DE WERELD NU

GroenLinks-kandidate bedreigd en dus deugt ze?

heropvoeding, GroenLinks

Misschien nog het meest vermoeiende aan GroenLinks is de manier waarop de media wegduiken van hun verantwoordelijkheid als het gaat om een connectie met islam en de Moslimbroederschap.

De opluchting die sprak uit het Telegraafbericht gisteren dat Kauthar Bouchallikht min of meer werd bedreigd vanuit Turks-nationalistische kringen was dan ook tastbaar, getuige de kop:

Islamitische organisaties: Bouchallikht demoniseert moslims

Het doet eerst en vooral denken aan het principe: de vijand van mijn vijand is mijn vriend, dat de Telegraaf hier lijkt toe te passen. Hoe simplistisch. Weet de Telegraaf niet beter, of wil zij niet beter weten? Want de betrekkelijkheid van deze gedachte heeft een keerzijde: de vijandigheid van de Moslimbroederschap tegenover de bestaande westerse maatschappij is een gegeven, en beslist onomstreden. De afstand tussen mohammedaanse Turks-nationalisten enerzijds en anderzijds Moslimbroeders die zich de westerse instituties in wurmen is derhalve een stuk kleiner.dan van elk tot de ideologie achter de westerse instituties.

Zowel GroenLinks als Telegraaf houden zich hiervoor moedwillig blind.

De Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) en moskee-organisatie Milli Görüs Nederland zijn zeer teleurgesteld over de uitlatingen van Kauthar Bouchallikht, kandidaat voor GroenLinks bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. Die dragen volgens hen bij aan de demonisering van de moslimgemeenschap.

En dat dan ook nog via berichtgeving in Trouw, de als een NSB-krant meehuilende publicatie met mohammedaanse import, hijgerig probeert de goedkeuring van deugend Nederland te krijgen en behouden. Want het wicht Bouchallikht poseert tevens als klimaatactivist:

Bouchallikht is klimaatactivist en staat negende op de kandidatenlijst. Ze kwam daarna onder een vergrootglas te liggen door haar werk als vicevoorzitter van Femyso, een koepel voor verschillende islamitische jongerenbewegingen in Europa. Deze organisatie wordt door sommige deskundigen in verband gebracht met de uiterst conservatieve en omstreden moslimbroederschap. Bouchallikht zegt in Trouw dat ze zelf „nooit iets heeft gemerkt van enige verbondenheid met de moslimbroederschap. Ik wil ook niets te maken hebben met dat gedachtegoed.”

Klimaatactvisme is sinds een paar jaar het nieuwe doelwit van islamitische infiltranten, niet in het minst vanwege de ampele financiële middelen die er vrijwel zonder enige controle mee verkrijgbaar zijn. Ook de EU strooit met groen geld, en ook in Brussel zijn daarom al enige van deze figuren gesignaleerd. Extra pluspunt voor wurmende moslims is dat er vrijwel geen bezwaren vanuit de islam tegen klimaatbeleid zijn geformuleerd – dat werkt makkelijker, en hoef je minder te liegen.

Ook de binding van ‘Groen’ met de politiek meer extreme (dat wordt met door de kunstmatige obsessie  met modern rechts steeds verder verdoezeld, maar is en blijft een feit) linkse partijen in West-Europa trekt hen. Maar er is nog een extra factor die een partij als GroenLinks – en haar West-Europese zusterpartijen – hoogst aantrekkelijk maken voor infiltratie door Moslimbroeders. Dat is dat deze extreemlinkse partijen letterlijk uitpuilen van de kinderen uit elitaire westerse sociale milieus.

Daarvan constateren we dan ook acuut een nestgeurherkenning – ook Kauthar Bouchallikht komt uit elitekringen, maar dan die binnen de Moslimbroeders. De onbewuste herkenning van gedrag naar status is hier belangrijker dan haar formele credentials Dat schijnt men bij GL minder goed door te hebben, maar bij Moslimbroeders des te meer. Herinner u de gladheid waarmee Tariq Ramadan zich in Nederland een positie wist te verwerven. Moslimbroeders behoren tot de mohammedaanse elites, paupers mogen hen steunen en bijna vereren (Egypte), maar er deel van uit maken doen ze nooit.

