DE WERELD NU

Klimaathoax, links, kernenergie, Tsjernobyl, staatsomroep

Klimaathoax, klimaatbewustzijn, van het gas

Een van de meest opvallende reacties op een positieve notie van de klimaathoax was de bezwering dat er geen kernenergie mag worden gebruikt. Waarom niet? Hysterie. Hysterie. Hysterie.

Maar wel hysterie van minimaal 40 jaar geleden, en mogelijk zelfs van ruim zestig jaar terug.[1] Desalniettemin is dit óók een prima manier om de manipulaties van de staatsomroep weer eens bloot te leggen.

Wat wil het geval? Er is thans een brandje in de bossen rond Tsjernobyl en daarbij komt meer straling vrij dan normaal gebruikelijk is. Paniek! Hysterie!! Help!!! 16 keer meer straling, kopt de staatsomroep hysterisch! Klinkt indrukwekkend, tot je beseft dat straling gemeten wordt in een 10logaritmische schaal. De toename is derhalve iets van 1.2 op de schaal van metingen.

Dat is niet binnen de foutmarge van metingen, maar verre van onrustbarend. Dat kan ook niet onrustbarend zijn, want deze vrijkomende straling is geen gevolg van een plotseling op gang gekomen kernenergetisch proces, maar hoogstens een tijdelijke versnelling van een bestaand proces. En als tijdens een bosbrand de energieafgifte stijgt is dat een vrij normaal verschijnsel. àlle natuurkundige processen waarbij extra warmte wordt toegevoegd versnellen. Als u het gas onder uw biefstuk hoger zet, verbrandt die biefstuk sneller. Meer gebeurt hier niet.

Herkenbaar aan dit verder volledig irrelevante verhaal is hoe de staatsomroep hier voorzichtig probeert die oude angsten te doen herleven: Eerst met halve onwaarheden;

Brandweerlieden in Oekraïne proberen al dagen de bosbranden bij Tsjernobyl te blussen. Die woeden in de buurt van de nucleaire reactor die in 1986 explodeerde. Stralingsniveaus waren in de buurt van het vuur tot wel zestien keer hoger dan normaal.

Die reactor explodeerde niet. Punt. Wat plaatsvond was een stoomexplosie, maar zó ver lazen de redacteuren van de OS het betreffende Wiki-lemma niet. Bovenstaande was overigens het complete bericht. In een tweede artikel wordt iets meer verteld, maar eigenlijk nog steeds niets om ongerust over te worden:

Bij Tsjernobyl zijn verhoogde stralingsniveaus gemeten als gevolg van bosbranden. Brandweerlieden in Oekraïne proberen al dagenlang om het vuur te blussen. De branden woeden in de buurt van de nucleaire reactor die in 1986 explodeerde, wat leidde tot de Tsjernobyl-ramp.

Dan komt het al besproken verhoogde stralingsniiveau (nog steeds geen reden om met lood geïmpregneerd ondergoed te gaan dragen, maar enfin).

Door het vuur is het stralingsniveau tot wel zestien keer hoger dan normaal. De autoriteiten benadrukken dat de straling in de hoofdstad Kiev, zo’n 100 kilometer ten zuiden van Tsjernobyl, binnen de perken blijft. Door de verhoogde waarden is het wel moeilijker de brand te bestrijden.

En dan volgt in een fotobijschrift het feitelijke bewijs dat het hier om een hoax gaat:

Het vuur wordt geblust met helikopters. Volgens de brandweer staat er zo’n 25 hectare bos in brand:

25 hectare bos. Voor Nederlandse begrippen is dat veel bos – onze biomassacentrales kunnen er wel een paar dagen mee toe. Maar wie heeft bijgehouden welk een omvangrijke oppervlakten in Australië in brand stonden het afgelopen brandseizoen haalt er zijn schouders over op. Zo ook doet men in Rusland en Oekraïne – het moet geblust worden, maar een groot verlies is het niet.

Het gaat dus nergens over, waarover maakt de staatsomroep zich dan druk? Dat hefge teen geschiedenis die hiermee ook aan het oppervlak komt. Bij de ‘linkse’ NOS is men altijd en immer bezig het pad te effenen voor zaken die haar na aan het hart liggen. Zoals de weigering van kernenergie als stopmiddel om het gat dat de fossiele brandstoffen laten liggen op weg naar een gehoopte duurzame toekomst te vullen. Ook oude linkse dogma’s mogen niet als onzinnig worden weggezet – het blijven dogma’s, nietwaar? Links kan nooit fout zijn geweest. Twijfel is verboten.

