DE WERELD NU

Haatzaaiende rechters

haatzaaiende rechters, Wildersproces

Haat zaaien is een te modieus begrip geworden vindt Toon Kasdorp, waarmee niemand gediend is. Is er niet eerder sprake van haatzaaiende rechters?

Wilders heeft op een radicale en voor moslimlandgenoten onaangename manier de Koran, Mohammed en het mohammedaanse geloof bekritiseerd. Tot twee maal toe beschouwde een rechter zijn uitlatingen als groepsbelediging en als het zaaien van haat. De eerste maal het Amsterdamse Hof dat in een artikel 12 procedure zijn zaak naar de rechtbank verwees, die de politicus vervolgens vrijsprak.

De tweede maal oordeelde de Haagse rechtbank dat Wilders’ uitspraak op 12 maart 2014 tijdens zijn verkiezingscampagne in Loosduinen beledigend was. Bij die gelegenheid zei hij dat hij in Den Haag als het even kon wat minder Marokkanen zou willen zien. Een week later, op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, vroeg hij tijdens een toespraak in een Haags café aan zijn aanhangers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Toen het antwoord luidde ‘’minder, minder’’, zei Wilders dat te gaan regelen.

Uit de voorbeelden die het Hof in de artikel 12 procedure uit de uitspraken van Wilders heeft gekozen werd inderdaad wel duidelijk dat aan Wilders’ negatieve oordeel over alles wat met de islam te maken heeft niet hoeft te worden getwijfeld. Dat veel moslims zich beledigd voelden staat wel vast. Dat wat Wilders zegt niet waar zou zijn of dat het niet nodig was om het te zeggen zoals hij het zei, stond helemaal niet vast. Dat had het Hof behoren na te gaan.

De waarheid beledigt niet. Integendeel, zou je zeggen, van het horen van de waarheid wordt iedereen beter. Het is waarschijnlijk dat de wereld en de moslims zelf erop vooruit zouden gaan wanneer zij het christelijke of joodse geloof zouden overnemen. Of nog beter, het geloof dat door onze landgenoot Spinoza werd verkondigd, het deïstische humanistische geloof, dat zo goed past bij de wetenschappelijke wereldbeschouwing van een geglobaliseerde samenleving.

Maar dat staat niet vast. Niet voor niets is het de joden en christenen tussen 600 en 700 AD niet gelukt om de woestijnrovers uit Arabië tot hun eigen geloof te bekeren. Hun ethiek was te hoog gegrepen voor de heidenen uit Mekka. Wat die te horen kregen van Mohammed was een goed bedoeld, maar slap aftreksel van het christelijk en het joodse geloof. Een aftreksel zonder de verfijnde ethiek die deze beide religies ook voor veel niet gelovigen te pruimen maakt. Van de God van de liefde die door Jezus en een aantal van zijn joodse tijdgenoten werd gepreekt maakten de Arabieren een God van haat en afkeer, althans voor andersdenkenden. Die andersdenkenden zijn niet alleen de christenen en joden maar ook de moslim andersdenkenden.

Uit het geloof van Mohammed zijn in de tegenwoordige tijd de zelfmoordaanslagen voortgekomen, het ultieme offer aan de haat. Te weinig imams in Nederland of het Midden Oosten nemen hier afstand van en dan geldt het gezegde dat wie niets zegt lijkt toe te stemmen. Wie wel spreekt komt overigens gemakkelijk op de dodenlijst terecht van de fundamentalisten. Aboetaleb en Marcouch worden alom bewonderd, ook door Wilders, maar ze hebben bescherming nodig tegen geloofsgenoten.

Niet voor niets maken moslim machthebbers in Maleisië er bezwaar tegen toen de lokale christenen daar hun God Allah wilden gaan noemen. Die wilden daarmee aangeven dat ook hun mohammedaanse landgenoten de enige ware god vereren, net als de christenen en joden. Zo moet Mohammed dat oorspronkelijk hebben bedoeld. Maar in hun hart zijn veel mohammedanen heidenen gebleven. De Allah van de Maleisische premier is niet de God van Jezus van Nazareth, maar eerder een wederopstanding van Baäl, de haatgod van het Midden Oosten, de klassieke vijand van de kinderen van Israël.

