DE WERELD NU

Het probleem met socialisme

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Socialisme werkt niet. Hoewel het de laatste honderdvijftig jaar in een scala aan varianten is geprobeerd. Iedere generatie denkt het te verbeteren. Maar helaas: nee.

Het klinkt allemaal zo mooi, socialisme. Iedereen werkt in harmonieuze gezamenlijkheid aan een stralende toekomst. Maar ook een perfect systeem heeft altijd nog die externe menselijke factor die de mankementen er van aan het daglicht brengen: dat de mens niet perfect is, en zijn beste beentje alleen voor zet als hij er persoonlijk beter van wordt of er door overleeft. En daar hebben we meteen het probleem in optima forma: om socialisme te doen werken is optimale eigen verantwoordelijkheid vereist. Wie in zo’n systeem zit, zonder dat die eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd of zelfs maar gewaardeerd, zal langzaamaan afhaken.

Dit is tevens het probleem van àlle collectieve systemen. Ze kunnen werken – en theoretisch zelfs noodzakelijk zijn – als er duidelijk geen alternatieven zijn. Maar op het moment dat de omstandigheden ruimte geven voor eigen gewin door activiteiten buiten het groepsverband die niet direct de groep lijken te schaden, is desalniettemin de ondergang ingezet. Het kan derhalve niet anders werken dan als ultiem middel om via sociale dwang te overleven.  Zodra die onontkoombaarheid verdwijnt is verandering onvermijdelijk, en zakt het systeem langzaam aan in elkaar. Om het in biologische termen te gieten: het chitinepantser van noodzakelijkheid houdt de groep in de gewenste vorm. Maar het ontbreken van een innerlijke ruggengraat garandeert een plumpudding-effect als dat pantser er niet meer is.

Ironie is dat dit probleem niet alleen aan het licht komt bij zelfzuchtige leden van een socialistisch systeem, maar even goed bij de elite die haar moet aansturen. Leiders die in weelde gaan baden bewijzen hoe slecht het systeem werkt als de eigen verantwoordelijkheid rammelt. Hun voorbeeld zal niet alleen leiden tot afgunst, maar ook als voorbeeld worden nagevolgd.

Is dit ingewikkeld? Nee, maar je moet het willen begrijpen en het accepteren. Maar de belofte die óók onderdeel is van socialisme – dat je mee kunt profiteren van de inspanningen van anderen – zorgt er voor dat meutes mensen er altijd weer in zullen trappen. En die meutes maken het erger; hoe groter de groep, hoe meer leden menen de kantjes er wel van af te kunnen lopen. Ingewikkeld is het derhalve inderdaad niet, hopeloos helaas wèl.

 

13 reacties

 1. Ravian schreef:

  Welhaast ALLE problemen in de wereld hebben hun wortels in het socialisme.
  Het is een totaal verrotte ideologie waar we nog dringender vanaf moeten als van het kwaadaardige Islamisme.
  Minder minder minder socialisten…

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Eenzelfde probleem als bij socialisme ontstaat bij een teveel aan regeldwang. Ook hierdoor verdwijnt elke mogelijkheid tot eigen verantwoordelijkheid. Zo wordt de samenleving dichtgeregeld en rest slechts dood in de pot. De EU is daar een goed voorbeeld van. Dit is dus gelijk een reactie op de post van Hannibal over EU-dwang – “richtlijnen” zijn wetgeving.

 3. Hannibal schreef:

  @BegrensEuropa!
  Ja. Toch ligt dat complexer denk ik. Bij socialisme gaat het gelijk fout, altijd. Systemen als de EU zijn extreme voorbeelden van een normaal proces van dichtslibbing en verkalking. Dat het een het ander veroorzaakt is nog niet tot ze doorgedrongen, ze geilen er zelfs op.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Over bedrijven wordt gezegd dat ze zich gemiddeld zo om de 4o jaar moeten heruitvinden of dat er in ieder geval flink de bezem door moet. De vraag is hoe we dat kunnen realiseren in het geval van moderne, door en door geregelde staten. In de VS is een enorme dynamiek. Daar moeten anti-regeldruk lessen uit getrokken kunnen worden. Op zoveel vlakken blijkt de overheid een slechte manager te zijn. Dat ligt niet alleen aan het democratische model. Wereldwijd wordt veel geld bijgedrukt en rondgepompt. Het lijkt erop dat dit niet goed benut wordt. We krijgen meer van hetzelfde in plaats van vernieuwing. Of verdringingskapitalisme door China, wat het er niet echt beter op maakt.

 5. Sillynder schreef:

  Socialisme is de opmaat naar communisme. Neem het niet van mij aan, maar van kameraad Lenin. Socialisme is bedoeld als een tijdelijke staat waarin de staat heel veel macht naar zich toetrekt om het proletariaat te voorzien van haar “behoeften” en daartoe bedrijven nationaliseert, opdat de burgerij zogenaamde democratische beslissingen kan nemen over de economie.

  Bij de overgang naar waar socialisme heft de staat zichzelf op om de macht over te dragen aan de proletariërs. Tot zover de theorie.