Dat dit tevens bewijst dat er met ‘links’ nooit gesproken kan worden op basis van voortschrijdend inzicht is hierdoor een even gênante (hallucinante zou ik hebben geschreven als er enige hoop was geweest!) als onontkoombare conclusie. Links is inderdaad een geloof, en een onwrikbaar bovendien.


 1. De grote anti-kernenergie-periode beleefde haar hoogtepunt rond 1980, maar wat we vaak vergeten is dat het was gebaseerd op een door Sovjet-Rusland aangewakkerde angst voor kernraketten. De eerste grote angstgolven over wat die aan konden richten stammen al van de jaren vijftig, en werden vanuit Rusland actief gesteund. Later werd deze anti-oorlogsretoriek in het westen ook omgezet naar de anti-kernergiebeweging, die feitelijk niet veel meer was dan een spin off, die men in de Sovjet-Unie niet speciaal had beoogd.

Meer over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood.

30 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Dit soort berichten komt in het ‘nationale’ NOS nieuws door zoekopdrachten die men heeft uitgezet om de enorme wereldwijde nieuwsgaring af te schuimen op echt nieuws. Als daar geen filter of redactie op zit dan krijg je schuimnieuws (spiksplinternieuw neologisme waar dringend behoefte aan is in Nederland). De NOS is dus een nieuwsschuimer (nog een neologisme, naar voorbeeld van zeeschuimer ofwel piraat). Nu wil het geval dat er bij de NOS wel een filter op zit, namelijk dat ter bevordering van het nogal irrationele GL/D66-achtige wereldbeeld. Typmiepjes die dat wereldbeeld delen denken zo de ecofascistische strijd in de lage landen dichter bij de totale overwinning te brengen. Gezien de hoeveelheid geld die de NOS krijgt om dit soort overijverige ecofascistische onzin bij wijze van staatsbeinvloeding over de Neerlands brave belastingbetalers uit te storten om ze zich zo gewilliger te kunnen laten onderwerpen aan de ecowaanzin van Wiebes en consorten is onbegrijpelijk, tenzij we ervan uitgaan dat het Rutte3 werkelijk ernst is met de klimaatwet. Gezien de ongeloofllijke omvang en het totale gebrek aan effectiviteit moet het volk tot waanzin worden opgezweept om aan een min of meer, in ieder geval tijdelijke, althans in de breed gedeelde, want erin gepompte overtuiging, ‘geloofwaardige’ uitvoering te kunnen beginnen. Superlatieven schieten te kort. Zo bekeken drukt Hannibal zich uiterst terughoudend uit.

 2. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  ‘k Blijf het herhalen : NOS = belasting-geld = linkse Staats-Omroep.

  Kernenergie : DE energie-bron : schoon, beheersbaar, duurzaam, dus goedkoop.
  Nu : ‘Small modular reactor’, Thorium m.s.r. Toekomst : Kern-fusie.

 3. Jan de Jong schreef:

  Kernenergie IS de duurzame toekomst. Maar geeft geen verdienmodel voor Nederlandse bedrijven, want geen subsidie nodig. Alleen een jaar of 20 geduld.

 4. Guus schreef:

  Kernenergie: mag niet meer.
  Windmolens: korte levensduur van max. 25 jaar, onbetrouwbaar, duur, lelijk en ziekmakend.
  Zonnepanelen: op het dak zijn ze schattig maar te onbetrouwbaar voor serieuze transitie, in de natuur moeten ze verboden worden want industrieel.
  Gas, bruinkool, steenkool: mag niet meer.
  Biomassa: schone energie voor verwarde personen.

  Ik denk dat we terugvallen naar de stroomloze middeleeuwen als we “nobelprijswinnaars in de fysica” zoals Frans Timmermans, Jesse Klaver en Rob Jetten hun zin geven. Het beste lijkt me om deze onverantwoorde heren geen podium meer te geven in het energiedebat wegens bewezen incompetentie.

 5. Raymond schreef:

  Het stralings nivo heeft niets maar dan ook niets met de temperatuur te maken. En nee. Niet alle natuurkundige processen verlopen sneller bij een hogere temperatuur. Radioactief verval bijvoorbeeld niet. Wat er hier wel gebeurt is dat rookgassen stoffen bevatten die eerst gebonden zaten in plantenmateriaal. Die rookgassen verspreiden zich nu. Dat veroorzaakt het verhoogde stralingsnivo wat er gemeten wordt.

  Kernenergie verdient de toekomst maar als je hier en nu onzin verkoopt verlies je het argument. En daarmee de discussies die je ooit nog wilde gaan voeren.

