DE WERELD NU

Dr. Gert Jan Mulder over aantijgingen van extreemlinkse twitteraars

extreemlinkse twitteraars, Twitter

Dr Gert Jan Mulder gaat in op de aantijgingen van extreemlinkse twitteraars, die er twee weken terug in slaagden hem van Twitter te verdrijven.

Introductie
Er zijn de laatste weken verschillende tweets opgedoken via extreem linkse tweeps (en ander dom volk) waarin verwezen werd naar verondersteld racisme mijnerzijds. Ik wil hier graag middels deze column op in gaan enkel en alleen om mensen die de mij kennen, mensen die mij op Twitter volgden, kennissen en vrienden uit te leggen hoe de vork in de steel zit wat mij betreft, zonder ook maar enige illusie te hebben dat ik extreem linkse gekken, GroenLinks stemmers, dwazen en Nedermoslims ook maar op de een of andere manier zou kunnen overtuigen. Die kunnen wat mij betreft allemaal, zonder uitzondering de rambam krijgen. Ik heb niets met hen (zij niets met mij) en ik heb niets van hen nodig.

Helaas heeft in Nieuw Zeeland in de tussentijd een vreselijke aanslag plaatsgevonden, door een volslagen idioot, terrorist en misdadiger, op twee moskeeën waarbij heel veel slachtoffers zijn te betreuren. Dat was de aanleiding om publicatie van deze column met een week uit te stellen. Evenals zogenaamd rechts bekend staande politici, journalisten en andere opiniemakers, hecht ook ik eraan om bij voorbaat te bevestigen dat ik iedere vorm van geweld veroordeel, zo ook en wel heel nadrukkelijk deze moordaanslag in Christchurch. Bovendien hecht ik eraan te benadrukken dat haat nooit een motief is geweest om mij kritisch uit te laten over islam, of over individuele moslims. Ik heb niets met geloof in het algemeen en al helemaal niets met islam en alles dat daarmee samenhangt.

Het onderstaande is datgene wat ik vind en waarvan ik denk dat ik dat binnen de geldende vrijheid van meningsuiting tot uitdrukking mag, kan en zelfs moet brengen, met daarbij de uitdrukkelijke uitnodiging om hier kritiek op te hebben en deze te uiten. U hoeft het helemaal niet met mij eens te zijn en ik sta doorgaans open om mijn mening of opvatting aan te passen, zodra hiervoor argumenten worden aangedragen. Dit heet meningsvorming en debat.

Ik vind:

 • dat de toevloed van moslims naar Nederland geen toegevoegde waarde heeft gehad voor de Nederlandse maatschappij;
 • dat multiculturalisme heeft gefaald;
 • dat islam geen godsdienst is maar een politieke ideologie met als doel de rest van de wereld te onderwerpen (door jihad);
 • dat de cultuur die islam en moslims vertegenwoordigen achterlijk is (lees David Pinto en Pim Fortuyn);
 • dat er bovendien geen enkele kans bestaat dat hierin verbetering komt de komende 1400 jaar;
 • dat alle landen waar islam heerst uiterst onaangename landen zijn en vrijwel zonder uitzondering “failed states” mogen worden genoemd;
 • dat islam -en vrijwel alle moslims- inherent antisemitisch zijn, Israël (en joden) willen vernietigen;
 • dat FGM (diverse vormen van vrouwen verminking, onder andere door tenminste clitoris verwijdering) eenvoudig afschuwelijk is;
 • dat de meeste mensen de reikwijdte hiervan niet begrijpen en niet willen zien (zelfs in Egypte met ruim 40 miljoen vrouwen zijn ruim 90% van alle vrouwen besneden);
 • dat VVMU en islam botsen;
 • dat islam collectivistisch is, geen bescherming biedt aan rechten van homoseksuelen, transgenders, vrouwen, minderheden in het algemeen;
 • dat ik onder andere daarom niets met moslims heb.

