DE WERELD NU

Debat – Theoterrorisme? Zinloos geweld als factor

Theoterrorisme

Is de term theoterrorisme geschikt voor religieus geïnspireerd geweld? Heeft het gevolgen; past het binnen maatschappelijke ontwikkelingen?

Het artikel van David Pinto zaterdag blijkt voedsel te zijn voor een uitgebreider debat over de toepasbaarheid van het begrip theoterrorisme en de er uit volgende implicaties. Daarvoor geven we de komende week (of eventueel langer) alle ruimte door dagelijks een opinie van een geselecteerde wetenschapper, schrijver of opiniemaker te plaatsen. Vandaag onze correspondente in Brussel Nicolette Geveke, die dit stuk niet speciaal schreef voor dit debat over theoterrorisme, maar dat er naar mening van de redactie uitermate goed in past. Het opent de weg naar een beeld van een andere dimensie die ook eigen is aan gebeurtenissen die we nu benoemen als theoterrorisme. Dit is een facet van het proces richting theoterrorisme dat we als westerlingen niet graag in de ogen zien.

Zinloos geweld als factor

“Sur la violence gratuite en France” – Maurice Berger[1]

De Franse jeugdpsychiater Maurice Berger ging vorig jaar met pensioen en publiceerde “Sur la violence gratuite en France” over zinloos geweld, gebaseerd op zijn ervaringen met het tot-normale-mensen-maken (Fr. humanisering) van ‘jongeren’ die na een lange ‘institutionele carrière’ in een Frans gesticht voor extra moeilijke gevallen zijn beland. Een meer precieze titel van het boek ware geweest: “Waarom zijn die allochtone jongeren vaak zo onbegrijpelijk gewelddadig?” Maar liefst  60% van zijn klanten waren afkomstig uit de Maghreb, waarvan 88% tot de moeilijkste groep behoren; slechts 8% waren van oorsprong Franse kinderen.

Hieronder via recensies op Google en Youtube een aantal observaties en meningen van auteur Maurice Berger.

Iedere twee minuten zinloos geweld
Het boek staat vol met beschrijvingen van gruwelijke geweldsdelicten, hetgeen niet moeilijk is want iedere twee minuten wordt ergens in Frankrijk aangifte gedaan; en het wordt steeds erger: tussen 2016 en 2017 – het Franse CBS loopt kennelijk wat achter –  was er een stijging van 3,4% gemeld geweld.

Volgens Berger is het een misvatting te menen dat armoede een trigger is voor geweld. Immers, in de helft van de gezinnen waarin het tuig opgroeide is er een normale kostwinner en zijn er geen financiële problemen; in een ander deel hebben de ouders criminaliteit als bron van inkomsten, of  hebben deze psychische problemen.

Clan
Volgens Berger zijn deze mensen primair verslaafd aan het groepsleven. De hele clan is een soort lichaam met een opperhoofd; de andere familieleden zijn de ledematen, en die wil je niet verliezen. En dus is het voor jongeren die een ander leven wensen bijna onmogelijk om dat te bereiken. De familie-sekte weerhoudt ze van vertrek. Groepsdenken is de norm; zelfstandig denken is fout, en bijkans verboden. Ook mogen enthousiaste clanleden zich niet profileren door extra snel carrière te maken in bijvoorbeeld de drugshandel – de interne sociale codes zijn belangrijker, en er wordt de hand aan gehouden.

Omdat de clan de basis van hun denkkader is, delen deze jongeren ook de rest van de samenleving zo in. Vanuit die logica is het natuurlijk dat ze hun tijd doorbrengen met vechten met andere familieclans, of tegen onze brandweerlieden, ambulanciers en politiemensen. Want ook die laatsten zien ze als onderdeel van een vijandige clan die zich vooral niet mag begeven op hun territoir. Het zomaar in de fik steken van andermans auto’s is dus een voor de moderne maatschappij kostbare manier waarop zij piketpaaltjes plaatsen.

