DE WERELD NU

Elite, belangen en macht: een drie eenheid

elites, gele hesjes, elite 6

De eerste zorg van een elite is het behoud van haar macht. Dat wordt niet uitgesproken, maar zoals Frits Bosch laat zien is het de realiteit.

Onder elite wordt meestal verstaan een groep mensen in een maatschappij met buitengewone kwalificaties, opleiding of privileges, waardoor zij op een bepaald vlak een dominante positie kunnen innemen, al dan niet ten gunste of ten koste van de onderbouw. Ik maak onderscheid tussen politieke elite, media elite, academische elite, institutionele elite, ‘bedrijfsmatige elite en IT-elite. De IT-elite is relatief jong, maar in korte tijd immens machtig geworden, mede door hun internationaal opereren. Deze elites kennen elkaar en weten elkaar te vinden om hun macht te behouden. In de VS is dit zeer manifest en heeft er toe bijgedragen dat Joe Biden president werd. Twitter heeft het account van Donald Trump gesloten. Apple heeft Parler gesloten. Bedenkelijk. De VS lijkt niet langer een land van vrije meningsuiting, maar een land van ‘corporate’ oligarchie. Het is niet te hopen dat dit naar Europa overwaait.

Opvallend is dat de elite weinig noodzaak of prikkeling voelt haar standpunten te ‘challengen’ via feiten en wetenschappelijke studies. Wetenschappelijke rapporten van bijvoorbeeld de WRR worden genegeerd. De reden is dat deze groepen weinig belang hebben bij het ter discussie stellen van hun visie. De standpunten van de elite zijn immers leidend, ‘trending’, en werken in hun voordeel. De elite kan haar standpunten ook doordrijven omdat hun opleiding superieur is ten opzichte van de onderbouw. In een diplomagek land als Nederland vloeien de betere posities automatisch naar de bevoorrechten die vervolgens de lakens kunnen uitdelen.

Deze elite heeft dus zowel het monopolie over opleiding en macht. Hoewel de elites verschillen in diverse opzichten qua inzicht op issues, zijn hun basis aannames toch sterk overeenstemmend. Ze ondersteunen elkaar en zijn daarom ook voorspelbaar. Ik weet van een kilometer afstand welke positie ze op een bepaald issue zullen innemen. En veelal is het hypocriet want ze voelen weinig noodzaak om standpunten te bewijzen. Hun soortgenoten zijn het er immers sowieso mee eens. En als anderen – zonder de macht – die basis aannames aanvallen gaan ze helemaal los: racist, extreem rechts, populist, xenofoob, etcetera.

Een sterk voorbeeld hiervan kwam ik tegen tijdens het schrijven van mijn boek “Feminisme op de werkvloer”. Feministe en auteur Griet VanderMassen kwam er achter dat nature belangrijker is dan nurture, later bevestigd door prof. Iris Sommer: 75:25%. Vrouwen zijn niet alleen biologisch anders dan mannen, maar ook geestelijk. VanderMassen kreeg de volle laag van hardcore feministen. Tegenspraak wordt niet geduld. Feiten en wetenschap die in tegenspraak zijn met wat trending is binnen elites wordt a priori verworpen. Er zijn legio voorbeelden van. In mijn boek “Schaft ook Nederland zich af?” vertellen dr. Sid Lukkassen en dr. Jan van de Beek hoe hun proefschriften ondermijnd werden door hoogleraren die de uitkomsten om politieke redenen niet konden waarderen. Ze moesten oprotten, vonden de heren hoogleraren.

William Godwin in “Enquiry concerning political justice and influence on general virtue and happiness”, was de eerste die hierover schreef. In 1793. Ik zou in dit verband ook willen verwijzen naar het werk van Christophe Guilluy en Vincent Coussedière, maar vooral naar Christopher Lasch die in ‘The Revolt of the Elites‘ al heel vroeg zag wat de denkwijze en de attitudes van die elites impliceerden voor vooral de middenklasse en onderklasse. Elitevorming is al heel oud. Herkenbaar trending gedachtegoed werd manifest in jaren 60 van de vorige eeuw, en zo werkt het heden ten dage nog. Elitaire groepen houden elkaar stevig de hand vast om hun macht te behouden en anderen – al dan niet via een zichtbaar cordon sanitaire – buiten te sluiten. Zo kan het gebeuren dat op de belangrijke onderwerpen als bij voorbeeld Europese Unie, immigratie, klimaat zorg, onderwijs en pensioen er besluiten genomen worden die helemaal niet in het belang van Nederlandse burgers zijn en ook niet hun goedkeuring zouden hebben als daar in een referendum naar gevraagd zou worden.

Informatie erover wordt gemonopoliseerd. Burgers wensen het niet, maar het gebeurt toch. Lang leve het monopoliseren van de macht door de elite!

