DE WERELD NU

Klimaathoax “Green Deal” – Energietransitie boerenbedrog

Klimaathoax

De “Green Deal” ofwel de energietransitie is een visitekaartje van het boerenbedrog van de klimaathoax. Er worden overal bio-massa centrales opgericht om zogenaamde CO2-neutrale energie op te wekken. Is dat wel waar?

– Viviane Lariks maakt zich er terecht heel boos over –

Daartoe worden in Nederland massaal gezonde bomen gekapt. Lees daarover op het Meldpunt bomenkappen. De waterschappen en Staatsbosbeheer beheren vele miljoenen bomen in Nederland. Deze bomen behoren toe aan de bevolking maar worden door de waterschappen en Staatsbosbeheer gebruikt om hun portemonnee op een oneigenlijke manier te vullen

Door bomen te kappen en te laten versnipperen kunnen ze die verkopen aan afnemers voor de biocentrales. Om gezonde bomen te kappen wordt een smoesje verzonnen zoals zeggen waterschappen over bomen die tot 30 meter van een nooit gebruikte en door hun nooit onderhouden greppel staan dat ze verwijderd moesten worden omdat voor de afwatering nodig was om de sloot te renoveren. Hetgeen ze na het kappen ook nog eens niet doen!

Staatsbosbeheer kapt 20 meter hoge bomen op dertig meter afstand van een omheining in een natuurgebied omdat de omheining zogenaamd begroeid was.

Waarom is het verhaal of CO2 neutrale energie bedrog door CO2 opnemende bomen te kappen en te verbranden?

Ik zal met een voorbeeld laten zien waarom het onzin is. Stel dat ik een legbatterij heb met 2000 kippen en mijn product is de handel in eieren. Dan stel ik een bedrijfsmanager aan die de zaak moet managen. Deze man weet dat kippen geslacht kunnen worden om ze vervolgens als vlees te verkopen. Wat doet die man? Die verkoopt mijn kippen aan een poelier en zet 2000 ééndagskuikens terug in de hokken. Als ik vraag: Man wat doe je nou, nou is de handel in eieren naar de maan, dan antwoordt hij: Ik verkoop een kip en zet er een kip voor terug, dat is voor het bedrijf neutraal.

Zo iemand zou in een inrichting thuishoren. Maar precies een dergelijk antwoord geeft onze regering wel aan ons als we vragen waarom ze gezonde bomen kappen om te verstoken. Helaas is kappen en verbranden hetgeen de waterschappen en Staatsbosbeheer op zeer grote schaal doen.Stel dat ze 2000 grote gezonde bomen kappen van gemiddeld dertig jaar oud. Stel dat zo’n boom gemiddeld 500 eenheden CO2 per jaar afvangt. Het milieuproduct van de boom is het afvangen van CO2.

Dan vangen die bomen in 1 jaar tijd 2000 x 500 eenheden CO2 af . Dat is 1 miljoen eenheden CO2.

In 10 jaar tijd 10 miljoen eenheden CO2.

Wat beweren de regering en de groene energie-business? Wij rooien een boom en planten er een andere boom voor terug, dikwijls pas een jaar later om de grond tot rust te laten komen. doordat wij een boom terug planten is het CO2 neutraal en is groene energie duurzaam!

KlimaathoaxHet staat letterlijk op de website van deze handelaar in houtsnippers van gezonde bomen: “CO2-neutraal met biomassa”. En:

Biomassa is een verzamelnaam voor het biologisch afbreekbare gedeelte van organisch materiaal. Denk aan hout, gft-afval en plantaardige olie. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Hierbij komt CO2(koolstofdioxide) vrij – net als bij fossiele energie – maar de natuurlijke CO2-kringloop is hierbij veel korter. Door de aanplant van nieuwe bomen wordt het vrijkomende gas weer opgenomen. Stoken met biomassa is dus CO2-neutraal.”