Auto-gettoïsering
Ze doen derhalve niets anders dan zichzelf bij voortduring gettoïseren, en dat is niet de schuld van onze westerse maatschappij. Zo wensen scholieren met deze achtergrond hun stages slechts uit te voeren in hun eigen wijk, hun eigen territoir. Daardoor mislukte bijvoorbeeld een groot project van de Franse spoorwegen om deze jongeren makkelijk aan een baan te helpen; de beoogde groepen weigerden te solliciteren, want als ze hun wijk verlaten raken ze als het ware hun lichaam kwijt. Alleen de psychisch-sterksten zijn in staat in twee werelden tegelijkertijd te leven.

Bid’A
En dan is er nog de islamcultuur: Het woord ‘Bid’a’, ‘nieuwigheid’ betekent te zelfder tijd  ‘ketterij’. Dat maakt dat het illusoir is te verwachten dat met deze Maghrebijnen vooruitgang zal worden geboekt.

Overigens zou voor criminelen het salafisme mede hierdoor de ideale godsdienst zijn: de regels overtreden is prima, als je op die dagen maar niet in de moskee komt, en daarna kan moskeebezoek of een andere daad die Allah welgevallig is alles weer witwassen.

‘Koninklijk huwelijk’
De thuissituatie helpt ook niet: Ongeveer 20% van deze jongeren zijn uit een al dan niet gedwongen voortgekomen, een zogeheten ’Koninklijk Huwelijk’. Hiermee wordt bedoeld een tussen neef en nicht gesloten Inteelthuwelijk. Deze families zijn hiermee soms al vijf generaties aan de gang. De verdeling in de Maghreb is Tunesië 39%, Algerije 34% en Marokko 28%. Dat valt dan nog mee in vergelijking tot Pakistan 70%, Saudi Arabië 67% en de Emiraten 64%.[2]

Inteelt geeft vaak impulsiviteit en schizofrenie, en wellicht maakt het mensen ook makkelijker te beïnvloeden door religieuze fanatici als van Daesh; en maakt inteelt mensen ook agressiever, oppert Berger.

Kinderen
De ontwikkeling van kleine kinderen verloopt in deze omgeving meestal extra traag;  lopen kunnen ze soms pas een jaar later dan hun Franse leeftijdgenoten. Ook met de taalontwikkeling wil het meestal ook niet vlotten, temeer daar de ouders daar zo goed als geen aandacht aan besteden. Nog erger is dat ze überhaupt weinig positieve aandacht besteden aan hun nageslacht, zodat begrippen als empathie en schuldbesef hen vaak niets zeggen.

Onder het motto jong geleerd, oud gedaan zijn ze vaak als peuter wel al goed gewend aan mishandeling, omdat huiselijk geweld in hun oorspronkelijke cultuur als minder ernstig wordt beoordeeld in de westerse cultuur. Illustratief is, dat het merendeel van de klantjes van psychiater Berger de nazi’s bewondert omdat dezen veel Fransen hebben gedood. Verder menen ze vaak dat de wereld wordt bestuurd door joden en illuminatie; dat wordt al uitgekraamd door kinderen vanaf ongeveer 10 jaar oud.

Ontbrekend schuldbesef
Veel van deze jonge delinquenten verwarren straffeloosheid met recht hebben, en menen dat het voor minderjarigen gewoon is toegestaan om iemand dood te slaan. Ook missen ze elk begrip voor voorwaardelijke veroordelingen, te meer daar de strafrechter meestal niet daadwerkelijk optreedt: In 2017 werden 139.000 minderjarigen verhoord voor buitenproportioneel gewelddadig gedrag, maar slechts 783 eindigden echt in het gevang. Er zijn daardoor jongeren die al 30 keer werden voorgeleid voor ze eindelijk bestraft werden.

Daar komt nog bij dat als ze schade aanrichten ze die nooit hoeven te vergoeden, omdat de verzekering dat over het algemeen betaalt, en ze zelf niet over enige middelen beschikken. Volgens Berger zou men voor ieder delict (tenminste) een standaardstraf van 14 dagen brommen moeten krijgen plus de opdracht (aan de ouders) om een deel van de aangerichte schade te vergoeden, ten einde het schuldbesef te ontwikkelen.


 1. NIET de bij de RU Leiden werkzame arabist Maurits Berger.
 2. Overigens mag men zich in de Emiraten thans wel laten testen op dreigende afwijkingen.