En als dan Geert Wilders dagelijks (!!) bedreigd wordt door uitsluitend moslims op de meest afschuwelijke wijze en daar soms gewag van maakt, …dat ik dan publiekelijk kenbaar maak wat ik van (die) moslims vind:

extreemlinkse twitteraars

De meeste van u zouden dat niet op deze manier kenbaar maken? Ik wel. En ik begrijp niet hoe simpele zielen zich verliezen in mij als racist te betitelen (heeft namelijk niets met racisme te maken) zonder de moeite te nemen om te kijken waarom ik mij op het eerste oog ongenuanceerd uitliet en – heel belangrijk – wat daar de aanleiding toe was en waaraan precies het bericht was gerelateerd, vastgemaakt zelfs! Ik maak wel degelijk onderscheid, discrimineer maar niet zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat.

Racist
Allereerst de definitie van een racist:
iemand die op een negatieve manier onderscheid maakt tussen mensen op grond van hun ras; iemand die discrimineert op grond van ras; iemand die zich schuldig maakt aan rassendiscriminatie

Wilders en minder
Zelfs in de rechtszaak tegen Geert Wilders werd bij de uitspraak gewag gemaakt van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie en werden Marokkanen (onterecht) omschreven als zijnde een ras:

De rechter sprak vandaag het oordeel uit dat Wilders zich op deze avond wel schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

Fortuyn en artikel 137 wetboek van strafrecht
Fortuyn pleitte destijds niet voor “het afschaffen van artikel 1 van de grondwet (dank Paul Pol Pot Rosenmöller en Ad Melkert) maar voor aanpassing van artikel 137 Wetboek van strafrecht, vooral met het oogmerk dat hij binnen het kader van de vrijheid van meningsuiting vond dat belemmeringen als gevolgd van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht, dat belediging en discriminatie verbiedt, deze antidiscriminatiebepaling onjuist en onwenselijk was.

Artikel 1 van de grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Tot slot noem ik nog dat discriminatie wordt begrepen te zijn het maken van onderscheid, zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat, volledigheidshalve gedefinieerd als:

Het maken van onderscheid tussen personen of groepen zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat. In het Handvest van de Verenigde Naties wordt het verbonden op grond van ras, geslacht, taal of godsdienst. Positieve discriminatie – bevoorrechtende maatregelen om achterstanden van personen of groepen tegen te gaan – is wèl toegestaan.

Onderzoek Hoogleraar Ruud Koopmans
Koopmans vond naar aanleiding van zijn onderzoek dat 2/3 van alle Nederlanders van mening was dat de islam niet bij Nederland hoorde. (De link naar deze bevinding heb ik in 2 uur googelen niet meer kunnen vinden, want het is zo politiek incorrect dat die linksgekkies bij Google dat zo laag ranken dat je wel naar hele donkere spelonken moet om dat nog te kunnen traceren, want stel je voor 2/3 van alle Nederlanders islamofoob en/of racist).

Koopmans vond nog veel meer en durfde dat ook hardop te zeggen:

“Onder leden van Nederlandse moslims bestaan bijvoorbeeld enorme negatieve opvattingen over homoseksuelen, joden, of moslims die van het geloof afstappen.”

“Moslims moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun afwerende houding van ’dat is ons pakkie-an niet’ laten varen. Mensen zijn namelijk niet gek, die zien ook dat moslims wél massaal de straat op gaan om Erdogan te steunen of om tegen Israël te protesteren.”

“Er bestaat een sterke neiging om de oorzaken in de boze buitenwereld te zoeken in plaats van in de eigen gemeenschap. Moslims geven Geert Wilders de schuld, of westers kolonialisme, of Israël, of islamofobie.”

“‘Geweld heeft niets met de islam te maken’ is een drogreden waar je niet meer mee aan kan komen als terroristen zelf verklaren dat ze handelen vanuit het geloof.”

“Wereldwijd staan er 50 miljoen moslims klaar om geweld te gebruiken”

“Dat het de schuld van anderen is, zit bij veel moslims heel diep.”

 • De PVV vond ook in 2017 dat islam niet in Nederland thuis hoorde. Hetgeen een politieke opvatting is.
 • Machiel de Graaf verwoorde het op 14 maart 2019 nog eens overduidelijk.
 • Syp Wynia beschreef in Elsevier hoe islamisering en zelf-islamisering in Nederland in zijn werk ging.