Einde tekst. Nou gaan we berekenen hoeveel CO2 deze nieuwe bomen afvangen in 10 jaar. Het eerste jaar wordt dikwijls nog niet geplant. Het tweede jaar komt een stek in de grond die bijvoorbeeld 1 eenheid CO2 afvangt in een jaar. elk jaar vangt zo’n boom iets meer CO2 af, maar zeg dat het gemiddelde afvangen per jaar gedurende deze 100 jaar 100 eenheden is over de periode van 10 jaar. Totaal is dat 2000 x10 x 100 eenheden CO2 = 2 miljoen eenheden.

Over een periode van 10 jaar worden er dus vele miljoenen eenheden (8 miljoen) CO2 minder afgevangen.

De groene energie-maffia belazert de bevolking met hun kletskoek, dat het verbranden van bomen in biocentrales en het terug planten van nieuwe bomen CO2-neutraal is. Het is gewoon boerenbedrog en oplichterij. Stop het massale bomen kappen in Nederland en weg met de biocentrales die niet CO2-neutraal zijn maar juist meer CO2 tot gevolg hebben.


Meer over de Klimaathoax vindt u op Veren of Lood hier.

20 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Er wordt op grote schaal gerommeld met cijfers. Dat geldt net zo zeer voor de Green Deal als voor de corona cijferes (discrepantie van factor 7 tussen GGD en RIVM gegegens) als voor het effect van migratie op de huidige woningnood als voor de dreigende toename van de nu al veel te hoge bijdrage van Nederland aan de EU. Veel van de problemen met dit gerommel zijn te wijten aan de doorgeslagen polarisatie die de middenpartijen sinds Rutte2 over het land hebben uitgeroepen. In naam van een realistische beeld van de werkelijkheid waarin wij leven zullen de middenpartijen slag moeten leveren met zichzelf om de polarisiatie tot normale proporties terug te brengen. Op voorbaat lijkt duidelijk dat voormalige middenpartijen als PvdA en D66 daar niet aan mee gaan werken. Het wordt dus tijd voor CDA, SGP, 50 plus, VVD en wellicht CU om een stevige drraai te maken. Anders keert de wal het schip wel.

 2. Ravian schreef:

  Fossiele brandstoffen zijn een product van biomassa.
  Als je al gelooft dat CO2 de drijvende kracht achter global warming is, wat niet zo is, dan kun je dus ook het stoken op gas gaan compenseren met de aanplant van bomen.
  Met als verschil dat je daar dan geen bestaande CO2 absorptiecapaciteit voor opoffert.
  Wat je dan effectief doet is enkel de kippen in de legbatterij die niet meer leggen slachten, en vervangen door kuikens, en dat is wel verstandig beleid.

 3. D. G. Neree schreef:

  Ik denk dat Corona de nekslag is voor (onder andere) de klimaathoax en zeker de biljoenenplannen van Timmemrmans. Nederland gaat al zijn reserves (voor zover we die nog hebben) nodig hebben door de komende economische en sociale instorting.

 4. D. G. Neree schreef:

  en dat is inclusief de windmolenzwendel.