Dit artikel verscheen eerder op Polderland.

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.

De andere bijdragen aan het Debat Theoterrorisme vindt u hier.

35 reacties

 1. Youp schreef:

  Een bekend verhaal uit de realiteit, anders dan de strikt theoretische afweging of er ook in andere monotheistische godsdiensten aanknopingspunten voor terrorisme te vinden zijn. Alsof terrorisme het cruciale probleem is. Het multiculti-experiment, en dan vooral de non-integratie met islam en sub-Sahara Afrika, is wel zo gigantisch mislukt dat het fysiek pijn begint te doen. Desalniettemin is het politieke vuil niet in staat het beleid te herzien; zelfs niet om het te stoppen. In hemelsnaam waar betaal je die mensen voor? Welke opties zijn er nog? Balkanisering, burgeroorlog of door China of een Oost-Europese dictator veroverd worden. De laatste optie is waarschijnlijk de meest aantrekkelijke.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Zo zo, nou nou. Dat is me nogal een opsomming. De opvoeding, alsook het gebrek eraan, zorgt voor: 1. clandenken, 2. gettoisering; 3. clanlogica dus vijandigheid jegens niet-clanleden; 4. omarming islamitische achterlijkheid in de vorm van verzet tegen zelfstandig denken, vernieuwing en gebrek aan empathie en schuldbesef; 5. verzet tegen niet-islamitische ideeen; 6. inteelthuwelijken; 7. verhoogde kans op impulsiviteit en schizofrenie; 8. verhoogde beinvloedbaarheid voor totalitair theoterroristisch gedachtengoed; 9. vertraagde motoriek en taalontwikkeling; 10. gewelddadigheid of hoge tolerantie voor geweld, zinloos of niet. De westerse samenleving reageert hier nogal laconiek op. Slechts een 0.5% van jongeren die verdacht worden van buitenproportioneel geweld draait de bak in. Jongeren hoeven voor de schade die ze aanrichten niet te betalen of te boeten. Het lijkt me goed om een stevig voorlichtingsprogramma op te zetten in Marokkaanse theehuizen. Theehuizen en shisha lounges die niet meewerken worden gesloten. Als er over één jaar nog één marokkaan in Europa rond loopt die dit riedeltje niet uit zijn hoofd kent dan krijgt hij bijles. Ali B. moet in staat worden geacht op basis van deze tekst een mooie rap te maken. Die kan elk uur worden afgdraaid op alle radiostations. Elke radiostation dat niet meewerkt krijgt te maken met een omgekeerde cancelcultuur. Hoppa.

 3. Neef Jansen schreef:

  Het is net of heel die groep geestelijk gestoord is en dat de islam die geestelijke stoornis ondersteunt en faciliteert en continueert. Vervolgens wordt dit massaal geimporteerd, er wordt nauwelijks iets aan gedaan, en kritiek erop wordt gedemoniseerd door het volk dat ons regeert. Ik heb hier een interview van islamcriticus Robert Spencer met de Deense psycholoog Nicolai Sennels, die tot vergelijkbare bevindingen komt als Maurice Berger: https://www.youtube.com/watch?v=XasKz9axKrc De algemene strekking is die van: hoe geloviger hoe gekker/agressiever/gewelddadiger.

 4. Ron schreef:

  ‘Volgens Berger zijn deze mensen primair verslaafd aan het groepsleven. De hele clan is een soort lichaam met een opperhoofd; de andere familieleden zijn de ledematen, en die wil je niet verliezen.’
  Daarmee is de gedachtenwisseling terug bij de heer Pinto met zijn Pinto-piramide
  http://verenoflood.nu/de-piramide-van-pinto/