 6. Bas Gresnigt schreef:

  Straling wordt niet logaritmisch gemeten.
  En 30x de normale background is ronduit gevaarlijk. Vooral voor kinderen.

 7. Hannibal schreef:

  @Bas Gresnigt
  Dosisequivalent (effectief ontvangen dosis = geabsorbeerde dosis (Rad) * Q)
  Sievert (Sv) = J/kg (SI eenheid)
  Rem = 0.01 Sv
  De rem relateert de geabsorbeerde dosis aan de biologische schade. Rem betekent: röntgen equivalent mammal.
  Het dosisequivalent is gedefinieerd als de stralingsdosis met hetzelfde effect op menselijk weefsel als röntgenstraling van 200 keV.
  De Q-factor staat ook wel bekend als de RBE (relative biological effectiveness).
  Q=1 voor bètastraling >1 MeV, voor gamma-, X- en röntgenstraling
  Q=1.08 voor bètastraling <1 MeV
  Q=2 voor thermische neutronen
  Q=4-5 voor neutronen van <1 MeV
  Q=8.5 voor protonen van 1 MeV
  Q=10 voor snelle neutronen (1-10 MeV) en protonen van 100 keV
  Q=15 voor alfastraling van 5 MeV
  Q=20 voor alfastraling van 1 MeV en voor zware ionen.

 8. THEO RICHEL schreef:

  Mag ik hier verwijzen naar mijn video ‘Weg met de radioofobie’ https://youtu.be/ci52rH72ij8

  Hierin laat ik zien hoe mensen op de stranden van Brazilië genieten van stralingsdosis die hoger zijn dan in de Verboden zone van Tsjernobyl. Vijf experts gaan vervolgens in op de nogal beperkte gevolgen voor de gezondheid op lange termijn ( kanker, aangeboren afwijkingen) van de atoombom en Tsjernobyl. Radiaton is a lousy inducer of cancelt.

 9. Theo Richel schreef:

  @Bas Gresnigt . De achtergrondstraling in NL is 2,5 milliSievert per jaar. 30 maal zo veel is 75 milliSievert en dat is nog steeds een volstrekt gevaarloze dosis, ook voor kinderen. In het Iraanse Ramsar krijgen mensen meer dan 200 milliSieert per jaar en ook daar worden geen schadelijke effecten geconstateerd. In de nadagen van de atoombom en voor een groot deel gebaseerd op fraude werd in de jaren 50 besloten dat straling altijd gevaarlijk is. Daar is nooit enige bewijs van gevonden (wel van het tegendeel), maar het gevolg was wel dat de hele wereld sindsdien doodsbang is voor straling. Geheel ten onrechte. Professor Wade Allison, Oxford emeritus vindt dat de stralingsnorm met een factor duizend om hoog kan. Op dat niveau was die norm ook aan het eind van de jaren 40 van de vorige eeuw. Zie zijn video op http://www.stopradiofobie.nl

 10. Theo Richel schreef:

  @Hannibal Sorry om er zo hard in te gaan, maar je reactie maakt duidelijk dat je van straling nauwelijks kaas hebt gegeten. Om te beginnen gebruik je twee meetsystemen door elkaar, het oude Amerikaanse, waarbij men met Rad en Rems werkt en het Europese, modernere, waar men met Grays en Sieverts werkt. . De Rem en de Sievert geven inderdaad het biologische effect aan van een dosis. Er wordt inderdaad gewerkt met een kwaliteitsfactor, maar waarom je daar hier over begint is onduidelijk, want het zijn vooral laboratorium wijsheden. In de praktijk (kosmische straling, straling uit de bodem, CT-scans) gaat het vooral om Gammastraling waar we als mensen mee te maken hebben.. Daar wordt dan vaak tegen aan gevoerd het verhaal van ja maar als je één alfadeeltje binnen krijgt is je lot getekend, maar dat is totale onzin. Ook voor die deeltjes geldt dat de dosis het gevaar uitmaakt, en dat betekent dat je een heleboel deeltjes binnen moet krijgen om daadwerkelijk gezondheidsschade te bewerkstelligen. Radioactiviteit heeft als kenmerk dat het steeds minder wordt. Dat betekent dat de aarde miljarden jaren geleden veel radioactiever was dan nu. Dat betekent ook dat de eerste mensen veel meer bestraald werden dan wij nu en er dus hun afweer op konden instellen.

