DE WERELD NU

Kabinetsformatie2021 – leugenpremier politiek dood

NL2021, Kabinetsformatie2021. liegen, Afghanistan

Hoewel je het altijd nog maar moet zien gebeuren, lijkt het er veel op dat Kabinetsformatie2021 de Regentenpartij een zware klap zal toebrengen, met binnenkort nieuwe verkiezingen.

Want hoewel de leugenpremier doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is, waren de onthullingen van RTL gisteren dusdanig explosief dat weinig nieuwe verkiezingen nog verhinderen kan. Logischerwijs eerst via een nieuwe motie van wantrouwen aan het adres van Mark Rutte – waarna deze voorgoed het politieke toneel verlaten moet.

Kabinetsformatie2021

Die situatie verklaart tevens waarom Rutte weer terug schiet in zijn onrealistische duidingen van zijn eigen positie. Pure ontkenning, want dat hij moet beseffen dat hij het haasje is als de beschuldigingen van RTL gesubstantieerd worden lijkt mij onafwendbaar. Dit was de brandende lont waarop alle politieke Rutte-haters zaten te wachten. Er werd gisteren dan ook al volop met onderste stenen gegooid:

Kabinetsformatie2021

Bij de NOS-bulletins gaat het vooral weer over Pieter Omtzigt (dat houdt het voor de lezers begrijpelijk, het dedain van de staatsomroep voor haar nieuwsconsumenten blijkt hieruit met grote stuitendheid). De inleiding van het RTL-artikel dat een politieke bom liet ontploffen was echter:

Klagen over Kamerleden, vooral over CDA’er Pieter Omtzigt. Achter de feiten aanlopen. Binnenskamers erkennen dat onschuldige burgers de dupe zijn van een meedogenloze Belastingdienst, maar ‘precedentwerking’ willen voorkomen. En niet de informatie geven waarom het parlement vraagt. De geheime notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire geven een onthullend inkijkje in de machinekamer van de macht.

De (door mij) vet gemaakte zaken zijn echter véél erger. Dat gaandeweg op een aantal punten wordt bewezen dat Rutte er in eerdere debatten over loog, laat zien dat het kabinet de zaak en bloc moedwillig beloog en daarmee de wet overtrad. Het is de bijl aan de wortels van de democratie als het kabinet het informatierecht van het parlement negeert en saboteert.

Dat is voor eerdere generaties zó moeilijk voorstelbaar geweest, dat er geen formele sancties staan op deze overtredingen (die zijn eenvoudig nooit vastgelegd) – ze werden geacht niet te kunnen plaatsvinden. Quod non, het hele kabinet maakte zich er schuldig aan. Hoekstra lijkt te begrijpen dat zowel Rutte, Kaag en hijzelf hiermee toast zijn: Ook geen van de vicepremiers (De Jonge, Ollongren) heeft aan de bel getrokken: als de Kamer kabinet-Rutte nu wegstuurt, zal er een caretaker-kabinet moeten worden benoemd – van geen van de vicepremiers is nog acceptabel dat ze het stokje overnemen.

Kabinetsformatie2021

Dat de staatsomroep verder wauwelt over Pieter Omtzigt onderstreept dat men de enormiteit van wat RTL onthulde niet lijkt te (willen?) begrijpen. Rutte lijkt te denken dat hij zichzelf rechtvaardigen kan, zodat we hierover een interessant debat verwachten kunnen. Mede omdat naast Rutte ook Hoekstra en Kaag in het beklaagdenbankje komen. Ook: gaan de leden van hun fracties hun partijbelangen niet laten voorgaan?

Dit is hèt moment dat de Regentenpartij de wagens in een defensieve kring zal zetten om haar macht te behouden. Getalsmatig (Rutte3 heeft nog steeds een meerderheid in de Tweede Kamer) zal het aankomen op de ChristenUnie om het vonnis over Rutte, Hoekstra en Kaag  te vellen. Daarna zijn nieuwe verkiezingen onafwendbaar, aangezien de Kamer de leiders van de grote Regentenfacties dan heeft weggestemd als premierwaardig.

