DE WERELD NU

Handleiding voor ongelovigen: gevaarlijke en minder gevaarlijke moslims

Moslims

Wat moeten we met al die moslims? Er komen er steeds meer. Welnu, er bestaan drie soorten. De stille, de domme en de goede moslims. Voor de derde soort moet je bang zijn. Een handleiding.

Er bestaan drie soorten moslims en dit is al veertienhonderd jaar zo. Sinds het begin van de islam zijn er stille moslims, ook wel struisvogels of hypocrieten genoemd, domme moslims en goede moslims. Hoed je voor de laatsten.

Categorie 1: stille moslims
De struisvogels, de beter opgeleiden, weten donders goed wat hun geloof inhoudt. Ze kennen de koran en de Hadith, met alle kwaadaardigheid, gruwelijkheden, stupiditeiten, bijgeloof, fouten en tegenstrijdigheden en de rechteloosheid die daarin voorgeschreven zijn. Ze weten ook dat blasfemie, afvalligheid en ketterij als de allerergste misdaden tellen in de sharia. Ondanks dat ze dit wissen en gewußt haben, blijven ze islamiet. Daar ligt hun loyaliteit, wat ze je ook wijsmaken.

Hoe zichtbaarder de ware aard van de islam in de samenleving (jihad, oprukkende sharia), des te stiller ze worden. Ze zwijgen, zelfs als jihadi’s voor hun ogen een aanslag plegen onder het uitroepen van Allahu Akbar. Stille moslims houden hun mond als hun zestienjarige nichtje wordt uitgehuwelijkt aan een vieze oude man. En ze houden zich op de vlakte als ‘vluchtelingen’ hun kindbruidjes laten overkomen.

Na verloop van tijd worden de struisvogels steeds hypocrieter, niet in de islamitische betekenis van munafiq, maar in onze westerse betekenis. Soms, als het echt niet anders kan, moeten ze wel iets zeggen, want het zijn geliefde gasten in de westerse media. Ze wringen zich dan in alle bochten om te voorkomen dat in de publieke opinie een verband met de islam wordt gelegd, dan wel ze houden de leugen in stand dat de misstanden niets met de ware islam te maken hebben. Policor journalisten werken hier maar al te graag aan mee door hier vooral niets over te willen weten.

Je vindt stille moslims overal, in islamitische landen zowel als in het Westen. Beroepsmoslims, onder wie Kamerleden en schrijvers, horen tot deze categorie. Stille moslims zijn gevaarlijk. Ze komen redelijk, intelligent en gewetensvol over, maar dat is buitenkant. Ze zijn bedreven in onethische tactieken als bagatelliseren, manipuleren, framen en liegen. Alles voor de islam.

Categorie 2: domme moslims
Dit is verreweg de grootste groep, mede dankzij de doctrine (inteelt, achterlijkheid, demografische jihad). Domme moslims in het vrije Westen hebben de luxe dat ze eruit kunnen stappen. Maar dat weigeren ze, ondanks overweldigend bewijs over het in naam van hun geloof gepleegde onrecht en geweld. Ze zijn van alle soorten moslims het slechtst geïnformeerd, ze zijn geprogrammeerd om hun geloof te verdedigen tegen westerse invloeden. Ze zeggen bijvoorbeeld: “Jihad is alleen een persoonlijke strijd” en ze dragen een islamitische hoofddoek ‘uit vrije keus’.

Een ander kenmerk van domme moslims, elke dag waar te nemen op de sociale media, is hun hang naar complottheorieën. Een onder moslims nog altijd populaire complottheorie is dat duizenden Joden vooraf door de Mossad gewaarschuwd werden voor 9/11 en in leven bleven. Een ander voorbeeld is het niet meewerken aan poliovaccinatie door Afrikaanse moslims omdat ‘Joden’ achter de ziekte zitten. Enzovoorts: een dagje Pally-televisie via Memri en voorbeelden te over.

Domme moslims staan vooraan om de katholieke kerk aan te vallen vanwege het pedoschandaal, maar even later verdedigen ze net zo makkelijk het huwelijk van hun ‘profeet’ met kindbruidje Aïcha, met kulargumenten als ‘meisjes waren eerder rijp in die tijd’. Er valt met domme moslims niet te praten. Het enige argument dat ze snappen, is de jij-bak.

