DE WERELD NU

GroenLinks en strategie? Tussen invloed en regeren

Avondklok, Corona, NL2021, democratische participatie

De aankondiging van GroenLinks dat het zonder verder debat de begroting van de regering zal steunen was weinig slim, en hu achterban begrijpt het dan ook niet. De niet-achterban begrijpt het echter des te beter. Dit kabinet is Groenlinks-1.

Waar is de tijd gebleven dat GroenLinks als extreemlinks werd beschouwd, ook door henzelf? Vrij kort geleden eigenlijk, en de mensen achter die partij en de standpunten die zij etaleren zijn intussen dezelfden gebleven. Het kan daarom niet anders of de perceptie van die partij is anders geworden. Dat hebben we vooral te danken aan staatsmedia als de NOS, en de verspreiding van hun gedachtegoed onder de onderwijzers die de basisscholen bemensen.

De aankondiging van Jesse Klaver wordt door die achterban echter niet begrepen: het is immers nooit genoeg, er is toch altijd méér te bereiken? Volgens Maurice de Hond (en de Telegraaf geeft een blijde echo) lopen de GL-kiezers nu bij bosjes weg.

De Telegraaf juichte vroeg. De poppenspelers van Klaver nemen een pauze, want teveel ineens van het goede gaat maar opvallen. In veel opzichten – zeker qua beleid – is dit kabinet GroenLinks-1. Dat dat wordt uitgevoerd door VVD/CDA/D66 en de ChristenUnie? Dat is het verschil tussen invloed en regeren. Wil je je ideologie werkelijkheid zien worden, of wil je die zelf uitvoeren?

De praktijk leert dat de uitvoerders vanzelf gecorrumpeerd raken – kijk bijvoorbeeld eens naar de VVD. Die partij regeert nu bijna 10 jaar, en zij is onherkenbaar. Behalve een mopperende Bolkestein en een revaliderende Wiegel weet nauwelijks nog iemand hoe de VVD ooit was. Dat dat de VVD van Rutte niet is weet men wel, maar hoe groot die verschillen zijn? De meeste mensen hebben een geheugen dat net zo ver terug gaat als de politieke horizon van de meeste politici tot in de toekomst reikt: circa drie maanden, met een uitloopje naar de eerstvolgende verkiezingen.

Bij MdH lezen we:

Per saldo zien we dat GroenLinks nu nog maar op 12 zetels staat (-1) en dat dit een gelijke score is als die D66 nu heeft (+1).

Dat dit betekent dat deze partij het qua effectiviteit goed doet wordt hier veronachtzaamd. Regeren is concessies doen. De belangrijkste reden dat de PvdA in verval kon raken in de jaren tachtig was dat zij haar taak om inkomen voor arbeiders te genereren had vervuld. Daardoor bestond ‘de arbeider’ ook niet meer. De nieuwe alternatieven die de partij bood stonden niemand aan, maar het sociaaleconomische gedachtegoed dat de PvdA ooit voorstond is veertig jaar in stand gebleven, n volledig mainstream geworden. Dat de gedeeltelijke afbraak er van deels ook door de PvdA werd uitgevoerd was zowel onvermijdelijk als pijnlijk. Maar de partij van Asscher is dan ook niet die van Drees, en zelfs niet meer die van Den Uyl – zij is van niemand. Daarom is zij ook weer in opkomst. Inhoudsloos met de juiste nestgeur.

Met GL is het niet anders. Door een GL-programma uit te voeren heeft Rutte GL de politieke tanden uitgeslagen. Dat haar kiezers nu weglopen is een signaal dat de invloed van GL enorm is, niet dat de partij niet effectief  is. In het hoofd van de kiezer zijn GL’ers nog steeds linksextremisten, die een tijdlang goede ideeën hadden. Dat ook de kiezers zelf zich daartoe hebben laten bekeren dringt niet direct door – voor de meeste mensen is een extremist iemand die net iets extremer redeneert dan zijzelf. Dat geldt zowel aan de rechter als aan de linkerkant van het gehanteerde spectrum.

Lange jaren hebben mensen zonder extreemlinkse bindingen als standpunt gehad dat het programma van extreemlinks desastreus voor het land zou zijn. Rutte gaat dat nu bewijzen, en iedereen staat er bij en kijkt er naar? Politiek kun je eigenlijk niet overlaten aan mensen zonder geheugen en een redelijk oordeelsvermogen. Helaas zit de Tweede Kamer daar vol mee.

