DE WERELD NU

Islamisme – de ideologie van een koppensneller…

Islamisme

Het islamisme draagt er zorg voor dat Macron en Frankrijk nu als pispaal worden gebruikt.  Van koppensnellers tot islamitische presidenten.

– door Alexander van der Meer –

Half Tsjetsjenië liep vorige zondag uit om de terrorist te eren die leraar Samuel Paty had vermoord, duizenden kilometers verderop in Parijs. Lokale tv-zenders deden trots verslag hoe hij als held werd begraven in zijn geboortedorp Shalazhi.

Deze islamistische koppensneller is in Frankrijk geen held, al bestaat ook daar onder veel moslims begrip voor zijn gruweldaad. Of tenminste consensus dat de cartoons van de Profeet en meer in het algemeen de Franse laïcité de man daartoe hebben gedreven. Én dat Paty zijn hoofd heeft verloren dankzij zijn lessen over de vrijheid van meningsuiting.

Gedachten die worden gedeeld door sommige politici van extreemlinks. Er is natuurlijk genoeg tegen zulke gekkigheid in te brengen. Waarom vinden er bijvoorbeeld evengoed islamistische aanslagen plaats in landen die noch laïcité, noch gewraakte cartoons kennen – zeg maar in alle andere landen? Omdat het islamisten helemaal niet om dergelijke zaken gaat, maar om onze vrijheden. Die verachten ze…

Vroeger werden islamistische aanslagen in Frankrijk gepleegd door Algerijnse of andere verzetsstrijders, vooral uit Iran en Irak. Nu is er een nieuwe generatie islamisten, meestal geïnspireerd door de oorspronkelijk Egyptische Moslimbroederschap. Strak in de leer en overtuigd dat moslims gehouden zijn in ieder land waar ze wonen een islamitische staat te vestigen.

Overigens zijn ‘islamist’ en ‘islamisme’ westerse bedenksels: Arabieren zegt die begrippen weinig. Ze staan niet zozeer voor een specifieke richting in de islam, maar voor fanatieke moslims met een politieke agenda.

Islamisten zien Europese landen als wingewesten waarvan de inwoners bekeerd of geëlimineerd moeten worden om islamitisch gezag te vestigen. Met democratie hebben ze niks. Net als de Moslimbroederschap filialen Hamas en Hezbollah, en net als grote leider Erdogan, zien islamisten verkiezingen als een enkeltje dictatuur.

Oprichter Hassan al-Banna bedacht een strategie van zes etappes, met islamitische wereldheerschappij als einddoel. Ieder lid van de Broederschap heeft tot plicht die strategie uit te voeren. De zes etappes lopen van de islamitische man naar de islamitische familie, en dan via de islamitische maatschappij naar de islamitische regering. Tot aan het wereld-kalifaat.

In Frankrijk is de Moslimbroederschap aanwezig onder verschillende dekmantels, met name in de overkoepelende organisatie MF, de Musulmans de France – voorheen de UOIF, de Unie van Islamitische Organisaties in Frankrijk. Deels gefinancierd van buiten Frankrijk, vooral uit Qatar. (https://www.liberation.fr/societe/2013/04/26/les-musulmans-dans-la-mire-du-qatar_899408) Die middelen stelden de Unie in staat eigenaar te worden van tientallen Franse moskeeën, en te bepalen wie daar preken en wat er wordt gepreekt.

Precies één van de dingen waar president Macron paal en perk aan wil stellen…

Begin deze eeuw viel de UOIF met de neus in de boter, toen Nicolas Sarkozy als minister van Binnenlandse Zaken een gesprekspartner zocht die de islam vertegenwoordigde, en voor de Unie koos.