 11. Bas Gresnigt schreef:

  @Theo,
  De wijk in Ramsar met hoog stralingsniveau (Talesh Mahalleh) is uitgebreid doorgemeten door de universiteit van Teheran. Gemiddelde dosis voor die 1200mensen 6mSv/jaar. Dat is ~3x meer dan wij krijgen: sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0531513101005283
  En 12x minder dan nu nabij Tsjernobyl.

  Vanwege het lage aantal mensen dat er woont (1200) en verhuizingen is het onmogelijk directe dodelijke effecten vast te stellen. Echter is wel gebleken dat zij abnormaal veel (significant meer) genetische & chromosoom en bloed afwijkingen hebben zodat er alle reden is om aan te nemen dat hun gezondheid daar ernstig onder lijdt. Er zijn aldaar dan ook voorstellen gedaan om de wijk te veranderen in een park (dan zijn de mensen er kort en krijgen dus niet veel straling). Zie o.a.
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894441 en sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X0500247X en ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15063540

 12. Bas Gresnigt schreef:

  @Theo,
  “Radiaton is a lousy inducer of cancer”
  Het omgekeerde is waar en bovendien veroorzaakt die straling ook andere ziektes (hart, enz) zoals de LSS studies hebben aangetoond: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22171960
  Ook tientallen jaren later zoals bij roken, asbest, e.a.

  Erger is dat geringe verhogingen van de straling al stevige genetische schade aanbrengt waardoor nieuw geboren baby’s zwaar gehandicapt ter wereld komen (als ze al leven)! Zie bijv deze soliede studie:
  http://goo.gl/ZTqxLB
  Die studie toont de dodelijke effecten van een kleine verhoging van de achtergrond straling aan op 1500km van Tsjernobyl…
  Zo zijn er nog veel meer studies…

  Helaas zijn er nog meer blinde kernenergie promotors.
  .

 13. Bas Gresnigt schreef:

  @Theo,
  “… één alfadeeltje binnen …”
  Dat kan voldoende zijn om een kanker te veroorzaken of DNA schade met ernstige gevolgen aan te brengen. Alleen is de kans daarop klein. Die wordt lineair groter naarmate je meer dergelijke deeltjes binnenkrijgt.

  “… dat betekent dat je een heleboel deeltjes binnen moet krijgen om daadwerkelijk gezondheidsschade te bewerkstelligen.” Dat is dus een flagrante leugen.
  De kans is groter naarmate:
  – je meer deeltjes binnenkrijgt
  – je vaker celdeling hebt. Bij celdeling is de dubbele DNA streng enige enige tijd enkel. Daardoor kan een beschadiging dan niet worden gerepareerd.
  Daarom zijn fetussen, babies, kinderen veel kwetsbaarder dan ouderen.

  Sperma in productie heeft de hoogste celdelingsfrequentie. Je ziet dan ook dat mannen die aan een iets hoger stralingsniveau blootstaan en binnen de levensduur van een zaadje een kind verwekken, significant meer doodgeboren kinderen krijgen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543666
  Hun wel levend gebonden kinderen hebben natuurlijk een slechtere gezondheid en krijgen bijv. significant vaker kanker: https://goo.gl/zGltnI

  Medewerkers van Borssele die een kind willen verwekken worden dan ook vrijgesteld van werken in zone’s met iets verhoogde straling…

 14. Theo Richel schreef:

  @Bas Gresnigt T is inderdaad een kleine groep mensen in die wijk in Ramsar en inderdaad worden daar chromosoombreuken aangetroffen, evenwel is er geen enkel signaal zoals jij zegt dat hun gezondheid daar ernstig onder lijdt. In tegendeel, de meeste studies naar bewoners van gebieden met een hoge achtergrondstraling laten een verlaging van het risico op kanker zien en een dergelijk fenomeen komt ook naar voren uit tal van eerdere studies waarbij mensen, bijvoorbeeld op hun werk, blootgesteld waren aan hogere doses straling, zoals beschreven in mijn boekje Stralingstekort. Straling veroorzaakt zogeheten double strand breaks en dat kan het begin van kanker zijn, maar bij een lage dosis straling wordt dan juist het reparatiemechanisme geactiveerd. Op welk niveau dat ligt? Bij de atoombom vond men beneden de 100 milliSievert geen extra kanker. Eind jaren 40 was de maximum jaardosis ongeveer 750 milliSievert en volgens prof Wade Allison kunnen we dat prima hebben.