Het grootste nadeel van domme moslims is dat ze dankzij de massa-immigratie overal om ons heen wonen en achter gemeentelijke loketten zitten. Het grootste gevaar is dat ze, daartoe aangezet door een beroepsmoslim, opgehitst kunnen worden en dan letterlijk de koran gaan uitvoeren. Zo lang ze dat niet doen, valt er ondanks ergerniswekkend wel mee te leven.

Categorie 3: goede moslims
Hoe je voor het derde type moslim. Ze zijn manifest gevaarlijk. Islamofobie is hier volstrekt gerechtvaardigd en zelfs aan te raden. Goede moslims volgen het voorbeeld van de ‘profeet’ Mohammed, ze houden zich aan de doctrine en zijn bereid deze letterlijk uit te voeren. Menige onder gezag van de Diyanet ofM6 staande haatimam, al dan niet betaald door Qatar of Saoedi-Arabië, haatpredikt domme moslims de radicalisering in. Daarover doen GeenStijl en journalist Carel Brendel verslag.

Goede moslims hebben altijd zo’n weeë glimlach om je te appeasen, maar waarheen ze ook migreren, hun motto is ‘jouw land is ons land’. Ze zijn blijven steken in de collectieve narcistische krenking en wrok van hun rampjaar 1258 en willen het kalifaat laten herleven. Het zijn aasgieren die op hersendode stille en domme moslims loeren om hen tot soldaten op de weg van Allah te boetseren. Als ze met genoeg zijn, zullen ze ons, ongelovigen, tot bekering gaan dwingen, en als we dat weigeren, snijden ze ons de hals af. Ze zijn vanaf de geboorte geïndoctrineerd met leugens, bedrog en angst zaaien. En ze zien de huidige tijd als de eindstrijd, vandaar alle aanslagen op ons grondgebied.

Goede moslims geloven in de dood, met het paradijs als beloning voor moord. Wij geloven in het leven, ook degenen die in het hiernamaals geloven. Doe uw voordeel met deze handleiding van de uitgetreden moslim Syed Ebrahim en strijd de goede strijd.

—————————————————————————–

Noot van de redactie: dit is een bewerking van een column van Syed Ebrahim, gepubliceerd op de website FaithFreedom.org . De auteur publiceerde in 2006 een vertaling op Frontaal Naakt, maar deze werd met andere onwelgevallige content door de eigenaar totaal van internet gejorist toen hij verkering kreeg met een Marokkaanse haatmoslima.

14 reacties

 1. carthago schreef:

  Alle drie zeer goed beschreven categorieen vallen uiteindelijk ook onder de noemer :Duivelse draken.

 2. realistnl schreef:

  Ik zou daarbij nog een onderscheid willen maken. Die tussen radicale en ‘gematigde’ moslims. Het enige verschil tussen een radicale en ‘gematigde’ moslim is de onbereidwilligheid van de ‘gematigde’ moslim ongelovigen te doden.

 3. Frans Groenendijk schreef:

  Ik mis nog een categorie: de tamelijk-rationele-maar-niet-uitzonderlijk-moedige moslims. In mijn ogen misschien wel de belangrijkste.
  De groep die ziet dat een ruime meerderheid van de ongelovige politici en opiniemakers en ongeveer de helft van de ongelovige kiezers, niets wil doen om zich te verdedigen tegen de goede moslims. Of nog erger: zich met grote graagte door hen laat belazeren.
  Die beseft dat maar weinig christenen zich inzetten voor hun geloofsgenoten in het Midden-Oosten.
  Die ziet dat zelfs een ex-moslim die doordringt tot in het parlement (Hirsi Ali) het land wordt uitgejaagd door de christenen en atheïsten.
  De niet zo moedigen, kortom, die zien dat de meeste autochtonen niet zo heel moedig zijn.
  De groep die ook correct aanvoelt dat haat tegen ex-moslims groter is dan die tegen ongelovigen: dat van hen dus meer moed vereist wordt. De goede moslims laten daarover geen enkel misverstand bestaan.
  Mijn inschatting is dat deze groep alleen in landen als Japan, Israel en Rojava maar klein is. Ik heb enige hoop dat het onder Modi in India ook de goede kant op gaat.

 4. Erik schreef:

  Het geloof in de hel is voor moslims reeel, maar hoe in het paradijs tegeraken is twijfelachtig, je wet het nooit zeker.
  Maar er staan in de koran wel 2 zekere wegen, de jihad en de hirjah, de immigratie naar niet moslim landen.

