willen een massale import van Afrikanen en moslims. Die hebben gemiddeld genomen een opleiding gehad die op zijn best te vergelijken is met die van een kind dat van de basisschool afkomt, meestal nog minder dan dat. Ze hebben ook een afkeer van de moderne wereld, want alles moet zoals allah het wil.
  We willen ook het klimaat beinvloeden en de natuur behouden.
  Dus allemaal lekker terug naar de middeleeuwen. Probleem opgelost. Toch?

  Gewoon even niet kijken naar het feit dat moslim- en Afrikaanse landen absoluut geen natuurbeheer kennen, een belabberde gezondheidszorg hebben en hele gebieden in razend tempo naar de klote helpen door een enorme mensenfokkerij te blijven promoten.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Vergeef me de uitrdrukking, maar iemand moet wel een complete imbeciel zjn als diegene denkt (nou ja, zoiets) dat we er zonder kernenergie wel uitkomen als we niet eerst het demografische probleem (migratie, islam) hebben opgelost. Grappig genoeg denkt men bij GL/D66/VVD dat er geen verband is tussen de twee beleidsterreinen (energievoorziening, demografie). En dan leven we nog wel in één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, waarvan men bij GL/D66/VVD ook nog denkt dat het dunbevolkte landen in Zuid Europa financieel met tientallen miljarden behoort te steunen. Homo sapiens, m’n hoela. Onbegrijpelijk dat daar nog mensen op stemmen ook.

 4. Henri Ossevoort schreef:

  Gerachte redactie ,
  Een heel mooi en overduidelijk artikel.
  Dit artikel zou gebundeld moeten worden, inclusief plaatjes en netjes ingebonden.
  Zo’n katern op te sturen naar alle kamerleden 1e en 2e Kamer en aan alle ministers.
  Ik zou financieel wel willen bijdragen dit artikel pagina groot in de dagbladen te krijgen. Alle lezers 100euro dan moeten we toch iets kunnen doen.
  Groet,
  Ing. Henri Ossevoort

 5. Jan de Jong schreef:

  Ja. Goed uitgelegd. De formele werkelijkheid en de echte lopen al lang steeds verder uit elkaar. Zie klimaat, aandelenmarkt, kunst, opinies van elke aard. Dat heet post-modernisme geloof ik – ieder mag geheel vrij zijn eigen waarheid bedenken en proberen door te drukken met gepaste propagandakreten, rekenen niet nodig, realiteitszin niet van toepassing.

 6. Xantil schreef:

  @PERCOLATOR,

  Het rendement van zonnepanelen en windmolens heeft m.n. invloed op de hoeveelheid oppervlakte die je nodig hebt (een argument wat je al genoemd had) en de kosten.
  De kosten t.o.v. kernenergie zijn ook hoog omdat windmolens en zonnepanelen nog niet zo lang mee gaan.
  Vergeet verder niet de milieuvervuiling bij fabricage.

 7. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel. Aanschouwelijk onderwijs.
  Zie ook film : The Planet of the Humans – Michael Moore.

  Wind- en zonne-energie zijn zeer in-efficient, onbetrouwbaar, grootschalig, milieu-verwoestend; dus heel duur.

  Kern-energie is juist zeer efficiënt, betrouwbaar, duurzaam; dus goedkoop.
  Moderne kern-centrales; small modular reactor; thorium m.s.r., e.a.

 8. Ernie van de Wal schreef:

  @Xantil. Goede zonnepanelen gaan dik 40 jaar mee. O.a. de glas/glaspanelen van SolarWatt en de panelen van Sunpower, die na 25 jaar nog 93% van hun fabrieksnieuwe prestatie leveren. Zonnepanelen op woningen en bedrijven voorzien degelijk wel in een behoorlijke energiebehoefte. Rendabel voor degenen die ze aanschaffen en zonder overheidsgeld.

  I.c.m. kernenergie is dat een goede combinatie. Bij kernenergie houdt je wat ‘lastig” afval over en i.c.m. zonnepanelen kan je ook dat nog beperken.

  Zonneweiden zijn net als windmolens onzinprojecten.
  Daar is slechts 1 winnaar aan te wijzen; het bedrijf dat de boel opbouwt.

