DE WERELD NU

Klimaathoax – melken, melken, melken

klimaathoax

Wat de klimaathoax weer onweerlegbaar laat zien, is de onweerstaanbare drang voor links denkenden om via belastingen de bevolking te melken.

Zoals het actuele verhaal over stadswarmte ook duidelijk aantoont. De weigering van Roboropje er eerder dan 2023 aan de prijsstelling er van te sleutelen is pure onwil. De Kamer snapt dat, maar wil de zaak niet op de spits drijven:

Huishoudens met stadsverwarming moeten mogelijk tot in 2023 een hoge energieprijs betalen. Voorlopig komt er namelijk geen ontkoppeling van de energieprijs voor warmtenetten en de gasprijs.
Minister Jetten voor Klimaat en Energie zei in februari dat hij een “eerlijke prijs” wil voor stadswarmte. Dat is warmte die vrijkomt in bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale of een afvalverwerker.
De prijs van deze soort milieuvriendelijkere warmte wordt bepaald door de gasprijs en die is de afgelopen tijd fors gestegen. De wet waarin Jetten de ontkoppeling wil regelen is pas later – in 2023 – klaar, waardoor het langer gaat duren.

Klimaathoax

In zekere zin was de ‘stadswarmte altijd al en vorm van oplichting van staatswege. Bedacht door progressieve hobbyisten zonder veel natuurkundige kennis, zit het gros van de er aan vast zittende klanten ’s winters maar al te vaak in de kou. Kort omschreven: het werkt niet, en zal ook nooit werken. Dat er een prijskaartje aan gehangen werd dat is gebaseerd op de gasprijs is volkomen willekeurig, zoals Roboropje schijnt te beseffen. Maar pas volgend jaar wordt er dus aan gesleuteld? Geen compensatie achteraf voor de onzinnige prijsverhogingen die de ‘klanten’ dit jaar voor hun kiezen krijgen?

Nee zeg. Het idee!! We moeten vooral niet het gevoel krijgen dat de klimaathoax geen lijden impliceert. En derhalve: kou lijden zult u, eventueel voor de hoofdprijs. Op deze manier helpen de klanten van stadswarmtesystemen mee betalen aan de compensatie die gasklanten is beloofd:

De vertraging van de gehoopte ontkoppeling komt onder meer omdat Jetten in de nieuwe Warmtewet ook afspraken wil maken over het eigenaarschap van de warmtenetten. Daarover is nog veel overleg nodig. Jetten zei vanochtend dat het om een complexe wet gaat en dat hij ernaar streeft de wijziging voor het eind van het jaar in te dienen.

En dat overleg wordt nu dus via een omweg van uitstel door de klanten gefinancierd. En dat voor paniek waar niemand part noch deel aan zou moeten hebben.


Meer over de klimaathoax en het politieke functioneren ervan leest u hier op Veren of Lood.

3 reacties

 1. Ernie van de Wal schreef:

  Raar verhaal eigenlijk, die stadsverwarming. Het gaat om een afvalproduct zonder waarde. Dat men dat gebruikt om woningen te verwarmen (los van de effectiviteit) kan. Het bedrijf heeft er een voordeeltje van en de afnemers hebben er een voordeeltje van. Maar als je daar een prijskaartje aan hangt dat gelijk is aan de gastarieven moet je de gebruikers ook de vrijheid geven om er vanaf te zien. Anders is de balans snel zoek.

 2. Baytep schreef:

  Ernie, het is geen afvalproduct per se, eerder een bijproduct. Bij de ontwikkeling van een installatie wordt warmteterugwinning al meegenomen.
  Zover ik begrijp kan iemand afzien van stadsverwarming, ook na een tijdje. Maar die huizen hebben vaak geen gasaansluiting, dus een goed alternatief is er niet.

 3. Anonymous schreef:

  Stadsverwarming, ook wel stoepverwarming genoemd in de volksmond, gaat vaak vergezeld van woekercontracten en bijbehorende prijsverhogingen, opgedrongen middels chantage, list en bedrog. Het is niet ongebruikelijk dat er een zwaar gesubsidieerde biomassacentrale bij betrokken is, waardoor bewoners letterlijk stank voor dank krijgen.

  Vanwege de noodwetten en andere wetten die in sneltreinvaart er doorgedrukt zijn in het verleden weten we dat er sprake is van politieke onwil, zo niet opzet. Het zal mij niet verbazen als de bewoners van die half miljoen huizen ingezet gaan worden als pressiemiddel om een draak van een Warmtewet ongewijzigd er doorheen te duwen, onder het mom van: als u deze Warmtewet niet accepteert, dan kan ik ook niets doen voor al die arme mensen.

  Verborgen thema bij de zoveelste “noodzaak” voor wetsvernieuwing is steeds nieuwe geldstromen op te dringen waar flink van afgeroomd wordt (want er wordt gehandeld met voorkennis). Kerncentrales kosten ook geld, maar lenen zich niet zo goed voor de “noodzaak” voor nieuwe geldstromen. Onzin onderwerpen als klimaat, milieu, natuur, doemscenario’s, pandemie, racisme, vluchtelingen, voorraad tekorten, digitalisering burgers, hernieuwbare energie, enzovoorts, lenen zich daar uitstekend voor.