Hoe het dan verder moet? Dat wordt interessant, omdat alle leden van de kabinetten Rutte 2 en Rutte3 de facto buiten spel zullen staan. Ook het veelgehoorde idee om Edith Schippers terug te halen uit Zuid-Limburg lijkt weinig haalbaar – zelfs als ze willen zou.

Kabinetsformatie2021

Enige belangrijke citaten uit het RTL-artikel. De slachtoffers van de Toeslagenaffaire werden bewust geslachtofferd:

Snel deelt in de ministerraad zijn analyse. Zijn eigen Belastingdienst is de menselijke maat kwijt; Toeslagen hanteert de botte bijl bij het terugvorderen. De dienst zoekt en volgt een wel héél strikte interpretatie van de wet. Volgens bronnen van RTL Nieuws valt de kwalificatie hardvochtig. In de ministerraad wordt vastgesteld dat de slachtoffers de meest kwetsbaren in de samenleving zijn. Mensen die toeslagen het meest nodig hebben en zich financieel het minst kunnen permitteren – zij hadden geen schijn van kans.

Uit een opvolgend RTL-artikel gisteren:

De parlementaire ondervragingscommissie zei in december in het rapport ‘Ongekend Onrecht’ dat transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Informatie werd gestuurd met het oog op ‘gewenste juridische en politieke uitkomsten’. Informatie kwam slechts gedeeltelijk, vertraagd, of helemaal niet.

In een volgende ministerraad, eind mei, zit het kabinet in de ontkenningsstand.

Want de Barbertjes moesten maar liever hangen. Het kabinet zou er met leedwezen naar kijken en erkennen dat het treurig was:

Dan volgt een nieuwe onthulling: de zaak tegen het gastouderbureau in Eindhoven blijkt op drijfzand ter berusten. Er was geen bewijs dat het bureau fraudeerde, er is gerommeld met data, onjuiste, verouderde informatie is jarenlang misbruikt – en tegen gedupeerde ouders is jarenlang geprocedeerd. Brisant, omdat in dit dossier de Kamer al eerder onjuist geïnformeerd was. En omdat er jacht werd gemaakt op een klokkenluider. En omdat eerder al bleek dat de fiscus informatie voor rechters achterhield. Het is crisis op Financiën.

En daarop voortbouwend:

Na een crisisweek volgt in de ministerraad op 7 juni de erkenning dat het niet goed is gegaan. De Kamer is onjuist en onvolledig ingelicht. De Belastingdienst is eindeloos en redeloos doorgereden op hetzelfde spoor. De ministerraad wil een gebaar maken voor de groep van 300 gedupeerde ouders, waar Menno Snel mee gaat praten. Maar het is ingewikkeld. Want ja, precedentwerking in andere dossiers. In die ministerraad wordt duidelijk dat het kabinet niet van plan is om grote groepen te gaan compenseren.

En vervolgens komt daar ook Koolmees, de opvolger van Asscher als Minister van Sociale Zaken om de hoek:

In de ministerraad wordt gewaarschuwd voor een ‘overslaande brand’. Niet alleen van Toeslagen naar de héle Belastingdienst, maar ook naar andere uitvoeringsorganisaties, waar soortgelijke problemen spelen. Minister Koolmees (Sociale Zaken) en minister-president Rutte worden nauw betrokken bij brieven die naar de Kamer gaan.

Het werd puur onconstitutioneel met:

Door het foutief informeren van de Kamer én het niet oplossen van problemen is de geest uit de fles. De Kamer is geïrriteerd en laat dat weten ook. Die irritatie is er ook in de ministerraad: de teneur in de notulen is dat geklaagd wordt over de parlementaire controle. Dat de Kamer doorvraagt naar nieuwe details, nieuwe problemen, andere gedupeerden en steeds meer: wie wist wat wanneer.
Op 14 juni 2019, als de fouten door Menno Snel zijn toegegeven, wordt in de ministerraad stoom afgeblazen over de Tweede Kamer, met name over Pieter Omtzigt. Kamerreacties worden omschreven als heftig, unfair en volstrekt ongepast, aldus bronnen.