 15. Bas Gresnigt schreef:

  @Theo,
  Er wonen te weinig mensen in gebieden met verhoogde achtergrondstraling om significante gezondheidsschade te constateren. Echter combinatie van dergelijke gebieden (in India, China, Brazilië, Iran, etc) leveren wel degelijk zeer significante gezondheidsschade:
  globalresearch.ca/meta-review-of-46-studies-even-the-lowest-level-radiation-is-damaging-to-human-health/5312306
  Bedenk daarbij dat de 6mSv/a van Talesh Mahalleh, het gebied met de meeste achtergrond straling is!
  De hoge stralingsniveaus die gemeten zijn op stranden (vanwege monazite) hebben weinig betekenis omdat die maar op enkele, herkenbare want zwarte, plekken op het strand zijn gemeten en mensen niet veel tijd op het strand doorbrengen.

 16. Bas Gresnigt schreef:

  Theo,
  Tijdens en vlak na celdeling is de DNA streng enkelvoudig en kan dus niet worden gerepareerd wanneer die wordt beschadigd. Dan is een enkel deeltje dus al voldoende om een blijvende beschadiging aan te brengen.
  Als die DNA beschadiging leidt tot ongecontroleerde celdeling dan krijgt betrokkene kanker… Als in de hartspier dan kan er hartfalen uit voorkomen.

 17. Hannibal schreef:

  @Theo Richel
  Ik gebruik geen systemen, ik bestreed het verwijt dat me werd gemaakt.

  En omdat het idd al een tijdje terug was dat ik hier op studeerde onthoud k me van verder commentaar.

 18. Bas Gresnigt schreef:

  @Theo,
  “Radiaton is a lousy inducer of cancer”
  Het omgekeerde is waar en bovendien veroorzaakt die straling ook andere ziektes (hart, enz) zoals de LSS studies hebben aangetoond: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22171960
  Vaak pas na tientallen jaren zoals bij roken(nicotine), asbest, e.a.

  Erger is dat geringe verhogingen van de straling al stevige genetische schade aanbrengt waardoor nieuw geboren baby’s zwaar gehandicapt ter wereld komen (als ze al leven)! Zie bijv deze studie:
  ibis-birthdefects.org/start/cache/Congenital%20Malformations%20Stillborn.pdf

  Die studie toont de dodelijke effecten van een kleine verhoging van de achtergrond straling aan in Z.Duitsland op 1500km van Tsjernobyl…
  Zo zijn er nog veel meer studies.

 19. Bas Gresnigt schreef:

  @Theo,
  “… één alfadeeltje binnen …”
  Kan voldoende zijn om DNA schade met ernstige gevolgen zoals kanker of hartfalen aan te brengen! Alleen is de kans daarop klein. Die wordt lineair groter naarmate je meer deeltjes binnenkrijgt.

  “… dat betekent dat je een heleboel deeltjes binnen moet krijgen om daadwerkelijk gezondheidsschade te bewerkstelligen.” Dat is dus een flagrante leugen.
  De kans is groter naarmate:
  – je meer deeltjes binnenkrijgt
  – je vaker celdeling hebt. Bij celdeling is de dubbele DNA streng enige enige tijd enkel. Daardoor kan een beschadiging dan niet worden gerepareerd.
  Daarom zijn foetussen, baby’s, kinderen veel kwetsbaarder dan ouderen.

  Sperma in productie heeft de hoogste celdelingsfrequentie. Je ziet dan ook dat mannen die aan een iets hoger stralingsniveau blootstaan en kort erna een kind verwekken, significant meer doodgeboren kinderen krijgen:
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543666
  Hun wel levend gebonden kinderen hebben natuurlijk een slechtere gezondheid en krijgen bijv. significant vaker kanker: https://goo.gl/zGltnI

  Medewerkers van Borssele die een kind willen verwekken worden dan ook vrijgesteld van werken in zone’s met iets verhoogde straling…

