DE WERELD NU

FvD – solide, of duiventil voor vuurvliegjes?

FvD

Het FvD valt in hoog tempo uit elkaar nu. De media gnuiven, en velen houden hun hart vast nu Thierry Baudet verdwijnt. Is hij dan de Verlosser?

Het probleem met Baudet is altijd geweest dat dat een rol is die hij voor zichzelf zag, en die an sich niemand binnen het FvD (of haar voorlopers, waar ik zelf eveneens toe behoorde) hem misgunde. Maar dat hij het zelf ging geloven was nooit de bedoeling, en dat lijkt wel degelijk te hebben plaatsgevonden. Vandaag vertrok Paul Cliteur, na het opstappen van Hiddema gisteren opnieuw een signaal dat de eertijdse vertrouwelingen van Baudet er niet meer in geloven.

FvD

Daar staat dan tegenover dat Baudet wel voortdurend bevestiging nodig had, en die de laatste tijd vond bij Freek Jansen die het JFvD naar de afgrond hielp met zijn sturing van mensen die hem persoonlijk goed bevielen.

Hoezeer deze laatste man niet deugt valt te destilleren uit diens omgang met de klokkenluiders waarmee dit weekend uiteindelijk de bom barstte, en de wijze waarop dat werd afgehandeld. Juist het feit dat deze man nergens persoonlijk zijn vingers aan brandde is hoogst suspect. Nergens zagen we directe bemoeienis van Freek Jansen met de omgang met de klokkenluiders, terwijl er met enige pennenstreken mensen met hart voor de zaak werden verwijderd. Dat lijkt niet per ongeluk. Had hij zijn onderlingen al volledig getraind en geïnstrueerd, of is het een signaal van enorme incompetentie? Het is iets om over na te denken aleer aan te komen rennen met de kreet “oh, Thierry“.

Maar waar over gaat het in de politiek? Je doet het om iets te bereiken. Je doet het om dingen te veranderen, of eventueel dingen tegen te houden door een tendens af te helpen buigen. Een uithangbord is daartoe heel nuttig, maar waar het omgaat is dat de vertegenwoordigers van je beweging in bestuurslagen doordringen en daar invloed uitoefenen. De veel besproken Mars door de Instituties was precies dat, en terugkijkend een natuurlijker proces dan mensen willen aannemen. Dat betekend tevens dat je het kunt emuleren door hetzelfde proces opnieuw maar met gezonder ideeën te volvoeren.

Om dat proces af te stoppen werden al die haatcampagnes tegen de PVV en eerdere groepen begonnen. Niet vanwege hun ideeën, maar doordat ze door hun aanwezigheid meer evenwicht genereren in bestuurslagen, waar ze ‘gematigder’ bestuurders herinneren dat niet de gehele wereld uit linksgekkies bestaat – iets waar de VVD en consorten de afgelopen jaren grote behoefte hadden en bij ontstentenis ervan vrolijk mee gingen met uit de bocht vliegende activisten. Tot activisme normaal werd – zoals vanmorgen de kop in de Volkskrant over de nieuwe regering-Biden suggereerde,

Daarbij kun je geen voortdurend rondfladderende partijleider gebruiken die je werk en de normaliteit van je voorstellen voortdurend ondergraaft. Dat is precies wat Baudet de laatste maanden voortdurend gedaan heeft. Dat kan een functie hebben, maar als het gewoonte word is het niet meer dan een irritante afleiding en contraproductief.

Dat is in essentie ook wat Annabel Nanninga gisteren op TPO betoogde, en dat dat de reden is dat Baudet niet een beetje weg moet, maar helemaal. Hij heeft de laatste drie dagen bewezen dit allemaal echt niet aan te kunnen, en dus resteert geen andere keuze.

FvD

Daarbij dient iedereen te beseffen dat vuurvliegjes leuk zijn om naar te kijken, maar dat wat links het meest vreest een solide partij met robuuste standpunten is. Dat Cliteur hierboven geciteerd wordt over ‘een paar appjes’ toont vooral zijn eigen ongemak, want dat hij beseft dat dit zo niet kan mogen we wèl hopen.

Het besef bij veel mensen ontbreekt dat het niet zozeer gaat om het aan de kaak stellen van misstanden, maar ze uit de weg helpen ruimen en voorkomen. Toen Baudet dat overzicht eveneens verloor, was zin politieke nut voor de hervorming die het FvD beoogde te zijn voorbij. Door zich sinds dit weekend met hand en tand tegen alles te verzetten bewijst hij dat nog eens ten overvloede.


Dat eeuwige gedoe over het FvD bespreken we niet altijd, maar we krijgen zo toch een aardige collectie.

8 reacties

 1. Youp schreef:

  Cultuur, ras en IQ zijn entiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met nationaliteit en daarmee met nationalisme, als tegenhanger van het globalisme wat er van uitgaat dat mensen als een tabula rasa op de wereld komen en door de politieke structuur naar wens kunnen worden ingekleurd. Dit zijn discussies die niet alleen gevoerd moeten kunnen worden, maar ook gevoerd moeten worden omdat ze essentieel zijn voor het ideologische fundament van het nationalisme. Ik begrijp dat dit tegen het zere been is van zowel meer liberale als meer socialistische angehauchten omdat beide eveneens globalistische ideologieen zijn, bovendien met een sterke focus op de economie waarbij beide polaire stromingen ongekende welvaart beloven. De poppetjes die bestuurd worden, daar wordt helaas met geen woord over gerept.

