DE WERELD NU

Elitocratie – drammen via de rechter wint veld

elitocratie

De elitocratie werkt via andere wegen dan de democratie. Klimaattafels, Urgenda, gisteren Shell, allemaal meer van hetzelfde. Ook binnen de EU.

Argumenteren met gelijkgezinden is de elitocratie eigen. Waar je bij een democratische besluitvorming te maken hebt met andersgezinden die soms – al dan niet – overtuigd moeten worden, werkt het bij een elitocratie juist daaraan tegengesteld. Het gros van de beslissingen wordt door benoemde deskundigen doorgedrukt.  Ook de rechterlijke macht blijkt daarvoor bevattelijk geworden, zo lieten eerdere rechtszaken al zien. Als D66-gezinden argumenteren met D66-rechters is de uitkomst van een daar uit voortvloeiende uitspraak maar al te vaak in lijn met het gedachtegoed van dit deel van de bevolking.

Dat begint te wringen.

In het EUP werd deze week aangekondigd het argument van het democratisch debat te laten voor wat het is, en de Europese commissie te dwingen tot sneller handelen door een rechterlijke uitspraak van het EU-hof te ontlokken over de wijze waarop Polen en Hongarije hun rechtsstaat hebben ingericht. EUP-leden van D66 en PvdA gaan er in voorop.

Negen Europarlementariërs, onder wie de Nederlandse Sophie in ’t Veld (D66) en Lara Wolters (PvdA), dreigen de Europese Commissie voor de rechter te slepen, wanneer deze op korte termijn geen stappen onderneemt tegen de rechtsstaatsschending in Polen en Hongarije.
De Europarlementariërs doelen hiermee op de nieuwe wetgeving waarmee regeringen van lidstaten die de rechtstaat schenden kunnen worden gestraft met kortingen op EU-subsidies. Deze nieuwe verordening geldt voor alle EU-fondsen vanaf 1 januari 2021.

Het doet bekend aan. In plaats van eenvoudig de geijkte paden te bewandelen, wil men directe actie. Het Paradijs wil men direct bekomen – de regels van de EU moeten naar de eigen wensen worden aangepast.

Dit zijn dezelfde mensen die moord en brand schreeuwen als je voorstelt de wetgeving aangaande immigratie te wijzigen, om een evident uit de hand gelopen en nooit in de wetgeving bedoelde situatie beter te reguleren. In de optiek van deze mensen is een wijziging van wetten die niet werken, maar een situatie toelaten die zijzelf als gewenst beschouwen een aanslag op de rechtsstaat.

Wat het gevolg zal zijn van een uitspraak als waarop nu vanuit het EUP wordt aangestuurd? Een breuk in de EU is niet onwaarschijnlijk. Mij persoonlijk zal dat een genoegen zijn, de samenstelling is na Brexit al wel zó wankel geworden dat Brussel op instorten staat. Maar als als gevolg hiervan deze waanzin in de lidstaten tot norm verheven wordt, gaan we er niet op vooruit.

Terwijl, de politieke weg om de Europese commissie ergens toe te dwingen, is nu eenmaal dreigen meteen motie van wantrouwen en eventueel de hele Europese commissie wegstemmen. Maar een aantal van de daarin nu zetelende lievelingen zou na een dergelijke manoeuvre in een nieuwe commissie wellicht niet terugkeren? Derhalve neemt men de omweg via het EU-Hof.

Elitocratie?
Is elitocratie hiervoor het goede woord[1]? Daarover kun je discussiëren. Traditioneel zou je het aristocratie moeten noemen, maar daarin zit traditioneel tevens een element van erfelijkheid ingebakken. Dat zou voor een aantal van deze mensen wel degelijk van toepassing zijn, maar het miskent het mechanisme dat hier werkzaam is. We hebben hier te maken met zelfbenoemde elites, die elkaar op een steeds kleiner speelveld de bal toe spelen. Dat ze zelf ontkennen elites te zijn doet verder niet ter zake. Ik erken dat drammocratie wellicht nauwkeuriger zou zijn, maar daarin zit een te sterke element van schelden verpakt om met goed fatsoen te gebruiken.


 1. Wie een beter woord dan elitocratie weet mag dat in de reacties verdedigen. Graag zelfs, er is behoefte aan.

14 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Lonls = TERREUR.
  Tijd om deze geeatezieken aan te pakken. Geen Democratie? Geen beacherming dus.

 2. Jan de Jong schreef:

  Ideocratie? Mag wat mij betreft ook idiocratie heten.

 3. peter klein schreef:

  waarom dan niet oligocratie?

 4. Dick Kraaij schreef:

  De inleiding verwijst naar het hete hangijzer Shell, terwijl het blog verder toespitst op de agenda van Sophie in ’t Veld en de haren. Waarvan de verdere uitrol inderdaad hopelijk leidt tot een existentiële breuk in de EU.

  Maar dan toch even verder inzake Shell. Er wordt wel gezegd: ‘Meneer, het staat u vrij óók naar de rechter te stappen. Bijvoorbeeld als u een zaak tegen windturbines denkt te hebben. Wat let u?’ Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden. 1/ Zo hoort dat niet; Urgenda had a priori niet ontvankelijk moeten worden verklaard. 2/ Net als in en rond de politiek, is het actiewezen op het rechts-midden-gematigde front versplinterd in dit land. Zij vormen de meerderheid, maar maken geen vuist. Men is verdeeld, of moet gewoon werken; heeft geen tijd of zin of expertise om actie te voeren en wordt daarvoor ook niet gesubsidieerd. Vervolgens incasseert men nederlaag na nederlaag na tegenslag. Omdat voortdurend blijkt dat het linkse(re) actiewezen veel beter is in het opvoeren van hun kunstje.