 9. TSPHQ 92 schreef:

  Zonder kernenergie ga je nooit een transitie krijgen. Ja er zijn ongelukken gebeurd in het verleden en het duurt jaren voordat de radioactieve kernen in het radioactieve afval stabiliseren. Maar daar is lering uit getrokken.

  En zolang de veiligheidsprocedures worden nagevolgd etc. is het een van de meeste rendabele en efficiënte energiebronnen.

  Ik heb die afkeer nooit begrepen

 10. Mike Brandenburg schreef:

  % Ernie van de Wal probeer ons in het ootje te nemen, zonnepanelen zijn extreem vervuilend en extreem natuur verwoestend om te produceren, en dan heb ik het niet alleen over de kolen die men nodig heeft om in de zonnepanelen te verwerken maar ook het kwarts dat op extreem vervuilende wijze ontgonnen moet worden, daarnaast hebben we de diverse zware metalen, de broeikasgassen die er in de panelen zit die tot wel 17.000 keer zo sterk zijn dan CO2, en vervolgens het probleem dat zij niet te recyclen zijn en de panelen nu al worden vervangen en vervolgens opgeslagen in de hoop dat er een moment komt dat we weten wat eer mee te doen.

  Vervolgens zijn de zogenaamde uitspraken als zonnepanelen gaan 40 jaar mee en na 35 hebben ze nog 93% van hun fabrieksnieuwe prestratie, dit zijn niet geteste beweringen van producenten, de nieuwste generatie nog steeds niet te recyclende zonnepanelen gaanlangermee, maar er is helemaal niets wat de uitspraak van de producent onderbouwt, sterker nog eerdere uitspraken van bijna elke producent over de levensduur van hun producten blijken in de praktijk elke keer weer nog niet halverwege te komen van wat word beweerd.en dat is zo met winmolens die vaak de levensduur vanb de 25 jaar niet halen op zee vaak niet verder komen dan negen jaar en ondertussen telkens binnen zeven jaar worden vervangen omdat zonder miljarden aan subsidie die krengen nog steeds niet rendabel zijn, dat zelfde werkt met zonbnepanelen, de meeste vervangen zonnepanelen en nee dat zijn niet enkel de goedkope maar ook de zogenaamd goede worden met 7 a 8 jaar vervangen, een gesprek met iemand die deze krengen opslaat omdat ze niet recycled kan worden werkt zeeer verhelderend. Het zijn dan ook vooral zij die die deze krengen plaatsen en produceren die extreem positief zijn, dat je ten alle tijde een kolecentrale of gascentrale nonstop op de achtergrond moet hebben draaien om de pieken op te vangen dat verzwijgen we ook dus van enige co2 (dat is toch de reden waarom de klimaatgekkies ze zo geweldig vinden ) is geen sprake, niet alleen is de productie op vele manieren extreem vervuilender dan fossiel, ook tijdens het gebruik blijft die centrale die gewoon van energie kan voorzien op de achtergrond draaien, waarbij bij het op gang komen veel meer co2 wordt geproduceert dan wanneer deze constant op het niveau van behoefte zou blijven draaien.

 11. Cool Pete schreef:

  @Ernie van de Wal : wat Mike Brandenburg zegt, klopt : het fabriceren en afwerken van zonne-panelen weegt niet op tegen hun prestaties. Verder is het rendement bedroevend laag; en er komen op de langere duur nieuwe ontwikkelingen : o.a. perovskiet, e.a.; maar is is een hele lange weg te gaan. Het enige nut van zonne- en wind-energie is kleinschalig op [woon]bebouwing en dan voor eigen direkt gebruik.
  De opbrengst is zeer onbetrouwbaar. Opslaan van elektrische stroom, is vooralsnog onmogelijk / ondoenlijk.

  Maar een industriele- / technologische- / moderne samenleving kan er, bij lange na, nooit op draaien.
  Daar is kernenergie voor noodzakelijk.

