DE WERELD NU

Helsinki – het gegil over Trump en wat er eigenlijk gebeurde

Russiagate

De top in Helsinki is achter de rug, en de Amerikaanse MSM schreeuwt moord en brand. Heeft Trump uitverkoop gehouden? Heeft Putin echt met 10-0 gewonnen? Of hebben we een koerswijziging in de Amerikaanse buitenlandse politiek gezien die er al anderhalf jaar zat aan te komen?

Helsinki De gebeurtenissen werden door velen volledig verkeerd verstaan. Om te snappen wat Trump deed en waarom moeten we achter de feiten die we zien kijken.

Overdenk om te beginnen deze quote (rechts) is waarmee Trump zijn politieke tegenstanders thuis mee om de oren zal slaan. Het is een prachtige future quote: zo eentje die bedacht is om de geschiedenisboekjes te halen.

I would rather take a political risk in pursuit of peace, rthan to risk peace in pursuit of politics.

Vrij losjes vertaald: Beter een politiek risico nemen om vrede na te jagen, dan het risico vrede op het spel zetten door politieke doelen na te jagen.

De Amerikaanse Deep State zal Trump ongetwijfeld aan de kaak stellen als de nieuwe Chamberlain, maar verderop zult u zien dat hier op veel valt af te dingen.

Is het doel waarvoor deze woorden zijn ingezet van eenzelfde kaliber? Tot op heden is de duiding in de media van een belabberd kaliber. Maar dat zowel links (uit gewoonte) en rechts (dat het tot de eigen ontzetting eens is met links) Amerika moord en brand schreeuwen suggereert dat er meer gaande moet zijn dan een slechte voortzetting van een al bestaande politiek.

De Obama (en Deep State) politiek is er altijd op gericht geweest om Rusland verder in te snoeren, onschadelijk te maken.èn te houden. Achterliggend was het idee dat de USA op die wijze de enige superpower zou zijn, en daarmee in staat een soort goddelijke opdracht te vervullen. Binnen de USA leeft deze gedachte van een Amerikaanse voorbestemming veel sterker dan we hier ooit horen, maar het verklaart voor een aandachtige kijker veel van de drang tot wereldwijde bemoeienis door de USA. Het is hubris, die leidt tot egocentrisch beleid en blindheid voor ontwikkelingen elders.

Nu is president Trump zelf niet vrij van narcisme, verre van dat. Maar zijn besef van de beperkingen van de USA is groter dan dat van zijn voorgangers. De waarde hiervan wordt sterk onderschat, maar wie de staat van het land in ogenschouw neemt moet beseffen dat de USA niet lang meer op dezelfde voet kan doorgaan met de wereld financieel naar de eigen hand te zetten. Ergens is het op, en dat punt is minder ver weg dan we graag zouden willen. Want de Pax Americana is niet gratis, al denken de Europese leiders schijnbaar dat die dat zou moeten zijn.

Helsinki is een keerpunt in de politiek die de USA voortaan zal volgen. Het overleg maakt een einde aan de fictie dat Rusland gecastreerd gehouden kan worden. Door Putin te erkennen als gelijke (wat hij noch militair, noch economisch is), maakt hij zijn handen vrij om elders in de wereld de Amerikaanse belangen te verdedigen. Op plekken waar daartoe de noodzaak dringender is. Wat Trump in Helsinki óók beoogde te bereiken is het voorkomen van imperial overstretch. De USA zal de komende dertig jaar haar tegenstanders en doelen zorgvuldig moeten kiezen, en het is duidelijk dat president Trump gekozen heeft om Azië tot speerpunt van zijn beleid te maken. Als er gisteren in Helsinki een grote verliezer aan te wijzen viel, dan was dat daarom China.

Het is een overtuigende analyse.

Uit alles wat de afgelopen jaren is gebeurd zie je dat Trump de grote geopolitieke confrontaties van de komende vijftig jaar positioneert in het Verre Oosten. Noord-Korea, China, Japan en ook Rusland spelen daar de grote rollen. De voortdurende botsingen in de Zuid-Chinese Zee, de voorbereidingen om ook steun van andere landen (India) te krijgen om China te kunnen bedwingen, alles wijst er op dat deze politiek dringend nodig is. En anders dan in Europa kan Rusland daar de steun van de USA uitermate goed gebruiken.