 5. Mike Brandenburg schreef:

  Ach je ziet het steeds met de groene communisten, leugen op leugen. Kijk naar zonnepanelen, niet te recyclen door de zware metalen in de panelen, en ze blijven volhouden dat ze gerecycled worden, nee ze worden gestapeld in Afrika, en dan hebben we het nog niet over het aantal doden en zieken bij het ginnen en ontwikkelen van de grondstoffen voor die panelen (en windmolens, samen met de benodigde batterijen voor het groene rijden) . Zij die het hardst roepen dat het groen en duurzaam is zijn zij die dankzij de subsidies hier grof aan verdienen, dus vvan activist tot de plaatselijke monteur, echter geconfronteerd met de feiten lachen zij het weg en herhalen hun mantra. In Australie zijn nu 2.000.000 huishoudens voorzien van panelen, de bedrijven die ze ‘recyclen’ verdienen grof geld. In een van de vele videos hierover geeft een bedrijf aan dat ze dagelijks 700 tot 800 panelen ontvangen met een gemiddelde leeftijd van 7/8 jaar…..Maar er zit toch een garantie van 25 jaar op die dingen? jawel maar de bedrijven die ze verkopen en instaleren bestaan vaak minder dan 7 jaar, waardoor e geen garantie meer krijigt. Dus worden die panelen die je terugverdient na 11 jaar na 7/8 jaar vervangen op eigen kosten…. Ook geeft dat bedrijf aan dat ze de materialen om het paneel heen recyclen (metelen frame) maar de panelen opslaan. wanneer je een simpelrekensommetje maakt, zou geen hond die dingen nog aanschaffen. Een kercentrale levert meer energie dan al die panelen en heeft na tien jaar een fractie van het afval dat met die batterijen, panelen en windmolens wordt gecreerd.

 6. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  We moeten aan de kernenergie :
  – small modular reactor
  – thorium m.s.r.
  – en in de toekomst : kernfusie.

 7. Thomas schreef:

  De bio-massa centrales worden door de EU gestimuleerd en door de overheid gesubsidieerd.
  Vervang de leden van de regering door zesjarige schoolkinderen en laat die het land besturen, want deze zijn met onze huidige bestuurders intellectueel neutraal.
  In wezen is dit al het deels geval gezien het feit dat Greta beschouwd wordt als de reïncarnatie van een soort Einstein.

 8. Pjotr schreef:

  @BegrensEuropa!
  Volledig eens, dit land is door de gladde Rutte volledig gepolariseerd. Rutte maakt extreme dealtjes van links tot rechts, en weet zo de macht te behouden.

  Het beëindigen van het verbranden van de biomassa is de bijl aan het klimaatakkoord. Daarom moet het doorgaan van het huidige kabinet, ook al is het pure volksverlakkerij. Er is geen snel alternatief voorhanden om de absurde doelen te halen.

  Het klimaatakkoord moet verscheurd worden. We moeten wetenschappers en economen betaalbare, haalbare, zinnige en effectieve oplossingen laten bedenken.

 9. Krats schreef:

  Waarom het kappen en verbranden van bomen misdadig is?
  Er bestaat een zogenaamd periodiek systeem van de chemische elementen (stoffen) die in hier op aarde voorkomen. Deze elementen worden aangeduid met een hoofdletter of een hoofdletter gevolgd door een kleine letter.
  Van belang bij het bomenverhaal zijn drie elementen te weten: C – carbon (koolstof), O – oxygen en H – hydrogeen.
  Koolstof (C) is brandbaar? Wat gebeurt er als je koolstof verbrandt?
  Dan bindt koolstof (C) zich met zuurstof (O2) en wordt CO2 en er ontstaat warmte. Deze warmte is energie en de CO2 (koolstofdioxyde) is een afvalprodukt dat uitgestoten wordt in de buitenlucht en waarvan gezegd wordt dat het meehelpt bij de klimaatverandering doordat het de weerkaatsing van de zonnestralen verandert.
  Dus bij het verbranden van kolen of bomen die uit koolstof bestaan ontstaat CO2 en energie.
  Hoe groeien bomen eigenlijk en wat hebben die met CO2 te maken?
  Een boom is in wezen een levende chemische fabriek. Hij neemt via zijn bladeren CO2 en door middel van warmte en licht (zonlicht) en water (H2O) begint er een chemisch proces, waarbij de CO2 gesplitst wordt in O2 (zuurstof) die afgegeven wordt aan de lucht en de boom neemt de koolstof op samen met water.
  De hoeveelheid bladeren bepaalt hoeveel CO2 een boom kan omzetten in zuurstof.
  Het hout van een boom bestaat uit koolstof en water en omdat water niet brandt kan na drogen dit hout verbrand worden. in bio-centrales bijvoorbeeld.
  Nu beschouw ik twee gevallen:
  Geval 1: Ik verbrand steenkool. Dit is pure koolstof in een bio-centrale. Dan ontstaat CO2 en energie. Deze CO2 wordt door bomen gebruikt om om te zetten in zuurstof. Hierbij verdwijnt er dus CO2 en ontstaat zuurstof (O2).
  Geval 2: Nu kap ik bomen en verbrand die in een biomassa-centrale. Dan ontstaat eveneens CO2 en energie. Nu zijn de bomen weg dus de CO2 blijft in de lucht en vermeerdert zich.