Strijdige informatie wordt gecensureerd en genegeerd. Afwijzend (61,3%) werd door de bevolking gereageerd op de vraag in het referendum over het Verdrag van de EU Grondwet tijdens de regering Balkenende. Het gebeurde toch. Afwijzend werd door de bevolking gereageerd op de vraag in het raadgevend referendum over Oekraïne-verdrag tijdens de regering Rutte, eveneens met 61%. We constateren dat een stabiele tweederde meerderheid weinig moet hebben van een uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie. Het gebeurt toch voortdurend, hush hush. D66 was ooit de grootste voorstander van referenda, nu niet meer. Het draait telkens om veiligstellen van belangen met behulp van macht. Elites zullen niet snel ‘echte’ consequenties dragen als het fout gaat. Waarom zouden ze ook, ze hebben macht en wensen die te behouden. Behoud van macht gaat dus boven alles…


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.


Meer over elite en hoe dat werkt vindt u hier.

6 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Mijn indruk is dat er een babyboomerkaste is die inmiddels overal aan de knoppen van de macht zit en die besloten heeft dat het goed is voor de westerse cultuur om zich te vermengen met de rest van de wereld door het importeren van de rest van de wereld in die westerse cultuur. Daarbij wordt er bij vergissing vanuit gegaan dat bijvoorbeeld de islam net als het christendom gestaag zal weg seculariseren en dat de moslims net zulke nihilistische materialisten zullen worden als de babyboomers en dat ook het naar binnen getakelde zwart-Afrika vanzelf wel van die postmoderne hedonisten worden als die babyboomers. Ondertussen groeit de oorlog tegen die moderne Westerse cultuur. In de grote media zal je er helemaal nooit over horen, maar de steekpartijen, verkrachtingen, straatexecuties, handgranaten, autobranden, enzovoort, nemen almaar toe en zullen over enige tijd wel de normaliteit uitmaken, mensen ertoe dwingend zich te bekwamen in vechtsporten, gebruik van wapens en het zoeken van veiligheid in gated communities. Het sociaal kapitaal zal met sprongen afnemen en de armoede en dakloosheid zullen met sprongen toenemen. En politici zullen ervaren dat ze door steeds groter delen van de samenleving gezien worden als een vorm van mafia. De moderne verzorgingsstaat heeft veel vertrouwen opgebouwd in de afgelopen decennia, maar de nihilistische onverschilligheid waarmee de huidige politiek de eigen samenleving bejegent zal dat vertrouwen doen omslaan in een diepe haat. In missiestatements en beginselverklaringen stelt men de veiligheid te waarborgen van de samenlevingen die men zegt te vertegenwoordigen, maar de praktijk laat zien dat men daar totaal lak aan heeft.

 2. Max Staudt schreef:

  “Het is niet te hopen dat dit naar Europa overwaait.” Reken maar dat dat gebeurt. Wat voor tegenwicht je ook geeft – en dat moet doorgaan – inzet bij nieuw niet-confessioneel bijzonder onderwijs, met een verscherpt besef van wat “christelijke en maatschappelijke deugden” zijn, is het enige dat op den duur perspectief geeft. Dat je daarbij voorlopig achter de door de elite erdoor gejaste feiten aanloopt, jammer, maar dat mag je niet verlammen. Ze hebben immers zelf die lange mars door de instituties gemaakt, iets analoogs (niet: “hetzelfde”, want de geschiedenis herhaalt zich niet letterlijk en spiegelbeeldige machtsvorming moet je niet willen) is de enige uitweg.

 3. verwardeman schreef:

  @Neef Jansen
  Die rooie babyboomers voeren uit wat al rond 1925 door ene graaf Richard Coudenhove Kalergi is
  uitgevogeld m.b.t. zijn gewenste PanEuropeesche Unie.
  Die omvolking is een onderdeel daarvan , naast de open grenzen en die ene munt.
  Kalergi was een diplomatenzoon die in de vrijmetselarij terecht kwam , waar hij zijn boek
  Praktischer Idealismus blijkbaar wereldwijd kon verspreiden in die loges.
  Vele elitefiguren zijn ook vrijmetselaar…………………….!
  De naar zijn idee gecreerde EU is een opstap naar een wereldregering , door Bilderberggroep
  achtige elitefiguren uitgevoerd.
  Wij spelen daarin uiteraard geen rol , een toekomstige opstand kan ons misschien nog redden .

 4. Jantjeuitnederland schreef:

  De elite zijn geen rooien, maar multinationals.
  Ik lees een biografie over Kennedy, daar is het ook al zo.
  Als je president van de VS wil worden, dan moet je chantabel zijn, zo simpel is het, maak je geen illusies.
  De multinationals willen iedereen gelijk en 1 grote wereldmarkt, staat in die biografie. Dus ook toen al.
  Dat is dus wat er gebeurd.

 5. Karina schreef:

  @Jantjeuitnerderland

  Maar de multinationals zijn links!

 6. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel.

  Wij zijn het ver-leerd, maar uiteindelijk draait het om MACHT.
  Wie heerst over wie.

  @Karina : globalisme en internationaal-socialisme heulen met elkaar.
  Bijvoorbeeld : Google doet goede zaken in kommunistisch China.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.