DE WERELD NU

Kabinet klungelt met uitgaven, toekomst is duister

Belastingontwijking, EU-contributies, Brexit, Kabinet

Het kabinet dekt de kosten van staat onvoldoende, aldus de Raad van State die zich zorgen maakt over de economische toekomst van ons land.

Waar men in Den Haag tevens over zwijgt, is de economische waanzin van de energietransitie die dit kabinet heeft ingezet. Desalniettemin hoef je geen economisch genie te zijn om te begrijpen dat ook dit in de te overziene toekomst een rol zal gaan spelen: de bedragen zijn niet alleen gigantisch, maar een dekking er voor is er evenmin. Minister Rob Jetten mag nu mooi weer spelen, maar komende generaties zullen er mee zitten. De aangekondigde uitkoop van Nederlandse boeren komt daar nog eens bovenop.

kabinet

De kritiek van de RvS is niet mals:

De toekomst van Nederland is economisch gezien onvoorspelbaar en risicovol. Dit kabinet en volgende kabinetten moeten zich hier beter op voorbereiden en geld reserveren. Ook moeten er minder financiële tekorten doorgeschoven worden naar volgende jaren, adviseert de Raad van State naar aanleiding van de Voorjaarsnota.
Een voorbeeld daarvan is de miljardencompensatie voor de inwoners van Groningen voor de schade door de gaswinning. Het kabinet heeft ervoor gekozen voor deze uitgave vooral de staatsschuld te laten oplopen, in plaats van andere uitgaven te schrappen om deze te kunnen betalen.

Kort samengevat: er wordt potverteerd op een toekomst die er nog niet is, en waarbij men zich tevens verzet tegen eventuele inkomstenbronnen (gaswinning?) die dan zouden kunnen worden gebruikt om die kosten van nu te dekken.

“Deze lasten worden naar toekomstige generaties doorgeschoven”, zegt staatsraad Richard van Zwol. “Dit betekent dat er een taak ligt voor volgende kabinetten om dit op te lossen.”
Ook de aanpak van armoede komt slecht uit de bus. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgt volgend jaar tot 7 procent. Dat terwijl de coalitiepartijen hadden afgesproken het aantal kinderen in armoede te halveren. Het kabinet komt naar verwachting op Prinsjesdag nog met nieuw armoedebeleid, maar dat kan de Raad van State nu dus niet beoordelen.

De staatsomroep analyseert het als volgt:

“Dit kabinet zet een eerste stap in de richting van bezuinigen, en dat is een trendbreuk na jaren van spenderen. Maar echte grote politieke keuzes worden in de Voorjaarsnota nog niet gemaakt. Een deel van de rekeningen wordt simpelweg vooruitgeschoven. En daarmee rijdt het kabinet heel dicht langs de vangrail, zo oordeelt de belangrijkste adviseur van het kabinet.

Het kabinet maakt er derhalve een potje van. Incompetentie als visitekaartje ziet er zo uit:

Een ander punt van zorg is dat eigenlijk niemand van de rekenmeesters van de overheid precies weet waar de huidige economische groei vandaan komt, en hoelang we daarvan kunnen profiteren. Het kabinet moet hier een analyse van maken en verschillende toekomstscenario’s bedenken voor de komende tien, twintig jaar om op alles voorbereid te zijn.
En dan niet versnipperd per ministerie, maar een samenhangend verhaal”, vindt Van Zwol. “Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich, welke collectieve voorzieningen gaan we nodig hebben, wat is de invloed van klimaat en klimaatbeleid?” Pas met zo’n plan kunnen volgende kabinetten verstandige keuzes maken over waar op moet worden bezuinigd en waar juist in moet worden geïnvesteerd.

Extra pijnlijk is dat de partijen in het huidige kabinet behoren tot de partijen die doorgaans dergelijke kritiek voorhouden aan traditionele potverteerders als PvdA en GL. Rutte & co worden hiermee te kijk gezet als een stelletje onkundigen, waaraan de toekomst van Nederland beter niet toevertrouwd kan worden. Men beperkt zich feitelijk tot politiek gesjacher met de Eerste Kamer en de daarin belangrijke partijen.

“Dat zijn zwaardere politieke keuzes dan die nu zijn gemaakt, want dan gaat het om groot bier”, vult vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf aan. “Helaas is het niet de eerste keer dat we hier om vragen.”

Het kabinet doet nog niet veel meer dan de verkeersboetes opschroeven. Maar dat is economisch geen deugdelijk verhaal.

7 reacties

 1. Bernardo A. schreef:

  De boeren die men uitkoopt dragen ook niet meer bij aan het BBP. Elektrische auto’s doen dat ook niet. Dus het gaat nog erger worden.

