DE WERELD NU

Kabinetsformatie2021 – de logica van afweer tegen links

Kabinetsformatie2021, Afghanistandebat

Kabinetsformatie2021 zit nog steeds vast vast in het probleem van de partnerkeuze, terwijl er over de inhoud nauwelijks debat is.

Het debat wie met wie verscheurt wèl de PvdA, hetgeen CU-leider Segers de kans geeft verstandige opmerkingen te maken. Segers laat merken dat hij tot veel, maar niet alles bereid is:

Kabinetsformatie2021

Segers geeft twee redenen waarom hij voorstander is van een minderheidskabinet. Als eerste omdat het zoeken naar een meerderheidscoalitie de laatste vijf maanden niet tot resultaat heeft geleid. “Er zijn van beide zijden kwalificaties over partijen gegeven die het moeilijk maken om door te praten.”

Dat is altijd een goede positie om in te zitten. Segers creëert hiermee een situatie dat ze hem later zullen moeten smeken. Voor het moment houd hij afstand, zonder zich helemaal uit de onderhandelingen terug te trekken. En dat met een handvol zetels!

Volgens de ChristenUnie-leider zou het ook goed zijn voor de verhouding met de Tweede Kamer, in het kader van de nieuwe bestuurscultuur waar rond de verkiezingen in het voorjaar veel over werd gesproken. “Dan heb je een kabinet dat iedere keer op inhoud een meerderheid moet vinden en dat geeft open verhoudingen.” Maanden terug noemde Segers de minderheids-optie overigens ook al.
Dat de ChristenUnie in een volgend kabinet komt, sluit Segers niet uit. Maar de kans is wat hem betreft niet groter geworden de laatste tijd. Dat komt vooral doordat het formatiedocument van VVD en D66 “een behoorlijk liberaal stuk” is en dat D66 zijn partij “ongewenst” vindt.

De positie van de ChristenUnie wordt dan ook zeer versterkt door het gedoe bij Hamer aan tafel:

Segers betoogt verder nogmaals dat de partijen die het voortouw hebben, D66 en VVD, knopen moeten doorhakken. Bijvoorbeeld over de optie om te praten met GroenLinks én PvdA. “Daar heb ik nog geen conclusie over gezien.”

Die conclusie lijkt voorlopig ook niet te worden getrokken. Dit weekeinde gaan met zich bij zowel GL als PvdA de tent uitvechten, en de kans is groot dat de PvdA zichzelf definitief buiten elk spel gaat zetten: Het is een kenmerkend schouwspel voor een partij die van zichzelf klaarblijkelijk vindt dat men blij mag zijn dat ze wellicht regeringsverantwoordelijkheid dragen wil:

Nog voordat de ledenraad in Zeist goed en wel is begonnen, proberen PvdA’ers elkaar de loef af te steken en hun zin door te drukken. De inzet: wel of niet meeregeren met Rutte of samengaan met GL.

Niks nieuws, zou je zo zeggen. Dit zien we al een jaar of veertig zo gaan. En nu de spoeling van de beschikbare baantjes dunner is dan ooit, worden de eigen belangen door partijleden fanatieker verdedigd. Dat gebeurt op verschillende niveaus:

EU-parlementariër Paul Tang en de Bossche PvdA’er Pieter Paul Slikker hebben inmiddels een brief aan de leden gestuurd waarin ze hen oproepen de deelname aan de formatie met de VVD niet te blokkeren. Tijdens de ledenraad komt een motie in stemming van andere bezorgde PvdA’ers die oproept om dat wél te doen.

En:

[tegenstanders] vinden het een slecht idee om na de toeslagenaffaire en ’verkennersgate’ in een kabinet met de VVD van Mark Rutte te stappen. Luttele maanden geleden steunde hun partij nog een motie van wantrouwen tegen Rutte en keerde de fractie zich tegen achterkamertjespolitiek en politieke spelletjes. Zij vinden het – ook met het oog op de snel naderende gemeenteraadsverkiezingen – niet uit te leggen dat hun partij nu opeens wel weer met de VVD in een kabinet wil. Liever zien ze dat de PvdA in de oppositie gaat sleutelen aan verdere samenwerking met GL.

De vooruitblik op de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn hier de sleutel. Het gaat geen seconde over wat het beste is voor het land. Dat een kandidaat-voorzitter van de partij hierin nu een prominente rol speelt is zo ontzettend PvdA dat het je de rillingen geeft. Rillingen die men ook bij GL voelen zal. Want het gewoel binnen de PvdA laat precies zien waarom VVD en CDA niet met twee linkse partijen in het komende kabinet willen.


Meer over Kabinetsformatie2021 – met commentaren van diverse auteurs over wat politiek plaatsvindt – vindt u hier.

1 reactie

  1. Cro Magnon schreef:

    Ik geloof er niks van dat het formatiedocument van VVD en D66 “een behoorlijk liberaal stuk” is. Als zelfs GL wil instappen op basis van dat document dan moet het redelijk marxistisch zijn, vol met klimaatdwang en open grenzen.