  Het is duidelijk, dat in geval 2 er een enorme toename van CO2 in de lucht zal ontstaan die niet meer omgezet kan worden in zuurstof.

  Het komt erop neer, dat het kappen van bomen gewoon zelfmoord is voor het leven hier op aarde.
  Degenen van de energie-mafia die vertellen dat het kappen en verbranden van bomen energie-neutraal zijn ofwel oliedom ofwel opzettelijk zwaar crimineel.
  Het kappen en verbranden van bomen is een misdaad tegen het leven op aarde.

  Schrijf een bericht

 10. peter klein schreef:

  Opstrijken van subsidie, Tesla is er groot mee geworden..

 11. Ian schreef:

  Het is handel. Handel in certificaten, handel in illusies. Tesla verkoopt ook groencertificaten aan FiatChrysler, die daarmee ‘vieze auto’s‘ ‘schoon’ maakt. Het is de papieren wenswerkelijkheid waar wij heden ten dage in leven.

  https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/komt-er-sjoemel-of-groene-stroom-uit-het-stopcontact-1.1622484

 12. Henri Ossevoort schreef:

  Ik heb de financiele middelen niet, anders zou ik de overheid onmiddellijk voor het gerecht slepen. Het klimaatakkoord is een verhaal van misleiding en daar staat gevangenisstraf op
  De regering kan niet regeren, zij weet niet meer wat dat is. Groet Henri Ossevoort

 13. Cool Pete schreef:

  @Krats : heel belangrijk, de fotosynthese en de ademhaling in de natuur, aan te halen en te verduidelijken.

  Bomen kappen en verbranden, is het destructiefste dat er is.

 14. Paula Hansen schreef:

  @Henri: ook wij hadden het er thuis al over. Het is dat we de middelen niet hebben, maar het liefst zouden we die klimaatidioten aan willen klagen. We worden zo gigantisch belazerd.

 15. Pjotr schreef:

  @Paula Hansen
  Ik denk dat het niet gaat lukken. Urgenda had de rechters en de wetgeving mee. We hebben geen wetten tegen de dictatoriale Frans Timmermans. Of tegen de hypocriete Rob Jetten die zelf de hele wereld rondvliegt. Of tegen de onwetende Jesse Klaver die denkt dat de warmtepomp op zonnepanelen werkt.

  Het moet in het stemhokje gebeuren.

 16. Rob M. schreef:

  Interessant hoe iedereen elkaar hier napraat. Bossen zijn van groot belang en dienen in stand gehouden te worden. In een gezond bos is er een leeftijdsopbouw van jonge, volwassen en ook oude bomen. Oude bomen nemen niet veel CO2 op en komen uiteindelijk in een staat van evenwicht. Jonge bomen groeien en gebruiken daarvoor veel koolstof die ze uit de lucht halen. De bomen die geoogst worden, worden zoveel als mogelijk voor meubels, vloeren, kratten, bouwmaterialen en dergelijke gebruikt. Dat levert gemiddeld 6 keer zoveel op als brandhout. Maar de bomen in het bos zijn niet vierkant. En de planken in de bouwmarkt zijn allemaal vlak. Dan heb ik het nog niet over toppen en takken, dunningshout, kromme of verkleurde bomen gehad. De houtmarkt is zoveel groter dan de vraag naar houtige biomassa dat die laatste makkelijk met residuen kan worden ingevuld.

