DE WERELD NU

Kabinetsformatie2021 – recht zo die gaat naar het putje

Kabinetsformatie2021

Met de vervangingsreeks van minister Van ’t Wout komen de contouren van Rutte4 beter in beeld dan met wat voor bespreking van  Kabinetsformatie2021 dan ook.

De NOS meldde:

Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Van ’t Wout (VVD) legt zijn functie tijdelijk neer vanwege een burn-out. Hij neemt ten minste drie maanden rust, staat in een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Kabinetsformatie2021

Deze herschikking is interessanter dan alle inhoudelijke berichtgeving over Kabinetsformatie2021 tot nog toe bij elkaar. Het  laat zien waar het op af gaat, qua portefeuilleverdeling en daarmee ook wat er beschikbaar komt aan portefeuilles voor nieuwe intreders. Dat vicepremier Kaag minister van Buitenlandse Zaken wordt werd al vermoed, maar is na deze manoeuvre een zekerheid. Ook is men op zoek naar een ´groene VVD´er’ hetgeen impliceert dat de VVD gaat proberen de waanzin van de afgelopen vier jaar te matigen. Dat moet je althans maar hopen. Het wordt het eerste beschikbare cadeautje voor de huidige fractieleden.

Daarnaast wordt gezocht naar een extra staatssecretaris op het ministerie van EZK vanwege de grote portefeuille van Van ’t Wout. “Deze zal voor de rest van de demissionaire periode worden belast met de portefeuille klimaat en energie en zal afkomstig zijn uit de kring van de VVD”, staat in de verklaring. Wie dat is, wordt binnenkort bekendgemaakt.

Hoe werkt zoiets?

Van ’t Wout nam in januari de ministerspost over van Eric Wiebes, die opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Daarvoor was hij staatssecretaris van Sociale Zaken, een functie die hij vorig jaar overnam van Tamara van Ark toen zij minister voor Medische Zorg werd.

Dat Kaag nu alleenheerseres is op BuZa is slecht nieuws. Elsevier meldde, dat de geldstroom richting Gaza onder haar bewind niets in de weg werd gelegd:

Nederlandse ontwikkelingshulp werd in de Palestijnse gebieden gebruikt om terrorisme te financieren. Hulpinstanties voor boeren, medische zorg, mensenrechten en kwetsbare kinderen fungeerden als dekmantel van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een groepering die op de EU-lijst van terroristische organisaties staat.

Kabinetsformatie2021

Dat BuZa wordt bevolkt door arrogant tuig dat het meent het beste te weten hoe het verder moet met de wereld is geen nieuws – dat niemand voornemens is daar korte metten mee te maken is zowel bedroevend als angstaanjagend. Ook tijdens Kabinetsformatie2021 gaat daar derhalve geen broodnodige koerswijziging komen.


Meer over Kabinetsformatie2021 en wat er politiek rondom plaatsvindt vindt u hier.

9 reacties

 1. Bas schreef:

  Het is bedroevend dat men het onderscheid niet meer kan maken tussen ‘tijdelijk overwerkt door spanning en stress’ en ‘burn out’. Na een burn out kom je namelijk nooit meer terug op je oude niveau en ben je meestal gewoon je baan kwijt. In veel gevallen mag je nog blij zijn dat je verder redelijk normaal kan functioneren.

 2. Ernie van de Wal schreef:

  De weinige zaken die een koerswijziging zullen opleveren zijn het uiteenvallen van de EU, een zware economische depressie, of een zodanige volkswoede, dat de kartelpolitici eieren voor hun geld kiezen en van het toneel verdwijnen.
  Aangezien die factoren vooralsnog niet aan de orde zijn komt er gewoon een Rutte 4, dat ons land verder ontmantelt en overlevert aan horden wilden. Daarbij zijn we spekkoper als het beleid niet nog linkser en schadelijker wordt dan het onder Rutte 3 al was.

 3. H.J. schreef:

  De volgende personen Gommers en Kuipers staan al te trappelen, om zich kandidaat te stellen in het volgende leugenkabinet, ze passen moeiteloos aan.
  Angst zaaien en NIET de waarheid vertellen is hun niet vreemd.

 4. Fran schreef:

  Wie is er verbaasd over weer een staaltje hypocrisie dan? Dat is naast leugens en zakken vullen het handelskenmerk van clowns.

 5. Cool Pete schreef:

  TK21 is voltooing van de d66-coup.
  vvd is uitvoerder, voor de lopende zaken.