 2. niets is wat het lijkt schreef:

  De Nederlander wordt gewoon stap voor stap maar wel steeds sneller en rabiater onteigend. Spaargeld verdampt, pensioenen verdampen, torenhoge inflatie, nauwelijks perspectief op een goed eigen leven voor jongeren door woningnood en het afglijdende niveau van onderwijs, autorijden met behulp van waanzinnige maatregelen ‘ontmoedigd’, vakantievluchten worden door (toevallige?) luchthavenproblemen ontmoedigd, wetten worden erdoorheen gejast waardoor zelfs ad ultimo de eigen woning ‘gevorderd’ kan worden…. En niet protesteren, want met behulp van de ‘noodwet’ sluiten we iedereen gewoon weer op.

 3. scherpschutter1943 schreef:

  de staat is je ergste vijand.

 4. Willie schreef:

  De stemmig in de kamer Rutte en Kaag WIR FOLGEN DIR!

 5. Anonymous schreef:

  Wingewest Nederland wordt leeggeroofd en bankroet gemaakt. Afrika 2.0. Maar onze erfgenamen verdienen dat, want wij laten toe dat het gebeurt. Immers, onze erfgenamen kunnen slechts gebruik maken van datgene waar wij echt voor stonden en dus behouden blijft. En zo te zien wordt dat een kaalgeplukt en verwoest landschap met duizenden tonnen aan chemisch afval dat niemand gaat recyclen. De zwakkeren van de toekomst (voornamelijk ouderen) zullen oogsten wat zij thans zaaien, of beter gezegd, thans toestaan te laten voortwoekeren. Enkel een maatschappij dat in economisch voorspoed verkeert kan genegen zijn haar zwakkeren goed te verzorgen. Een land dat zich in alle aspecten afhankelijk maakt van de compassie van de spreadsheet wijsheid van buitenlandse machten is gedoemd uitgebuit te worden door onmenselijk winstbejag, want hoe minder nationaal zelfbestuur en zelfredzaamheid (boeren, vissers, MKB, betaalbare energiezekerheid, volksgezondheid, gezonde omgeving), hoe minder er rekening gehouden wordt met de wens van de eigen bevolking, maar des te meer onderwerping aan de vraatzucht van de onverzadigbare boven ons gestelden die nergens voor terugdeinzen. Waar u nu echt voor staat en opkomt, is wat uw toekomst zal bepalen (want dan heeft u dat behouden), alsmede wat u nalaat (want u kunt slechts doorgeven wat u behouden heeft). De geschiedenis der mensheid leert dat maatschappijen die niet voor hun kernwaarden opkwamen steeds meer wegkwijnen. Weet u nog hoe kwetsbare ouderen eenzaam stierven tijdens de lockdowns? Kinderen tekort deden door hun sociale ontwikkeling aan de kant te schuiven, met alle lange termijn gevolgen van dien? Dat is hoever we al zijn. Alles waar wij volwassenen niet gezamenlijk schouder aan schouder voor staan, wordt afgepakt en optioneel gemaakt door hen die zich verrijken door verdeel en heers. En het instrument daarvoor is zoveel als mogelijk crisissen te veroorzaken/verzinnen. Denkt u werkelijk dat alles wat er zogenaamd planeetbedreigend vreselijk mis is in de wereld terug te voeren valt op iets enkelvoudig simpel als stikstof of CO2 (terwijl het overgrote deel van de wereld vrolijk doorgaat met bouwen van kolencentrales en dies meer)? Deze “experts”, deze “echte wetenschap”, kunnen nog geen maand vooruit het weer accuraat voorspellen, of wat dan ook, maar ze weten wel dat als wij niet arm en afhankelijk worden de wereld vergaat binnen enkele jaren? Of is het waarschijnlijker dat we middels propaganda, lobbyisme, censuur, manipulatie, dwang, drang, list en bedrog gemanipuleerd worden om onze vrijheden en rechten meer en meer op te geven, teneinde geknecht en onderworpen te worden aan hen die aan de touwtjes trekken? Want de geschiedenis der mensheid leert dat plannen om volkeren te knechten en te onderwerpen wel degelijk voorbereid en voorspelbaar uit te voeren zijn. Keer op keer op keer. Maar geen enkele keer waren de doempredikers correct over wat het klimaat of de natuur zou gaan doen. Natuur, klimaat, honger, ziekten, wat dan ook, het zijn slechts (politieke) middelen om volkeren te knechten op z’n slechts, en zelfverrijking van enkelen op z’n best. Bedenk, die gasten die zogenaamd het beste met ons voor hebben, hadden geen enkele moeite om lood in benzine, kwik in tandvullingen, roken is gezond, asbest, benzeen, PCB’s, PFAS, Mexicaanse Griep vaccins, Softenon, als we nu niet miljarden spenderen dan gaat de planeet bevriezen/verdampen/overstromen en heel veel meer, op ons los te laten als zijnde vooruitstrevende wetenschappelijke wondermiddelen en gegarandeerde hel en verdoemenis. Iedere keer weer bleek de nasleep velen malen erger te zijn dan wat eerst geroeptoeterd werd dat het zou oplossen, ten nadele van het gepeupel uiteraard. Terwijl het enkel sommigen nog stinkerder rijk maakte, en het gepeupel er wederom voor moest bloeden.

