DE WERELD NU

Extremisme meten

Hoe vaak heeft u het gehoord… IS hakt hoofden af en ze verkopen seksslaven in Afrika. En apologeten voor de islam zeggen: “Dat is radicalisme, dat is extremisme, dat is niet de echte islam”.

We kennen wat moslims op het werk en dat zijn prima mensen, en buiten dat, is het maar een minieme minderheid die dit soort dingen doet dus met andere woorden “We hoeven ons daar niet druk over te maken”.

Wat bedoelen apologeten met extreem? Zeker, hoofden afhakken valt in die categorie maar weet u, er zijn andere zaken die extreem zijn zoals het slaan van je vrouw, kindbruiden, inteelt (trouwen van neef/nicht). Dat zijn eveneens extreme dingen. En wat hebben al deze extreme dingen gemeen? Ze staan allemaal in de Sharia-wetgeving omdat het vermoorden van Kafirs (ongelovigen) en jihad onderdeel is van de Sharia als ook kindbruiden en inteelt. Dus wat we hier moeten doen is, in staat te zijn, niet alleen radicaal moorden te meten, maar alle vormen van radicale ideeën. Met andere woorden: we moeten de Sharia-wetgeving bemeten.

Dit is allemaal reeds voor ons gedaan. Pure research middels een poll over 38 landen. De moslims zijn bestudeerd met hoe zij dachten over de Sharia-wetgeving. Een diepgaande studie. Interessant is, dat 28% van al deze moslims – die denken dat de Sharia-wetgeving zou moeten heersen – zeggen dat een afvallige vermoord moet worden. Dit is extreem: iemand vermoorden omdat ze een wijziging in bewustwording ondergaan en ze hun religie verlaten. Als dat niet extreem is, wat dan wel? 28% is géén kleine minderheid.

Nog een erg interessant statistisch gegeven: van de moslims die Sharia-wetgeving willen, zegt 52% dat dit alléén voor moslims zou moeten gelden. Echter, 42% vindt dat de Kafir door de islam bestuurd zou moeten worden! Dat is een ramp. Heeft u zich nooit verbaasd over wat er gebeurd is met het christendom in het Midden-Oosten? Jihad verving de wetgeving door de Sharia-wetgeving en toen de christenen eenmaal dhimmies werden, werden ze geregeerd door de Sharia en dat vernietigde de christelijke beschaving. Sharia-wetgeving vernietigt ALLE beschavingen. Hetzelfde gebeurde in Afghanistan en in Pakistan. Zij waren Boeddhisten en Hindoes, maar de Sharia vernietigde hen. Sharia verwoest en vernietigt ALLE Kafir-beschavingen! Het kan even duren; de vernietiging van het christendom in Turkije duurde een paar eeuwen. Maar zodra de Sharia-wetgeving van kracht wordt en de Kafir bestuurt, sterft de Kafir-beschaving uit…

Dit is belangrijker dan één individu vermoorden, we spreken hier over complete beschavingen.

Wanneer u met een apologeet voor de islam spreekt hoor je wel eens; “we hebben een hervorming van de islam nodig”. De christenen hebben een hervorming ondergaan… Laten we het idee van een Islam-hervorming eens nader bekijken en met één simpel feit beginnen. De Koran is Volmaakt, Volledig en Universeel. Hoe kunnen we dat hervormen? Overigens, wist u dat er 2 verschillende Korans zijn, een vroeg Korangedeelte uit Mekka die algemeen tolerant is naar “anderen” en 64% van het geheel beslaat. Maar dan is er nog een later en kleiner gedeelte uit Medina van 36%. Deze Medina Koran roept op tot heersen middels Sharia-wetgeving. Hoe is dit te hervormen? De Medina Koran volgt op de Mekkaanse Koran en de Koran zelf vertelt ons dat deze sterker en dwingender is. Dus het kleinere gedeelte van de Koran is sterker dan het grotere deel. We kunnen daar niet vanaf komen, het kan niet verdwijnen!

In feite zijn de 48% van de moslims die invoering van de Sharia-wetgeving willen, de betere moslims. Dus we zitten opgezadeld met “géén hervorming”. Het kan niet veranderen en we moeten ons er allemaal van bewust zijn dat 48% géén minieme minderheid is maar een zeer dominante minderheid!

Denk hieraan wanneer iemand u de volgende keer vertelt; “oh, die moorden zijn niet echt, het is extreem” of “het is maar een zeer kleine minderheid”.