  De praktijk is dat die overstap nooit plaatsvindt. Om de simpele reden dat mensen die eenmaal macht, inkomsten en prestige hebben verworven die niet graag meer afstaan. Dat is een menselijke tekortkoming die je niet oplost met meer socialisme of een streven naar communisme.

  Ik stel het vaak zelf als volgt: mensen hebben zowel altruïstische als egoïstische neigingen. Onder kapitalisme worden beiden als natuurlijk geaccepteerd. Geen enkele kapitalist zal iemand vervolgen of beschimpen als deze geld schenkt aan een goed doel.

  In een socialistische/communistische wereld is de oorlog verklaard aan egoïstische principes. Let wel: alle egoïstische drijfveren. Daarmee strijden socialisme en communisme tegen de menselijke natuur.

  Nazi-Duitsland en communistisch Rusland hadden één treffende overeenkomst: ze namen geen genoegen met de mensen zoals die was. In nazi-Duitsland werd gestreefd naar een biologisch zuivere bevolking en in communistisch Rusland naar een hebzucht-vrije mens. Zowel nazisme als communisme zijn gevaarlijke theorieën, omdat ze de menselijke tekortkomingen of zo je wilt gedragingen niet accepteren.

  Nieuwe mensen creëren zonder ongewenste eigenschappen leidt vrijwel zonder uitzondering tot grote ongelukken, omdat je iedereen die handelt volgens zijn afkomst, natuur of voorkeuren niet zult kunnen “genezen”. Ergo: de kampen moeten open om de tegenstanders van het systeem te neutraliseren.

  Ik heb liever een imperfecte wereld met egoïsten dan een wereld met altruïsten die niet anders kunnen omdat ze anders vervolgd worden.

 6. IA schreef:

  Perfect verwoord

 7. carthago schreef:

  Mooi artikel,dank juvenalis.
  Bij de socialisten loopt de maakbare mens altijd in vodden die joviaal aangeleverd worden door de bedenkers van het socialisme in hun paleizen.De dochter van Chávez bezit maar 4 miljard ,putin slechts een slordige 30 miljard en landloper Marcel van dam ,oké ,maar 12 miljoen .De prijs is het bewijs.

 8. IA schreef:

  Het gaat helemaal niet om dit soort excessen… Het lijkt een alsof je het idee goed vindt maar de uitvoerders niet… Een beetje zoals linkseidioten vroeger altijd zeiden: ja maar de sovjet unie… Dat is geen echt communisme.

  Het hele idee deugt niet.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @ Sillynder 8 juli 2019 om 21:57:
  Nazi-Duitsland en de USSR streefden naar een biologisch zuivere bevolking (op basis van een rassentheorie die uitgaat van germaanse superioriteit) en naar een hebzuchtvrije, antikapitalistische mens (op basis van een geschiedenistheorie die uitgaat van de proletarische superioriteit boven het hebzuchtige kapitalisme). Ze zijn gevaarlijk “omdat ze de menselijke tekortkomingen [in biologische of hebzuchtige zin] niet accepteren ,,,, en de kampen de tegenstanders van het systeem zullen moeten neutraliseren.” De islam wordt gekenmerkt door een gelijksoortig streven, namelijk naar perfectie door onderwerping (=islam) op basis van de mohammedaans-profetische superioriteit boven het verdorven jodendom en het verdoolde christendom en daaruit afgeleid elke andere godsdienst waarvan mohammed, zo hij ooit bestaan mocht hebben, kennelijk geen weet had. De islam verschilt in de zin dat er geen onderliggende theorie is. Zelfs het menselijk verstand en gevoel worden onderworpen. Je zou kunnen zeggen dat de onderliggende theorie zombieesk van aard is zodat elke moslim zijn eigen ‘kamp’ is en dat van de ‘ander’, ofwel het absolute tegendeel van de westerse vrije individu. Die vrijheid wordt ten diepste verworpen. Wellicht kan dit voor sommigen verrassende inzicht verwerkt worden in de nieuwe geschiedeniscanon voor de 20e eeuw waarover recentelijk gesproken wordt door D66 bewindsvrouwen.

 10. Grapjas schreef:

  @begrens Europa; de EUSSR wil toch hetzelfde, zij het door een nieuw ras te creëren; dit door de oorspronkelijke inwoners van de EU lidstaten (al dan niet gedwongen) te kruisen met de muzelman? Levert ze hetvlaag IQ- slaafse werkbijtje op dat ze zoeken. Van nature erg agressief zodat ze de toekomstig imperiale ambities van de EUSSR kunnen waarmaken. Intergratie EUSSR met het Midden-Oosten. Of zou het toeval zijn dat die honderdduizenden immigranten in Nederland voornamelijk jonge muzelmannen zijn…?

 11. IA schreef:

  Aluhoudjesalarm AAN

 12. Ronald Kaatee schreef:

  @Syllinder: spijker op de kop!

 13. Cool Pete schreef:

  ELK totalitarisme is ‘links’.