Een andere veelbesproken dekmantel van de Moslimbroederschap is de CCIF: de vereniging tegen islamofobie in Frankrijk. Deze club sleept consequent iedereen voor de rechter met ook maar de minste kritiek op de islam: een tactiek bekend als ‘juridische jihad’. Voormalig voorzitter Marwan Muhamed zei ooit: “niemand kan ons de fantasie ontnemen dat dit land binnen 20 of 30 jaar islamitisch zal zijn.” Deze Muhamed – zelf advocaat – spande in zijn tijd als voorzitter standaard zaken aan tegen iedereen die hem een islamist noemde. Die verloor hij allemaal…

Sarkozy heeft zich door de Moslimbroederschap in de luren laten leggen, en president Macron zit met de brokken. Terwijl de club in allerlei islamitische landen te boek staat als een terroristische organisatie – Egypte, Saoedi-Arabië, de Arabische Emiraten, enzovoort – kan zij in feite vrijelijk opereren binnen de Franse moslimgemeenschap.

President Macron wil daar dringend vanaf, onder meer omdat de electorale dreiging van rechts nog altijd een rol speelt. Na de onthoofding van Paty en andere recente aanslagen doekte hij meteen een paar islamistische organisaties op, waaronder de CCIF.

Binnen en buiten Frankijk schreeuwde iedereen moord en brand. In de eerste plaats de islamisten zelf, die elke stap tegen hen als islamofobie betitelen. En Macron beschuldigen van ‘liberticide’: moord op de vrijheid, waarmee hun vrijheid van meningsuiting wordt bedoeld. Eenmaal in het nauw gebracht houden islamisten steevast de schijn op de hele moslimgemeenschap te vertegenwoordigen, zodat een aanval op hen meteen een aanval op ‘de islam’ is…

Staatshoofden van verschillende islamistische regimes tetterden natuurlijk uit volle borst mee – van hen verwacht je niet anders. Ook de Angelsaksische media gooiden een duit in het zakje. Die lijken te denken dat laïcité een soort Stalinistisch atheïsme is, vooral gericht tegen de islam. Dat zou ze heel goed ingefluisterd kunnen zijn door lokale vertegenwoordigers van de Moslimbroederschap.

Tegelijkertijd hebben sommige vooraanstaande moslims in Frankrijk laten weten het grosso modo met president Macron eens te zijn. (https://www.causeur.fr/islam-francais-otage-des-freres-musulmans-188102) Al doet dat weinig af aan een algemene tendens onder veel moslims waar ook ter wereld: in plaats van op te treden tegen cartoonisten en laïcité valt Macron de islam aan en trapt hij Franse moslims de modder in!

Afgelopen maandag was het Egyptische staatshoofd generaal Al-Sissi op bezoek in het Élysée. Waarschijnlijk heeft het niks met dit bezoek te maken, maar inmiddels melden nieuwsbronnen dat de Egyptische overheid imams begint te ontslaan die banden hebben met de Moslimbroederschap.

Uiteraard kwam Al-Sissi aan de macht door Mohamed Morsi af te zetten: de enige Egyptische president ooit uit de gelederen van de Broederschap.

In de persconferentie die dit bezoek afsloot, vroeg een Egyptische journalist president Macron: “Moslims overal ter wereld zijn diep gekwetst door de karikaturen van de Profeet. Denkt u dat er nog excuses inzitten?”

“Een spotprent is geen boodschap van Frankrijk aan de islam, maar de vrije meningsuiting van iemand die wil provoceren,” was het antwoord. “Dat recht heeft hij hier. In Frankrijk geldt niet de wet van de islam, maar die van het soevereine volk, dat die wetten zelf maakt. Dat ga ik voor u niet veranderen. Ik betreur die provocatie, maar de filosofie van de Lumières – de denkers van de Verlichting – geeft de mens rechten die ik altijd en overal zal verdedigen.”

De Egyptische president reageerde daarop:

“Menselijke wetten kunnen veranderd worden, maar religieuze wetten komen uit de hemel en zijn onaantastbaar. Ze gaan boven alles. Als iemand de gevoelens van honderden miljoenen moslims kwetst en u vindt het niet nodig dat recht te zetten, vanwege Franse wetten, moet u daar toch misschien nog eens over nadenken.”