 5. Neef Jansen schreef:

  @ Ron — Als het gaat over de tegenstelling individualisme-collectivisme, dan denk ik dat je daar niet per se een verklaring aan kan ontlenen voor het buitenproportionele geweld van moslims jegens niet-moslims. Als hier niet ergens het woord ‘islam’ genoemd wordt, dan hangt het volledig in de lucht. Wie evenwel de moeite doet om dat ‘islam’ aan een nader onderzoek te onderwerpen, die zal al snel daaraan een aha-belevenis ontlenen, zeker als hij/zij een onderzoekende blik werpt op het volgende:
  2:7.
  God straft de ongelovigen
  2:8.
  Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
  2:10.
  Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
  2:17.
  Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblindt
  2:39.
  Wie niet gelooft zal branden!
  2:90.
  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
  2:61
  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
  2:65.
  Wie werkt op de sabbath is een verachte aap.
  2:85.
  Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
  2:88.
  Ongelovigen zijn vervloekt
  2:89.
  Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
  2:96.
  Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
  2:98.
  God is de vijand van iedereen die niet moslim is
  Enzovoort.
  Er zijn 447 van dit soort mededelingen te vinden in de kerntekst van de islam: Zie: http://www.ex-moslims.nl/

 6. Youp schreef:

  @BegrensEuropa! 27 augustus 2020 om 16:59
  Een voorlichtingsprogramma gevolgd door bijles. Nog een berg -sofen erop afsturen. Ik dacht dat we dat nu wel afdoende geprobeerd hebben.

 7. Lawaaipapagaai schreef:

  Dit is een zeer interessante toevoeging aan de discussie die wbt ‘theoterrorisme’ een nogal semantisch karakter heeft. Belangrijker is de vraag : wat doen we met deze criminelen die hun leven niet alleen niet willen verbeteren, maar vooral niet kunnen verbeteren gelet op de culturele en morele valkuil waarin zij zich bevinden. Ze komen er niet uit en zetten het door naar hun nazaten. Wij zitten dus opgescheept met een chronisch Marokkanen probleem. De oplossing van PVV Komt in zicht: ‘get back to where you once belonged’ (Beatles)

 8. Neef Jansen schreef:

  Interessant is ook dit interview van prof Gad Saad met psycholoog dr Nicolai Sennels; wat betreft de onevenredig grote hoeveelheid criminaliteit en gewelddadigheid van moslims, mannen, jonge mannen. De strekking is deze: hoe meer islam je stopt in opgroeiende mannelijke moslims, hoe meer haat en geweld en criminaliteit en terreur te verwachten is er uit te komen jegens speciaal niet moslims. Het is eigenlijk precies wat je verwachten zou, kijkend naar de kerntekst van de islam. Ik weet evenwel zeker dat dit brute wetenschappelijke feit nog heel lang in alle toonaarden ontkend zal worden door de politiek correcte wegkijkerij die ons regeert en die de grote media domineert en de universiteiten, enzovoort. https://www.youtube.com/watch?v=mFIfEHeHqwc

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @Youp 27 augustus 2020 om 17:29 Ik snap uw bezwaar. Die -logen en -sofen zijn er nu ook al, dus misschien is dit de manier om ze wat zinnigs te laten doen. Overigens is het wellicht beter om dan maar beginnen met de rap. Eerst in het Nederlands, dan weet de niet-marokkaanse bevolking, voor zover die niet in ‘West’ woont, ook hoe de vlag er bij hangt. Dat lijkt niet altijd goed door te dringen.

 10. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  Collectivisme en individualisme zijn westerse ideeën, net als de piramide van Maslow:
  […]
  5) erkenning
  6) zelfontwikkeling

  De piramide van Pinto stelt daar tegenover:
  […]
  4) goede naam
  5) eer

  Fijnmazige en grofmazige culturen (F-cultuur & G-cultuur)
  Pinto maakt onderscheid tussen twee verschillende culturen, namelijk de fijnmazige cultuur en de grofmazige cultuur (F-cultuur & G-cultuur). De F-cultuur kenmerkt zich door een fijnmazig systeem van structuren, regels en waarden. Het gedrag van een lid is geënt op conformisme en collectivisme.
  De G-cultuur kenmerkt zich door een grofmazige structuur, een ruimer, losser en globalere stelsel van regels en codes. Het gedrag van een lid is als individualistisch aan te merken, daar een lid denkt en communiceert vanuit zich zelf (de meeste westerse culturen zijn G-culturen). Onderstaand een weergave van de piramide in casu (G&F).