 17. Henri Ossevoort schreef:

  Mijn reactie op jouw commentaar.
  Alle houtverwerkend industrieen hebben afval.
  Ook bomen die gekapt worden voor de houtindustrie. Alle niet te gebruiken delen worden gebruikt voor alternatieve houtprodukten, zoals spaanplaat mdf plaat, kratten hout en pallets.
  Dat is een lofwaardig streven. Het kan ook uit de hand lopen. Hieronde reen stukje teks uit mijn boek.
  Ik heb zelf 15 jaar gewoond gewerkt en geleefd in Roemenie en heb onderstaande fenomeen zelf mogen aanschouwen.

  Hoe een terecht restproduct via afvalrecycling van beschikbaar afval doorschiet naar een grootse mileuvervuilende natuurvernielende industrie.
  Voorbeeld:.
  In Roemenie in de Stad Sebeş Jud. Alba staat een van de grootste spaanplaat fabrieken van europa de SC. Kronospan Sebeṣ SA. Er zijn er nog veel meer in Europa!

  Even terug naar het begin. Spaanplaat is ontstaan uit zaagsel en spanen afval van de hout en timmerindustrie. Prima een goed idee om afval te verwerken tot een goed marktproduct. Dat blijft prima zolang deze platen geproduceerd worden met hout uit afval en houtresten. Eenmaal bekend neemt het product een hoge vlucht de honger naar spaanplaat is niet te stillen. Spaanplaat producenten in de problemen. Hoe kom ik aan voldoende houtafval? In Roemenie na de omwenteling in 1990 onstond er een instabiele periode voor wat betreft regels en zaken doen. Daar is op grote schaal misbruik van gemaakt. Illegale houtkap op grote schaal, duizenden ha. De Fa Kronospan kocht in het groot gezond hout op in Roemenie voor heel weinig geld. Een uitstekende concurrentiepositie!
  Op het opslag terrein liggen ongelooflijk grote bergen en bergen stammen (diameter tot wel 30 cm)gestapeld die vermorzeld en gedroogd moeten worden om er spaanplaat van te maken. Het produceren van spaanplaat kost veel energie. Als je de schoorstenen van de fabriek ziet roken dan kun je die bijna vergelijken met een grote elektriciteits centrale.
  Hier wordt letterlijk de natuur vernield (geen opname meer van CO2 en geen productie van zuurstof door gezonde levende bomen.) en het milieu en de natuur op grote schaal verpest. Wat zo goed bedoeld begonnen was heeft zich volledig tegen zichzelf gekeerd. Als wij ons denken niet veranderen dan gebeurt dat ook met de energieopwekking middels het verbranden van biomaterialen. Niet genoeg basismateriaal uit natuurlijk beschikbare bron dan gaan we onze natuur maar slopen om aan de productie capaciteit te komen. Nog erger we offeren landbouwgronden op. Op die gronden worden planten, bomen struiken gekweekt die dienen voor biobrandstof. Dan dient steeds meer grond ter beschikking gesteld te worden om aan de vraag te voldoen.
  Gevolgen:
  Een gevolg van de toegenomen vraag naar biobrandstoffen is de hogere prijs van landbouwproducten. Een voorbeeld is de Tortillacrisis – de verdubbeling van de prijs van maïs en tortilla’s in Mexico – door het gebruik van maïs als biobrandstof in Amerika. Het toegenomen gebruik van biodiesel en bio-ethanol zorgt voor een stijging van de vraag naar gewassen waaruit olie kan worden gewonnen. Dit leidt tot het kappen van tropisch regenwoud voor de aanleg van lucratieve oliepalmplantages. Onzinnig, te gek voor woorden. Wanneer beginnen we met nadenken.