HelsinkiWaarom Europa aan haar lot over laten? Laten we eerst eens kijken wat dat lot precies is alvorens te gaan weeklagen. Hoe liggen de verhoudingen, in geld dat aan defensie wordt gespendeerd? Dat zal u verbazen (rechts). Rusland spendeert jaarlijks slechts $50 miljard aan defensie! Niet alleen zijn de Amerikaanse uitgaven ruim het tienvoudige, maar bovendien wordt vermoed dat als al het geld dat jaarlijks naar de defensie-industrie gaat in de USA zou worden meegeteld, dat verdrag nog zou kunnen verdubbelen. Het tabelletje rechts laat ook zien, dat zelfs het UK meer aan defensie uitgeeft dan Rusland.

In geld uitgedrukt is de EU van zichzelf dus al een voldoende grote wereldmacht, maar waarom is men dan zo bang voor Rusland? Twee redenen: 1) de nucleaire arsenalen van Rusland puilen nog steeds uit, en 2) belangrijker; Russen zijn bereid voor hun land de wapens op te nemen en er eventueel voor te sterven.

Die bereidheid bestaat in westelijk Europa niet, en in Oost-Europa maar in beperkte mate. Het maakt een verschil dat niet in geld valt uit te drukken, en de generaals in het westen weten dat.

Voor Trump was de strategische keuze eenvoudig, ook al staan de argumenten er achter ons in de EU niet aan. Azië is voor de USA economisch van veel groter belang dan de EU ooit nog worden zal. Bovendien is de Amerikaanse macht aldaar veel kwetsbaarder dan in Europa. Niet alleen doordat het grondgebied van de USA vanuit Azië directer kan worden bedreigd, maar ook omdat de machten die dat zouden kunnen doen er grotere belangen bij hebben. Het vereist leiderschap om een dergelijke koerswijziging door te zetten. Leiderschap waaraan het in de EU zo duidelijk ontbreekt (de Italiaan Salvini en mogelijk Orban zijn uitzonderingen) dat we het elders nauwelijks nog onderkennen voor wat het is. In plaats daarvan roepen we al te snel: dictatuur! Zonder te beseffen dat de essentie van een dictatuur de bureaucratie is waarop zij leunt en niet missen kan.

Zowel Trump als Putin heeft belang bij een detente in Europa. Wamt ook voor Rusland geldt dat het het meest kwetsbaar is in haar oostelijke gebieden. Nu al trekken grote groepen Chinese boeren de grenzen met Rusland over om daar de grond te gaan verbouwen. Je hoort er in het westen weinig tot niets over, maar het is voor Rusland een bron van zorg. Want als die bevolking ooit de wens krijgt Heims im China-reich te willen, dan zou Rusland in Siberië onder grote druk komen.

PUTIN DROPS BOMB AT HELSINKI PRESSER: Says US Intelligence Helped Move $400,000 to HILLARY Campaign!! (VIDEO)

Dan, als terzijde bijna, nog even over de ‘collusion’, (een woord dat ik niet meer horen kan als ik eerlijk ben). Putin heeft gisteren in Helsinki laten doorschemeren dat hij inderdaad liever Trump had als president dan Hillary Clinton (HRC). (Bovenstaand filmpje onderstreept dat nog eens) Is dat reden voor misbaar? Gezien het feit dat de Europese regeringen tientallen miljoenen in de verkiezingskas van Hillary hebben gestort (Nederland alleen al €25 miljoen!!) lijkt het me hypocriet op zijn best. Dat dat niets te maken heeft met de politieke kleur van Trump, maar wel met zijn eerdere ervaringen met HRC wordt mede geïllustreerd dat Putin in 2012 een voorkeur had voor Obama boven Mitt Romney. Uit 2012:

De grote verliezers gisteren in Helsinki waren in volgorde van belang:

 1. China
 2. EU
 3. Deep State

China, omdat de USA nu de handen vrij maakt om exclusief aandacht aan haar te besteden

De EU, omdat de USA van haar eist meer voor haar eigen defensie te gaan betalen, en moet leren op zichzelf te staan èn voor zichzelf op te komen, hetgeen men hier politiek heeft afgeleerd.

