DE WERELD NU

Israël als mikpunt voor opkomend antisemitisme

Studiereis naar Israël

Israël wordt maar al te vaak gebruikt als plaatsvervangend mikpunt van antisemitisme, dat in Nederland in diverse groepen sterk groeiend is.

Maandag j.l. werd Israël 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd er vanuit Gaza een aanval gepleegd op de grenshekken die het Palestijnse gebied, met zijn bijna twee miljoen inwoners, van Israël scheiden. De NRC, die tegenwoordig in handen is van een Belgische eigenaar, noemde in dit verband Israël een ‘gemankeerde natie’.

Wat Peter Vandermeersch daarmee bedoelde werd niet helemaal duidelijk uit zijn column. Hij constateerde dat Israël niet in vrede met zijn buren leefde en daardoor de veiligheid van zijn eigen inwoners niet kon garanderen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dan die buren gemankeerde naties waren, als je de verzamelingen van Arabische gemeenschappen in de buurt van Israël tenminste naties wilt noemen.

Van de aanvallers die het leven lieten aan de Israëlische grens was het merendeel leden van Hamas en een kleine minderheid ervan waren reguliere burgers van het gebied. De bewoners van Gaza waren ruim van tevoren gewaarschuwd dat het gevaarlijk was om dicht in de buurt van de grens te komen op die dag. Dat het incident toch plaats vond en dat er inderdaad slachtoffers vielen was duidelijk de bedoeling van Hamas. Men kon op grond van ervaringen uit het verleden waarschijnlijk wel verwachten dat Belgische journalisten in Europa van het voorval gebruik zouden maken om propaganda te maken voor de Palestijnse zaak.

Kennelijk is VanderMeersch nog steeds van mening dat Palestijnen en Israëliërs met een beetje goede wil aan beide kanten in vrede naast elkaar zouden kunnen leven. Wat hij daarbij over het hoofd ziet is dat die goede wil van de kant van Israël tot 1967 aanwezig was en eigenlijk pas helemaal is verdwenen toen de Palestijnen de akkoorden van Oslo naast zich neer bleken te leggen. Van de kant van de Arabieren heeft zij nooit bestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog koos de Groot Moefti van Jeruzalem, die tegelijk de religieuze en staatkundige leider van de Palestijnen was, partij voor Hitler en de nazi’s.

Bedenk daarbij dat de joden al een paar duizend jaar in het heilige land leven en dat de Arabische aanwezigheid daar stamt uit de middeleeuwen. De Palestijnen van tegenwoordig zijn bovendien vrijwel allemaal afstammelingen van mensen die nog geen honderd jaar geleden uit de omringende landen naar Israël zijn gekomen. Daar was de economie sterk gaan groeien onder invloed van de immigratie van zionisten en de investeringen van rijke joodse bankiers als de Rothschilds.

Alleen in Jeruzalem en Haifa zijn er vanouds zowel joodse als Arabische wijken die tot de twintigste eeuw redelijk vreedzaam naast elkaar geleefd hebben. Redelijk vreedzaam, want Arabieren zijn altijd gewelddadig geweest. Niet alleen tegenover joden overigens, tegenover eigenlijk iedereen. Inclusief de eigen etnische groeperingen. U kunt daarover lezen bij De Lamartine in zijn Voyage en Orient, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw verschenen is.

Waarom men de geschiedenis in een krant als de NRC niet blijkt te kennen en waarom men zo nodig het Belgische antisemitisme hier wil introduceren, weet ik niet. Vast staat wel dat we er niet erg blij mee kunnen zijn.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

9 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  NRC en Vandermeersch zijn ernstig in de bonen. Zie https://is.gd/U03dvk.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Israel is een internationaal erkende staat. Israel houdt zich aan alle internationale afspraken. De zogenaamde palestijnen zijn geen volk, maar een allegaartje uit de omringende landen. De zogenaamde palestijnen verheerlijken terrorisme. Dit terrorisme is islamitisch geinspireerd en gericht op de uitroeiing en verdrijving van de joden. Joden vormen wel een volk en hebben recht op een staat. Daarom wordt die staat ook internationaal erkend. http://verenoflood.nu/het-gelijk-aan-mijn-kant-een-reactie-op-martien-pennings/#comment-38083

 3. Ahava schreef:

  Eens met BegrensEuropa en in alles met Hannibal, uitgezonderd de 70ste verjaardag van Israel, die al op 14 mei 2018 werd gevierd: de dag dat het Britse mandaat over het voormalige Palestina afliep en zo de Staat Israel onafhankelijk werd. Feitelijk was toen al de tweestatenoplossing gecreeerd, want het ‘overjordaanse’ gebied dat oorspronkelijk ook aan de Joden toebehoorde, schonken de Britten aan een zichzelf verheerlijkende Arabier. Deze heerser van Jordanië bezette meteen de oostelijke provincies Samaria en Judea (en de oostelijke helft van de hoofdstad Jeruzalem), welke bezetting negentien jaar zou duren. Hoezo, “bezette gebieden”…. maar dat is een ander verhaal.

 4. Dick Orwell schreef:

  Mede dankzij de NPO=Nederlandse Palestina Omroep. Met hun aan leugen grenzende eenzijdige berichtgeving.

 5. Cool Pete schreef:

  De Westerse wereld, moet de democratische rechtstaat Israel, steunen.

  p.s. : ‘k schrijf het maar weer eens : in de hele geschiedenis, heeft er nooit
  een “palestijns” volk bestaan. Wel semitische stammen, Arabische stammen,
  regionale stammen. En contemporain : toegestroomde dagloners en oorlogs-vrijwilligers, en hun nazaten, uit Arabische moslim landen.
  Jordanie, Libanon, Syrie, Egypte zijn hun landen om naar terug te keren.

 6. Cool Pete schreef:

  p.s. : Jordanie : Hashemitische stammen.

  p.s.2 : Alleen top-terrorist Arafat [ Egyptenaar ], en de UNHCR,
  hebben een “volk” verzonnen.

 7. Verduin schreef:

  Een aantal jaren geleden, bombardeerde het Syrische leger een Palestijns vluchtelingen kamp in Syrië.
  Hierbij vielen 2000 doden. Slechts een klein berichtje hierover in de krant op de vijfde pagina.
  Wat opviel dat er geen enkele verontwaardiging was vanuit de bekende Linkse hoek, noch vanuit moslimgemeenschappen. Als dit in Israël had plaatsgevonden, waren de rapen gaar geweest.
  Het zogenaamde medelijden en de empathie die men hier in Europa heeft voor de Palestijnen is dus vals en geldt alleen als Israël erbij betrokken is. Het bekende “no jews no news”.

 8. Hannibal schreef:

  @Verduin
  klopt. Er is en herkenbare rangorde in MSM-tearjerkers.

 9. Cool Pete schreef:

  Hierboven : typo : moet UNWRA zijn ; dat een eeuwig over-erfelijke vluchtelingen-status
  model hanteert.