  Het gaat ze om :
  “EU”-konstrukt, V.N., WHO, IMF, WereldBank, W.E.F. : the great rest.
  De macht van een “wereld-regering” van de huidige generatie, opleggen.

 6. carthago schreef:

  Federatie joods Nederland overweegt aangifte tegen Siegheil kaag wegens haar wapenleveranties aan terroristen .Mark seysinquart komt dan ook nog wel aan de beurt………Denk ik .

 7. Anonymous schreef:

  Wat een leuk politiek spel. Ben benieuwd hoeveel hiervoor gaan vallen. Simpel, al die hotemetoten eruit, en eens komen met echt capabele mensen, die u niet een dolk in de rug raggen, tot die tijd: ween, huil en klaag. Het is waar u op gestemd heeft, dus wat u wilde, kennelijk, en dat is wat u gaat krijgen. Blij nu?

  Dozijnen procenten meer aan extra belastingen, extra restricties, nog meer genegeerd van wat uw dochters en zonen aanvalt en verkracht, oh… de keiharde waarheid… niet wat u wilt horen? Nou… uw zonen en dochters gaan het zeker en vast ten volle meemaken, hun hele f* leven lang, maar he! U deugt, zo gigantisch, zo geweldig, waarom geen standbeeld voor u? U, omdat u nu wilt deugen, maar een middelvinger geeft aan al het nageslacht na u, want hun geeft u geen toekomst, geen eigen woning, geen sociaal beschermd bestaan, enkel schulden, lasten, en een niet aflatende stroom van racistische beschuldigen waar zij part noch deel aan hebben.

  Dank u, voor uw steun! Laffe, ruggengraatloze, slappelingen! U verneukt de toekomst van uw eigen nageslacht, en het nageslacht van u en de uwen! Opdat u een beter luxe leven leidt in het heden, na u de zonde, nietwaar?

 8. Anonymous schreef:

  Het hedendaagse machtsblok aan stemgerechtigden heeft geen enkel benul van wat echt telt. Overbeschermt als ze zijn, gelouterd, gekoesterd, altijd alles mee in hun voordeel, ze hebben geen benul van de werkelijkheid, toch menen zij het beter te weten, beschermd als zij zijn. Door politici gecultiveerde meningsdragers zijn zij, meer niet. Gekweekt om een gewenste mening te propaganderen, dat is hun functie. Kijk ons volksvertegenwoordigers zijn van het volk, x% vindt dit, y% vindt dat, ja, NPO propaganda, elk percentage wat u wilt is uw deel, zo draaien wij, want waar komt het geld vandaan? Oh ja, wiens brood men eet, wiens woord men preekt. Simpel, toch? Moeilijker hoeft het niet te zijn.

  Wat doet deze overbeschermde bevolkingsgroep voor hun nageslacht? Hun toekomst, hun welbehagen? Helemaal niets, zoek het uit. Hooguit, in enkele gevallen, hier… wat tienduizenden, ja, dat gaat je echt beschermen van verkrachting, duh!

  Totaal en compleet van de plaat gerukt, ze hebben geen idee, geen benul, hebben geen ene pragmatische notie van wat er speelt, wat er aan de hand is, wat er dreigt te komen, totaal en compleet losgerukt van de werkelijkheid van bestaan. Gelijk politici.

  Succes daarmee, Nederland gaat verlaten worden door talloze zeer talentvolle mensen, en wat achterblijft zal een ieder zijn die geen kans zag, door wat voor omstandigheid dan ook (zelden een positieve), om niet op tijd weg te komen. Ziedaar uw toekomst, alsmede de toekomst van een ieder die u lief heeft die zich eveneens gedwongen zal zien om hier te blijven.

  Blij met uw nalatenschap nu? Blijf vooral stemmen zoals u altijd heeft gedaan, en open nooit uw ogen. U weet het beter immers, dan al die na u komen. Zij leven slechts wat u nalaat… En blijf vooral enkel MSM, NPO, luisteren en bekijken, gelijk Pravda vertellen alleen zij de enige echte waarheid, toch? Eigen staatspropaganda is toch altijd de waarheid, en als zodanig aangemerkte andere staatspropaganda is toch altijd een leugen, niet? Dat is toch een feit? Maar u laat zich vertellen wat u moet denken, hoe u moet denken, wanneer u moet denken, over wie u hoe moet denken? Of was dat juist wat die vuile communisten hun arme bevolking aandeden? En nu doet u het zelf????

  Tjonge, de zwakheid der geest… zo moedig wanneer men denkt dat er geen eigen bedreiging is, maar zo zwak wanneer die dreiging er wel nadrukkelijk is. Verloochening is onderdeel van uw karakter?