Moderne politieke verdelingen neigen er toch al toe zich meer en meer via klasse dan via overtuigingen te formeren, en de Moslimbroederschap profiteert daarvan. Een topper uit de moslimbroederschap voelt voor een links politicus al snel meer vertrouwd in denkbeelden dan een Nederlandse arbeider of doorsnee bewoner van een stadswijk buiten de hoofdstad.

We ontkennen dat wel via gelijkheidsretoriek, maar het is de nieuwe maatschappelijke verdeling. Binnen linkse partijen meer nog dan binnen bij het voormalig rechts van VVD en CDA, die ook die kant op beginnen te bewegen. Het verklaart tevens het einde van de volkspartijen – het volk is er uit weggestreept.

De journalistiek reageert al evenzeer op die nestgeuren – vaak met enige kennelijke opluchting, zich van de ongewassen hoi polloi te kunnen afkeren. Het gemak waarmee Kauthar Bouchallikht GroenLinks binnendringt illustreert dit als weinig anders.


Dit artikel is onderdeel van een korte serie naar aanleiding van de kandidatuur van Kauthar Bouchallikht als Kamerlid voor GroenLinks. Meer op VoL vindt u hier.

24 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  De moslimbroederschap is er op uit om heel de wereld om te vormen tot een totalitaire verkrachtings- en onthoofdingsstaat. Dat zeggen zij zelf in hun verklaringen en dat zou decennialang moeten worden uitgelegd ’s avonds op tv in documentaires, in boeken en lezingen, en in het onderwijs vanaf lagere school t/m universitair. Mensen die dit feit trachten te verdoezelen zou men moeten zien als betreft het een soort criminelen, in ieder geval waanzinnigen, of anders psychopaten met een agenda. De FVD is nu praktisch weg vanwege nazi-praat in een onderafdeling, de SP heeft ook afstand genomen van een ander totalitarisme dat praatjes kreeg in een onderafdeling, Groen Links zou dat voorbeeld moeten volgen: van geen echte of vermeende totalitarisme-sympathisanten tolereren in de eigen geledingen. De islam wordt verantwoordelijk gesteld voor 270 miljoen vermoorde andersdenkenden, het communisme wordt verantwoordelijk gezien voor 120 miljoen vermoorde andersdenkenden, het nazisme wordt geschat op minstens 20 miljoen vermoorde andersdenkenden. Je zeggen, die bergen lijken, daar moet toch een leermoment in steken.

 2. carthago schreef:

  Zeer goed artikel, dank hannibal.
  Het doel van de totalitaire pislam is eerst appeasen ,dan infiltratie en vervolgens uitholling en vernietiging.Binnnenkort ecologisch verantwoord in de hofvijver ,de groene moslimratten.

 3. Grapjas schreef:

  Links is fout. Aldus kiest het fout. En de stap van aanhangers van de Nationaal- socialistische gedachtegang tot aanhangers vsn de islam is maar klein.
  Wanneer wordt de rol van linjs erkend? Wereldoorlogen, genocide, etc.
  Links draait er haar hand niet voor om. Zie de kruistocht op de Blanken en onze cultuur. Hoe lang voor links weer doorslaat? Blijven we de zwarthemden afwachten? Of jagen we elke landverraderige aanhanger van Links nu eens zelf op?
  Maar ja. Het FATSOEN, en DE TOON, mensen.
  Aldus Rutte 4- en daarna almacht voor de EUSSR.
  Einde Westen- Afrikanisering van de wereld.