  Beste mensen, leer van het verleden, dit is niet de eerste keer dat we besodemieterd en bedrogen worden. Handel daarnaar. Die manipulatie waar de massa iedere keer weer instinkt is helemaal niets nieuws. De oplossing daarvoor is al even eeuwenoud en voor de hand liggend, dwing af dat ze volledige verantwoording afleggen voor hun daden. Onbestaanbaar dat het volk slikt dat zelfs staatsrechtelijk afgedwongen ter verantwoording roepen totaal en compleet genegeerd wordt, en dat het volk dat schaapachtig slikt. De kern van onze democratie is volledige openbaring van verantwoording afleggen voor al onze volksvertegenwoordigers. Negeer dat en een dictatuur volgt. Een onbetwiste democratie is een garantie voor een dictatuur, dat is de aard van het beestje. Dat is waarom er landen zijn die op papier een constitutionele republiek zijn, waar vrijheid van het volk bovenaan behoort te staan. Maar als je eigen toekomstig geluk en vrijheid, en die van je dierbaren, je totaal niet interesseert, dan vooral dat blijven negeren. Vrijheid krijg je niet, je neemt en behoudt het.

  Klein voorbeeld uit de geschiedenis. Weet u nog waarom België zich afscheidde van Nederland en waarom? Vlaanderen De Leeuw was het zat om uitgebuit te worden door die Hollanders, en niemand interesseerde het ene mallemoer dat er voetsoldaten massaal werden afgeslacht (immers, slechts gepeupel), maar ze slachtte ook nobelen af, terwijl dat niet de afspraak was volgens diezelfde nobelen. Maar omdat ze dat wel bleven doen, nobelen afslachten, gaven de nobelen toe. Kennelijk zijn nobelen een stuk meer meegaander en begripvoller als je er voor zorgt dat ze zelf last hebben van wat ze veroorzaken. De Vlamelingen van die tijd hadden namelijk schijt aan de toen geldende regel dat je nobele dieren als paarden niet mocht kwetsen, maar die nobele paarden stonden in de weg van het afslachten van die nobelen, dus werden de nobele paarden neergehaald, en daarna werden de nobelen wreed afgeslacht. Wie of wat zijn de hedendaagse nobele paarden? En wat leert de geschiedenis der mensheid ons derhalve wat er uiteindelijk gaat gebeuren? In Frankrijk zijn daar al tekenen van. Sta niet in de weg van de wil van het volk. Uiteindelijk breekt het door, ongeacht wat. En de geschiedenis leert alsmede dat je geen prettige toekomst had als je ook maar enigszins verdacht werd van ooit gestreden te hebben voor die nobelen. Heel erg lang, bijna net zo lang als dat Nederlanders nogal kortaf waren richting Duitsers voor decennia. Godwin? Nee, feiten. Pijnlijke feiten die menige onschuldige benadeeld hebben. Maar kennelijk willen wij meer van dat, net zoals de ongeprikten die destijds, bij voorkeur, met een soort van spreekwoordelijke ratel, als een melaatse, de straten over moesten lopen en vrijwel overal buitengesloten werden. Maar waag het niet om “Wir haben es nicht gewußt” erbij te halen. Ondanks dat meer en meer feiten duidelijk maken dat de “wappies” gelijk hadden. Nee, daar willen we niet aan herinnerd worden, terwijl de nodige met steeds grotere gretigheid en draconischer aan het uitsluiten meededen destijds. Zo slaafs en laf is dit volk. En zo gemakkelijk manipuleerbaar, wat maar al te vaak blijkt uit de gedachtenkronkels van de linksdraaiende elite die van alles eisen maar NIMBY. Er is weinig toekomst voor dit volk dat versneld een onbeduidende minderheid gaat worden. Gelijk de blanke boeren in Zuid-Afrika, maar kennelijk vindt een meerderheid een dergelijke toekomst behapbaar. Gezien hun stemgedrag. Weinig informatie ingenomen ten aanzien van de feitelijke actualiteiten derhalve, of je moet echt krankzinnig zijn qua wat er werkelijk aan de hand is, maar MSN is weinig feitelijk de laatste decennia of zo. Slechts eenhoorn wensdenken wat er gespuit wordt. Eenzijdige “nieuwsvergaring”, feitelijk manipulatieve propaganda, is wat dit land verdeeld.

 6. oude vlegel schreef:

  NSBKartel smijt met ons belastinggeld niets is te goed voor de gelukzoekers hoofdzakelijk moslims die moeten zorgen voor de omvolking.Ze worden geholpen door het COA en IND waarvan de eerste een buitenparlementeraire organisatie is.Het COA speelt onder een hoedje met de mensensmokkel en houdt de smokkel in stand en kan vrij beschikken over al ons belastinggeld .Onze min.moslim Kaag zorgt voor het benodigde belastinggeld.

 7. El Benny schreef:

  O.l.v de non valeur Kaag gaat de Nederlandse burger flink inleveren,
  Maar niet getreurd, links gaat het gelag betalen….