President Macron heeft weinig te verliezen als nieuwe pispaal van ieder islamistisch regime, en liet dat niet op zich zitten:

“Geen enkele religie heeft het recht de oorlog te verklaren omdat men er de spot mee drijft. Religie heeft niks te zoeken in het politieke domein. Anders krijg je een theocratie en daar heb ik geen fiducie in. Want democratie speelt daar geen rol meer…”


Alexander van der Meer is correspondent van onder andere Veren of Lood in Frankrijk.

19 reacties

 1. carthago schreef:

  Perfect artikel, dank Alexander.
  De islam is geen religie het is een terreurorganisatie.
  Provoceren ,liegen, bedriegen, terroriseren, bedreigen,moorden ,iets anders kennen ze niet.
  Waar in een land of gemeenschap geen terreur is ,vinden islamieten geen vrede.
  Verrassend hoe Macron ,weliswaar ook duidelijk uit politiek belang, stellig is tegenover de islamratten .
  Hij is wat dat betreft marksist pinokkio niet .

 2. Bennie schreef:

  Uiteindelijk zullen we iedere moslimbroeder de schedel moeten intikken, anders zullen we als slaven eindigen.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Goed artikel. Toch verdienen enkele zaken verduidelijking. 1. Islamisme = het politieke aspect van de islam, maakt er simpelweg deel van uit. 2. islamisten gaat het niet om onze vrijheden, maar om hun islamitische idee van de kosmische werkelijkheid. 3. in de islam is democratie niet verboden, want het concept was Mohammed, zo hij ooit geleefd mocht hebben, onbekend en de Mohammedmythe bepaalt grotendeels de inhoud en uitwerking van de islamitische ideeen; 4. menselijke, democratische wetten zijn volgens de islam niet verboden, voor zover ze niet in strijd zijn met het islamitisch recht, zoals dat door de koran en de mohammedmythe vorm heeft gekregen; 5. omdat die mohammedmythe gesitueerd is rond 600 na Chr. is de inhoud van het islamitisch recht een afspiegeling van de rechtsideeen uit die tijd, waarbij dient te worden opgemerkt dat ruimhartiger interpretaties zoals in het rabbinisch jodendom en het christendom gebruikelijk zijn expliciet zijn verboden; daarmee is de islam qua wetgeving terug bij de situatie van voor de Verlichting van het hellenisme. Er zijn wel hellenistische invloeden, maar die zijn vooral van instrumentele aard, niet inhoudelijk. De islam is dus op zijn best vroeg-middeleeuws, maar is eerder archaisch; 6. de archaistische hoofdkenmerken zijn onveranderlijk; 7. ook een idee als vrijheid is betekenisloos in de islam. De enige vrijheid is die ten aanzien van het best denkbare handelen en denken in het licht van de islam en de sharia. Dat is vooral vrijheid om de aardse werkelijkheid in overeenstemming te brengen met het islamitische idee van de kosmische werkelijkheid. Deze gedachten staan zo ver af van de Westerse mens dat die niet in staat is ze te formuleren of te accepteren (als waarheid over de islam, laat staan als opvolgenswaardig advies als moslim). Overigens kan de politieke kant van de islam het best worden samengevat als een dualistische strijd in drie stappen ( https://is.gd/37UgMV ). Een dergelijke veronderstelling voldoet namelijk aan belangrijke eisen van redelijkheid zoals groot verklarend vermogen.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Nogmaals, ter verduidelijking: de islam kan zich niet ontwikkelen, zeker niet in termen van ontwikkeling van nieuwe waarden, het kan alleen maar groeien. Daar is dan ook alles op gericht. Democratie, vrijheid etc. is allemaal nieuwlichterij. De islam is de opperste uitdrukking van de kosmische essentie. Die gedachte zit net zo diep in het islamitische brein gehamerd als de kwaadaardigheid en stompzinnigheid van Trump in het brein van GL/D66-achtigen. En het is allebei even onzinnig.