De (Amerikaanse en Europese) Deep State omdat de contacten die men door de jaren heeft opgebouwd in waarde verminderen. De Amerikaanse Deep State komt er wel weer bovenop, zij zal zich moeten gaan concentreren op het verwerven van meer contacten in het Verre Oosten. Daar is al een goede basis, het vereist vooral een omslag in het denken. En ook zal de USA gaan bezuinigen op materieel – wat er best af kan als je ziet hoe het daar nog steeds toe gaat.

De Europese Deep State zal moeten gaan doen waarvoor we ze hebben, en dat zal ze tegenvallen. Het is gedaan met leunen op de USA voor concepten en de gedachten van een wereldorde waar we blij mogen blaten als de tweede viool. Het betekent in een aantal opzichten ook: terug naar het soort politiek dat 100 jaar geleden normaal gevonden werd. Machtspolitiek, en de belangenbehartiging van de eigen staat [1]. Dat is in het geheel niet ongezond, al zullen we daarvoor hard op zoek moeten naar een nieuwe politieke klasse. Het nut van de nu zittende regenten is voorbij.

Kan of zal een volgende Amerikaanse president deze beslissing van Trump terugdraaien? Ik betwijfel het. Niet omdat men het niet zou kunnen willen, maar omdat de logica voor schrijft dat het niet goed mogelijk is zonder de Amerikaanse belangen te verkwanselen. Deze koerswijziging behoort mijns inziens tot de werkelijk grote en belangrijke beslissingen die de afgelopen decennia genomen zijn, en niets te vroeg ook nog. De ontwikkeling van China toont dat dat land op het punt staat zich wereldwijd met de politiek te gaan bemoeien. In die situatie kan de USA Rusland beter niet als vijand hebben.


 1. Tot de grote verliezers in Helsinki behoren ook de Sorossiden, en NGO’s in het algemeen. Met de terugkeer van de oude internationale politiek kan hun voortdurende interferentie met een beroep op een ‘hoger doel’ maar matig worden getolereerd.

16 reacties

 1. Tommie schreef:

  Wooow, na F.D. Roosevelt en andere Amerikaanse presidenten heeft Donald Trump nu ook zijn eigen historische gevleugelde woorden. Ze doen een beetje denken aan de Kennedy quote: “Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate”.

 2. jan schreef:

  👍😁
  Mijn dank

 3. peter louter schreef:

  Goede analyse. Ik zie Trump vooral als een schaker en dat doet hij niet in zijn eentje. Er zijn goede analyses gemaakt in Washington. Er zit speltheorie achter. De geopolitieke ontwikkelingen roepen het belang op van een goede verstandhouding tussen Rusland, Europa en Amerika. Er is nog geen reden om te juichen, maar de eerste stap is gezet.

 4. Erik schreef:

  Al in de Sovjet tijd hadden de Russen een voorkeur voor republikijnse presidenten, die zijn veel betrouwbaarder en wensen oorlog te vermijden.
  Groot was hun teleurstelling over de impeachment van Nixon,, en vreesden een terugval naar JFK, LBJ en later Carter en Clinton.
  De democraten, de partij van de oorlog en slavernij en KKK de SA van die partij.

 5. Ahava schreef:

  Ook mijn dank voor deze analyse van de wereldpolitieke situatie ‘na Helsinki’.
  Een dom (tautologie) regionaal dagblaadje in Niedersachsen bestáát het om vandaag in een commentaartje bij president Trump het bijvoeglijk naamwoord ‘ungebliebte’ te gebruiken. Voorbeeldje van Duitse hersenverkleving, waar je hier dagelijks voorbeelden van ziet en hoort.

 6. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  President Donald Trump : wereld-leider; leider van de vrije, Westerse wereld.

  Al lange tijd, zei ik het : Trump kan een nieuwe Ronald Reagan worden.

  En Wierd Duk moet weer eens in zijn geschiedenis-boeken duiken.