En, later:

Maar de informatievoorziening aan de Kamer komt in de pauzestand. Ook documenten uit een Wob-procedure van RTL Nieuws en Trouw worden niet vrijgegeven, na afstemming in de ministerraad. Liever een boete, dan openheid nu.(..) Opnieuw wordt in die ministerraad heftig gediscussieerd over artikel 68 van de Grondwet; het inlichtingenrecht van het parlement.

En dat is de opmaat naar overtreden van in voorheen in steen gehouwen regels in het Nederlandse systeem. Van leugens moeten leugens komen om die eerdere leugens overeind te houden. Het is bijna een sprookje om kinderen uit te eggen waarom liegen nooit erg slim is. Met als bijna hilarische uitsmijter, de fixatie van de ministers op de eigen positie, en niet hun eigen staatkundige strapatsen.:

Vooral het D66-smaldeel is gepikeerd omdat de integriteit van de toenmalig staatssecretaris in twijfel zou worden getrokken. De D66’ers krijgen steun van de VVD, waarna het CDA zich voegt. De ministerraad vindt dat er een einde moet komen aan aanvallen op de persoon. Ministers zeggen zelfs dat volksvertegenwoordigers het kabinetsbeleid voluit moeten steunen, en dat commentaar van Kamerleden in de toekomst zelfs minder scherp moet zijn.

Hier zien we een zwak ontwikkeld moreel besef van mensen op posities waarvan je beter zou mogen verwachten. Moet mogen verwachten. Deze mensen zijn zichzelf als de maat der dingen gaan beschouwen, en doen er alles aan dat in stand te houden. L’etat, c’est nous. En als iets een goede reden is deze hele zwik zelfingenomen onbenul buiten spel te zetten, is het deze wel.

De kabinetsformatie2021 is intussen dood en overleden, wat de informateur verder ook nog weet te bedenken. Want met deze poppetjes is alles afgelopen. Indien dat niet klopt is dat de formele erkenning van het beëindigen van de democratie in Nederland. Of, misschien is dat eerder al gebeurd?

Klokkenluider Pierre Niessen meldt dat de Belastingdienst veel vaker niet voldeed aan wet- en regelgeving en dat de rechtsbescherming van burgers veel vaker is geschonden. In de ministerraad wordt gewaarschuwd dat de Kamer ook dit zal willen reconstrueren en dat dat voorkomen moet worden.

Het zou allemaal wel eens strafbaar kunnen zijn óók. Al is het OM in Nederland daar denkelijk te laf voor. Want ook een gemiddelde OvJ heeft het rechterschap als carrièreperspectief, en wil niet eindigen als buschauffeur.


Meer over Kabinetsformatie2021 en wat er politiek rondom plaatsvindt vindt u hier.

19 reacties

 1. Dick Kraaij schreef:

  Geweldig, bbschuldigingen van RTL Nieuws. Freudiaanse typo?

 2. karton schreef:

  Een volk kan toch niet op een fatsoenlijke wijze “vertegenwoordigd’ worden door een minne figuur als Rutte , met in z’n kielzog de “christen”, Hoekstra.

 3. carthago schreef:

  Perfecte update, dank Hannibal.
  Les jeux sont faits.Het gehele criminele kartel moet nu echt oprutten .Laten we nog wel opletten of marklullo met chavez of Xi ping gaat bellen .

 4. Cro Magnon schreef:

  Vergeet die nieuwe verkiezingen maar. Het partijkartel is te laf om zich opnieuw door het volk te laten beoordelen. Liever nog gaan ze in zee met een aartsleugenaar en bedrieger. Dat Rutte-4 gaat er gewoon komen. Het “herstel van vertrouwen” duurt alleen wat langer.

 5. Youp schreef:

  @carthago 22 april 2021 om 12:07

  Om vervangen te worden door een ander crimineel kartel. Wanneer ga je dat eens begrijpen?

 6. Bas schreef:

  Ik zag gisteren een filmpje van Thomas Schlijper waar Rutte Lilianne Ploumen de les leest: Mark eist daar van degenen die voorgelogen zijn dat ze hem, de leugenaar, maar even snel op zijn woord moeten geloven omdat anders het vertrouwen niet hersteld kan worden. Je zou er bijna om moeten lachen als het niet zo dieptriest is.