Mein Kampf, dat weten ook de leden van de eerste strafkamer van het Amsterdamse Hof, is een boek gebaseerd op haat. Het is geen goed gecomponeerd boek, ook daarin lijkt het op de Koran. Het is minder poëtisch dan de Koran, maar als men de haat eruit zou halen niettemin een veel bruikbaarder boek, met nuttige tips voor politieke propaganda en opmerkelijke historische beschouwingen. Toch wordt dat boek terecht aan de mensen ontraden. Waarom de Koran dan niet? Dat de moslims zich beledigd voelen als hun boek aan fatsoenlijke mensen wordt afgeraden is niet terecht. Integendeel. Het houdt juist in dat Wilders wel wat ziet in onze nieuwe landgenoten. Hij beledigt ze niet, hij heeft ze eerder hoog. Er is nog hoop, wilde hij eigenlijk zeggen. Maar het Hof verstond hem niet.

Marcel van Dam, voormalig partijlid en ooit staatssecretaris voor de PvdA, ziet in de isolering van de mohammedaanse bevolkingsgroep in Nederland de hoofdoorzaak van hun maatschappelijke achterstand. Het is niet te ontkennen dat in de haat die in het vrijdaggebed in veel moskeeën wordt gepreekt de wortel steekt van de segregatie en van de maatschappelijke achterstand. Het is de eerste strafkamer van het Amsterdamse Hof die met haar uitspraak deze haat bevorderde en de achterstand bestendigde. Had het daar een goede reden voor? Ik zou het niet weten, maar genegenheid voor de bevolkingsgroep die er het slachtoffer van werd kan het niet zijn.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

4 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Men maakt het veel te moeilijk, is de islam gevaarlijk voor de Nederlandse staat?
  De bewijzen daarvoor zijn overtuigend aanwezig en worden door de volgers van de islam zelf aangedragen.
  Dus moet de islam als staatsondermijnende organisatie worden verboden.
  Zo simpel is het!

 2. Carthago schreef:

  Achterliggende gedachte bij de Denk66 rechters in NL tav hun bescherming van moslimheidenen met hun mensonterende terreurgeloof is dat die rechters uiteindelijk hopen als laatste opgevreten te worden door de islamkrokodillen.Wat mij betreft als eerste, dan heeft de menselijkheid nog een kans.

 3. Johan P schreef:

  “Te weinig imams in Nederland of het Midden Oosten nemen hier afstand van en dan geldt het gezegde dat wie niets zegt lijkt toe te stemmen. Wie wel spreekt komt overigens gemakkelijk op de dodenlijst terecht van de fundamentalisten. Aboetaleb en Marcouch worden alom bewonderd, ook door Wilders, maar ze hebben bescherming nodig tegen geloofsgenoten.”

  Imams kunnnen hier helemaal geen afstand van nemen. Want dat zou betekenen dat ze afstand nemen van bepaalde teksten in de quran en dus regelrecht tegen mohammed in zouden gaan.
  Wat betreft het “wie zwijgt, stemt toe”. Uiteraard stemmen ze toe. Sterker nog, in veel gevallen wordt het verheerlijkt. En wederom, er is geen andere mogelijkheid, want ze kunnen niet tegen de teksten van de quran in gaan.

  Ik ben het eens met Bob Fleumer. Laat de rechters eens goed naar de teksten kijken. Dan kun je niet ontkomen aan het feit dat islam het doel heeft de staat te ondermijnen. Dus ontneem het de beschermde status van godsdienst en classificeer het voor wat het is: een fascistische, onderdrukkende ideologie van haat en verderf met staatsondermijnende doelen.

 4. Jantje schreef:

  Moslims gaan alleen maar voor 100% islam. Daar worden ze tijdens hun jeugd op de koranscholen mee gebrainwashed.
  De meeste politici zijn ongelovig, ook velen van het CDA, die zien gewoon niet in dat er mensen zijn die voor hun geloof willen sterven. Koste wat het kost. Veel moslims hebben niet gelezen, kennen geen verlichtings filosofen, hebben geen westers wereldbeeld. Ze geloven dat hun imam, die zelf ook amper kan lezen, de waarheid in pacht heeft. Wat dat betreft leven ze in de middeleeuwen. Maar als het er veel worden geeft dat zeker problemen.