 5. Cool Pete schreef:

  ZEER GOED EN BELANGRIJK ARTIKEL !
  Bedankt.

  Laten we het op zo veel mogelijk manieren verspreiden ………………
  [ ik neem aan, dat daar geen bezwaar tegen is ?]

 6. Bernadette de Wit schreef:

  @realist: ik denk dat een gematigde moslim iemand is die niet veel aan zijn geloof doet. De islam zelf is intrinsiek evil, maar de mate waarin gelovigen die volgen, kan verschillen. Dat wij gematigde moslims OK vinden is dus ondanks, niet dankzij de islam.
  @FransGroenendijk: dit klinkt als de gematigde moslim die te laf is om eruit te stappen. Dat westerlingen laf zijn, is geen excuus. Een moslim komt uit een machtscultuur waarin het gerechtvaardigd is de laffe weg-met-ons dialoogwesterlingen met list, bedrog, demografie en geweld te onderwerpen. Die gematigde moslim (is rationeel niet teveel eer?) moet maar eens kiezen: wat is hij, een stille moslim, een domme of een goede?
  @Cool Pete: go your gang, je kent de regels voor citeren en linken. Bedankt.

 7. D. G. Neree schreef:

  @de Redactie: zouden jullie de letters van de artikelen en vooral de commentaarsectie iets donkerder kunnen maken? Dat vrij lichte grijs is moeilijk te lezen, vooral bij wat langere teksten.

 8. MART HOOGEDOORN schreef:

  Ik heb dit artikel op mijn facebook gezet.Helaas lezen alleen meeliggers het,dus die al weten…De goedmensen hebben mij afgeschreven als klokkenluider,jammer ,jammer,jammer.

 9. Frans Groenendijk schreef:

  @Bernadette de Wit
  “Dat westerlingen laf zijn, is geen excuus. ”
  Eens, maar geldt andersom ook.
  Misschien een suggestie om een volgend stukje te wijden aan de keuze die de westerling moet maken. En dat bedoel ik niet op een flauwe manier.

 10. Bernadette de Wit schreef:

  @MartHoogendoorn: het hele stuk herplaatsen? Mag niet volgens het auteursrecht. U mag een stukje citeren met daaronder een link naar deze pagina en u vermeldt de bron. Wilt u dat veranderen?
  @fransgroenendijk: ik doe niet anders, maar je hebt gelijk: het is nooit genoeg. Ik vond alleen jouw rationele-maar-niet-moedige moslim geen toevoeging omdat moslim-zijn in strijd is met de ratio. De lafheid zit vooral bij de stille moslims. Die als het moet wel degelijk lawaai maken, zie Mustafa Akyol (NYT) in Het Parool, die zich voordoet als klassieke liberaal, maar een hardcore moslim is. Het ‘stille’ slaat dan ook op het buiten de discussie houden & witwassen van de islam, e doublespeak in het belang van de islam. Vandaar hypocriet.

 11. Vincent schreef:

  Je gaat er in dit artikel van uit dat Moslims geen mensen zijn, maar willoze wezens die per definitie gedefinieerd worden door hun (opgelegde) geloof. Op zijn best struisvogel, op zijn slechtst ´goede moslims´. Dat is een ernstige denkfout.

 12. Cool Pete schreef:

  @Vincent,
  Dat is GEEN ernstige denkfout, maar – HELAAS – de realiteit ……..
  In het mohammedanisme is iedereen een ” onderworpene ” : figuurlijk, maar ook letterlijk !
  Eigen gedachten, eigen gevoelens, een eigen onafhankelijke persoonlijkheid – zijn per
  definitie niet toegestaan.
  Graag wijs ik je op:
  – “De islam, kritische essays”, ed. S. en W. van Rooy, vele auteurs; ASP, 2010.
  – “A god who hates”, Wafa Sultan, 2009.

 13. Vincent schreef:

  Dankuwel. Eigen gedachten, eigen gevoelens zijn niet toegestaan. En u denkt dat moslims toch dat niet doen? U denkt dat ze niet in staat zijn tot zelf denken en zelf voelen? Omdat ze geboren zijn als moslim?

 14. Vincent schreef:

  @CoolPete
  U moet u diep schamen.