DE WERELD NU

Etnisch profileren toegestaan indien goede redenen

economische aanraders, etnisch profileren

Etnisch profileren is onder bepaalde omstandigheden door de rechter goedgekeurd. Dat mag ook echt in de krant.

Deze de facto ontheffing van de geobsedeerde waanzin die heerste betreft vooralsnog alleen de Marechaussee. Maar een begin is een begin.

De staatsomroep lijkt er wat ambivalent naar te kijken:

De marechaussee mag reizigers aan de grens blijven selecteren voor controle op basis van hun etniciteit. De rechter in Den Haag heeft geoordeeld dat er geen sprake is van discriminatie.

Etnisch profileren

Het gaat dan wel weer om een redelijk specifieke situatie:

Binnen de EU mogen geen grenscontroles worden uitgevoerd, maar zijn controles om illegaal verblijf in Nederland tegen te gaan, wel toegestaan.
De rechter erkent dat er geen eenduidige definitie is van etniciteit, maar zei in haar uitspraak dat het neerkomt op “onveranderlijke uiterlijke kenmerken, in het bijzonder huidskleur of ras”. Die kenmerken kunnen aanleiding geven om iemand te controleren.

De rechter zei er over:

Zolang dat niet de enige reden is voor controle, maar er ook andere zogenoemde risico-indicatoren zijn, is het gebruik ervan toegestaan, oordeelt de rechter. “Het enkele gegeven dát etniciteit een rol speelt in het kader van het MTV is niet per definitie discriminerend en kan dus geen grond opleveren voor een algemeen verbod.”
“Het kunnen vaststellen van de nationaliteit is voor de doeltreffendheid van het MTV van zwaarwegend belang, omdat die bepalend kan zijn voor iemands verblijfsstatus”, stelt de rechter. “Etnische uiterlijke kenmerken hoeven niet, maar kunnen wel een objectieve aanwijzing zijn voor iemands herkomst of nationaliteit.”

Daarmee volgt de rechter wat hier eerder door de staatssecretaris over werd gezegd:

Risico-indicatoren zijn bijvoorbeeld de samenstelling van een gezelschap en etniciteit. Ook wordt gekeken naar gedrag en reisroutes. Wijken zulke factoren af van het normale beeld, dan volgt een controle. Volgens het ministerie is dat nodig om criminaliteit aan de grens in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te houden.
Het uiterlijk voorkomen – ook huidskleur dus – wordt alleen als risico-indicator gezien in combinatie met andere factoren, stelde Broekers-Knol. Het meewegen van etniciteit door de marechaussee is wat haar betreft geoorloofd en proportioneel.

Hoe je het ook wendt of keert, het is uitermate nuttig dat de hysterie dat alles racisme is hiermee een halt wordt toegeroepen. Dat was echt totaal ontspoord. Een begin is een begin, derhalve. Dat zie je ook aan de reactie van de mensen die de zaak aanspanden:

Jelle Klaas, advocaat namens de coalitie die de zaak had aangespannen, noemt de uitspraak “zuur”. “Dit is een gemiste kans voor Nederland. Wij denken dat de deur voor discriminatie en racisme hiermee wagenwijd blijft openstaan.” De klagers gaan waarschijnlijk in hoger beroep.


Meer over etnisch profileren vindt u hier.

7 reacties

 1. huls schreef:

  mooi gauw alle het vullis preventief opsluiten. Zal je eens zien hoe NL opknapt.

 2. karton schreef:

  @ huls. 👍👍👍 !!!

 3. Realist1966 schreef:

  Goh, hoeven de agenten dan nu ook geen oude blanke dames met een rollatortje meer staande te houden als er een juwelier door bontkraagjes is beroofd of erger?

 4. Yukio schreef:

  In de geneeskunde is ethiciteit altijd al een belangrijke factor geweest. Nogal wat ziekten zijn geassocieerd met etniciteit (c.q. landen van herkomst), wat hier ook de oorzaak van is. Voor sekse geldt hetzelfde. Zo zijn MS en anorexia sterk gecorreleerd met vrouw zijn. Voorts is geweldadigheid geassocieerd met het Y chromosoom, maar domheid weer met het X-chromosoom. Verschillen als gevolg van culturele verschillen zijn er ook volop. Zo denken Chinezen i.h.a meer in termen van de samenleving, en denken Hollanders meer in termen van het individu. Mensen die geobsedeerd zijn door de gelijkheidsideologie zijn blind voor de realiteit.

 5. Xantil schreef:

  Ik kan dit niet rijmen met de veroordeling van Wilders, zijn uitspraken waren toch ook het gevolg van risico-indicatoren?

 6. Realist1966 schreef:

  Overigens is 90% van de gevangenispopulatie van etnische komaf, dus mijns inziens een risicofactor van belang en dus terecht als er meer tintjes staande worden gehouden dan blanken. Andersom wordt ook volop gedaan, de boetes die worden uitgedeeld gaan doorgaans naar blanken, politie en boa’s branden liever de handen niet aan tintjes wat dat betreft. Zelf gezien hoe 2 blonde jochies van de fiets moesten en een boete kregen, terwijl aan weerskanten de scooters met 2 bontkraagjes erop ongehinderd voorbij suisden in voetgangersgebied.

 7. carthago schreef:

  Dit is de eerste rechter in nederigland die criminaliteits statistieken leest en geen DDR66 stemt…. Denk ik .
  Heel uniek .