  Het omgaan met verschillen die zover uit elkaar kunnen liggen, met behoud van ieders eigenheid (kernwaarden), is wat de Drie Stappen Methode (DSM) beoogt. Aansluitend op de structurentheorie is de DSM ook van toepassing op macro-, meso- en microniveau.

  DSM-methode
  – Stap 1: eigen (cultuurgebonden) normen en waarden (als land, regio, bedrijf, organisatie of individu) leren kennen en vaststellen. Welke regels en codes zijn van invloed op het eigen denken, handelen en communiceren?

  – Stap 2: (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen (kennis verwerven dus). Bij deze tweede stap worden eerst de meningen over het gedrag van de ander gescheiden van feiten. Gezocht (onderzocht) wordt wat de achtergrond en de ratio zijn van het ‘vreemde’ gedrag of uiting van de ander.

  – Stap 3: vaststellen hoe om te gaan in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen. Vaststellen waar de grenzen (de wettelijke bijvoorbeeld, maar ook de eigen grenzen) liggen voor wat betreft rekening houden met, acceptatie van en aanpassing aan de ander. Deze grenzen aan de ander helder, duidelijk en ondubbelzinnig melden. Deze melding dient te worden afgestemd op de wijze die bij de ander past om hem of haar te bereiken.

  Let wel: bij het vaststellen van grenzen, spelen allicht ook realistische factoren als macht en belang een grote rol.

  url: davidpinto.nl/

 11. BegrensEuropa! schreef:

  @Ron 27 augustus 2020 om 19:06 Zijn er op voldoende hoopvolle schaal succesvolle ervaringen met DSM door vele malen voor geweldsdelicten opgepakte maghrebijnen?

 12. Ron schreef:

  Dag BegrensEuropa,
  Ik denk niet dat DSM voor die speciale groep geldt. (misschien dat de heer Pinto nog mee leest en er iets over wil zeggen)
  Voor het onderwijs, bedrijfsleven en overheid zouden de inzichten van de heer Pinto, waar piramide van Marlow als algemeen geldend wordt beschouwd, maar dus niet blijkt te gelden voor mohammedanen, misplaatste verwachtingen kunnen voorkomen.

 13. david Pinto schreef:

  @Ron, wat goed van jou. Jij bent goed op de hoogte van mijn Structurentheorie, Mijn DSM en de Pinto-piramide. Wat Nicolette Geveke hier schrijft heeft daarmee te maken. Wat een ‘toeval’ (nou ja, toeval…. ‘Toeval is God’s manier om anoniem te blijven’ zeg ik altijd) dat Ongehoord Nederland (ON) mij vroeg een blog te schrijven over deze materie. Heb ik gedaan en is gisteren gepubliceerd:
  https://bit.ly/2YEteJQ
  Lees het maar. Daar heb ik de kardinale vraag behandeld hoe komt het dat deze groep mensen (m.n. Marokkanen) door en door gaan met hun crimineel gedrag en er maar geen verbetering komt ondanks vier decennia ‘beleid’ en bakken vol gemeenschappelijk gelden.

 14. david Pinto schreef:

  Ron 27 augustus 2020 om 19:48
  Dag BegrensEuropa, Ik denk niet dat DSM voor die speciale groep geldt. (misschien dat de heer Pinto nog mee leest en er iets over wil zeggen). Voor het onderwijs, bedrijfsleven en overheid zouden de inzichten van de heer Pinto, waar piramide van Marlow als algemeen geldend wordt beschouwd, maar dus niet blijkt te gelden voor mohammedanen, misplaatste verwachtingen kunnen voorkomen.
  OP JE WENKEN BEDIEND RON, ZIE MIJN REACTIE HIERBOVEN

 15. Ron schreef:

  Dag mijnheer Pinto,

  Bedankt.

  groeten Ron Heekelaar

 16. david Pinto schreef:

  Graag gedaan Ron Heekelaar. Ben benieuwd wat je vindt wat de blog
  https://bit.ly/2YEteJQ

 17. david Pinto schreef:

  By the way, in het verlengde van e.e.a. postte ik het volgende op FB, Twitter en LinkedIn:

  Groot gevaar!
  Op pag. 22 PS van Het Parool staan 12 foto’s van een half naakte vrouw. Kan dat nog van de moslims in de stad en hun dienaars GL, D66 en PvdA? Loopt Het Parool geen gevaar van een bloedig aanslag? Komen geen mega demonstraties samen met BLM?