 12. Pjotr schreef:

  In Michael Moore’s film wordt gezegd dat groene energieopwekking 400 keer zoveel oppervlak nodig heeft dan centrales. In het overbevolkte Nederland is dat een cruciale factor. Zon en wind maken grote delen van Nederland onleefbaar en lelijk.
  Willen we naar nul uitstoot, en willen we onze welvaart behouden, dan hebben we kernenergie nodig.

  De weg van de activisten die tegen kernenergie, tegen gascentrales, tegen kolencentrales, tegen gas in huis en in de industrie, tegen brandstofsauto’s en uiteindelijk ook tegen biomassacentrales zijn, leidt naar een onbetrouwbare energievoorziening. Dit fenomeen zien we in alle linkse heilstaten. De welvaart stort in, bedrijven trekken weg, en ons rest de geeuwhonger. Nederland heeft dan wel het wereldklimaat gered. Maar niet heus.

  We kunnen ook aardgas blijven gebruiken. We kunnen er met isolatie flink op bezuinigen. Dan zijn we niet helemaal CO2-uitstoot vrij, maar we behouden wel onze welvaart.

 13. Hansfree schreef:

  @Ernie van de Wal: “Rendabel voor degenen die ze aanschaffen en zonder overheidsgeld.”

  Dat ze rendabel zijn voor wie ze aanschaft wil ik wel geloven, maar zonder overheidsgeld? Jaja. Om te beginnen: wie betaalt die asociale saldering? Dat zijn hetzij de andere klanten van het energiebedrijf die hier niet aan meedoen, hetzij de belastingbetaler, via overheidssubsidies aan de energiebedrijven, hetzij allebei en sommigen dus dubbel.
  Je zult ze de kost moeten geven die trots vertellen dat ze hun elektrische auto opladen met zonne-energie van hun eigen dak. En nee, geen BTW-teruggave gehad hoor, dus nee echt geen subsidie, echt zelf betaald hoor! Ik hoef hoop ik hier niet uit te leggen dat dit op meerdere fronten apekool is (want laat me niet over de subsidies op elektrische auto’s beginnen…).
  Maar die saldering is echt een schande vind ik. Gegarandeerd je incidentele zonkilowattuurtjes terugbetaald krijgen tegen de volle mep, ongeacht of het net die nodig heeft op dat moment, en ondertussen wel profiteren van een altijd beschikbaar ‘grid’.
  Als je echt zo graag duurzaam wilt zijn, probeer je gewoon zo min mogelijk energie te gebruiken. En zonnepanelen neem je alléén als je ze ‘off-grid’ gebruikt, dan pas ga ik er in mee. Maar dat zal ten eerste praktisch gesproken zeer onhandig en moeilijk te realiseren zijn, en ten tweede is de goede werking van inverters (exact de juiste spanning, bij exact de juiste frequentie leveren), geheel los van het net, maar zeer de vraag. En als bijv. de 50 Hz niet klopt loopt een deel van de klokken niet meer gelijk om maar wat te noemen.
  Ten slotte nog even de opmerking dat ik de laatste tijd wordt gebombardeerd met geadresseerde reclame voor zonnepanelen (‘Uw dak is geschikt!’) die mij steeds gouden bergen belooft. Alleen dát al geeft wel aan hoe groot de belangen van de overheidssubsidies-beluste zogenaamde groene aanbieders is. En de gretige inhaligheid van de velen die die dingen aanschaffen. Het gaat om de portemonnee en niks anders. Met dank aan ons aller overheid.