 5. Atila Yavuz schreef:

  Hoeveel onzin kan in een stuk zoveel mogelijk schade toebrengen aan de islam is het motief van dit schrijven over Macron.
  Er is bij de moslims geen enkele begrip voor deze gruweldaad, waar haalt deze idoote figuur, Alexander van der Meer, het lef vandaan om zoiets doms aan de islam toe te schrijven.

  De door u benoemde vrijheid is net zo geliefd door een moslim als door een verzetsstrijder tegen overheidsbemoeienis.
  İndien je mijn volle recht op de vrijheid van meningsuiting bekritiseerd of bekneld ben je volledig ontspoord om enkel jou recht van meningsuiting onbegrensde limieten toe te kennen sukkel.

  Sisi kwam aan de macht door een coup, hoewel je Oostindisch doofblindt bent is ongeveer hetzelfde met een verkiezingsfraude in de USA aan het plaatsvinden. İndien kort daarna Trump net als Morsi komt te overlijden in een gevangenis door een ontraceerbaar gif denk ik niet dat enige excuses kort daarop gaan volgen

  Macron heeft als pispaal van de EU onlangs een Franse medal of Honor toegekend aan couppleger Sisi, u bent daar waarschijnlijk trots op. Het is ronduit gevaarlijk om je als verslaggever zo te laten verblinden door je vooroordelen.

  De EU en de rest van de wereld heeft genoeg van de mensenrechten schendingen van Egypte en dringt aan om geen prijzen uit te reiken aan de moordenaars van de Italiaanse onderzoeker Giulio Regeni en dringt tevens ook bij de Egyptische autoriteiten op aan “volledig samen te werken met de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten”. Het Europees Parlement heeft afgelopen vrijdag een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot beperkende maatregelen tegen Egypte vanwege de ernstige schendingen van de mensenrechten.

  Dat Sisi en Macron geen excuses hebben voor de provocaties tegen de İslam is niet heldhaftig maar betreurenswaardig voor de vrome moslims, die tegen elke ethiek in, over zich heen moeten laten lopen door een pispaal en een corrupte couppleger.

  U bent waarschijnlijk gewend dat geen kritische vragen of oordeel over uw schrijven is waardoor u zo gebelunderd overkomt met uw verhaal.

 6. Neef Jansen schreef:

  Bedacht moet worden dat een heel groot deel van het politieke spectrum van vele landen in de Westerse wereld, islamkritiek, of zelfs maar uitleggen wat islam eigenlijk is, direct veroordeelt met het woord RACIST!!! En die mensen, politici en hun electoraat, achten zichzelf daarvoor moreel superieur, aan de goede kant van de geschiedenis, fatsoenlijk, tolerant en empathisch. En ook hebben deze mensen overwegend geen flauw idee dat ze daarmee een ideologie ondersteunen van vrouwenhaat, jodenhaat, andersdenkendenhaat, apostatenhaat, roof, moord, slavernij, uitzuigerij, leugen en bedrog, valsheid, oplichterij, maffiapraktijken, hersenspoeling, verkrachting, achterlijkheid, criminaliteit, terreur, haat, necrofilie, hondenhaat, sporthaat, humorhaat, wetenschaphaat, haat jegens alle nietislamitische kunst, cultuur, geschiedenis, enzovoort. De criminele destructieve kracht van de islam is groot. Wim van Rooy omschrijft het als volgt: overal waar de islam komt, daar groeit uiteindelijk geen gras meer. De islam is een risico voor bijvoorbeeld uw opgroeiende dochter van rond de 13 jaar. In de UK zijn er al 500.000 van die meisjes, niet-islamitische meisjes, ontvoerd, gedrogeerd en maandenlang verkracht door groepen van overwegend islamitische mannen. Vele van die meisjes hebben daarna geestelijke en lichamelijke klachten van blijvende aard, plegen zelfmoord, en de politiek correcte politie reageert laks. In Nederland, Duitsland, enzovoort, is deze criminaliteit ook aan de gang. Het lijkt mij een genocide. De heersende politiek is aangaande de islam misdadig wegkijkend. Wij herdenken jaarlijks de verschrikkingen van de concentratiekampen. Het is wenselijk dat de betreffende politici en hun electoraat eens stoppen vergelijkbaar crimineel gedrag te faciliteren met hun lakse wegkijkende gedrag aangaande de islam.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Atila Yavuz 19 december 2020 om 23:34 Niemand is blij met Sisi, maar hij is het beste van twee kwaden. Het grotere kwaad is simpelweg het in overeenstemming brengen van de aardse werkelijkheid met de islamitische kosmische werkelijkheid, ofwel islamisme zoals o.a. door de moslimbroederschap nagestreefd. Macron erkent dat. Expliciet. Wie dat niet wil zien leeft in een ander universum, bij wijze van spreken. De toon van uw stuk verraadt dat u daar niet objectief over kunt of wilt schrijven. Het is aan te raden mensen die het niet met u eens zijn niet ‘idioot’ te noemen en Macron geen ‘pispaal’.