 4. Dick Orwell schreef:

  De motor achter links, is niet liefde en tolerantie zoals ze zelf claimen, maar pure HAAT tegen blank rechts.
  Dus hoe meer kritiek er vanuit rechts, op deze moslimsbroederschap nazi en islam in het algemeen komt, hoe meer ze deugd.
  Dat BLM en KOZP op handen gedragen worden komt niet voort uit liefde voor zwarte mensen, maar uit haat tegen blank rechts en Trump in het bijzonder.
  Eindelijk hadden ze een aanleiding om na 4 jaar Trump, hun frustratie de vrije loop te laten in een orgie van geweld.
  Als zwarte Piet een onderdeel van islamitische folklore was geweest, zou niemand het wagen er kritiek op te geven en zou de NPO een extra subsidie potje open trekken om hem extra in de schijnwerpers te zetten.
  Je zou zelfs van racisme beticht worden als je er wat over zou zeggen.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  De moeilijkheid zit hem in een onjuiste formulering en opvatting van de kern van de islam. De islam is voor de meesten, zowel gelovigen als niet-gelovigen, een quasireligieuze overtuiging die alles in het werk stelt om onderwerping af te dwingen aan een orthopraxie zoals neergelegd in de sharia en indien nodig nader uitgelegd door beroepsmatige shariaduiders. Volgeling of niet, iedereen dient zich op elk levensgebied te voegen naar de shariavoorschriften voor denken en doen. De sharia is de voor eeuwig vastliggende exegese van twee quasireligieuze geschriften: de koran als quasi-theologisch boek met onduidelijke oorsprong en de quasi-biografie van een mythische Mohammed, over wiens bestaan of leven geen betrouwbare historische bronnen beschikbaar zijn. Door deze exegese ligt het karakter van de islam en het gedrag van haar volgelingen vast, verankerd op het beschavingsniveau van Arabische woestijnbewoners uit de vroege middeleeuwen. Deze orthopraxische verankering heeft een extreem dwangmatig, antisemitisch, intolerant, tribaal, groepsnarcistisch karakter waarvoor elke andere vorm van beschaving moet wijken om een orthopraxisch wereldrijk te vestigen, ofwel een islamitische staat onder leiding van een kalief. De aard van een groot deel van de twee quasireligieuze geschriften waarop de islam stoelt is dermate verwerpelijk dat de islam in een zich vrij ontwikkelende en op vooruitgang gerichte samenleving gedoemd is door elke gewetensvolle persoon te worden verworpen. Veel ernstige problemen met intolerant, gewetenloos gedrag van islamitische volgelingen kunnen worden vermeden door ze zich zonder grote terughoudendheid uit hun wereld van indoctrinatie en intimidatie te helpen bevrijden. Hiertoe moeten factoren die dit verhinderen worden geminimaliseerd. Men denke aan het beperken van immigratie om de groei van islamitische gemeenschappen te vermijden en het verhinderen van sharia-propaganda vanuit fundamentalistische landen. De ontkenning of bagatellisering van deze stand van zaken door de Europese elites, met name die van linkse signatuur, maar ook die van de voormalige middenpartijen, belemmert dit onvermijdelijke proces. GroenLinks negeert dat klimaatactivisme een win-win voor islamisten betekent. Klimaatactivisme is op zich niet in strijd met de islam, vooral als dit in het Westen plaatsvindt en bijdraagt tot verzwakking van het Westen of een platform biedt om de islam te propageren.

 6. Neef Jansen schreef:

  @DickOrwell — Er is een Iraanse Zwarte Piet die beschermd wordt door de VN. Zie: https://www.ad.nl/binnenland/iraanse-zwarte-piet-wordt-wel-beschermd-door-de-vn~a21e1e8f/

 7. Dick Orwell schreef:

  @Neef Jansen
  Ja dat klopt. Maar de VN is dan ook een islamitisch anti-Israel feestje.
  Beter voorbeeld dicht bij huis is het seksistische hoofddoekjes. Hoor je links ook niet over. Ze pleiten zelfs voor hoofddoekjes bij de politie.
  Als rechts het niet leuk vind, is het per definitie goed.

 8. Dick Orwell schreef:

  @Neef Jansen
  Wat ik wil zeggen is dat hun eigen logica en principes overruled worden, door haat tegen rechts.
  Daaruit valt ook het wegkijken voor bepaalde zaken te verklaren.