 7. Cool Pete schreef:

  Aanvulling :

  – Met Gorbatsjov was de relatie met het Westen, goed.

  – De vijandschap tegen Putin, is vooral het werk van “obama” Sotero.
  Reden : Putin is geen globalist, geen multi-kulti adept en geen moslim-promotor..
  DAT HAATTE “obama” : vol gif, siste hij: “He is not in OUR team” !!!! …………
  Want de valse profeet “obama” voerde “OUR team” aan, omdat hij zeker wist
  aan “de goede kant van de geschiedenis” te staan. Gevaarlijker psychopaten, vind
  je niet snel.

 8. LT schreef:

  Goede analyse, Hannibal. Ben het hier wel mee eens.

  Wat de deepstate en MSM in USA en EU met hun “foolishness and stupidity” schijnbaar niet beseffen, is de enorme schade die hiermee aan de eigen organen is toegebracht. Grote, of overgrote delen, van de bevolkingen zien de wel foolishness and stupidity wel. Momenteel kunnen ze in de USA deze foolishness and stupidity in overdrive aanschouwen.

 9. hans schreef:

  Goede analyse, ik zou graag ook het punt naar voren brengen dat de VS en Rusland samen kunnen optreden tegen de islam terreur ( ja ik weet het, pleonasme).
  De grote verliezers gisteren in Helsinki waren in volgorde van belang:

  China
  EU
  Deep State
  Midden-Oosten

 10. Oet_Grunnen schreef:

  Gelooft Trump dat Rusland niet heeft gerommeld?
  Nee, natuurlijk niet.
  Gaf hij Putin de kans zonder gezichtsverlies de buhne te betreden?
  Ja, uit strategische overwegingen.
  Wie bepaalde het spel?
  Trump.
  De boosaardige en militante Demo-MSM weigeren dit in te zien.

 11. Carthago schreef:

  Top artikel,thnx hannibal.
  Grote verliezers zijn uiteindelijk ook de nazi’s in Iran .

 12. Johan P schreef:

  Goed artikel. En indedrdaad, je hoort dergelijke analyses niet vaak aan deze kant van de oceaan.
  Maar men dient niet te vergeten dat de Amerikanen nog steeds worden opgevoed met het idee dat alles wat Rusland doet slecht is.
  Dit terwijl, als men de zaken van een afstand bekijkt, helemaal niet waar is. Ja, de belangen botsen op een aantal vlakken, maar beide partijen hebben grote belangen die wel samenvallen. De opkomst van China als militaire en economsiche grootmacht, de constante agressie vanuit islam en uiteraard de lopende wapenrace tussen beide landen.
  En ik vermoed dat Trump de wapenindustrie ook nog wel een dwars kan gaan zitten, want de confrontaties in Syrie hebben laten zien dat de nieuwe generatie russische wapens technologisch echt niet onderdoen voor de Amerikaanse en misschien zelfs wel beter zijn.

 13. D. G. Neree schreef:

  Hans, misschien is het Midden-Oosten hierbij ook een verliezer, maar dan toch vooral de islamitische regimes. Als we op de weg van globale vrede zijn dan wordt het hoog tijd dat in de Islamitische wereld De Verlichting aanbreekt en de Islam vernietigd wordt als dominante ideologie.

 14. D. G. Neree schreef:

  Hannibal,
  “Dan, als terzijde bijna, nog even over de ‘collusion’, (een woord dat ik niet meer horen kan als ik eerlijk ben).”

  Het wordt inderdaad een verhaal zonder eind, maar de ontwikkelingen met Strzok en Lisa Page zijn wel weer amusant nu Lisa Page de beweringen van Peter Strzok heeft tegengesproken. En ook is er de dreigende afzetting van Rosenstein. De machinaties van de Deep State worden beetje bij beetje blootgelegd en ik denk dat er binnenkort wat bommetjes gaan barsten.

 15. D. G. Neree schreef:

  Overigens hartelijk dank voor je russiagate dossier (en andere artikelen natuurlijk). Je bent een van de weinigen die deze spaghetti van half verborgen feiten voor een Nederlands publiek inzichtelijk maakt.