  Mogelijk dat de management kwaliteiten van Baudet teleurstellend zijn, ik kan dat niet beoordelen, maar hij heeft nauwelijks ervaring hierin. Echter, dat zijn oplosbare problemen. Ik krijg de indruk dat de tweespalt is ontstaan door de tegenstelling tussen de wens een beweging te vormen die uiteindelijk moet leiden tot een bestuurlijke reconquista, een inverse mars door de instituties, en de wens van de FvD een saaie, voorspelbare politieke partij te maken. Dit gekoppeld aan de zwierige arrogantie, mogelijk zelfoverschatting, van een populaire partijleider.

  Dit is het slechtste wat er kon gebeuren. Alleen de PVV is over gebleven, maar veel mensen stemmen daar niet op want te plat.

 2. Henk Albarda schreef:

  Ik had veel respect voor je Hannibal, maar de manier waarop je nu over FvD schrijft klinkt alsvolgt:

  Lijn TPO, (wellicht door botsing met Baudet een persoonlijke rancune, zoals Bertje Brussen dagelijks bewijst te hebben en waarom hij groen links Chris Albers zijn gang laat gaan)
  Heel stilletjes fervent aanhanger van PVV, dus anti-kleine ondernemer?
  Stilletjes denkend dat nu de weg vrij is voor PVV om ????? zetels te halen.

  Ik had in sommige politieke nachtmerries niet gedacht dit soort verdachtmakingen op VoL te lezen. Ik erken dat VoL mijn meest gekwalificeerde politieke info bron blijft, maar met dit soort bijdrages hervind ik een zeer kritische blik op de Hannibal schrijfsels, die ik enkele weken geleden aardig als de ‘waarheid’ beoordeelde.

  Aangezien ik op VoL wil blijven, probeer ik voorzichtig te blijven, mijn ‘stille gedachten’ zijn aanzienlijk afwijzender, tenminste wbt schrijfsels over FvD.

 3. Neef Jansen schreef:

  Nou ja, als FVD wegvalt dan krijg je weer een groot electoraal gat op rechts, dat open staat voor mensen die een tegenwicht willen geven voor de algehele trend naar DDR 2.0, met overal daarin groeiende enclaves, waarin mensen dromen dit DDR 2.0 over te nemen en te veranderen in een kalifaat. Of het gaat er naar toe dat we via ‘Ze Greet Reset’ terecht komen in een high tech politiestaat, China 2.0 zeg maar. Verder lijkt het er op dat er een nieuwe messias is opgestaan, en die heet Joe Biden. Die man is helemaal knuffel knuffel met China en ‘Ze Greet Reset’. En islam.

 4. Youp schreef:

  @Henk Albarda
  Jij moet niet alles zo persoonlijk opvatten. Hannibal heeft vertrouwelijke informatie over Baudet en de FvD die de huidige gebeurtenissen verklaren. Wij weten niet wat die informatie is. Je moet niet meegaan in je uit elkaar laten spelen. Dat is precies het plan van je tegenstanders. Je mag wel eens begrijpen dat in de Haagse slangenkuil altijd iemand aan je stoepoten zaagt terwijl jij zelf aan de stoelpoten van een ander zaagt. En natuurlijk is de PVV niet tegen de kleine ondernemer. Waarom zouden ze daar in hemelsnaam tegen zijn?

 5. Rob Wouters schreef:

  Op links beseffen ze dat de partij groter is dan het eigen ego. Op rechts doen ze dat al bijna twintig jaar niet. Zo plat is het volgens mij.

 6. D. G. Neree schreef:

  Ik moet zeggen dat de berichtgeving over zowel het coronavirus als het huidige FvD-debacle op VoL om nogal tegenvalt. Hoewel ik op andere gebieden grote waardering heb voor de artikelen hier, heb ik het gevoel dat Hannibal zijn oren teveel laat hangen naar de MSM en dan met name dat rare, zwaar verouderde verschijnsel teletext en dus de NOS. Bij de twee genoemde onderwerpen wordt niet dieper gegaan dan de oppervlakte. Het schuim dus en niet de golf zelf. Ik ben het op beide onderwerpen dan ook totaal oneens met wat hier gesteld wordt. Hannibal beroept zich op insiderkennis, maar voor een verslaggever is dat niet genoeg. Bovendien hebben die “insiders” allemaal een belang in de zaak en het ziet ernaar uit dat deze “kennis” van partijdige (dus anti-Baudet)kringen komt. Het is maar een gedachte.

 7. Baytep schreef:

  @Youp: Bijna, ras niet, de rest wel. Daarbij opmerkende dat er bij ras wel een statistische correlatie is die sterker is naarmate een natie etnisch minder divers is.
  En dat is precies de nuance die bij de pubers van JFvD mist en voor heel gevaarlijke denkbeelden zorgt (of grappen zoals zij het noemen).

 8. Youp schreef:

  @Baytep
  Ik krijg de indruk dat er een universum van kennis, inzichten en aannames schuilgaat achter je opmerking. Nu begrijp ik dat een comment onvoldoende ruimte biedt om jezelf uitgebreid toe te lichten. Maar misschien dat je wat linken kunt geven. Bij voorbaat dank.