 7. Xantil schreef:

  Tot zover het “nieuwe leiderschap”.

  Verbazingwekkend dat de notulen van de ministerraad al niet per definitie door de Kamer in te zien is…

 8. Ernie van de Wal schreef:

  @Cro Magnon,
  Als je de peilingen ziet, kan dit kartel ook de komende verkiezingen met vertrouwen tegemoet zien. Het leeuwendeel van de Nederlandse bevolking is ten prooi gevallen aan totale domheid. De enige partij die zich nu wel zal beseffen dat deelname aan Rutte 4 gelijk staat aan politieke zelfmoord is het CDA. In die partij dreigt een behoorlijk acute scheuring en ik kan me voorstellen dat die kiezers die CDA de rug toekeren ervoor open staan om met Omtzigt naar FvD te vertrekken. Die hebben hun lesje in maatschappelijk en politiek (on)fatsoen nu wel geleerd.

  CU gaat door, geen smeriger volk dan gereformeerden en daarvoor zal God een extra heet plaatsje reserveren in de hel.

  Bij D66 zou de twijfel nog wel kunnen toeslaan bij volgende verkiezingen. Kaag heeft sinds de verkiezingen zo een zwakke performance gegeven, dat bij D66 stemmers de ogen wel open moeten gaan. Bij het schandaal rond Sydney Smeets was Kaag totaal onzichtbaar en moest uiteindelijk Jetten de kastanjes uit het vuur halen.
  Dat is geen Nieuw Leiderschap, maar Nieuw Lijderschap.
  Het enige wapenfeit waarop we Kaag konden betrappen is dat ze op tafels danst.

 9. Fran schreef:

  De vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Rutte is een pathologische leugenaar, die al loog toen hij zijn eerste woordjes kon uitspreken. Het zit ‘em in zijn bloed en daar is geen kruid tegen gewassen. Best wel bemoedigend dat, dat na 10 jaar premierschap breder bekend raakt.

  En voor de rest van het kabinet geldt dat ze allemaal redelijk snelle leerlingen zijn gebleken in het fantaseren van waarheden. Met zo’n lichtend voorbeeld als Rutte in de buurt, is dat een kwestie van gewoon nadoen.

 10. Dick Kraaij schreef:

  @Ernie van de Wal Christelijke politiek is dood en begraven, tenzij partijen zich aan hun eigen beginselen en programma houden. Als daarin dingen staan die redelijk, eerlijk, gebalanceerd zijn, maar EU, VN en internationale verdragen zitten helaas in de weg, dan is het gewoon einde verhaal als je er niet alles aan doet om die impasse te doorbreken. Blijf vechten, blijf drammen, geef niet. Ik heb daar toch te weinig van gemerkt. Steeds maar die debatten, waarin je moeilijk kijkt alsof je moet poepen. Heel grote bezwaren tegen zo’n Marrkechpact bijvoorbeeld. En dan toch, als puntje bij paaltje komt, weer een meloen inslikken. Daar komt bij: de CU heeft de moed gehad om met tegenpool D66 te gaan regeren. Daar lag een afweging van belangen aan ten grondslag, en die begrijp ik. Maar met FvD en PVV regeren willen ze per se niet. Daarmee geven ze een signaal af dat ze het goddeloze, duivelse D66 beter achten dan de “verkeerde populisten”. Dat zal ik mijn partij nooit vergeven.

 11. Dick Kraaij schreef:

  geef niet op. Marrakechpact

 12. Ernie van de Wal schreef:

  Kijk Dick, Politiek is een smerig bedrijf en ook als Christen houdt je daarin geen schone handen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Christelijke politici in seculiere partijen. Dan kan je wel het verschil maken en kan je je -gemotiveerd- van bepaalde zaken distantiëren.
  Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur, niet meer dan dat.