 8. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Naar mijn indruk is de kosmische essentie van de islam de vernietiging van kosmos, de vernietiging van menselijkheid, de vernietiging van redelijkheid, de vernietiging van leven, ontplooiing van leven, van het goede. Hoewel we niet moeten overdrijven natuurlijk. De islam is ergens in de 8e eeuw bedacht door of in opdracht van een stel woestijnrovers ter rechtvaardiging van roof en moord en slavernij. Hoe meer je begrijpt wat islam is, hoe groter de walging die het je verwekt. In Egypte heeft men een jaar heerschappij van de Moslim broederschap meegemaakt, die het hele jaar door bezig waren met oppakken en doodmartelen van andersdenkenden, en die moslimbroeders staan daar nu bekend als ‘de criminele broeders’. In Iran, waar men te maken heeft met de criminele moellahs, is een ont-islamisering gaande: men onttrekt zich aan de islam, loopt er walgend uit weg. Het zoroastrisme is weer zeer in trek. Ook wordt men christen, of atheist, agnost. Alles is beter dan de islam, die cult van dood en bloed en wreedheid en achterlijkheid.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 20 december 2020 om 13:30 Ik ben het natuurlijk geheel met u eens. Het interessante aan de islam is dat het een veelkoppig monster is, dus het laat zich moeilijk in eenvoudige termen beschrijven. Dat wil zeggen, als je het in haar totalitaire totaliteit wilt beschrijven. Zo kun je je afvragen of de islam het wel zo ver geschopt had als ze zich niet zou hebben afgezet tegen meer legitieme, redelijke godsdiensten als het jodendom en het christendom. Stel bijv. dat Hitler zich tot een verbeterde versie van Voltaire en Einstein had verklaard, wat zou dan het effect geweest zijn? Als ook het hele nazi propaganda apparaat zich achter dat idee had geschaard. Dat er een hefboomeffect kan zitten in ‘verbeterde’ imitatie, lijkt me duidelijk.