 20. Theo Richel schreef:

  @Bas Gresnigt Je verwijzing naar Moller/Moussau is niet naar het originele artikel maar naar een voddig activistenblog, dus ik kan het origineel niet lezen. Hier vind je evenwel een uitgebreide reactie er op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4674188/ . Er blijft niet veel van over. Het probleem met heel veel van die alarmistische studies is dat ze gebaseerd zijn op de Linear No Threshold hypothese en die impliceert dat straling ALTIJD gevaarlijk is. Dat is een positie die de stralingswereld in de jaren 50 heeft ingenomen en destijds werd al geconstateerd dat er geen wetenschappelijk bewijs was daarvoor. Het was vooral gebaseerd op de gruwelijke ervaringen met de atoom bom en vooral ook op het onderzoek van professor Herman Muller die in 1928 fruitvliegen had bestraald met een waanzinnig hoge doses. Prof. Calabrese heeft in de afgelopen 10 jaar aangetoond dat hier sprake was van fraude, maar vooralsnog is het overheidsbeleid zo dat er iedere keer een Corona achtige paniek ontstaat als er iets met straling aan de hand is. De officiuele verwachting is dan dat er miljoenen doden zullen optreden, maar die kan men later nooit terugvinden. De officiele inschatting van het stralingsgevaar is dus al overdreven – dat geven de instanties overigens zelf ook toe – en alarmisten als jij gaan dat dan vervolgens gigantisch overdrijven. Waar zijn al die doden dan. Sinds de uitvinding van de radioactiviteit is wereldwijd de stralingsbelasting alleen maar toegenomen. De levensverwachting ook.
  Dat verhaal over dat ene partikeltje dat is echt bullshit. Maar ik heb dat zelf in de jaren 80 als activist van Milieudefensie ook lopen rondbazuinen. Maar pas sinds het begin van deze eeuw zijn (in Mayak) de eerste kankergevallen door alfastralers gevonden. Er is een lab in de VS (USTUR) waar mensen die op hun werk besmet zijn geraakt met plutonium, americium etc) hun lijk doneren voor wetenschappelijk onderzoek. Daar wordt geen extra kanker gevonden. De onderzoeker die aan het eind van mijn video Weg met de radiofobie ( https://youtu.be/ci52rH72ij8 ) zegt dat radiation een lousy carcinogen is mede verantwoordelijk voor het onderzoek in Mayak. Daar was het echt een radioactieve puinhoop, niettemin: weinig extra kanker. Er is overigens goede reden om te denken dat straling een soort vitamine is. Zie verder http://www.stopradiofobie.nl

 21. Theo Richel schreef:

  @Bas Gresnigt Toch nog even. Het gaat in de stralingsdiscussie nogal eens over beschadiging van het DNA. De voorstelling die mensen daarvan maken is dan dat straling, een alfadeeltje of een foton als een soort kogel ons lichaam binnenkomt en dan in een of meerdere cellen het DNA vernielt en zo kanker initieert. Dat is niet onwaar, maar zoiets is niets bijzonders. Dergelijke ‘bombardementen’ zijn geen incidenten die plaatsvinden als je een keer langs een kerncentrale loopt, maar gaan de hele dag door, altijd en overal. Miljoenen malen per dag in de miljarden cellen die je in je lichaam hebt. Belangrijkste bommenwerper: je eigen lichaam zelf, bij het met behulp van zuurstof verbranden van voedsel ontstaan vrije radicalen die je DNA aanvallen. Een mooie illustratie daarvan is dat men heeft vastgesteld dat er zelfs als je stevig DENKT zogeheten Double Strand Breaks optreden (een vorm van DNA-schade). Het is waar, straling en allerlei chemicaliën produceren ook dergelijke radicalen, maar dat is doorgaans in hoeveelheden die in het niet vallen vergeleken met de radicalen die je zelf produceert. Dat is ook de verklaring voor het feit dat men in milieu-epidemiologische studies maar geen schadelijke effecten bij mensen kan vinden van vervuiling (en daarom maar overgaat op computermodellen om te suggereren dat die schade er toch is). Omdat we permanent blootstaan aan zo’n bombardement is het ook niet vol te houden dat de mens een kwetsbaar wezen is. In de evolutie hebben we geleerd om die miljoenen aanvallen op ons DNA te repareren. Er is overigens sprake van een hele cascade: als het DNA wordt beschadigd wordt het gerepareerd, lukt dat niet, dan wordt de cel uitgeschakeld zodat-ie geen kwaad kan doen, lukt dat niet dan komen er weer andere beschermingsmechanismen in actie. Ons lichaam houdt voortdurend kanker tegen en houdt dat blijkbaar 7-80 jaar terug. Het is niet voor niets dat de oncologie helemaal in de ban is van de immunotherapie, een betere afweer biedt meer veiligheid dan het als een idioot proberen iedere mogelijke vijand uit te schakelen. Miljarden jaren geleden was de aarde een stuk radioactiever dan nu, de eerste mensen kregen veel meer straling dan wij, en ons lichaam is daarop ingesteld.

 22. Theo Richel schreef:

  @Admin Het schrijven van reacties hier is vervelend omdat het lettertje erg klein is en er bovendien een spellingschecker meeloopt. Sommige fouten zie je dan pas na publicatie. Een edit knop zou mooi zijn. Dit is inderdaad op veel sites hetzelfde, maar ik wilde het toch graag zeggen.

  TR

 23. Hannibal schreef:

  @Theo Richel
  Een spellingschecker hebben wij niet – als er een meeloopt is het die van jezelf vrees ik. We hebben de pest aan die dingen. Altijd gedonder mee, en tamelijk zinloos.