 9. verwardeman schreef:

  Die iSSlam is een achterlijke walgelijke dictatoriale zwijnerij , welke ik het liefst nog in dit leven uit
  Nederland / Europa zie verdwijnen , het liefst goedschiks ………………..!
  Of het helpt weet ik niet , maar ik stem zondermeer weer PVV .

 10. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Wat betreft wat moslims en niet-moslims van de islam weten. — De meeste moslims hebben geen flauw idee van wat islam eigenlijk is, ze zijn analfabeet, kennen nauwelijks de inhoud van de Koran, kennen absoluut niet een cultuur van zelfstandig denken en kritische vragen stellen, kennen ook geen cultuur van boeken lezen en zich op de hoogte stellen en inlezen, dat alles bestaat niet of nauwelijks in de islamitische wereld. Gezien vanuit de Westerse wereld is de islamitische wereld dan ook extreem achterlijk (zie hiervoor bijvoorbeeld de Arab Human Development Reports). Verder doet men wat de moskee voorschrijft, en wat ze vanaf de kleutertijd krijgen gehersenspoeld. Men doet wat hen gezegd wordt, omdat anders is te verwachten mishandeling of moord. De druk van de moskee is overweldigend. Het is puur totalitarisme wat daar van uitgaat. — Daarnaast is heel de niet-islamitische wereld nauwelijks op de hoogte van wat voor een mensvijandige geestelijke stoornis de islam is. Ogenschijnlijk is de islam een religie zoals het christendom een religie is, maar de werkelijkheid is die van een extreem nihilistische en mensvijandige mafia die zich vermomd als religie. Mensen die het goed voor hebben met de Europese beschaving en met de toekomst van de Europese beschaving, die zouden die islam direct Europa uit zetten. Maar we worden geregeerd door mensen die nauwelijks weten wat de islam is, of die helemaal niet willen weten wat de islam is, of die denken te weten wat de islam is, of die allerlei variaties aan wegkijkerij en goedpraterij praktiseren, maar die hoe dan ook aansturen op een catastrofe waar de islam de oorzaak van is. En hoe dat er uitziet, dat begint zich nu al af te tekenen in Frankrijk en Zweden, en in ook bepaalde grote steden in Duitsland en de UK. — In de UK schijnen er al 500.000 meisjes van rond de 12, autochtone Engelse meisjes maar ook sikh-meisjes, ontvoerd te zijn en maandenlang verkracht door groepen van overwegend Pakistaanse moslims. De politie is dermate politiek correct gestoord, dat ze het probleem niet echt durven aan te pakken. In vroeger tijden zou men speciaal voor deze mensen de guillotine hebben uitgevonden. En generaal Pershing zou de lijken hebben begraven in slachtafval van varkens. Dat helpt.

 11. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 25 november 2020 om 15:11 U heeft in ieder geval geen last van terughoudendheid om moslims uit hun hun wereld van indoctrinatie en intimidatie te helpen bevrijden. Dat is mooi. De vraag is hoe we diegenen door wie we geregeerd worden tot hetzelfde inzicht kunnen brengen. Zelfs bij min of meer rechtse media loopt men zich te verkneukelen over de teloorgang van de FvD, terwijl de voormalige middenpartijen zich allemaal in de politiek-correcte wurggreep van GL/D66-achtigen bevinden zodat ze hun vingers niet durven te branden aan grote thema’s als alsmaar verder stijgende woningnood, ongebreidelde migratie, islamitische uitwassen, nutteloos klimaatbeleid en onrechtvaardige transferunie.