 14. Ravian schreef:

  De reden dat groene stroom “even duur” is als grijze stroom is dat de grijze stroomgebruikers voor het “deugen” van de groennestroomgebruikers moeten betalen, ik noem het daarom “aso stroom”.
  En voor zonnepanelen geld exact hetzelfde.
  Zo verlagen zonnepanelen bijvoorbeeld het rendement van de klassieke energiecentrales; wie denk je dat dit betalen?
  Ik zal een tip geven, het zijn niet de aandeelhouders…
  En verder vergt het bijvoorbeeld ook grote wijzigingen aan het netwerk, opnieuw; wie denk je dat dit gaan betalen?
  Ik zal nogmaals een tip geven, ook ditmaal gaan het niet de aandeelhouders wezen…
  Deugers met een dak vol zonnepanelen zijn dus, net als Tesla rijders bijvoorbeeld, grote aso’s.
  Zij deugen allemaal op andermans kosten.
  Maar ik voorzie dat al die eigenaren van aso panelen in de toekomst het lid op de neus gaan krijgen.
  De smartmeter is niet voor niets met gezwinde spoed ingevoerd, dat ding kan namelijk tijd gerelateerd onderscheid maken tussen afgenomen en geleverde stroom.
  Straks gaat het geleverde dus niet meer gewoon van het gebruikte afgetrokken worden.
  Dan gaat er gewoon voor het gebruikte betaald moeten worden, en voor het geleverde gaat dan geheid een flexibel (lager) tarief gelden, een tarief dat bij overproductie zelfs negatief uit zal gaan vallen.
  Dan kon er na een wel erg zonnige periode zelfs wel eens een negatief saldo overblijven.
  En eenieder die denkt dat de belastingdienst straks vies gaat wezen van eventueel door zo’n thuis centrale gegenereerd extra inkomen gaat geheid ook van een koude kermis thuiskomen.
  Zal ik het nog maar niet hebben over de kosten van het afvoeren van niet recyclebare rommel.
  Of dacht je dat al die versleten panelen straks gratis bij het milieu park ingeleverd zullen kunnen worden?
  Het spreekwoord zegt; “wie het laatst lacht, lacht het best”.

 15. Henk Albarda schreef:

  Zonnepanelen gaan slechts een beperkt aantal jaren mee. Ik lees bij 1 reactie ‘goede zonnepanelen gaan 40 jaar mee’. Klopt in geen geval, aangezien dat mede afhankelijk is van het klimaat en dat verandert.
  Vrijwel geen enkel bedrijf op het terrein van zonnepanelen heeft ook maar het geringste idee wat een goed zonnepaneel is. Geen enkel bedrijf en zeker onze beroepsleugenaar rutte heeft al de kosten berekend die onderhoud, slijtage en afvoer/afval van zonnepanelen met zich meebrengen. Het zal nooit een eerlijke, volledig subsidie vrije industrie worden.
  Ernie van de Wal, mag ik voorstellen dat u zich via Climategate nog eens goed informeert? Hoewel ik van harte hoop dat u FvD blijft, ben ik weer verbijsterd over een reactie van u, u lijkt uitsluitend naar de door u gewenste technische aspecten te kijken.
  Een uitmuntend product dat zeer duurzaam is (dus heel lang meegaat) DUS knetter duur is, wordt nooit meer dan 1 tot 5 % van de totale markt, behalve gedurende een korte (1 tot 10 jaar) introductie periode . Dat is een marketing wetmatigheid die ook vandaag nog geldig is en blijft.
  Het overgrote deel van de markt wil (en kan) zich beslist geen dure zonnepanelen veroorloven.

  De enige oplossing voor Nederland is een combi. Fossiele brandstoffen de komende 25 jaar ruimte blijven geven en gelijktijdig enkele kerncentrales bouwen.
  Ik ben ervan overtuigd dat binnen 25 jaar begonnen wordt de eerste windmolen parken en zonne weiden af te breken. Timmermans, rutte, nijpels ea zijn dan niet meer of met pensioen.

  Ik weet het, u zult mij negeren of met opmerking komen ‘zucht’ of ‘dat zal niet gebeuren’ , een dooddoener.
  Tussen september 2018 en heden is er weer veel duscussie geweest over kernenergie en de enige reden dat rutte dat doodzwijgt, is dat rutte voor zijn eigen ego-megalomane belang Groen Links en D66 nodig heeft.

 16. Cylin schreef:

  Mijn zonnepanelen hebben het nog niet zo goed gedaan als nu tijdens de lockdown. Die kan mij dus niet lang genoeg duren. Dat ik niet de volledige kosten heb van die dingen? Zo is heel onze economie opgebouwd.

 17. Cool Pete schreef:

  @Cylin : kennelijk is uw verstand nog niet zo verdwenen als nu tijdens de lockdown.
  Heeft u wel gelezen, wat hier boven geschreven is ?