 

 

 

8 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Sterker nog. Niet alleen zit de Tweede Kamer er vol mee. Het is de grondslag van dit kabinet. “Rutte gaat nu bewijzen dat het programma van extreemlinks desastreus is voor het land.” De reden is simpel, althans vanuit Rutte geredeneerd: hij regeert niet, maar voert uit wat via visieloze regeerbaarheid op tafel komt. Dat wordt gedefinieerd als een meerderheid in eerste en tweede kamer met ogenschijnlijk betrouwbare partijen als CDA, D66 en CU. Maar die laten zich net zo goed op sleeptouw nemen door dit principe van visieloze regeerbaarheid. GroenLinks staat er bij en kijkt er naar: dat gaat goed, nee dat gaat lekker zo. Maar de onderliggende realiteit is weerbarstiger dan welke utopie of dom regeerbaarheidsprincipe ook. Dat had men bij VVD, CDA, D66 en CU al een jaar geleden in moeten zien. Uiteindelijk komt het door Duitsland. Dat ziet zichzelf als economische wereldspeler en moet die positie behouden en dat ziet er niet goed uit, met enorme, sterk opkomende industrielanden als China. Dus een niet al te sterke Euro, neerwaartse druk op de lonen door immigratiebevordering kunnen Duitsland overeind houden. Nederland wordt er door meegesleept. Dat kan zo echt niet.

 2. Juanito schreef:

  En de eeneiige tweeling VVD-GL zag dat het goed was.

  https://mobile.twitter.com/superjan/status/1181282593410412550

 3. carthago schreef:

  Het zou ook zo maar kunnen dat de links extremisten tot de ontdekking komen dat ,nu rutte het groene khmer beleid daadwerkelijk gaat uitvoeren ,zij financieel definitief geplunderd gaan worden en geen enkele “compensatie “,behalve de ideefixe van een nieuw klimaat ,van de financiële elite hoeven te verwachten .voor hun instemming met het kabinetsbeleid.Ach,die toekomstige arme khmerstakkers toch,waar is pol pot?

 4. Cool Pete schreef:

  Het is het zoveelste voorbeeld, van een politiek partij, die
  het eigen partij-programma verraadt.

  Dit soort parktijken, veroorzaakt het nutteloos worden van het Parlement;
  het is de bijl aan de wortel van een functionerende democratie.

  Stemt dat verderfelijke en schadelijke partij-kartel vvdpvdacdad66g-l eindelijk weg !

 5. karton schreef:

  Je zult toch maar op de partij van Yasser Feras, alias Jesse Klaver, hebben gestemd ! Wat zul je je dán besodemieterd voelen; maar ja, dit is nu eenmaal de “democratie” op z’n Marokkaans.

 6. Cool Pete schreef:

  Het punt is, dat : Mark Rutte :
  – de VVD gekaapt heeft; en ze met uitgedeelde belangen, zoet houdt
  – een PvdA-D66-GL – beleid voert
  – Nederland, in strijd met de Grondwet, overgeheveld heeft aan dat “EU”-konstrukt.

 7. Dawg schreef:

  In plaats van het ‘eendracht maakt macht’ van de rode sociaal democratie het verdeel en heers van de ‘identy politics’ en de ‘climate scare’ door groen links.. Het gepeupelte vecht elkaar de tent uit terwijl de uitholling van de nationale soevereiniteit (en dus de democratie) en de verarming van de middenklasse omgestoord verder gaat. Groen links is het links van de Davos miljardairs. Rutte is helemaal niet links, hij weet hoe de hazen lopen.

 8. LT schreef:

  Groen Links is evengoed een instrument/ PR-middel van de Bilderbergers.. Groen Links heeft het alleen zelf niet door. Datzelfde geldt ook voor een partij als bijvoorbeeld D’66. Mijn inziens nu allemaal windvanen van de VVD en het huis Bilderbergers..

  De zoek naar erkenning en prestige binnen de in-groep (ego-boost) is bij deze windvanen van de VVD een krachtig werkend middel dat ten volle wordt benut. Het zijn m.i. ook veelal mensen die (nog) veel waarde hechten aan de ‘juiste’ lifestyle en het ‘juiste’ imago.