DE WERELD NU

Israël, Van Agt en het Midden Oosten

Studiereis naar Israël

Dries van Agt, een vroegere premier van dit land, koos voor Palestina en tegen Israël, terwijl hij niet hoefde te kiezen.

Als Nederlander kon Van Agt ook buiten het conflict blijven. Hij koos voor Palestina omdat hij de ellende van de mensen in Gaza en op de West Bank aan Israël weet en die ellende kon hij niet langer aanzien. Israël is in zijn ogen de bovenliggende partij in het conflict en daarmee verantwoordelijk voor alles wat er in het Midden Oosten mis gaat.

Israël is een klein land, een stuk kleiner nog dan Nederland. Als je de Negev niet mee rekent, een stuk woestijn dat qua oppervlak en bruikbaarheid vergelijkbaar met twee keer de Waddenzee, dan is Israël zo groot als onze drie Noordelijke provincies.

Palestina is geen zelfstandig land en is dat ook nooit geweest. Het was een onderdeel van Syrië, net als de Libanon. Dat Libanon nu onafhankelijk is en Palestina dat wil worden is een gevolg van de Britse mandaatpolitiek. Groot Brittannië heeft Palestina in de eerste wereldoorlog veroverd en later heeft de Volkenbond dat land verzocht om het met een mandaat van die organisatie te besturen. Na de tweede wereldoorlog werd de VN de rechtsopvolger van de Volkenbond en ging de mandaatsopdracht mee over naar de VN.

Er woonden vanouds zowel joden als Arabieren in het land. Staatkundig was het onderdeel geweest van het Ottomaanse rijk. Maar de meeste joden die er woonden waren recente immigranten en de meeste Arabieren ook. Voor de komst van de joden was eigenlijk alleen Jeruzalem en een deel van Galilea bewoonbaar. De rest was woestijn zoals de Negev of moeras, zoals het tegenwoordige Tel Aviv. De Joden hebben het bewoonbaar gemaakt , de Arabieren stroomden toe uit de omringende landen. Beide bevolkingsgroepen hadden er kleine kernen van oorspronkelijke bewoners die er sinds eeuwen hadden gewoond, de joden overigens ruim duizend jaar langer dan de Arabieren.

Hoe dan ook, de geschiedenis is veel minder belangrijk dan het welzijn van de mensen die er nu wonen. Het zou Van Agt sieren als hij daar een bijdrage aan zou willen leveren, wat hij als voormalig premier van ons land misschien zou kunnen. In plaats daarvan kiest hij ervoor een onvruchtbaar standpunt te steunen dat niet tot vrede en veiligheid kan leiden maar alleen tot voortzetting van een al honderd jaar oud conflict en waarom hij dat doet is een raadsel.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer over Israël op Veren of Lood vindt u hier.

17 reacties

 1. Bert Heemst schreef:

  Van Agt is bewerkt tot dit standpunt. Vraag / Lees Peter Siebelt over de feestjes die in de jaren ’70 voor rechts Nederland werden gegeven met de bedoeling om hen sympathieker te laten denken over de Palestijnen.

 2. Ernie van de Wal schreef:

  De Roomse Van Agt staat tegenwoordig bekend als Seniele Dries.
  Van buiten ziet hij er nog redelijk uit, maar de grijze massa tussen zijn oren kan je nog het best vergelijken met bedorven appelmoes.

  En vergis je niet, Adolf Hitler was antisemiet, maar de Roomse kerk heeft het antisemitisme in Europa zo ongeveer uitgevonden, zeer breed verspreid en eeuwenlang proactief gestimuleerd

 3. karton schreef:

  Van Agt is verworden tot een dom kletsend fossiel.