 10. Neef Jansen schreef:

  Bij het bovenstaande artikel zou ik nog willen opmerken dat het probleem steekt in de islam, dus niet in islamisme, niet in moslimbroeders, niet in al kaida, boko haram, hamas en hoe al die vormen van islamafgeleide misdaad allemaal maar genoemd mogen worden. Het probleem is de islam, I S L A M, en als je wil weten hoe het komt dat deze criminele ideologie al eeuwenlang bron is van dood en bedrog en wreedheid en afbraak en achterlijkheid, dan dien je je te richten op de doctrine waarin het vervat is. En als je dat dan doet dan valt je onmiddellijk op dat deze doctrine van voor tot achter vol zit met haat en geweld en wreedheid en dehumanisering en apartheid en totalitaire repressie. Deze krankzinnige metafysische nachtmerrie is eigenlijk datgene waarin de moslim gevangen zit vanaf geboorte t/m dood en waaraan hij nauwelijks ontsnappen kan. Hij kan zich er niet aan onttrekken want dan moet hij worden vermoord, hij kan er geen kritiek op hebben want dan moet hij worden vermoord, hij kan het niet verlaten want dan moet hij worden vermoord. De hersenspoeling in de islam begint al in de kleutertijd. Die hersenspoeling is totaal en doortrekt heel de cultuur. Toch lukt het af en toe mensen, eigenzinnig en intelligent als zij zijn, om de islam te verlaten, en enkele begaafden onder hen hebben het tot hun levenstaak gemaakt om de wereld uit te leggen wat voor krankzinnig destructieve mafklapperij die islam is. Zelf mag ik deze mensen graag volgen. Je leert er veel van. En je leert er zeker veel meer van dan van alle boeken en praatjes van islamgoedpraatdebielen als Jan Jaap de Ruiter, Maurits Berger en Karen Armstrong. Om een voorbeeld te geven van deze hedendaagse Voltaires en Dissidenten en beoefenaars van Sapere Aude, zie bijvoorbeeld deze video: https://www.youtube.com/watch?v=llmP2l93ejw

 11. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — De islam ontleent haar kracht aan isolatie en weinig ontwikkelde kritische vermogens. En dat heeft zij gemeenschappelijk met destructieve sekten. Ook daarin zie je dat de aanhangers ervan worden geisoleerd van andersdenkenden en dat een klimaat wordt gekweekt van kritiekloze gehoorzaamheid aan de eigen vermeende waarheid. Wat betreft mensen redden uit een dergelijke sekte wordt toegepast het zogenaamde deprogrammeren, dat wil zeggen: het stimuleren van realisme, eigen denkprocessen, vragen stellen en kritisch denken. De islamitische wereld is tegenwoordig onderhevig aan een vergelijkbaar proces, van moslims die losbreken uit hun isolement en die eigen denkprocessen ontwikkelen. Aldus zijn globalisering, migratie en internet dodelijk voor de islam. Misschien maken we het nog wel mee, zeg ik met ironie, dat er nauwelijks nog islam is en dat de laatste islamknuffelaars vooral te vinden zijn in kringen van Groen Links. Maar goed, naast de islam zijn er nog wel meer gekten te ontzenuwen, neem China bijvoorbeeld, dat is misschien nog wel veel gevaarijker dan alle moslimbroeders bij elkaar.

 12. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Ik denk dat zowel de islam als het nazisme zich hebben afgezet tegen het voorafgaande. De islam presenteert zich als ‘het zegel der profeten’, de reeks openbaringen afrondend. En het nazisme gaat uit van een sociaal-darwinistische rassentheorie en ziet zich op weg naar het heil van heerschappij van het superieure ras. Verder hebben ze opvallend gemeenschappelijk het dehumaniseren van andersdenkenden. En in beide gevallen betreft het dan vooral joden. Mein Kampf en Koran zitten afgeladen vol met jodenhaat. Tja, en hoe dat te verklaren? In beide gevallen zie je de drang om te moorden, om uit te roeien, om te vernietigen. Het is zeer tegenstrijdig aan het gebod ‘Gij zult niet doden’. Elke ideologie die kwaad in de zin heeft, die zal als eerste dat soort ethiek willen wegvagen.

 13. Atila Yavuz schreef:

  @begrenseuropa, inhoudelijk gaat u niet in op mijn vermelde feiten over de zeikstraaltje Macron en aangelijnde schoothondje Sisi.
  Je herhaalt je islamofobische geneuzel dat nietszeggend is en probeert het krampachtig in te passen in je nationalistische wereldbeeld net als de verslaggever.

  Van u kan ik dit geneuzel nog ergens begripvol plaatsen van deze verslaggever is het motief
  wat mij betreft niet idioot in de zin van dom maar in de zin van racistisch-nationalistische cirkelredenaties en ronduit gevaarlijk om verder zijn journalistieke blunders recht te praten.
  İndien u begrijpt wat ik bedoel.