  Ik vraag hoe hierover gedacht wordt onder de reaguurders en welke oplossingen men ziet.

 5. Youp schreef:

  We hebben al heel lang geen rechtsstaat meer. Dat is namelijk geen vehikel om bevelen aan burgers uit te delen, maar om de macht van de regering te controleren en aan banden te leggen.
  In een democratie zoals dat ooit bedoeld is staan burgers boven de staat en rechters staan er naast. Het lijkt in niets op de fascistische particratie van nu.

  https://users.ugent.be/~frvandun/Texts/Articles/BescheidenVoorstel.pdf

 6. carthago schreef:

  Klieka Nostra.

 7. carthago schreef:

  Peluche Nostro

 8. Anonymous schreef:

  quangocratie

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-gouvernementele_organisatie

  Over de werkelijke onafhankelijkheid van ngo’s zelf is discussie. Zo heeft de Nederlandse historicus en filosoof Frank Ankersmit het begrip “quangocratie” (bestuursvorm middels QUAsi-autonome NGO’s) geïntroduceerd, om daarmee de materiële afhankelijkheid en ook de betrekkelijkheid van de politieke onafhankelijkheid van ngo’s te benoemen. Deze vormen volgens Ankersmit een snel groeiende bureaucratische laag van semi-ambtenaren in de politieke samenleving, die door niemand meer wordt gecontroleerd, behalve door ambtenaren van ministeries en door zelfbenoemde raden van toezicht. Een aantal tegenwoordige ngo’s waren van oorsprong democratische verenigingen en bewegingen, maar hebben om ngo te kunnen worden ingrijpende structuurwijzigingen moeten ondergaan, waarbij hun besturen en leden op afstand werden gezet, omdat het die aan deskundigheid zou ontbreken.

 9. Kees schreef:

  @Dick Kraaij: Het meest idiote is dat het grootste deel van de inkomsten van milieudefensie afkomstig is van… onze eigen ROVERHEID!
  Kijk maar in het financieel jaarverslag 2019: Van de totale inkomsten (18,6 miljoen) is ruim 11 miljoen verantwoord als “Baten van subsidies van overheden” en “Baten van subsidies van overheden – partners”.

 10. Ernie van de Wal schreef:

  Kees. Subsidie voor o.a. milieudefensie? Daar is werkelijk niets idioots aan. Wij van rechts faciliteren dat maar al te graag.

  Links leeft bij de gratie van de enorme verdeeldheid op rechts. Zie je hier ook bij veel reaguurders. Ieder zijn partijtje en dus komt rechts met een stuk of 6 partijtjes aankakken bij de verkiezingen, wat 1 grote(re) partij oplevert en 6 splintertjes. De keuze is reuze, het resultaat is k*t; rien ne va plus.
  En mocht een partij onverhoopt wat groter worden dan breekt er wel de pleuris uit (zie FvD), zodat de versplintering weer compleet is.
  Dat is de les, die wij van rechts ten ene male weigeren te leren.
  En zo geven -wij- iedere keer weer de sleutels aan links.
  Je kunt links van veel de schuld geven, maar deze schadelijke stupiditeit is toch echt een specialiteit van onze rechtse gelederen.
  1 PVV met 35 zetels en groeiend was een factor geweest, waarvan iedereen wist dat je daar op een dag niet meer omheen kan.
  Ik heb het al vaak geroepen; kijk naar de grote gemene deler die je verbindt en vergeet de details waarop je het niet met elkaar eens bent. Die luxe is voorlopig niet relevant.

  Dat brengt Dick Kraaij volkomen terecht onder de aandacht.
  Als je een cultuuromslag in Nederland wilt, begin met een cultuuromslag in je eigen gelederen en verenig je.
  Of accepteer dat je (niet persoonlijk bedoeld, maar als rechtse factor) de eeuwige verliezer bent.

 11. Ernie van de Wal schreef:

  Overigens is het de vraag of al die rechtsgang niet een keer in het gezicht van links/EU minnend gaat ontploffen.
  De (petro)chemiesector weet nu hoe de vlag hangt en een simpele oplossing is om naar het VK te verkassen. Werkgelegenheid daar zal warm worden onthaald en dat gaat in de Nederlandse Maasvlakte tienduizenden banen kosten.
  JessiKla stond gisteren wel opgetogen te kakelen over dit succes, maar kon wel eens ten koste gaan van regeringsdeelname van GL. Rutte mag een kwaadaardige figuur zijn, hij zal slim genoeg zijn om te begrijpen dat -zelfs potentieel- deze aderlating na corona wel eens te groot kon zijn.
  Een flinke economische depressie is het einde van alle ideologische luchtfietserij.

  Sophie in ’t Geld en haar vrindjes maken zich in Brussel niet geliefd als ze een rechtszaak tegen enige Visegradlanden winnen maar daardoor de EU fors laten krimpen.
  Schadelijke effecten vormen doorgaans de beste argumenten tegen zulke wantoestanden.

 12. Fran schreef:

  Clownocratie ?

  Zakkenvullerscratie ?

  Luchtfietserscratie ?

  CrimineleBendeCratie ?

  Leugencratie ?

 13. Cylin schreef:

  Ik juich dit soort rechtszaken van harte toe. Het moet maar eens duidelijk worden dat al die imbeciele, onhaalbare wetten die aangenomen worden in de Tweede Kamer consequenties hebben. Als een van de consequenties is dat zwaar vervuilende (en dan heb ik het niet over de CO2 uitstoot) industrie vertrekt uit Nederland, dan is dat ook mooi meegenomen.

 14. Anonymous schreef:

  De vulkaan Etna is weer uitgebarsten, hoeveel dienen Nederlandse burgers uit hun portemonnee te trekken om deze grensoverschrijdende milieuvervuiling ongedaan te maken?