DE WERELD NU

Energietransitie? Wat er nog meer verandert

energietransitie

“In de energietransitie kan individuele keuzevrijheid een collectieve aanpak in de weg zitten, vindt Han Slootweg, directeur assetmanagement bij Enexis. Gemeenten moeten om die reden de mogelijkheden hebben om de duurzame warmtevoorziening per wijk te bepalen.”

Inzender B.A. van de Wal stelde zich op de hoogte van wat de energietransitie voor huiseigenaren betekent.
Dat stelde hem verre van gerust.

In een interview met de redactie van het installatiejournaal geeft directeur assetmanagement, de heer Han Slootweg met het citaat in de inleiding te kennen dat de burger buiten spel moet worden gezet bij de energietransitie.

We kunnen niet én een warmtenet, én een gasnet én een verzwaard elektriciteitsnet aanleggen in één en dezelfde wijk. Dat is te duur, maar er is ook geen ruimte voor in de grond. De voor de hand liggende beslissingen over de techniek van de duurzame warmtevoorziening moeten daarom op een bepaalde schaal genomen worden.”

Ik woon in Son en Breugel. Wanneer de gemeente besluit om mijn wijk, De Gentiaan, van het gas af te koppelen huren wij samen een topadvocaat in. Daarmee zouden wij het paard achter de wagen spannen, dus om de ideeën van de installatiesector effectief te kunnen uitvoeren moet ook meteen de hele inspraak worden afgeschaft. Dat is nogal wat. Beleven we zo DDR 2.0?

Laten we de zaken eerst op een rij zetten.

De beeldvorming hierover wordt vooral gegijzeld door mensen die vinden dat het broeikaseffect bestaat en dat wij daarop invloed hebben. Tegenspraak wordt bij IPCC op straffe van een berufsverbot niet geduld en de heersende meningsvorming door onze politici en MSM is sterk eenzijdig. Hier is geen ruimte voor een behoorlijke afweging. Het is een religie die iedereen door de strot moet worden geduwd. Democratische besluitvorming wordt hierdoor onmogelijk.

Van een democratische besluitvorming verwacht je iets anders.  Na een bredere informatie zouden politieke partijen standpunten moeten innemen rondom deze materie en dit in verkiezingstijd aan de burgers voorleggen. Dan kan je als burger voor, of tegen die transitie kiezen. Echter, de energietransitie zoals nu komt, maakte bij veruit de meeste partijen geen deel uit van hun verkiezingsprogramma!  Dit had met een referendum kunnen worden voorgelegd aan de burgers, maar onze regering heeft het referendum afgeschaft. Gevolg is dat de besluitvorming de burger dus ondemocratisch door de strot wordt  geduwd. En dat klopt:

De gemeente bepaalt in welke wijk voor welke oplossing gekozen wordt. Dat is een keuze ten dienste van het collectief. Het betekent wel dat gemeenten nieuwe mogelijkheden en bevoegdheden nodig hebben (vet gemaakt door Red. VoL).

Voor de betrokken bedrijven is de simpelste aanpak zoals in het Installatiejournaal geschetst. Maar de financiële gevolgen blijven zo ook buiten beschouwing.. Voor onze woningen moet je alle kozijnen vernieuwen, overal vloerverwarming aanleggen, een warmtepomp kopen en zonnepanelen. Een investering van €50.000 ,= is daarvoor niet toereikend en praktisch iedereen wordt er zo toe gedwongen. Geen inspraak, B&W beveelt het u.  Dit is een zware aanslag op de welvaart van de burgers, terwijl de bedrijven die het uitvoeren de burgers behandelen als horigen, die zij naar believen kunnen uitpersen. Maar de woordvoerder van de installatiebedrijven laat weten:

“Op hoofdlijnen zijn wij erg tevreden. We hebben ook veel inbreng gehad. Nu ben ik wel benieuwd naar de vervolgstappen. Die worden uitgewerkt in de regionale energiestrategieën en de transitievisies warmte voor de wijken. Het is van cruciaal belang dat wij als netbeheerders tijdig worden geïnformeerd en betrokken. Warmtepompen en zonnepanelen zijn nodig, maar de benodigde extra infrastructuur ligt er niet meteen. Houd er dus rekening mee dat het soms tijd kost om de netcapaciteit te vergroten.”