 12. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 25 november 2020 om 15:11 Ik stel in mijn reactie de vraag “hoe we diegenen door wie we geregeerd worden tot hetzelfde inzicht kunnen brengen.” Ik lees nu ndat u in uw eerste reactie daarvoor een tweeledig programma heeft geformuleerd: Neef Jansen 25 november 2020 om 12:02 : 1. de doelstellingen en werkwijze van moslimbroederschapachtigen zou decennialang moeten worden uitgelegd ’s avonds op tv in documentaires, in boeken en lezingen, en in het onderwijs vanaf lagere school t/m universitair. 2. Mensen die dit feit trachten te verdoezelen zou men moeten zien als betreft het een soort criminelen, in ieder geval waanzinnigen, of anders psychopaten met een agenda. Het is natuurlijk een soort kip-ei situatie, want niemand wil zijn vingers hier aan branden, geen enkele muis (partijen, universiteitsbesturen, mediamoguls, krantenredacties) wil de kat (de islam/moslimbroederschapachitgen) de bel (decennialange voorlichting via alle beschikbare kanalen) aanbinden. En in de huidige, gemediatiseerde samenleving is dat einde oefening. Je zou zeggen dat er voldoende problemen met de islam zijn geweest om tot actie over te gaan, maar er lijkt een proces van gewenning gaande te zijn. De Chuchill van deze tijd was Trump, maar die lijkt te worden afgeserveerd.

 13. Ad Rek schreef:

  @BegrensEuropa! 25 november 2020 om 15:47
  “moslims uit hun hun wereld van indoctrinatie en intimidatie te helpen bevrijden.” Door o.a. beperken van immigratie, enclave vorming verhinderen evenals sharia propaganda en alles wat daar mee samenhangt.
  Voor deze suggesties ben je afhankelijk van de overheid. De grote beweging, de huidige tijdgeest is; progressief humanistisch en dat wordt uitgevoerd door socialistische, collectivistisch denkende en optimistische, positieve, naïeve deugdzamen die aan de goede kant van de geschiedenis willen worden genoemd of liever nog willen worden bijgeschreven. Ze willen de goede strijd strijden maar zien het anders dan wij. Voor de drie genoemde suggesties zijn we van de overheid van de meerderheid afhankelijk. Ik zie daar weinig of niets van terecht komen. Wat anders zouden we kunnen doen? Wat voor andere mogelijkheden hebben we nog over in deze situatie? Zouden we bepaalde moslims, of bepaalde ontwikkelingen daar kunnen helpen ombuigen in een gunstigere richting? In mijn laatste artikel stelde ik de vraag, voor wie is zij (Bouchallikht) een paard van Troye, voor groen links of voor de Islam. Dit huidige artikel van Hannibal waarschuwt er voor dat dit voor ons twee vijanden zijn. Heeft iemand een Tom Poes in huis? Er moet toch iets anders gedaan worden dan deze beiden te bevechten – tenminste als je moslims wilt bevrijden uit hun gevang.

 14. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! @AdRek — Het gevaarlijke aan de huidige situatie is dat de Westerse wereld te weinig drang lijkt te hebben om er te zijn, en dat wij aldus lichtzinnig en bijna zelfhatend omgaan met onze cultuur, en niet in de gaten hebben dat we daarmee een vijand binnenhalen die eeuwen terug er al op uit was om die Europese cultuur te vermoorden. Als je ‘The Strange Death of Europe’ leest, van Douglas Murray, dan zie je dat het daar ongeveer op neerkomt. Een symptoom van dat verlies aan zin voor eigen Europese cultuur is bijvoorbeeld de vergrijzing. Wij planten ons nauwelijks voort. Vervolgens wordt dat een reden om de grenzen open te zetten, om ‘massa’ te behouden in de economie. Maar men verontachtzaamd dan het feit dat de meeste van die mensen in de bijstand komen en zelf ook oud worden en dan zorg behoeven. Verder brengt de islam met zich mee een vijandigheid jegens vrijwel alles aan westerse cultuur behalve de uitkering en de huur- en zorgtoeslag. En zo zijn wij dan in hoog tempo onze verzorgingsarrangementen aan het overbelasten, met als bijverschijnselen een toenemend beroep op voedselbanken, steeds meer dakloosheid, steeds meer anomie, geweld, criminaliteit, terreur. Er is heel veel wetgeving die zegt dat de politiek zorg moet dragen voor veiligheid en welzijn van de samenlevingen die zij vertegenwoordigen. Er zijn ook heel veel mensen die de indruk hebben dat die wetgeving niet wordt nageleefd.