 4. Neef Jansen schreef:

  De linkse kerk is tegen Israel omdat de islam tegen Israel is en omdat de Linkse kerk de islam instrumentaliseert voor de destructie van de westerse wereld. De nazi-top werd door de groot-moefti van Jeruzalem op het idee gebracht van de holocaust. Anti-semitisme is te vinden in christendom, katholiek en protestant. Evenwel de islam is een en al anti-semitisme. Daar waar islam is daar is anti-semitisme. Zou Israel geheel verdwijnen, dan is er nog de islamitische haat jegens joden. Het groeiende anti-semitisme in de Westerse wereld is vooral te wijten aan de groeiende aanwezigheid van moslims in de Westerse wereld. De Linkse kerk in de Westerse wereld zal dit anti-semitisme evenwel vooral wijten aan rechts! extreem-rechts! Zie de Duitse tv. Die daar bijna voortdurend in sombere ‘documentaires’ aandacht aan besteed.

 5. Harrie Wortel schreef:

  Afgunst, verongelijktheid, onderontwikkeling bij de Palestijnen zelf en onverschilligheid plus totale desinteresse vanuit de Arabische wereld voor het Palestijnse vraagstuk spelen een dominante rol in het jarenlang voortslepen van het vraagstuk.
  De media hebben ten allen tijde hun voorgekookte standpunt al paraat terwijl er nauwelijks westerse journalisten te vinden zijn die vloeiend Arabisch spreken en verstaan en die dus de volksmennerij en het spreken met twee tongen van Fatah en Hamas leiders ( i..c. annex zakkenvullers) weten te fileren en te ontmaskeren.

 6. Trumpfan schreef:

  Van Agt heeft zijn opleiding gevolgd aan een Jezuïtenschool in Nijmegen. Jezuïten zijn antisemieten en dat heeft Van Agt geleerd. Eind jaren 1970 was Den Uyl de grootste partij geworden. Den Uyl onderhandelde met Van Agt over de regeringsvorming, maar plotseling had van Van Agt een deal over de regeringsvorming met Wiegel. Was bekokstoofd in het Des Indes Hotel. De enige reden dat Van Agt niet met Den Uyl wilde regeren is vanwege het feit, dat Den Uyl van joodse afkomst was. Later is dit wel gebleken toen Van Agt met pensioen was en hij zijn antisemitisme kon botvieren.

 7. Ian schreef:

  Van Agt had en heeft gewetenswroeging dat hij een aantal brute treinkapers heeft laten executeren door de inzet van Korps Mariniers en F104 Starfighters. Als absolutie voor deze daad heeft hij besloten de rest van zijn leven in dienst te stellen voor de palestijnse zaak: Joden = fout gajes; pallies = eerlijke lieverdjes. Ook CDA.

 8. de andere wang schreef:

  @Trumpfan 30 juni 2020 om 16:06

  Van Agt zat niet bij de Jezuïeten. Lubbers wel, maar laat dat nou de grootste Israel-vriend zijn. Van Agt is van de Augustijnen. Dus uw theorie klopt helaas niet.

 9. Erik schreef:

  Van Agt was een product van het eeuwenoude Roomse antisemitisme.
  Liet oorlogsmisdadigers vrij of weigerde ze te arresteren.
  Zou hij de oorzaak zijn dat justitie nu valt te qualificeren als een fout ministerie?

 10. Erik schreef:

  Ian
  De Molukkers zijn niet geëxecuteerd, maar neergeschoten bij een bevrijdingsactie door mariniers.
  Deze terroristisch Molukkers hadden een trein vol burgers Gegijzeld en enkelen van hen vermoord met een nekschot en uit de trein geworpen ook was er elders een kleuterklas gegijzeld .
  Jammer dat er overlevende terroristen zijn die nu vrij rondlopen.