  Gelijk de Groen Linksers, en andere populistische partijen, windmolens en biomassacentrales en zonneparken voor iedereen! Alsmede opvangcentra voor criminele asielzoekers! Maar zij weten wel beter, dus niet in hun achtertuin!!! Uit hun buurt blijven! Stik er zelf maar in! Jouw kinderen op een whatever school, hun kinderen in een exclusieve blanke school. Zij weten wat goed is voor jullie, maar zelf willen ze er geen last van hebben! Zo hypocriet zijn ze, ze beseffen donders goed waar ze mee bezig zijn, en daarom willen ze er zelf geen last van hebben, maar ze verdienen er zelf wel aan, en flink, daarom blijft het door gaan, en om geen enkele andere reden.

  Stop dat hele subsidie circus, en de dag erna is die hele migratie waanzin over, want linksen verdienen er dan niets meer aan, en dan tellen mensenlevens niet meer, gelijk Yazidi’s, en talloze andere volkeren die afgeslacht zijn zonder enig woord van commentaar, omdat er geen geld aan verdiend werd door linksen, en daarom las je daar amper iets over in de MSN. Complete volkeren afgeslacht, maar geen verdienmodel voor links, dus sterf. Gelijk Anita, gelijk BLM, het interesseert ze niet wie dood gaat, hoe ze dood gaan, waarom ze dood gaan, als er maar geld binnengehaald kan worden voor eigen gewin, en massa’s idioten blijven er in stinken, aangejaagd door de MSM, die dat allemaal bejubelen als iets goed, terwijl het een overweldigend feit is dat zwarten vooral zwarten doden, zij zijn de grootste criminelen, maar he, let’s defund the police, the only group in town that is actually trying to prevent blacks killing blacks…. how f* stupid can you be, if you are against violance? De enkel groep voor wie het logisch zou zijn om dat te willen en te verlangen is de f* KKK!!!! Totale complete idioten, jullie doen precies wat de f* KKK jaren en jaren wilde dat er zou gebeuren! En jullie hebben het gore lef om jezelf anti racisme te noemen? Het enkele wat die BLM, en Antifa, dus als overduidelijke boodschap naar buiten brengen is het volgende: hoe meer zwarte mensen kapot, hoe beter voor ons verdienmodel; want dat is exact waar het op neerkomt!

  More dead black people, is more money for us. Slavery 2.0. Werkelijk belachelijk hoeveel mensen in deze totale hoax instinken.Het is zo voor de hand liggend. Met als uiteindelijk resultaat dat er vele zwarte doden zullen vallen, hun wijken verlaten van bedrijven, verpauperde wijken, nog meer armoede, nog meer criminaliteit, het doet aan alle kanten geen goed voor de zwarte wijken, maar desalniettemin zijn ze zo stom om hun eigen graf te graven, voor niets anders om anderen rijk te maken. Niemand die ze wijzer maakt, niemand die ze waarschuwt, zoek het maar uit, graaf je eigen graf.

  Wat dat betreft mis ik MLK, die sprak tenminste in “ik wil”, “ik zie”, en niet in dat ophitsende “jullie moeten”, “jullie willen”, gelijk ophitsende stokers die hopen dat massa’s het vuile werk opknappen. Smerig volk, dat dat anderen aandoet.

 9. Anonymous schreef:

  Verder nadenkend, Rutte4 zou wel eens het lont in het vat kunnen worden, hebben de overlords in de EU daar al over nagedacht? Willen ze Rutte dan nog steeds? Want zo goed gaat het niet in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italie, en nog een paar andere landen, men is niet echt tevreden over die “geweldige” EU.

  Wat zegt u EU? Nederland is allesbehalve tevreden over Rutte, zeker ook niet Kaag. Ziet u die personen als de beste personen om Nederland te leiden? Deze twee zijn de beste personen om immer stijgende belastingdruk in goede banen te leiden? De immer stijgende woningnood weg te bagatelliseren? Immigratie te bejubelen? De belachelijke geldverspillende Timmermans klimaat doctrine te verwelkomen? Wat denkt u zelf?

  Een Klaver misschien? Of iets anders linksig? Nou… succes daarmee.

  Zoals altijd, get woke, get broke, and if that makes other people broke they are not forgiving. Is slechts een eeuwenoude geschiedenisles. Waanzin van leiders heeft in de geschiedenis der mensheid al vaker voor een flinke ommezwaai gezorgd.