 15. Neef Jansen schreef:

  @AdRek @BegrensEuropa! — Heel interessant uitleg van ex-moslim Yasmine Mohammed over de islam: “The West Must Defend Itself”: https://www.youtube.com/watch?v=e-HhxAImKwU

 16. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 25 november 2020 om 23:39 Ik heb Yasmine Mohammed gezien. Ze verwijst naar een discussie op TV in de VS in 2014: https://www.youtue.com/watch?v=vln9D81eO60, waarin Ben Affleck op de algemeen gebruikelijke wijze de islam verdedigt, maar door Sam Harris – zeer terecht – van tafel wordt geveegd. Affleck heeft zelf een hoofdrol gespeeld in de film Dogma waarin het Christendom belachelijk wordt gemaakt. Hij lijkt niet door te hebben dat een dergelijke film over Islam hem het leven, of in ieder geval zijn filmcarriere, zou kunnen hebben gekost. Yasmine stelt eenvoudigweg dat een land als Canada alleen moslims moet toelaten die de westerse waarden een warm hart toedragen, bereid zijn de taal te leren en te integreren. De verschillen met de niet-integrerende, westen-vijandige soort moslims zijn vaak overduidelijk. Simpel principe. Nu hoeven alleen de GL/D66-achtigen overstag, maar die zitten tegenwoordig overal. En ze zitten niet stil, maar spuien overal hun zalvende onzin. En dat niet alleen, ze doen ook – wereldwijd – hun best om islamkritiek, EU-kritiek, klimaatbeleidkritiek, migratiekritiek te doen verstommen. Juist doordat we een mediacratie (-plus) hebben is het mogelijk om de GL/D66-achtigen uit de (negatieve) wind te houden en ze de (positieve) wind in de zeilen te geven. Het gebeurt openlijk. Iedereen kan het zien.

 17. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Over dat: ‘… moslims moet toelaten die de westerse waarden een warm hart toedragen, bereid zijn de taal te leren en te integreren.’ Als je algemeen veel moslims importeert en als je het toestaat dat er aldus grote moslimgemeenschappen ontstaan, dan kan je verwachten dat daarin de radicale islam opduikt die jihadies produceert die zichzelf opblazen in winkelcentra, etc. Bovendien, moslims die de westerse waarden onderschrijven zijn mensen die gewoonlijk worden bedreigd of vermoord door moslims die leven naar wat de islam voorschrijft. Gematigde moslims zijn er best wel maar een gematigde islam bestaat niet, of het moet zo zijn dat je 95% van de islamdoctrine wegstreept, en kans ziet dat te overleven, want diezelfde islamdoctrine schrijft voor dat iedereen die morrelt aan die islamdoctrine moet worden vermoord. Verder hoor ik Yasmine Mohammed zeggen dat wij veel te coulant zijn in ons bejegenen van de islam en dat wij al doende heel lichtzinnig omgaan met elementaire waarden van de westerse cultuur, waaronder de vrijheid van meningsuiting. Dit alles wordt uitvoerig uitgelegd door o.a. Robert Spencer en Bill Warner. In tientallen boeken en honderden lezingen, interviews en videopraatjes.

 18. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! – Ben Affleck staat echt model voor die politiek correcte geschiftheid die al decennia de westerse wereld teistert. Bill Maher en zeker Sam Harris weten veel beter wat islam is: https://www.youtube.com/watch?v=vln9D81eO60

 19. Ad Rek schreef:

  @Neef en @Grens
  Ik heb de video met Yasmine Mohammed ook gezien. Goeie vrouw, zegt veel ware dingen. Wel dingen die ik allemaal al gehoord en gelezen heb maar het doet goed bevestiging en ondersteuning te krijgen van een ervaringsdeskundige.
  Zij confronteert ons westerlingen er mee dat we te coulant en te lichtzinnig zijn met het staan voor onze waarden en cultuur. Yep, fijn om dat van haar te horen maar dat wisten we al. Haar woorden zijn van nut bij groenlinks, d66 en dergelijken maar die kijken of luisteren niet, wij wel maar zijn in de minderheid en we hadden het zelf ook al door. …..