 14. BegrensEuropa! schreef:

  @Atila Yavuz 20 december 2020 om 22:20 Helaas is uw reaguursel onbegrijpelijk.

 15. carthago schreef:

  @begrenseuropa. Yavuz doet het weer en speelt het bekende “iek slachtoffer “rolletje in de islammob.

 16. Chris Dirick schreef:

  Uit de reacties van Atila Yavuz, ook op andere onderwerpen op VoL, meen ik op te maken dat hij de Koran, Hadith, Soena en Sira nooit zelf gelezen heeft. Indien dat wel het geval zou zijn zou hij de negatieve reacties op de islam volmondig moeten beamen.
  Dat het grootste deel van de moslims enkel de preken van de imam in de moskee hoort en niet de boeken bestudeert is een groot probleem (voor ons). Meestal komt dat door ongeletterdheid. Wat de imam zegt gaat erin als allah’s woord in een moslim.
  Ook omdat de imam door moslims als hoogstaand wordt geacht (net als bij ons honderd jaar geleden de pastoors en de dominees) kunnen zij zich niet voorstellen dat deze man de waarheid niet vertelt.
  Verder is er in de islam geen leercultuur (behalve het van buiten leren van de koran in het arabisch) wat de vele docenten al op de lagere scholen kunnen bevestigen.

 17. Neef Jansen schreef:

  @ChrisDirick — Er is in de islam al geen leercultuur sinds Al-Ghazali in de 11e eeuw wetenschap en filosofie verboden heeft. En daarvoor was het ook slechts enkele bevoorrechtten die in bepaalde veilige hoekjes mochten nadenken. De islam produceert achterlijkheid. Achterlijkheid en een lepe slimheid voor het parasiteren op niet-islamitische cultuur. Roof, moord en slavernij, dat is de islam. Verder is praktisch alles aan kunst, wetenschap en filosofie gejat van cultuur die in een onbewaakt moment overweldigd wordt door Arabische roversbenden. De massa-import van de islam is een van de meest domme daden ooit van de Nederlandse overheid. Wie droomt van Nederland kennis-economie, die moet vooral niet islam importeren. Islam brengt een veelvormige criminaliteit en terreur en een zich gewelddadig opdringende achterlijkheid.

 18. John schreef:

  Er zijn 2 mogelijkheden:
  1 Europa wordt geïslamiseerd. Dit is reëel als we doorgaan met te geloven dat islam vrede is en ze hun gang laten gaan.
  2 Er komt een moment, dat moet niet al te lang meer duren, dat we ingrijpen om onze samenleving te redden op een nette manier.
  De 3e mogelijk die nu gevolgd wordt nml. laten integreren die werkt helaas niet.

 19. Neef Jansen schreef:

  @John — Ik denk dat de islam de botsing met de westerse cultuur niet overleeft. De islam is te gestoord gewelddadig achterlijk om mee samen te leven. Er zal steeds meer verzet komen tegen die islam. We zullen die islam bekijken alsof het een tbs seriemoordenaar verkrachter betreft, en men zal er de kots van krijgen. Gevaarlijk is evenwel vooral de hele islamknuffelindustrie van gestoorde professoren t/m groen links mafklappers. Die mensen zijn minstens zo gevaarlijk als die haatschreeuwers in de moskee. Belangrijk is vooral het je verzetten, het opkomen voor de eigen moderne Westerse cultuur, en het duidelijk in beeld brengen wat voor een moreel gestoord geheel dat is dat van islam en islamknuffelarij. Passiviteit is bij dit alles nog het meest gevaarlijk. Als we allemaal denken ‘het zal wel los lopen’, dan zal je vrijwel zeker op een dag wakker worden en in het nieuws vernemen dat Nederland een kalifaat is geworden en dat andersdenkenden geacht worden zich te bekeren tot de islam, zeker de atheisten onder ons, en de joden, hindoes en boeddhisten, of dat zij anders onthoofd worden. De christenen mogen blijven leven, om het land draaiende te houden en om belasting te betalen aan de gangsters die dan aan de macht zijn.