 18. Neef Jansen schreef:

  Ik denk dat de problemen blijven en groter worden als we volharden in het negeren van de hoofdoorzaak ervan, namelijk een totalitaristische en imperialistische doctrine die gericht is op de onderwerping, uitbuiting en vernietiging van alles dat in die doctrine gezien wordt als te onderwerpen, uit te buiten en te vernietigen. We kunnen ons best doen om van alles en nog wat te verzinnen als verklaring – slechte jeugd, sociale achterstanden, het warme weer, theoterrorisme, F- en G- cultuur – maar als we niet luisteren naar wat de betreffende daders ons gewoonlijk in de oren toeteren – Allah Akbar! – dan zal ons nooit een licht opgaan wat betreft hun ware motieven. Dus er zijn de ‘incidenten’, die zullen blijven komen, steeds meer, en er is de uitleg erbij van de daders… Wat hindert ons dan om eens te gaan kijken naar datgene waar zij zo nadrukkelijk op wijzen?

 19. Ron schreef:

  Uw blog is een mooie samenvatting van uw onderzoek/bevindingen.

  Ik mis een beetje het onderwijs in uw verhaal. Is uw visie bekend bij het onderwijs? Is het onderwijs, van basis tot WO, niet het natuurlijke startpunt om een begin te maken om tot betere verhoudingen te komen? Wordt u uitgenodigd op onderwijsinstellingen om uw visie voor het voetlicht te brengen?

 20. Cool Pete schreef:

  Het mohammedanisme is de enige “leer” die inhoudelijk oproept tot [ onbeperkt ] geweld.

  [ Hoewel het marxisme dit ook in zich heeft. ]

 21. Stoner schreef:

  @ Neef Jansen 27 augustus 2020 om 17:04
  Het is net of heel die groep geestelijk gestoord is

  Niet net, ze zijn het, maargoed dat denk ik over iedereen die in de 21ste eeuw nog in een god gelooft.

 22. david Pinto schreef:

  @Ron, volkomen mee eens. Onderwijs is hierbij cruciaal. Ik weet nog da Dieuwertje Blok in haar interview op tv over mijn 1e boek ‘Interculturele Communicatie’ zei: dit moet in in het onderwijs ingevoerd worden. Jawel, er wordt ook wel wat meegedaan. Kijk maar hoe Oranje Fonds (nadat de directeur en zijn staf onze training had gevolgd) een brochure heeft gemaakt over de Pinto- en Maslow piramide en gratis aan alle scholen heeft verstrekt.: https://www.ici.co.nl/pinto-piramide/

 23. Neef Jansen schreef:

  Het zou mij niets verbazen als over 10 jaar het volk de verantwoordelijken tegen de muur zet en afschiet. Echt hoor. Het zou mij niets verbazen. Wie iets van de geschiedenis weet, die weet dat het zo kan gaan. 1989, en dan 2030.

 24. Neef Jansen schreef:

  Het volgende lijkt mij nog een zinvolle aanvulling te geven op het bovenstaand artikel: >> Franse auteur-filosoof Onfray: ‘Frankrijk ligt in coma en is dichtbij de dood’ – Psychiater die werd aangesteld om daders te behandelen: ‘Ze houden van geweld en hebben geen enkel respect voor wet en menselijk leven’ << https://www.xandernieuws.net/algemeen/frankrijk-gaat-ten-onder-iedere-44-seconden-daad-van-grof-zinloos-migrantengeweld/ Wie trouwens het islam-alarmisme helemaal de neus uitkomt, die hoeft slechts de informatie-input te beperken tot de NPO en je weet dan zeker dat je helemaal nooit iets hoort over de islam, of het moet gaan over deze 'religie van de vrede' als culturele verrijking en te verwelkomen bijdrage aan onze diversiteit.

