DE WERELD NU

Deltaplan sociale woningbouw – want daklozen krijgen problemen?

Deltaplan sociale woningbouw, woningnood

Er is sprake van de noodzaak voor een Deltaplan sociale woningbouw. Politici hebben nu eenmaal een verhaal nodig om de aandacht af te leiden van de klimaathoax.

Dat deze oproep op dit moment komt, en te zeggen (onder andere volgens de NOS) dat dit zich richt op sociale woningbouw voor daklozen en mensen die door scheiding of financiële problemen snel een nieuwe woning nodig hebben, is zowel hypocriet als een doorzichtige maskering van het onderliggende probleem. De massa-immigratie is de reden, de genoemde groepen hebben het ongetwijfeld moeilijk, maar niet doordat ze onverwacht zoveel groter werden.

Deltaplan sociale woningbouw

Maar nu de Federatie Opvang aan de bel trekt is het een mooi moment om de massa-immigratie niet te hoeven noemen.

Het tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot zo’n 80.000. Het probleem is inmiddels zo groot dat alles op alles gezet moet worden om het op te lossen. Daar is een nationaal deltaplan voor nodig, zegt de Federatie Opvang, de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Het echte probleem wordt wel genoemd, maar blijft goeddeels buiten beschouwing:

Er is zo’n groot tekort aan betaalbare huizen, dat mensen die heel snel een huis nodig hebben nauwelijks aan een urgentieverklaring kunnen komen. Die verklaring is in de praktijk op veel plekken eigenlijk alleen maar verkrijgbaar voor statushouders (mijn vet, H.) en mensen die moeten verhuizen vanwege de sloop of renovatie van hun huurwoning. Ook mensen die uitstromen uit de geestelijke gezondheidszorg krijgen altijd voorrang. Zij hebben geen urgentie nodig.

Ergo, als u hoogstnoodzakelijk een sociale huurwoning nodig hebt is het enige dat u doen kunt eerst goed gek worden. Maar u te laten opnemen door de geestelijke gezondheidszorg is geen sinecure. Dat vraagt inventiviteit, want de geestelijke gezondheidszorg is al even overbezet als de huurmarkt voor de sociale woningbouw. Gevolg is dat de meeste mensen die acute hulp nodig en onderdak nodig hebben zijn aangewezen op de daklozenopvang – tussen de veelal schizofrenen en anderen die uit de geestelijke gezondheidszorg werden verwijderd, maar er eigenlijk thuis horen. En dan krijg je dit:

Het woningtekort speelt dan ook in het hele land. Neem Richard (50) uit Veenendaal. Hij woonde negen maanden in zijn Suzuki Swift. Een kennis kon dat niet aanzien en regelde tijdelijk een te duur vakantiehuis op een park. De daklozenopvang was Richard eerder ontvlucht omdat hij zich daar te onveilig voelde.

Met als gevolg:

“Ik kreeg te horen: ga maar op kamers, want voor gescheiden mannen hebben we geen geschikte woonruimte. Ik zat er helemaal doorheen”, vertelt hij. Richard heeft nu onderdak gevonden in een voormalig bejaardenhuis bij Welkom Veenendaal.

Maar, vertelt de analyse ons:

“Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen en met name eenpersoonswoningen. Een gemeente kán een huisvestingsverordening opstellen met daarin afspraken over het aantal sociale huurwoningen en de urgentieprocedures. Maar dat heeft lang niet iedere gemeente. En ook dat is geen oplossing voor het gebrek aan woningen: het is verdeling van de schaarste”, stelt Van Brunschot.

Asielmigratie

Zo lang de asielmigratie niet genoemd wordt mag je veel zeggen in dit land. En je mag dan niet zeggen dat er een omvolkingsbeleid wordt gevoerd, maar ik zou graag willen weten hoe men dat zich voorstelt als dat wel wèl het geval zou zijn, en wat het verschil maken zou. Want het leegmaken van de AZC’s voor nieuwe groepen aankomers gaat onverdroten door. Slechts DRIE Nederlandse gemeenten voeren geen beleid waarbij asielmigranten voorrang krijgen bij het verdelen van de schaarse beschikbare woonruimte. De 10.000 zwerfjongeren en andere kwetsbare mensen die woonruimte nodig hebben moeten maar wachten. Op dit ‘Deltaplan’?

Laten we eerst maar eens:

 • wat Syriërs repatriëren,
 • de opvang voor daklozen veiliger maken door de daadwerkelijke uitzettingen op te voeren en
 • een stop afkondigen op de opname van asielmigranten.

Het probleem an sich is niet onoplosbaar, de onwil normale maatregelen te nemen zoals ik die hier in drie regels schets is dat wel. De staatsomroep bewijst dat, met een artikel als dit.

 

4 reacties

 1. carthago schreef:

  Ik ben benieuwd wanneer zwerver Rutte eindelijk eens een dak krijgt toegewezen tussen de geïmporteerde lone wolves.Wij hem kwijt en goed voor de divershjiteit

 2. Bert Peters schreef:

  Als woningzoeker had ik tot eind 2016 in mijn regio op entree.nu de keus uit ca. 250 woningen die vrij kwamen, per week!
  Nu zijn het er nog doorgaans nog een stuk of 12, de rest van het aanbod wordt nog steeds afgeroomd door de woningcorporatie en gemeente ten behoeve van asielzoekers of statushouders.

 3. Monique Ritzer schreef:

  35 jaar ingeschreven. Woon in wijchen. Kom niet aan bod..mag alleen reageren op woningen tot 607 euro. Loting en urgentie gaat blijkbaar voor. Rest van de woningen gaan de verkoop in. Ben zo boos. 60 jaar

 4. Hannibal schreef:

  @Monique Ritzer

  Terecht. Je bent bedrogen met mooie woorden, en vervolgens ingeruild voor een beter verdienmodel. Het enige dat je doen kunt is het zo breed mogelijk bekend maken: ga naar politieke bijeenkomsten, trap een rel op het gemeentehuis en wees vooral onredelijk.

  En wie weet? Vroeger hadden brutalen de halve wereld, tegenwoordig de hele. Netjes op je beurt wachten duurt van amen tot eeuwigheid.

  Succes!!