 11. Ravian schreef:

  Het “Palestijnse volk” bestaat helemaal niet, het zijn (inderdaad) gewoon arabieren die naar door de joden bewoond gebied zijn getrokken om te profiteren van de aldaar door de joden gecreëerde welvaart.
  Deze arabieren hebben vervolgens, begin vorige eeuw, het deel van de landstreek Palestina toegewezen gekregen dat tegenwoordig Jordanië heet.
  Het hele zooitje moet dus gewoon de bek houden en oprotten naar Jordanië.
  Probleempje daarbij is inmiddels wel dit zogenaamde “Palestijnse volk” zich de afgelopen halve eeuw of zo ontwikkeld heeft tot een zooitje ongeregeld dat ze zowel in Jordanië als in de rest van de Arabische wereld nergens willen hebben.
  Dries van Agt is er slecht één van een hele kliek aan al dan niet voormalige politici en andere BN’ers die zich schuldig maken aan het financieren van Palestijnse terroristen clubjes zoals de PLO en Hamas, en dat voornamelijk uit de Nederlandse staatskas.
  En op die manier maken ze dan de Nederlandse belasting betaler, u en ik dus, ongevraagd medeplichtig aan misdaden tegen de mensheid.
  We hebben het hier dus over het onderste uit het putje, geteisem dat voor een tribunaal thuis hoort.

 12. Ian schreef:

  @Erik 17:41: dat weet ik, maar ik illustreer hier de gewetenswroeging van Van Agt.

 13. huls schreef:

  Het zooitje ongeregeld tuig dat zichzelf de niet bestaande term Palestijnen heeft aangemeten hebben een land gekregen van de Volkerenbond. Het heet nu Jordanie en was aangewezen om de zeikende Arabieren die op het succes van Israel afkwamen ook een plekje te geven. Zij wilden niet en hebben daarvoor in de plaats een overerfbare !! vluchtelingenstatus van de VN gekregen. Uniek in de wereld en kan allen maar door het knettergekke VN bedacht zijn.

  Dries is altijd een aalgladde kat in het donker knijperd geweest zoals alle Roomsen dat zijn. Het anti-semitisme is door hen uitgevonden om de Roomse kerk de voortzetting van het Romeinse rijk is. En die hadden een grote hekel aan Joden. De Roomske kerk houdt de Joden vernatwoordelijk voor de dood van Jezus Christus.
  In het benauwde bolletje van Dries van Agt gaat het dan allemaal draaien met deze uitkomst. Je zou spontaan voor euthanasie gaan stemmen.

 14. A.G. Debbink schreef:

  Van Agt is gewoon een onverbeterlijke antisemiet. Wie herinnert zich de Drie van Breda nog?

 15. Mike Brandenburg schreef:

  KAn iemand mij uitleggen waarom men het steeds over Arabieren heeft, Joden zijn Arabieren, kopten zijn Arabieren, Arabieren zegt iets over de regio waar ze vandaan komen, je hebt Jodse Arabieren, Cristeljke Arabieren en Islamitische arabieren.

  De Joden ziten al een jaar of 5 a 6 duizend in het gebied, dit word ook keihard onderbouwt met de archeologische vondsten in het gebied, de Islamotische Arabieren kwamen pas na 600 na Christus in het gebied, en eigenlijk pas na 700 na DChristus en dat was mondjesmaat, in de jaren na 1910 waren het inderdaad de Joden die de woestijn tot leven brachten en de regio economisch lieten groeien, alwaar uiteindelijk later ook de islamitsiche arabieren op af kwamen. Niets vruchtsbraars in die hgele regio is ooit bewerkstelligt door de islamistische arabieren die als sprinkhanen achter de welvaart aantrekken maar het zelf niet creeeren. Iets dat we in elk Islamitisch land of regio zien.

 16. Ravian schreef:

  @ Mike Brandenburg

  “Kan iemand mij uitleggen waarom men het steeds over Arabieren heeft”

  Gewoon omdat iedereen weet wie en wat er met “Arabieren” bedoeld wordt.

 17. P. Puk schreef:

  Van Agt is een gruwelijke antisemiet met een van haat vertrokken kop. Walgelijke man.