 25. N.G. schreef:

  Deze Franse analyse door Bernard Rougier hoort er ook wel bij: “Territoires conquis de l’islamisme” , over door islamisten ingepikte stukken stad, een islamistisch ecosysteem.
  http://verenoflood.nu/bernard-rougier-territoires-conquis-de-lislamisme/

 26. BegrensEuropa! schreef:

  @Ron 27 augustus 2020 om 19:48 Aha, ik begrijp dat DSM misschien werkt binnen organisaties, maar dat toepassing in de publieke ruimte een stap te ver is. Alles overziend (Pinto piramide, DSM, attributieprobleem, interculturele communicatie e.d.) springen er voor mij 4 punten uit: 1. over F vs. G: Westerse G houdt verband met het grote gebod en dan m.n. Mattheus 22:39, waarin religieuze en seculiere naastenliefde gelijk worden geschakeld en boven alle andere geboden geplaatst. Niet-westerse, bijv. islamitische F stelt daar de gedetailleerde sharia en het nat te volgen leven van een jihadistische Mohammed tegenover, waarbij geen enkele ruimte voor zelfstandig nadenken en invoelen wordt geboden. 2. de attributiefout wordt vooral gemaakt door beleidsmakers, autochtone Nederlanders in volkswijken weten allang dat er inpasbare en niet-inpasbare allochtonen zijn en hoe ze het onderscheid moeten maken. Het probleem ligt bij de beleidsmakers en bij de onvoldoende mate waarin inpasbare allochtonen de niet-inpasbaren het licht kunnen laten zien; 3. de hardnekkigheid en doordingendheid van de islam wordt ook door Bassam Tibi benadrukt. Hij heeft zelfs vele jaren geprobeerd met hulp van een psychiater van de islam af te komen. Dat is niet geluk. Van arren moede is hij maar islam hervormer geworden, niet omdat het kan, maar omdat het moet. Hij had ook kunnen concluderen dat hoe dan ook moet worden voorkomen dat mensen in de geestelijke valstrik van de islam terechtkomen omdat dat realistischer is; 4. bij interculturele communicatie gaat het niet alleen om DSM, maar ook om erkenning van punt 1 en 3. Anders is er sprake van ernstige onvolledigheid. Overigens zijn er veel Nederlanders die nog nooit over Mattheus 22:39 en de rol ervan in de geschiedenis hebben nagedacht. Tot slot zou ik altijd bij het noemen van Kahnemann ook de naam van collega Tversky laten vallen. Als die niet was overleden had die minstens evenveel recht op die nobelprijs gehad. Kahnemann benadrukt dat ook altijd zelf, en niet uit valse bescheidenheid.

 27. Neef Jansen schreef:

  BegrensEuropa! — Bedacht moet worden dat het probleem vooral daarin steekt dat de islam is als de programmatuur van Windows 10 die van jongsafaan in de geesten van moslims wordt geperst en dat deze moslims, voor zover het mannen betreft, overwegend mannen, jonge krijgermannen, daar hatende, pestende, straatoverlastgevende, verkrachtende, criminele, infiltrerende, liegende en bedriegende, en vooral ook terrorismebedrijvende jihadisten van worden, die zich richten op de onderwerping, exploitatie en vernietiging van alle niet-islamitische cultuur. Geen enkele samenleving die dit niet snapt of niet snappen wil of ervan wegkijkt of het zelfs importeert of het zelfs verwelkomt als culture verrijking of zelfs grootse bijdrage aan de diversiteit, maakt ook maar de geringste kans deze aanzwellende lawine van geweld en terreur te overleven. Zal bijvoorbeeld Amsterdam een islamitische stad worden, waar geen kroeg meer te vinden is, en geen enkele ‘entartete’ niet-islamitische kunst, en alle musea zijn veranderd in instituten die de grootsheid van de islam aanprijzen? Op dit moment worden er, bewust-onbewust, enorme inspanningen gepleegd daarvoor dat het ooit zover gaat komen, zeg in 2130. Het destructief vermogen van de islam is groter dan dat van nazisme, bolsjevisme en mafia. Het vernietigt de geest, althans het maakt er een het leven hatend activisme van. De Deense psycholoog Nicolai Sennels zegt dat de aanpak van Israel het beste is, namelijk de inzet van geweld, macht, niets pikken, geweld beantwoorden met groter geweld. Want, zo voegt hij eraan toe, de islam ziet vreedzaamheid en neiging tot vergeving, tot dialoog, enkel en alleen als zwakte en als uitnodiging om door te gaan met pesterij, criminaliteit en terreur.