  Ik vind het interessant dat ze aangeeft dat er een verschil is tussen een islamist en een moslim, ook al is het verschil vaak moeilijk te ontdekken.
  Als wij in het westen onze cultuur willen verdedigen dan moeten we ook trouw blijven aan enkele waarden die wij hebben. Zoals, dat huidskleur en ras of etniciteit er niet toe doen. Daar moeten we dan niet op een blinde dogmatische manier mee aan de gang gaan zoals nu door de overheid gebeurd. Realistische vraag wordt dan volgens mij, hoe krijgen we die midden-oosten cultuur uit die immigranten die daar vandaan komen.

  Dat wordt dweilen met de kraan open, tenzij we die drie punten die BegrensEuropa aangaf ( 25 november 2020 om 15:11) in een beleid terugzien. Maar de motie Halsema zegt: ‘dat tegengaan van Islamisering geen doelstelling van beleid is’.
  Van beleid van hogerhand kunnen we niets meer verwachten zo lijkt het. Er op mikken dat steeds meer moslims er uitstappen en atheïst worden lijkt me voor het gros van hen te veel gevraagd. De activiteiten van Yasmine en haar medewerkers is begeleiding, en evt therapeutische begeleiding voor uitstappers.

  Ik blijf zoeken en kijken naar een manier om althans hier in Nl. en het westen een groei naar een Europese islam te ondersteunen. Te zeggen dat de Islam onveranderbaar is betekent steun aan de islamisten die dezelfde mening zijn toegedaan. Het helpt de moslimbroederschap om de moslims bij de ballen te houden. Het geeft ze nl. geen enkel ander perspectief dan bij de kudde te blijven. Theoretisch hebben jullie gelijk, ik zie jullie punt, ik zie dat ook. Maar wat is nou een goeie strategie? Wat kunnen we nog meer doen dan tot op het bot analyseren en dtot die conclusies komen die we hier dagelijks langs zien komen? Volgens mij is er alleen in het westen een kans voor ze om er uit te geraken. Een op westerse waarden georiënteerde Islamzou een uitweg kunnen bieden. Geen iedee hoe dat zou moeten. Ik heb gezocht naar MPV Nederland (= moslims voor progressive values) en naar ‘Vrijzinnige en spirituele moslims’, die ik in mijn zoektocht ontdekte. Echter, er staan mooie en goede principes op de site. Maar die staan er al jaren en ik hoor of zie nergens iets van ze. Kan aan mij liggen natuurlijk. Misschien ook moeten ze meer of minder in het geniep werken? Maar met een beetje argus ga je toch denken dat het er allemaal staat voor de dinges z’n dinges. Met andere woorden, een versluiering om het in stijl te zeggen.
  Nou, tot zover voor nu.