Overigens dit soort opvattingen en constateringen worden onder andere eindeloos uitgedragen en herhaalt door de politieke vertegenwoordigers van de PVV en ik vind dat ook en laat niet na omdat te pas en te onpas uit te dragen. Overigens dank hiervoor aan Maroc.nl.  Meer vindt u hier.

Dilemma
Terwijl 2/3 van alle Nederlanders vindt dat islam niet in Nederland thuishoort, doen wij met zijn allen net alsof islam en moslims los van elkaar te zien zijn. Islam in Nederland bestaat en wordt inhoudelijk tot uiting  gebracht door moslims die islam vertegenwoordigen en die zorgen voor de toenemende islamisering.

 • Ik schrok me afgelopen jaar wederom kapot toen ik in een pretpark 25% moslims zag, waarbij vrijwel alle vrouwen bedekt waren met hoofddoek, niqab en in sommige gevallen zelf een boerka. Kapot geschrokken!
 • Ik schrok me kapot toen ik vernam dat er bijna 500 moskeeën zijn in Nederland.
 • Schrik me kapot om NIDA, om DENK, om antisemitische aanvallen op een joods restaurant in Amsterdam of op Joodse mensen, om de migranten aantallen van niet-westerse gelukszoekers onder 5 jaar Rutte van 400.000 (!!!!),
 • schrik me dagelijks kapot van de misstanden door migranten, de bende op islamitische scholen, de onveiligheid voor homo’s (dank Robbie Jetten), de onleefbaarheid voor joden, de hypocrisie van politici zoals Frans Timmermans die beweren dat antisemitisme vooral vanuit extreemrechts komt, terwijl iedereen weet dat dit voor 95% bij moslims vandaan komt.

Maar u blijft hooguit voorzichtige verwijzingen maken naar islam, naar islamisering, maar u laat na om moslims persoonlijk aan te spreken? Ik doe dat wel: ik heb niets met moslims en de redenen worden in deze column (en alle eerdere) afdoende gegeven en voor zover dat nog niet duidelijk is, laat u dan inspireren door Pat Condell.

Voorstel PVV verbod op sommige islamitische uitlatingen
In de Memorie van toelichting 22-9-2018 door Wilders en De Graaf geven zij een behoorlijk volledige inhoudelijke opsomming waarom de PVV van mening is dat islam als totalitaire ideologie niet grondwettelijk beschermd dient te worden, ook niet indien ze zich voordoet als een religie, zoals de islam. Verplicht leesvoer:

Conclusie
Ondergetekende heeft niets op met islam en heeft persoonlijk niets met moslims. Dat is mijn mening en ik vraag niemand om het daar mee eens te zijn. Als u islam leuk en boeiend vindt ga u gang, maar valt u mij daar alstublieft niet mee lastig, net zo min als andere religies dat vrijwel zonder uitzondering nooit doen. Ik heb niets met religies maar nog minder met totalitaire ideologieën die alle waarden die wij in het “vrije westen” in eeuwen hebben bevochten niet respecteren en met voeten en hun jihad willen treden en vernietigen. Als u die ideologie aanhangt nodig ik u graag uit om weg te gaan. Ga fijn in een islamitisch land wonen.

Ik heb niets met islam noch met moslims maar dat maakt mij geen racist. Mensen die dat beweren hebben geen idee.

Onderscheid maken doe ik wel, maar ook vanwege mijn aangeboren kleurenblindheid niet op die punten die ons artikel 1 van de grondwet zo mooi opsommen. Zelfs niet op grond van godsdienstovertuiging, simpelweg omdat ik islam niet als godsdienst erken. Dat is mijn mening en ik heb daar zo meer dan voldoende gegronde redenen voor, die perfect worden omschreven door Wilders en De Graaf, maar die u bovendien iedere dag om u heen kunt waarnemen. Als u wilt.

