DE WERELD NU

Kamer ontzenuwt politiek gerucht van vervolging Snel

energierekening, Corona, Minister, Politiek bedrog, Oekraïne, Lage inkomens, Mondkapjesdeal, Rutte4, betrouwbaarheid, Vertrouwen, klimaathoax, Stikstofbeleid, Zwak kabinet, Begroting, politiek, APB2022, Asielmigratie, Rutte4, Rel rond Arib, Extremisme, NL2023, gezinsleven, Formatie2024

Het idee om een strafrechtelijke aangifte te doen tegen staatssecretaris Snel en de top van de belastingdienst was niet meer dan een politiek gerucht, aldus de Kamer.

Het bevreemdde dan ook zeer dat te lezen. Desondanks zou de reactie te denken moeten geven over de attitude tegenover gezagsdragers.

De Tweede Kamer heeft in een speciale vergadering uitgesproken dat het beeld in de media over strafrechtelijke vervolging van bewindspersonen en ambtenaren van de Belastingdienst niet klopt. Onder meer Trouw en RTL Nieuws berichtten hierover, in het kader van de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Dit blijkt dus onjuist.

Toch, waar rook is, is vuur.

Het verkeerde beeld is ontstaan door een uitgelekte juridische notitie. Door een aantal Kamerleden was in algemene zin om juridische informatie gevraagd over eventuele strafrechtelijke consequenties. Dit om de komende gesprekken en debatten te kunnen voorbereiden.

Dit laatste is wat er tricky aan is. Als je er naar kijkt, is een overweging het te gebruiken nooit ver weg – anders heeft het geen zin er naar te kijken. Het argument dat je er zo dicht mogelijk tegenaan wilt zitten zonder die grens te passeren is een ongezonde vorm van sofistiek. Een dergelijk probleem heeft zich rond de Wildersprocessen al voorgedaan, en wie daar naar kijkt kan niet anders dan concluderen dat het geen gezonde ontwikkeling is.

Wat dat betreft had het D66-Kamerlid Van Weyenberg groot gelijk:

“Dit mag in deze ernstige zaak niet gebeuren. We moeten hier heel zorgvuldig in zijn.”

Wat dit weer minder sterk maakt is dat staatssecretaris Snel namens D66 lid van het kabinet is. Daardoor klinkt het teveel als preken voor eigen parochie.

Maar het oplossen van politiek falen met juridische middelen kan uit de aard van zo’n kwestie met weinig anders worden aangepakt dan met de helft plus één (dat dat de huidige politieke situatie is onderstreept dat slechts, de helft plus weinig is waarom het hier gaat) – al dan niet na verkiezingen waar die helft van zijde is veranderd.

Van politieke fouten moet geleerd worden, en dat corrigeren middels een strafrechtelijke weg niet alleen een zwaktebod is, maar ook een pad opent naar een politiek stelsel waarbij èlke (ingebeelde?) misstap via de rechter moet worden opgelost is ongezond. In feite zou een dergelijke gebeurtenis het einde van het parlementaire stelsel zoals we dat nu kennen betekenen.

Zo lang bewindspersonen de staat vertegenwoordigen, zijn zij alleen namens de staat aanspreekbaar. Dat mag echter geen vrijblijvendheid betekenen, maar zou de ondersteunende partijen van de regeringscoalitie er juist beter van moeten doordringen wat het betekent om falende bewindspersonen politiek de hand boven het hoofd te houden. Naar mijn gevoel ontbreekt het daar nogal eens aan, en dat zou men ter harte moeten nemen.

Met dit en de zaak voor zover bekend in het achterhoofd is er nog opmerkelijk veel steun bij partijen in de Kamer. Snel mag blijven, en niet omdat er over deze toeslagenaffaire niet meer te zeggen zou zijn. Au fond is dat dan toch weer onbevredigend. Er was heel wat meer gaande dan slechts een politiek gerucht.

8 reacties

 1. Karina schreef:

  Dat Snel zou aanblijven was voorspelbaar.
  Wat mij altijd interesseert is hoe SGP en schreeuwer Omtzigt gaan stemmen.
  Beiden stemden tegen de motie van Wantrouwen.
  Wat moet ik meer zeggen.

 2. Cool Pete schreef:

  Het ligt als volgt : in een democratische rechtstaat :

  1. De staats-secretaris dient af te treden / afgezet te worden.
  Dit kabinet dient weggestuurd te worden.

  2. Betrokken leiding-gevende ambtenaren, dienen juridisch vervolgd te worden.

  Meer smaken zijn er niet.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  De juridisering van de samenleving leidt tot angsthazengedrag en dat kan weer totalitaire impulsen voeden. De vergelijking met het Wildersproces is in die zin meer dan terecht. Zo raken mogelijke oplossingen verder uit beeld. Rechters zijn geen politici. En dat moet vooral zo blijven.

 4. Ezel schreef:

  Zoals altijd: boehoe, je bent stout staat!!! Fascisme, communisme, ietsisme, islamisme, liberalisme, kapitalisme… statisme…dat is pas brrrr!

 5. BegrensEuropa! schreef:

  @Ezel 5 december 2019 om 11:04 Ietsisme is een uiterst onschuldig vermoeden, met als kwaadaardige tegenpool het islamisme, dat streeft naar het samenvallen der machten in plaats van de scheiding ervan.

 6. Ernie van de Wal schreef:

  @Ezel.
  Als ambtenaren van de belastingdienst mensen zo onheus bejegenen als hier het geval is geweest, waardoor zelfs getroffen mensen ten einde raad zelfmoord hebben gepleegd, dan is de staat inderdaad -om het in jouw brabbelwoordjes te stellen- heel erg stout.

  Wat de meeste ambtenaren zich niet voldoende beseffen, is dat zij uiteindelijk op de loonlijst van de belastingbetalende burgers staan, met de taak om de belangen van de burgers naar beste kunnen te behartigen.
  Daar hebben een aantal ambtenaren van de belastingdienst zodanig slecht gefunctioneerd, dat zij zeker op hun gedrag moeten worden aangesproken. Waarbij ontslag het minste is.

 7. Mike Brandenburg schreef:

  Juridisch vervolgen vam topambtenaren is een verplichte kost. Immers hier vervolgen is een vrijbrief geven voor structureel machtsmisbruik. De wetenschap dat bij nachtsmisbruik juridische vervolging volgt, uiteraard met vrijheidsontneming van meerdere jaren maakt dat in de toekomst ambtenaren hun werk serieus gaan nemen en weten dat elke misdrijf gevolgenn heeft.

 8. Ezel schreef:

  Die Ernie… lachen joh! Denk je nou echt dat de staat van ‘de burgers’ is? Man, man, man….