  En weer gaat een goed bedoelde opzet zich tegen ons keren
  Voedsel versus brandstof;
  De belangrijkste discussie rond biobrand-stoffen gaat over het dilemma van voedsel versus brandstof. Land dat geschikt is voor voedselproductie, wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. Is de voedselvoorziening van mens en dier niet belangrijker dan brandstof in de tank? Biobrandstof is een vorm van hernieuwbare energie. Hernieuwbaar is echter niet hetzelfde als duurzaam en natuurzuiver.!
  Conclusie: Biomade economie, prima maar dan zonder het CO2 producerende bio-element energie, middels vergisting en verbranding.

  Met vriendelijke groet,
  Ing. Henri Ossevoort, senior adviseur /engineer Energie en Milieu

 18. Ravian schreef:

  @ Rob.M

  Er worden momenteel in Noord Amerika massaal bomen gekapt, specifiek om de Nederlandse biomassa centrales te voeden.
  Ook in Nederland zelf sneuvelen de bomen inmiddels aan de lopende band, om diezelfde reden.
  En verder zoals Henri hierboven ook al aangeeft, de houtindustrie had helemaal geen ongebruikt restafval, dat werd al gebruikt voor producten als spaanplaat en MDF.
  Het is gewoon weer de zoveelste domme groenlinkse “oplossing” die meer problemen veroorzaakt dan ze oplost.
  Nog zo’n voorbeeld is het toevoegen van bio-ethanol aan benzine; duur, slecht voor de auto’s, en het jaagt de voedselprijzen in derde wereld landen op, en voor bio diesel geld exact hetzelfde.
  Zo kan ik nog wel even doorgaan, over de rest van “de energie transitie” en “het klimaat beleid”.
  Dit is wat je krijgt als je kortzichtige linkse ideologen die geen flauw benul hebben van natuurkunde en techniek beleid laat bepalen in dit soort zaken.

 19. Rob M. schreef:

  @Ravian
  Ja je hebt gelijk. Er worden in Noord Amerika massaal bomen gekapt. Met name in het Zuidoosten waar enorm uitgestrekte productiebossen zijn. En het allerslechtste hout uit die bossen gaat naar de pelletindustrie, tegen prijzen die ongeveer 1/6 zijn van de prijs voor goed zaaghout. Daartussenin zitten de prijzen voor pulphout en hout waarvan men OSB, MDF en spaanplaat maakt. Als er geen kopers zijn voor het laagwaardige resthout (takken, toppen, verkleurde stammen e.d.) dan laat men het in het bos wegrotten. Of de houtzagerij steekt van tijd tot tijd een grote stapel “afval” in brand. Henri had het over Roemenië. Hoe het daar gaat weet ik niet, dus daar reageer ik ook niet op.
  Wat je niet vermeldt is dat de hoeveelheid hout op stam (levend hout dus) van jaar tot jaar toeneemt. Deze toename is het hoogst in de regio’s waar voldoende vraag naar hout is, omdat het daar loont om de bossen goed te beheren. Het is alles economie. De (overwegend particuliere) boseigenaren zijn niet gek. Zij willen graag dat hun kinderen en kleinkinderen ook nog inkomsten uit het bos hebben.
  Over de concurrentie van voedsel en veevoer met brandstof kan ik kort zijn. Dat is zeer onwenselijk. Biomassa die in Nederland voor subsidie in aanmerking komt moet aan de strengste duurzaamheidseisen ter wereld voldoen en wordt op dit aspect en een hele waslijst van andere aspecten grondig getoetst.

 20. Henri Ossevoort schreef:

  Hallo Ravian
  Het klopt voor wat betreft commerciele bossen. In Skandinavie en ook in Rusland is bij wet geregeld, 1boom er uit 4 nieuw aanplant er in. Hun bosbestand neemt toe. Rijkswaterstaat doet voorkomen dat wij commerciele bossen hebben hetgeen absoluut niet waar is. Het Nederlandse bosbestand holt acheruit. In het domme klimaat akkoord staat geschreven 1 boom eruit 1 erin. Zo hol je achteruit. In 2016 heeft Rutte ondertekend en met hem 12 instantsies 100.000ha bos aan te planten en daar isniets van terecht gekomen.