  Een editknop heeft voordelen, maar uiteindelijk teveel ook nadelen. De vaste reaguurders hier weten dat Claude ’s avonds genoemde correcties in volgende tweets verwerkt als hij tijd heeft.

  NB; bij meer dan één link slaat het spamfilter aan. Soms duurt het even voor iemand dat ziet, en dat komt discussies nietten goede. Maar ook wdb is spam het leitmotief – en beperkte mankracht, natuurlijk.

 24. Bas Gresnigt schreef:

  @Theo,
  Vanwege de kritiek op o.a. de theorie dat één stralingsdeeltje al kanker kan genereren, heeft de US National Academy of Sciences in ~2006 een grote onderzoeksgroep e.e.a. laten uitzoeken. Dat heeft geleid tot de BEIR VII rapport serie waarin die theorie (schadelijkheid straling neemt lineair toe vanaf nul) opnieuw wordt bevestigd. Het rapport: nap.edu/read/11340/chapter/8

  Zuid Duitsland kreeg geringe Tsjernobyl fall-out (1500km er vandaan), waarbij:
  – sommige districten fall-out kregen en andere districten vlakbij niet.
  – alle geboorten inclusief ernstige afwijkingen aan de baby’s, per district werden geregistreerd.
  Dus kon men de effecten van de extra straling vergelijken in de tijd (voor en na Tsjernobyl) en ruimtelijk (meer/minder radio-actieve fall-out) door de (elektronische) geboorte registers te analyseren.

  Daarbij bleek dat met toename van de achtergrondstraling (normaal ~2mSv/a) het risico op::
  – een doodgeboren baby toenam met 33% per 1mSv/a stralingstoename (p=0,00003)
  (doodgeboren is geboren na ~8maanden zwangerschap).
  – sterk vervormde / ontbrekende ledematen toenam met 130% per 1mSv/a toename (p=0.00004)
  – grote aangeboren hartafwijkingen toenam met 80% per 1mSv/a stralingstoename (P=0,002)
  enz: http://www.ibis-birthdefects.org/start/cache/Congenital%20Malformations%20Stillborn.pdf

  Die resultaten bevestigen die van het achtergrond stralingsonderzoek, waarvan je vindt dat die niet zouden kloppen.
  De auteurs van de kritiek die je linkt, laten geen inhoudelijke fout in het achtergrond stralingsonderzoek zien!!
  Ze halen alleen artikelen van anderen aan (mede kernenergie fanaten?) die andere onderzoeken hebben gedaan waarvan de uitkomsten niet overeen zouden komen met die van het achtergrond stralingsonderzoek.
  Daarbij zie je merkwaardige aannamen.

  Hun artikel is gepubliceerd in Dose-Response, een tijdschrift met zeer lage impact (2,5) opgericht omdat artikelen die de normale theorie proberen te betwisten door bijv. selectief shoppen, niet worden geaccepteerd in normale wetenschappelijke tijdschriften.

 25. Bas Gresnigt schreef:

  Theo,
  De normale achtergrondstraling veroorzaakt dood in een behoorlijk deel van ons. Deels via kanker, deels via hartinfarcten (ongebreidelde celsplitsing in de hartspier), e.a.
  Miljarden jaren geleden bestonden we niet. Miljoenen jaren geleden ook nog niet…

 26. Bas Gresnigt schreef:

  Toelichting n.a.v. een vraag mij door een bekende/lezer werd gesteld:
  p=0,001 betekent dat de kans 1 op 100 (1%) is dat het gevonden resultaat te wijten is aan toeval.
  p=0,00003 dat de kans 1 op 33duizend (0,003%) is dat het resultaat toeval is.
  p=0,00004 dat de kans 1 op 25duizend (0,004%) is dat het resultaat toeval is.

 27. Theo Richel schreef:

  @Bas Gresnigt Als je op basis van de LNT gezondheidseffecten probeert vast te stellen dan is het onvermijdelijk dat je het gevaar overschat. Dat zeggen de voorstanders van de LNT zelf, maar ze vinden dat conservatief en veilig. Bij Unscear en het Chernobyl forum werkt men op basis van de LNT, men probeert de zaken dus erger voor te stellen dan ze zijn. Als men vanuit die optiek al geen aangeboren afwijkingen e.d. kan vinden wordt het een moeilijk verhaal . Mensen als Scherb, Weigelt, Koerblein, Yablokov proberen ons juist te overtuigen van hun visie dat het nog veel erger is dan de LNT dicteert. Bij de atoombom was al vastgesteld dat alleen een zeer hoge dosis en dan ook nog alleen in de eerste drie maanden van de zwangerschap een slechte invloed heeft op het ongeboren kind. In Kerala is de natuurlijke radioactiviteit een flink stuk hoger. In deze studie werd geen enkel verband gevonden tussen de aangeboren afwijkingen en de straling: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21980927/?from_term=kerala+radiation+malformation&from_pos=8