Geweld en aanslagen veroordeel ik onder alle omstandigheden en de moordaanslag in Christchurch op moslims is een uiterst betreurenswaardige gebeurtenis, even zozeer als ik aanslagen door moslimterroristen en radicalen ten alle tijden afkeur en veroordeel. De manier is elkaar met woorden, met ideeën, met opvattingen, door middel van schrijverijen en met name via de politiek op te zoeken. Democratisch, met democratische middelen, binnen de rechtsstaat en soms met tussenkomst van een rechter, zoals het in de moderne beschaving altijd zou moeten.

Dr Gert Jan Mulder


Meer van Dr. GertJan Mulder op Veren of Lood vindt u hier, waaronder zijn eerdere artikel over de censuur van Twitter die hem te beurt valt.

19 reacties

 1. maya b. schreef:

  Uitstekende uiteenzetting dr. Mulder, we missen u op twitter, en persoonlijk heb ik nooit één moment gedacht dat u een racist zou zijn.

  Ik vroeg mij af of u soms deze link zocht of kan gebruiken m.b.t. onderzoek dat een groot percentage van de Nederlanders vindt dat de islam niet bij Nederland hoort. Het betreft een onderzoek van Maurice de Hond, gehouden in 2019 en opgenomen in dit artikel: https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/02/schokkende-nieuwe-peiling-van-de-pvv-63-nederlanders-zegt-islam-past-niet-bij-ons-land/

 2. Zeepertje schreef:

  Voor mij eerder een rasechte realist, see you around! Nog wel op Gab? groet Zeepertje

 3. Victor Onrust schreef:

  Ik lees op Wikipedia:
  Een interview in dagblad de Volkskrant van zaterdag 9 februari 2002 zorgde voor ophef. Fortuyn haalde een aan Voltaire toegeschreven citaat aan: “Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten.” Daarna vervolgde hij met: “Ik ben ook voor afschaffen van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren.

  Overigens een prima standpunt

 4. Cool Pete schreef:

  De ‘tech giants’ handelen tegen de VvMU in, en passen propaganda en censuur toe.
  Die bedrijven hadden aan alle bestaande wetten gebonden moeten worden.

  Het enige criterium is de wet; verder is de VvMU onbegrensd.

 5. Kees Bruin schreef:

  Die toevoeging aan artikel 1, over discriminatie, is er in gezet op initiatief van de communist/stalinist Joop Wolf, een eerste klas rat, zie http://www.pimfortuyn.com/de-vragen/13-complot/357-opgeruimd-staat-netjes-een-samenvatting voor een prachtig stuk van Theo van Gogh over de moord op Fortuyn, dat – zeker dezer dagen – wee zéér lezenswaardig is. De demonisering van Baudet toont akelig sterke overeenkomst met de demonisering van Fortuyn destijds.

 6. Erik schreef:

  Stel je zoekmachine in op DuckDuckGo en je vindt de artikels van Koopmans wel.
  Google is totaal onbruikbaar, en gebruik het al jaren niet meer.

 7. Dick H. Ahles schreef:

  Mijnheer Mulder: Was dit het artikel dat U zocht?
  https://duckduckgo.com/?q=koopman+islam&ia=web

  Bedankt voor de effectieve bewoordingen. Als je dit leest vraag je je weer af: wat bezielt links Nederland om zich zo te verbinden met de islam, die staat voor waarden die in strijd zijn met alles wat we in de zestiger jaren zo graag wilde dat ze eeuwigheidswaarde zou krijgen.

 8. Dick H. Ahles schreef:

  Overigens om Google te straffen voor de verkrachting van de vrijheids van meninguiting zou we allemaal over moeten gaan op duckduckgo.com

  Voor twitter moet nog een goed alternatief komen.

