DE WERELD NU

Huiselijk geweld, migratie en Corona => Grenzen!

Amsterdam, Europees migratiebeleid, Niets is waar, EU, eurobonds, migratiebeleid, Rusland, Europees Hof, huiselijk geweld

Dat huiselijk geweld een uitvloeisel is van de Corona-periode is al moeilijk genoeg om te accepteren. Maar dat voor slachtoffers geen ruimte is vanwege de migratiehysterie kan echt niet.

In december bleek, volgens de NOS:

Huiselijk geweld lijkt sinds het verzwaren van de coronamaatregelen, vorige maand, weer toe te nemen. Bij organisaties die kwetsbare groepen helpen, wordt het weer drukker.

En nu is er een crisis in de opvang van binnenlandse slachtoffers?

huiselijk geweld

Dat we hier tevens te maken hebben met een crisis in de prioriteitsstellingen van de overheid is onmiskenbaar. Waar je een oplossing moet zoeken is al een stuk duidelijker:

huiselijk geweld

Dat mensen die terug de grens over moeten niet gaan, moet maar eens krachtiger worden aangevat. Desnoods door ze tijdelijk te deporteren naar een nog te bouwen detentieoord in Caraïbisch Nederland. De onwil om mee te werken en zo ruimte te creëren voor anderen moet effectief worden aangepakt. Evenzo is prioriteit voor de bestrijding van huiselijk geweld blijkbaar niet afschrikwekkend genoeg. Ook dat moet derhalve effectiever.

Maar eerst en vooral moet de instroom van ‘vluchtelingen’ gelimiteerd worden tot wat Nederland redelijkerwijs aan kan. Vol is vol en zo, het is niet anders. Is de weigering dit onder ogen te zien niet ook een aantasting van mensenrechten? Vast niet iets dat de regering als zodanig accepteren wil, maar moeten we ons daar iets van aantrekken?

Hetzelfde geldt voor het uitzetten van ‘veiligelanders’. Op geen enkele wijze nog langer ondersteunen dan dat ze meewerken aan hun eigen verwijdering. Hetgeen ook betekent dat je ze stript van hun ondersteuning door juridische hulpverleners. Uit alles dat vastloopt moet je concluderen dat het tijd is dat de Nederlandse overheid keuzes durft te maken. Gemeenten verplicht aanwijzen voor noodopvang behoort tot de juridische strapatsen waarvan we definitief af moeten. Het gezamenlijk ophokken van diverse groepen, wat je hier en daar al gebeuren ziet, is structureel ook geen goede aanpak.

Hoe vervelend de overheid het ook vindt, we lopen van binnenuit tegen grenzen aan die we ons nooit realiseerden. Doe daar eens wat mee!

4 reacties

 1. scherpschutter1943 schreef:

  De overheid heeft niet de moed te erkennen dat onze humane opvattingen over mensenrechten, zwaar te kort schieten om lieden die niet weg willen en zich met hand en tand en geweld tegen hun uitzetting verzetten , toch het land uit te krijgen. Soms is grof geweld noodzakelijk om het doel van uitzetting te bereilken. De ambenaren met uitzetting belast, missen daarom de tools en bevoegdheden om hun werk te kunnen doen. Bij enige klacht van een uit te zetten asielzoeker/gelukszoeker, staat een leger van gesubsidieerde asieladvocaten klaar om de uit te zetten persoon juridisch bij te staan met het doel om toch in nederland te kunnen blijven.en de eigen kassa te laten rinkelen met gemeensschapsgeld. Wij, als volk van nederland, graven ons eigen graf, door met het asielbeleid zoals het nu is, door te gaan. Het systeem loopt vast. Politici weten dat maar doen niets. Dat is ook de bedoeling van links die bij elke aantasting van het huidige asielsysteem, direct de rascisme of de zieligheids kaart trekt of beticht van rechtsradicaal of facsisme. Maar al die .leden die protesteren tegen het systeem geven geen oplossing voor het probleem. Dat de aow niet verhoogd wordt lf de pensioenen, daar hoor ik die vluchtelingenknuffelaars niet over. Smerig volk, die linkse politici.

 2. Grapjas schreef:

  De ommekeer komt sneller dan de rooie elite wil zien.
  Sit massa importeren van mensen die minstens HONDERDEN jaren evolutie achter lopen gaat nassaal door. Als binnekort die roversbenden door se straten trekken moet toch zelfs de genderneutrale Hollander zich gaan verzetten. Wij in het Noorden gaan het in ieder geval niet laten gebeuren, dw vrijwillige weggave van ONS land aan primitieve volkeren die evolutionair geen recht van bestaan hebben.

 3. oude vlegel schreef:

  Alleen mogelijk als dit NSBKARTEL snel verdwijnt.

 4. Gienekehado St. schreef:

  Els Slurink (Groningen) is in 1997 vermoord door Jahangir!! Slachtoffer van Haagse misdadige bendes op Het Binnenhof!!