 20. Neef Jansen schreef:

  @AdRek — Mijn indruk is dat je nog steeds niet echt snapt wat islam is. Dat maak ik op uit zo’n uitspraak als deze, ik citeer: “Te zeggen dat de Islam onveranderbaar is betekent steun aan de islamisten die dezelfde mening zijn toegedaan.” Voor de moslim – sjia, soenni – is de koran niet een mening maar de Absolute Waarheid. En deze Absolute Waarheid moet heersen over heel de planeet en die heerschappij kan desnoods met geweld, grof geweld, genocidaal of massaal geweld, worden ingesteld. Als bijvoorbeeld Iran de beschikking heeft over atoombommen, dan zal Iran die atoombommen zeker gebruiken in bijvoorbeeld een poging Israel van de kaart weg te vagen. Trouwens, die Absolute Waarheid… Mensen die die Waarheid willen veranderen, die moeten worden vermoord. Mensen die er kritiek op hebben, die moeten worden vermoord, mensen die die Waarheid niet gehoorzamen, die moeten worden vermoord. Dat is allemaal bepaald door diezelfde Waarheid. Een gematigde islam, of een aan westerse waarden aangepaste islam, of een humane islam, is net zo onmogelijk als een gematigd nazisme onmogelijk is, of zoals een humaan nazisme onmogelijk is. Er zijn wel pogingen ondernomen om de islam te pacificeren. Maar meestal worden de mensen die dat proberen vermoord, of die krijgen een ‘ongeluk’, of er ontstaat een afsplitsing (Bahai, Ahmedya, Alevieten) die dan nauwelijks getolereerd wordt, of onderdrukt wordt, of met veel geweld bestreden wordt. De islam zou bedacht kunnen zijn door Hannibal Lecter. En misschien is het wel uitgevonden door een Hannibal Lecter-achtige geest. In Berlijn is er een vrouwelijke imam die een meer liberale islam probeert. Bijvoorbeeld islamitische homoseksuelen zijn ook welkom in haar moskee, en die mensen zijn heel blij dat ze daar een toevluchtsoord vinden. Maar die mevrouw moet rond de klok beschermd worden tegen pogingen om haar te vermoorden. En die drang om haar te vermoorden, die zit in de islamitische hoek. Haar moordenaars kunnen uit Duitsland komen, maar ook uit bijvoorbeeld Afghanistan. Om haar te beschermen zet de Duitse overheid een klein legertje aan persoonbeveiligers in en dat kost tonnen euro’s per jaar. Wereldwijd zijn er inmiddels heel wat politici, journalisten, vertalers, schrijvers, islamcritici, die zo een bestaan hebben als ondergedoken en eeuwig bevreesd vermoord te worden door zo’n allah akbar fanaat.

 21. Ad Rek schreef:

  @Neef Jansen
  Ach Neef Jansen. Dat denk je dan maar. Ik schreef: “Theoretisch hebben jullie gelijk, ik zie jullie punt, ik zie dat ook. Maar wat is nou een goeie strategie?”. Laat ik me mezelf nog een keer herhalen. Ik heb in jouw herhalingen nooit iets nieuws gelezen over de islam en ik denk dat dat geldt voor veel lezers hier op VoL. Ik zie zeker jouw punt, overigens heel lang. Het gaat mij nu om; wat te doen, wat is een strategie. Ga door met het repeteren van je waarheid, dat moet ook gebeuren. Maar ik ga verder.

 22. Neef Jansen schreef:

  @AdRek — Ik heb hier nog een heel helder filmpje over wat islam eigenlijk is. Aldus geeft het meteen ook een antwoord op je vraag. https://www.youtube.com/watch?v=T7MiIzKZU9Y&bpctr=1606518694

 23. Ad Rek schreef:

  @NeefJansen
  Filmpje gezien. het bekende werk. Niet mijn strategie om de islam aan te pakken.
  Hoewel ik het als reactie wel begrijp. Maar ik heb daar geen begrip voor zoals dat dan heet.

 24. Neef Jansen schreef:

  @AdRek – Nou ja, in dat filmpje komt heel helder naar voren, je zou haast kunnen zeggen: in een stijl van ‘islam for dummies’, wat voor een oncorrigeerbaar moordmonster die islam is. Maar wij worden geregeerd door mensen die zeggen dat het een culturele verrijking is, en nog maar enkele jaren terug riepen staatshoofden in koor dat het een ‘religie van de vrede’ betreft. Ondertussen zie je op vele plaatsen in Europa dat de islam de achtergrond vormt van steeds meer criminaliteit en terreur, en er is geen enkele aanwijzing daarvoor dat het minder wordt. Wat precies de oplossing is, dat weet ik niet, behalve dan een totaal verbod van de islam, dat je het simpelweg ziet als een gevaarlijke sekte of vorm van georganiseerde misdaad. Ik denk dat de tijd niet ver meer weg is dat ook de goedpraters van de islam gezien worden als betreft het criminelen. Zo’n Angela Merkel bijvoorbeeld, die wordt al omschreven, door prof Michael Ley, als Schwerstverbrecherin, iemand die al meer schade heeft aangericht aan Duitsland dan Adolf H.