  Scherb en Weigelt horen blijkbaar bij Yablokov en de zijnen die enkele jaren terug samen met Greenpeace een boek publiceerden om te claimen dat het allemaal veel erger was. De kritiek op dat boek kwam er op neer dat de auteurs ongeveer iedereen die na 1986 was gestorven als stralingsslachtoffer weg boekte. Je spreekt van kernenergiefanaten, maar volgens mij bestaan er alleen anti-kernenergiefanaten. Ik ben zelf enthousiast voorstander van kernenergie, maar ik kan me voorstellen dat in allerlei situaties olie, kolen, gas, wind or whatever een betere keuze is, prima, als het maar de goedkoopste oplossing is.
  Ik geloof niet dat in Beir 7 conclusies a la Scherb/Weigelt en andere alarmisten worden getrokken, dus het lijkt me eerlijker te constateren dat jullie proberen de mainstream visie richting meer radiofobie om te buigen terwijl ‘wij'(ic Dose Response) juist een veel ontspannender houding bepleiten. Hier staat een kritische bespreking van Beir 7.
  Overigens betwist ik wat je zegt dat Beir 7 vindt dat de schadelijkheid van straling tot nul is bevestigd. Dat is nog nooit gebeurd. De epidemiologie heeft simpelweg geen middelen om zoiets vast te stellen en de celbiologie ook niet. Het is en blijft een aanname.

  Maar je maakt me wel nieuwgierig. Als straling zo gevaarlijk is, wat moet er dan volgens jou gebeuren? Ja stoppen met kernenergie, dat begrijp ik, maar moet Kerala ontruimd worden? Noorwegen? Polen, Tsjechië enzovoort?

 28. Bas Gresnigt schreef:

  @Theo, Die gezondheidseffecten worden gemeten. Er is geen sprake van (over)schatting.
  Bij UNSCEAR & Chernobyl forum deed men er alles aan om tot geringere gezondheidseffecten te komen, zoals inperking van het onderzoeksterrein tot de directe omgeving, enz.
  De gemeten gezondheidseffecten van Scherb etal zijn in lijn met LNT. Scherb etal zijn onderzoekers van Helmholtz, een groep van instituten vergelijkbaar met TNO bij ons. Zij hebben niets met Greenpeace, e.d.
  BEIR7 schrijft dat LNT (schadelijk straling neemt lineair toe vanaf nul) de beste hypothese is die ze dan ook aanbevelen als richtlijn. Het onderzoek van Scherb etal meet onomstotelijk de juistheid van die theorie tot op stralingsniveaus veel lager dan de normale achtergrondstraling! Tenslotte zij opgemerkt dat jij dus geen inhoudelijke kritiek op dat onderzoek van Scherb etal hebt (kan ook moeilijk omdat het zeer gedegen is), net zoals de Dobrzyński, etal ook geen inhoudelijke kritiek hadden op de research van Mousseau etal beschreven in Global Research (hoewel dat daar wel mogelijk is). Zij haalden alleen andere onderzoeken aan met deels andere uitkomsten. Overigens wordt dat onderzoek ook uitgebreid beschreven in Science daily: https://www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121113134224.htm Ook weer met verwijzing naar de originele publicatie in Biological Reviews.

 29. Theo Richel schreef:

  Ik heb al aangegeven dat de LNT leidt tot een overschatting van de gezondheidseffecten. En media en activisten gaan dat dan nog eens extra overdrijven, het zal wel veel erger zijn redeneren ze dan en dan eindig je bij de radiofobie die bij Tsjernobyl en Fukushima zoveel slachtoffers heeft geeist. Je kunt eindeloos roepen dat dit onderzoek ‘onomstotelijk’is, blijkbaar kunnen jij noch de onderzoekers de wereld daar voldoende van overtuigen.

 30. Claude de Wit schreef:

  IK geloof niet dat deze discussie kan vermijden terug te vallen op eerder betreden paden, zodat de redactie heeft besloten haar onder dit artikel te beëindigen.

  Onder dankzegging aan iedereen die de moeite heeft genomen hier te reageren is de mogelijkheid tot reageren nu gesloten..