  Dat een partij als CU in een aantal zaken meegaat is onvermijdelijk. Maar er zijn zaken geweest, waarvan recent de positie van Rutte, waarin het gedrag zo sterk botst met je geloofsbeginselen dat je dan je Christelijke moraal voor moet laten gaan op je drang om resultaten te boeken, in dit geval: doorgaan met die persoon.

  En ik ben (veel te) lang gereformeerd vrijgemaakt geweest. In die kerk viel het mij op, dat het bij een scheve schaats niet zozeer uitmaakte wát je deed, maar vooral wíe het deed. Iets wat ik in de politieke houding van CU terugzie. Zoals je zelf al stelt, of je nou met D66 regeert of met PVV, dat maakt qua Christelijke levenshouding weinig uit. Eerlijk gezegd zie ik laatstgenoemde dichter bij de Christelijke beginselen staan dan de eerstgenoemde.

 13. carthago schreef:

  De vvd heeft zich vastgeklonken aan een beroepsleugenaar .Hebben ze hun verstand verloren?

 14. Anonymous schreef:

  Voordeel van dit alles is dat de verregaande corruptie steeds meer verder zichtbaarder wordt. Het zijn druppels die de emmer langzaam laten overlopen, dan worden er weer wat marionetten geslachtofferd (die laten in duurbetaalde stoelen terugkeren), enzovoorts, maar ook dat wordt steeds zichtbaarder.

 15. Baytep schreef:

  Dus als Rutte valt krijgen we Olongren als premier (want deJonge doet Corona). Lijkt me een feest!

 16. Ernie van de Wal schreef:

  @carthago.
  Wat ik er vaker over gelezen heb is dat Rutte een koekoeksjong is, die alle talent binnen de VVD (dat hij als bedreigend ervaart voor zijn positie) uit de kansrijke plaatsen heeft gewipt en vervangen heeft door dommige marionetten. Overwegend mensen die menstrueren zogezegd, omdat ze enkel een ernstig onnozele uitstraling hebben. Tegen Rutte ingaan staat gelijk aan een ongekozen carrièreswitch. En dan zijn er nog wat meelopers, die uit angst Rutte’s hielen likken.
  De VVD mag getalsmatig wel de grootste partij zijn, kwalitatief stelt die partij niets meer voor.

  Mijn hoop is hierop gericht, dat als Hoekstra en Kaag geofferd worden in de jongste aflevering van deze soap, dat dan CDA en D66 van weeromstuit de leugenpremier meenemen in hun val. Eventueel gesteund door die paar VVD’ers die precies slim genoeg zijn om hier hun kans te ruiken.

  Dat zal niet bijster veel invloed hebben op het verkiezingsresultaat, maar als we de vleesgeworden duivel Rutte kwijt zijn is er al veel gewonnen. En met een beetje geluk komt er wel weer een volgend schandaal aan het licht waarmee ook dat kabinet valt. Want Rutte mag een slecht mens zijn, de gladjanus is als geen ander in staat om een coalitie te laten overleven en de andere lijsttrekkers zijn kwalitatief in het beste geval als zeer matig te beoordelen als het gaat om politiek bedrijven.

 17. politiek profeet schreef:

  Mocht dit rampenkabinet toch nog verdergaan in het slopen van ons Nederland rest ons maar een ding….
  Opstand,pek en veren en de strontkar,schandblokken op de marktplaatsen.

 18. Cool Pete schreef:

  Het is gewoon een langdurige soap – en dat komt ze goed uit.

  TK21 is de afronding van de d66-coup.
  Alle instituties; gemanipuleerde verkiezingen. Een tijd lang, geen kabinet.
  Alles aan “EU” overdragen. Ooit een nep-kabinet.

  Enige redding : NEXIT ! En dan : schoon schip maken; ons eigen land weer terug.

 19. carthago schreef:

  @Ernie van de Wal.Dank voor de uitleg ,verklaart veel .
  De beroepsleugenaar is dus alleen omhooggevallen door andere vvders gwoon omlaag te liegen en te trappen..Daar zullen een hoop stemmers maar ook “vvd prominenten ” blijkbaar een geweldige leider in hebben gezien,zoals bijvoorbeeld in Turkije ,Venezuela ,Iran etc.