 9. Kees Bruin schreef:

  De opmerking in bovenstaand stuk, dat de islam geen religie maar een ideologie zou zijn, lijkt me onjuist. Hetzelfde is trouwens herhaaldelijk door Wilders ook gezegd.
  Een religie, iedere religie, is PER DEFINITIE een ideologie. Maar niet iedere ideologie is een religie. In religies worden één of meer goden onderscheiden, daarnaast zijn er ideologieën zonder godheden, bijv. het fascisme, het communisme en ga zo maar door.
  Een ideologie is een ideeënleer, niets meer of minder dan dat. De vraag of daar een god of goden aan te pas komen is niet van belang voor het definiëren van een ideologie.
  En in de islam komt de god Allah voor. Dat u, of Wilders, de schurft aan de islam heeft, is uw goed recht, maar de islam blijft toch écht een religie, ongeacht of die religie u bevalt, daar valt taalkundig niets op af te dingen.

 10. Hannibal schreef:

  @Kees Bruin

  Dat klinkt heel logisch, maar toch valt dat tegen. De islam is iets van beiden inderdaad, maar de verhouding ligt nogal scheef. 1) Mohammed komt in de Koran vaker voor dan de heer die hij zegt te zullen dienen. 2) Er bestaat de facto iets dat je een islamitische theologie zou kunnen noemen. Als islam een religie is, is ze daarin uniek. 3) kenmerkend voor vrijwel alle religies is dat ze haar volgers voorschrijft hoe zich onderling te gedragen. De islam daarentegen beschrijft alleen de plicht hoe niet-gelovigen te beroven, vermoorden of uit te persen. Zelfs bekering is geen doel op zich, want wie zich bekeert hoeft minder belasting te betalen, en islam is primair een verdienmodel. Daarmee vertegenwoordigt de islam nog de meeste overeenkomsten met de aanbidding van de Mammon. Is dat een religie?

 11. Victor Onrust schreef:

  @kees Bruin, @Hannibal Om nog meer verwarring te stichten. Niet alle religies zijn godsdiensten. Godsdiensten zijn dan weer wel religies en alle religies zijn ideologieën. Eigenlijk zijn er maar weinig ideologiën waarin het religieuze element (bijvoorbeeld “het wonder van het bestaan (de wereld) als een gelukzalige beleving zien”) geheel ontbreekt. De Islam is wel degelijk een godsdienst. Men stelt zich dienstbaar op aan Allah. Dat die er eigenaardige normen op na houdt en zich van een profeet bedient doet niet ter zake. Wat er feitelijk gebeuren moet is dat de godsdienst geen aparte status moet hebben in de wet. Iedere levensovertuiging heeft recht op een bepaalde wettelijke bescherming aan de ene kant en moet verboden kunnen worden waar die in strijd is met fundamentele waarden van onze maatschappij, zoals ook het Nazisme verboden is.

 12. Kees Bruin schreef:

  @Hannibal 23:35 Ik begrijp je weerzin tegen de islam, die ik grotendeels deel, maar hoe je het ook wendt of keert, het is een ideologie met een godheid, en dus een religie. Dat is gewoon een kwestie van een definitie goed toepassen, niet van een waardeoordeel.
  Terzijde: wat mij in dit verband ook altijd zo verbaast is het ‘argument’ dat door islam-apologeten van linkse snit altijd wordt ingebracht, namelijk dat islamcritici “mensen tegen elkaar opzetten”!
  Dat is natuurlijk een gotspe van jewelste. De islam zet bij uitstek mensen tegen elkaar op, nl. moslims tegen niet moslims. En daarbij gaat het initiatief toch echt van de islam uit, die alles afkeurt wat niet islam is.

 13. Kees Bruin schreef:

  @Victor 10:07 Ja, het verschil tussen een godsdienst en een religie is een moeilijk punt. Wat een godsdienst is, dat is duidelijk, daar heb je één of meer goden voor nodig. Maar er zijn inderdaad ook ideologieën die zeker religieuze trekjes vertonen, door hun rituelen, verering van personen of idealen. Dat zijn een soort surrogaat-religies. Zulke trekken vond je ook bij de Nazi’s, communisten, met o.a. hun leiderscultus.
  En wat dacht je van het groene geloof? Van die moeder Aarde-dwepers, of de complete klimaatreligie waar we momenteel door geteisterd worden? Compleet met zondaars, boetedoening en vliegtax (aflaat)?
  Je idee om godsdienst géén aparte status te geven onderschrijf ik volledig. Strikte scheiding tussen kerk en staat, geen speciale bescherming voor godsdiensten volgens het anti-discriminatieprincipe, dat lijken met eerste vereisten om een seculiere rechtsstaat overeind te houden.

