DE WERELD NU

Kabinetsformatie2021 – omzien naar een verdwenen toekomst

Kabinetsformatie2021

Kabinetsformatie2021 komt zoals verwacht uit op Rutte4, maar vorm en inhoud daarvan lijkt nu al niemand te zullen bevallen.

De prioriteiten die de partijen stellen, vinden vrijwel geen weerklank binnen de Nederlandse bevolking. Bij de staatsomroep is het enthousiasme vooralsnog het grootst. Daar kijkt men met belangstelling naar het motto van dit komende kabinet, alsof zoiets ook maar van enig belang is. Omzien naar een verdwenen toekomst – die nu achter de horizon dreigt te verdwijnen – was adequater geformuleerd geweest:

De fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gisteren hun steun uitgesproken voor het conceptregeerakkoord, waarmee de weg vrij is voor een nieuw kabinet. De volgende stap volgt vanmiddag, met de presentatie van het akkoord aan de Tweede Kamer en daarmee de rest van het land.

Kabinetsformatie2021

De presentatie is om 13:30 uur vanmiddag. Daarna gaat het hele gedoe van Kabinetsformatie2021 de volgende stap van het proces in.

Kabinetsformatie2021

De zoektocht naar nieuwe bewindslieden lijkt een maand te zullen duren? Het is exemplarisch voor hoe er in Nederland geformeerd wordt. Dit ziet er niet uit alsof er mensen staan te trappelen, die Den Haag willen bestormen met frisse nieuwe plannen, waarvoor ze zich door de bevolking gesteund weten. Voor een proces dat zo lang duurde als Kabinetsformatie2021 is overigens opmerkelijk hoe weinig aandacht er bij de formerende partijen voor de wensen van de bevolking is. Dat verkiezingen in Nederland vooral een soort schoonheidswedstrijd zijn, na afloop waarvan men in achterkamertjes elkaar de maat gaat nemen wordt bevestigd, als je kijkt naar wat Wynia’sWeek vanmorgen schreef.

In een artikel dat sterk leunt op een pijnlijk overzicht van wat uit een representatief onderzoek uit oktober van Peil.nl kwam, wordt de vloer aangeveegd met de democratische gezindheid van dit kabinet, in relatie tot wat de bevolking er van zien wil.

Een uitgebreide representatieve enquête van Peil.nl in oktober geeft een verrassend inzicht in de wensen van de Nederlanders ten aanzien van het beleid in de volgende regeerperiode, op de hoofdthema’s klimaat & energie, natuur & milieu, immigratie & integratie, en Europa.
Deze wensen blijken sterk af te wijken van het nieuwe regeerakkoord. Sterker nog, er blijkt niets te kloppen van de perceptie in Den Haag en Hilversum dat in Nederland de stemmers op midden- en linkse partijen het eens zijn over de noodzaak van meer duur en ingrijpend klimaat- en stikstofbeleid, open grenzen en een steeds verder opgaan in een Europese federale staat. Een ruime meerderheid van de Nederlanders, inclusief het electoraat van VVD en CDA, moet daar juist helemaal niets van hebben.

De gemiddelde Nederlander heeft derhalve weinig tot niets over voor de prioriteiten die dit kabinet stelt, en verrassender: heeft een sterke voorkeur voor kernenergie boven de windmolengekte. De weerstand tegen kernenergie blijkt zich vooral in oudere segmenten van de bevolking te verstoppen. De klimaathoax zoals we die zich de afgelopen kabinetsperiode hebben zien ontwikkelen blijkt zelfs immens impopulair. Ook onder de klassieke suspects op dit vlak:

Zelfs van de GroenLinks- en D66-stemmers is maar 23% resp. 24% bereid om de huidige kosten of meer betalen, tegen 17% GroenLinks en 9% D66 stemmers die helemaal niets wensen te betalen voor klimaatbeleid.

Die keus voor €250 lijkt als je dit zo ziet vooral ingegeven door het idee dat er toch iets moet – ook om tegemoet te komen aan de bombardementen van agitprop die de staatsomroep dagelijks uitvoert derhalve. Met het geloof in de keuzes van de nu aantredende politieke formatie is het droevig gesteld. Dit laat tevens zien hoe ernstig het met de democratie in Nederland is gesteld: de opinie van de doorsnee-Nederlander wordt bruut overschreeuwt door mensen die pretenderen het beter te weten. Met de meelopers van Rutte4 nu al voorop.


Meer over Kabinetsformatie2021 – met commentaren van diverse auteurs over wat politiek plaatsvindt – vindt u hier.

9 reacties

 1. Fran schreef:

  En dan willen die ongekozen horror clowns de vrije mensen in dit land ook nog steeds een experimentele gifspuit opdringen, waarmee je dan naar de kroeg ‘mag’ die al om 17.00 uur sluit.

 2. Cool Pete schreef:

  Begrafenis-redevoeringen.

  Creepy Joe in de V.S.
  Rutte/alQaq in Nederlagistan.

 3. Gienekehado St. schreef:

  Ik wil VERDOMME ook 10.000 om te kunnen inburgeren in Het Landje van Onze Voorouders! (10.000en “vluchtelingen” kregen 10.000 om hun zgn. inburgering te kunnen bekostigen. Was zgn. een lening. Maar bij het werkloos-blijven werd de schuld kwijtgescholden!! Ga er maar van uit dat dit voor 85% gold!! Met dank aan die Misdadige Zooi op Het Binnenhof!!

 4. Jan de Jong schreef:

  De gemiddelde kiezer is dom en/of onwetend en/of niet alert. Dan krijg je wal en schip taferelen.

 5. Jan de Jong schreef:

  Uiteindelijk..

 6. Pieter schreef:

  Dat het zo lang duurt verbaast niet. Nieuwe bewindslieden al helemaal niet. Gezocht: medeplichtigen.

 7. carthago schreef:

  De motto ballenclub van de Farizeeërs komt er dus aan.
  Ontzien van elkaar wegens behaalde resultaten in het verleden.

 8. Youp schreef:

  @Jan de Jong
  Gegeven de omvang en de kwaadaardigheid van de agenda zoals die uitgevoerd wordt, kun je eerlijke verkiezingen wel uitsluiten. Ofschoon ik vermoed dat ze niet veel hoeven te corrigeren om een wenselijke uitslag te krijgen.

 9. Sailor 1 schreef:

  In de enquête van Peil wordt vaak de term “hoogopgeleid” gebruikt. Is er een duidelijke definitie van wat hoogopgeleid is? Welke opleidingen vallen daaronder?