Op dit moment komt het er op neer dat we de elektriciteit en het gas cadeau krijgen bij alle belastingen die wij via deze energievoorziening betalen. De overheid heeft dat geld evengoed nodig, dus dit wordt de burgers straks via andere heffingen opgelegd. Het verhaal, dat je met zonnepanelen goedkoper uit bent omdat je geen elektriciteit hoeft te kopen is daardoor maar zeer gedeeltelijk waar. Je hebt èn de investering èn bij voldoende deelname blijf je het leeuwendeel van je energierekening, belasting, toch betalen.  Dat geldt overigens ook voor de elektrische auto.Burgers gaan die zware investeringen nooit of te nimmer terugverdienen. Nog niet een begin ervan. Dat kan de installateurs niet veel schelen:

“We staan echt voor een gigantische uitdaging en hebben enorme groeisnelheden nodig om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Belangrijk is daarom dat procedures en regelgeving worden aangepast.”

In mijn optiek houden de installateurs er heel enge ideeën op na. Wellicht is eerst een goed gesprek met deze lieden op zijn plek. Want voor hen lijkt de discussie al voorbij, en wordt alles naar hun wensen geregeld. Maar de huiseigenaren moeten het betalen, en zitten met de gevolgen.


Meer gevolgen die de klimaathoax heeft vindt u hier.

7 reacties

 1. Ravian schreef:

  Het is feitelijk een vrijheidstransitie; de overgang van democratie naar dictatuur.
  Dit alles afgedwongen door het groene geloof, waarin achter de schermen de socialisten een monsterverbond hebben gesloten met het grote geld.
  Samen controleren ze het ambtenarenapparaat, het onderwijs, en de media, en daardoor het kiesgedrag van het grote publiek.
  Zonder “gele hesjes” gaat er geen “en ze leefden nog lang en gelukkig” meer in het verschiet liggen ben ik bang…

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Men doet net alsof Nederland een soort energie-warmte-koppelingssysteem is, zoals een raffinaderij of iets dergelijks. Zelfs bij raffinaderijen heeft het enorme investeringen vereist om de boel enigszins te koppelen. Dat was mogelijk door geleidelijk ingevoerde wettelijke eisen, miljardenwinsten, centraal management, op betrekkelijk kleine stukjes grond. Shell Pernis is een van de grootste en daar gaat het om een terrein van 3 bij 4 km, grotendeels voor opslag. De raffinaderijen zijn verhoudingsgewijs kleine stukjes van een kwart km2. Men vergist zich schromelijk over de complexiteit van “de energietransitie”, zelfs als men denkt de burger eventjes te kunnen uitschakelen als probleempje in de besluitvorming. Ik voorspel dat een energierevolutie de energietransitie gaat voorkomen. Men denkt die revolutie te kunnen voorkomen door de prijsprikkels ten nadele van de energietransitie in de directe en indirecte belasting te verstoppen. Daar trappen we niet in. Wat wel kan is het gasverbruik terugdringen door het vergroten van de elektriciteitsproductie. Als dat gepaard moet gaan met vermindering van de CO2 uitstoot dan is kernenergie de enige uitweg. Als men die zo risicoloos mogelijk wil opwikken komt de nog verder te ontwikkelen thoriumvariant weer om de hoek kijken. I rest my case.

 3. Juanito schreef:

  Omdat het collectivisme en de planeconomie in het verleden in de communistische wereld zo’n daverend succes was, gaan we dit in dit kleine landje nog maar eens helemaal weer opnieuw overdoen. Voor het groene geloof, het goede gevoel, de wereld redden en natuurlijk flink de geldbuidel vullen van iedereen die een plekje had aan de klimaattafels. Niet aan tafel maar op het menu stonden de burgers, boeren en buitenlui.

  Dit is de zoveelste trigger dat een groot gedonder in dit land gaat ontketenen én een uittocht van mensen gaat opleveren. En dat zullen de mensen zijn die dit land in meerdere opzichten draaiende houden.

  Het is echt de hoogste tijd dat de verantwoordelijke mafkezen eindelijk eens weggestemd worden.

 4. Cool Pete schreef:

  “Energie”-transitie ? Oplichterij.
  “Klimaat”-alarmisme ? Larie-koek.
  En allebei destructief en onbetaalbaar.

  Het enige klimaat dat goed is voor de mens, is het klimaat van vrijheid.
  – Vaclav Klaus.

 5. LT schreef:

  Om in te lijsten en goed te gaan beseffen wie uw ‘overlords’ in werkelijkheid zijn:

  “Tegenspraak wordt bij IPCC op straffe van een berufsverbot niet geduld en de heersende meningsvorming door onze politici en MSM is sterk eenzijdig. Hier is geen ruimte voor een behoorlijke afweging. Het is een religie die iedereen door de strot moet worden geduwd. Democratische besluitvorming wordt hierdoor onmogelijk.”

 6. Hans schreef:

  Onze democratie is al lang een schijnvertoning ten dienste van activisten en multinationals. Wij leven feitelijk in een lobbycratie onder Brussel. Bewaakt door onze eigen Raad van state. Hebben we zelf voor gekozen.