 14. N.G. schreef:

  Godsdienst dat voor mij synoniem is met religie, heeft n.m.m. drie aspecten.
  1. Vrijheid van godsdienst, d.w.z. dat men in zijn hoofd mag geloven wat men wil, en dat de overheid zo’n gelovige net zo behandelt als anders/niet gelovigen, b.v. qua onderwijsplicht, belasting betalen etc.
  2. Verder is een aspect identiek aan de vrijheid van vereniging en vergadering; en mag de overheid niet chicaneren door b.v. in het bestemmingsplan geen zalen toe te staan; omgekeerd: alles wel in redelijkheid en in afweging met andere belangen: er is geen recht op een zaal voor 2000 mensen, alleen al omdat dat meestal de leefbaarheid in de omgeving zal aantasten.
  3. het gaat ook om bijbehorende rites: daarin is men niet vrij, de wet bepaalt wat mag en wat verboden is en daar behoort FGM ook bij.
  Al het andere dat reli-groepen claimen heeft niets met godsdienst van doen zoals visies over staatsinrichting en familierecht en kledingvoorschriften; en daar zou de overheid heel wat strenger op moeten zijn, want die eenheidskleding is vaak in strijd met de wet op de weerkorpsen. En trouwens hou je echt van je kind, als het met een keppeltje op over de straat moet en daarom voortdurend wordt gepest?

 15. Martin de Koning schreef:

  Racisme is een woord dat door trotski in het leven is geroepen. Er is maar één mensen ras en er zijn geen onderrassen maar enkel soorten , dus je kan van soortisme beschuldigd worden. Of je discrimineert het paarden ras of runder ras , etcetera en ga zo maar door. Dus resumé , de linkse internazi’s ( = inter- nationaalsocialisten ) gebruiken dit woord te pas en te onpas om hun varkens gedrag te verdoezelen. Oh sorry nu heb ik het varkens ras gediscrimineerd en de groep varkens beledigd. Sorry.

 16. Andre Hof schreef:

  Amen

 17. Martien Pennings schreef:

  Het beslissende criterium of iets een godsdienst/religie is of een ideologie lijkt me: transcendentie. Is er een hiernamaals bij betrokken? Maar het maakt voor de politieke en maatschappelijke praktijk in feite niks uit. Zowel ideologieën als godsdiensten/religies kunnen verderfelijk zijn. En je moet dat aan de kaak kunnen stellen en ook kunnen voorstellen om zo’n religie/ideologie niet te faciliteren of zelf te verbieden. Artikel 1 van de Gondwet zou geschrapt moeten worden en heel anders geformuleerd. Zoals het er nu staat worden aangeboren eigenschappen (ras en geslacht) gelijkgesteld met een ideeën-leer waar men voor kiest (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid). Dit is idioot. De islam is trouwens een nazisme avant, pendant et après la lettre: https://martienpennings.wordpress.com/2015/05/07/in-memoriam-hans-jansen-islam-is-genocide/

 18. wim van rooy schreef:

  Artikel 1 werd, zoals al die andere wetjes en verdragen, opgesteld in een tijd toen de islam in Europa wat kalmer was, toen er van de islam als bedreiging in Europa nauwelijks sprake was. Dus moet dat artikel worden aangepast. Wat Martien Pennings hierboven zegt, klopt helemaal. Aangeboren eigenschappen hebben niet dezelfde portee als ‘ideeën’ (voor zover men met betrekking tot de islam van ideeën kan spreken). De islam is een bedreiging voor de liberale rechtsorde en onze elites ‘don’t have a clue’, zoals arabist Hans Jansen het zoals altijd treffend uitdrukte.

 19. Sonius schreef:

  U vergeet nog 1 ding. De islam heeft bij mijn weten ook nooit bijgedragen aan wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, nog aan maatschappelijke ontwikkelingen waar de maatschappij van nu op draait. Voor de rest “ de spijker op zijn kop “