 28. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 28 augustus 2020 om 12:25 In Israel is het probleem helder, hier woekert het onderhuids. Voorlopig wil ik niet ruilen.

 29. Neef Jansen schreef:

  BegrensEuropa! — Eigenaardig nietwaar, dat het de Oostbloklanden al volstrekt helder is wat het probleem is, terwijl we hier in ‘Het Vrije Westen’ nog zovele slachtoffers nodig hebben blijkbaar, voordat ook hier het kwartje valt. Als het al ooit zal vallen.

 30. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 28 augustus 2020 om 13:38 Zo eigenaardig is dat niet. In het Oostblok heeft men geen last van de overdaad aan politieke correctheid die hier elke discussie doet verzanden.

 31. david Pinto schreef:

  Wat geniet ik van jullie stukken. Echt waar. Er spreekt veel, heel kennis en inzicht daaruit. Ron Heekelaar, BergensEuropa, Neef Jansen, heel veel dank.
  Ik heb een idee: samen een boek(je) maken. Vragen wij Wim van Rooy en ‘Hanibal’ ook erbij. Mijn uitgever, Aspekt zal denk ik blij mee zijn. Wat vinden jullie hiervan?

 32. Ron schreef:

  Dag mijnheer Pinto,
  Ik ben bang dat ik niet veel verder kom dan u te citeren. BegrensEuropa en Neef Jansen hebben een uitgebreide visie en kennis, zij zullen ongetwijfeld een mooie bijdrage kunnen leveren.

  groeten, Ron

 33. Ron schreef:

  Dag BegrensEuropa,
  Nav bericht gister 19:48.
  Ik ben het met u eens.
  Citaat:’Het probleem ligt bij de beleidsmakers en bij de onvoldoende mate waarin inpasbare allochtonen de niet-inpasbaren het licht kunnen laten zien.’.
  Ik verwijt het vooral de politiek en bestuurders dat de zij het mohammedanisme niet op zijn ‘waarde’ hebben weten te schatten en dat nog steeds niet doen, er zich blijkbaar niet in hebben verdiept en overduidelijke uitingen van niet met westers te verenigen waarden, bagatelliseren, vergoelijken -feitelijk zeer neerbuigend zijn-
  Bestuurders moeten dus met punt 3 van DSM aan de slag.

 34. BegrensEuropa! schreef:

  @david Pinto 28 augustus 2020 om 17:33 Hartelijk dank voor het aanbod. Zoals zich laat raden ben ik erg met het onderwerp begaan (sinds 9/11). Ik helaas heb pas eind volgend jaar voldoende tijd. Een boek moet iets oplossen. Ben zeer benieuwd wat dat is in dit geval.

 35. david Pinto schreef:

  Nut,noodzaak en juistheid van de term theoterrorismeOp mijn initiële stuk op Veren of Lood (VOL) over de term theoterrorismevan mijn goede vriend Paul Cliteur zijn diverse reacties geplaatst. Bij wijzevan recapitulatie, een aantal van de gemelde bezwaren tegen deze term en demailwisseling met Paul hierover.1.    Een term theoterrorisme brengt terrorisme inverband met ‘Theo’, God, godsdiensten. Dus alle godsdiensten? Nee, schrijftPaul, alleen de monotheïstische godsdiensten. De eerste onnauwkeurigheid2.    Dus ook Jodendom en Christendom? Nee, zegt Paul,voornamelijk de islam omdat van terrorisme nauwelijks sprake is van terrorismebij de andere twee, zeker heden ten dage. De tweede onnauwkeurigheid.3.    Waarom dan (met zo’n term) de suggestie wekkendat de andere twee met terrorisme te maken hebben? Omdat er teksten zijn in deBijbel waar sprake is van bijvoorbeeld ‘stenigen’ bij bepaalde overtredingen,zegt Paul. Maar dat is toch wat anders dan terrorisme? Nee wacht, zegt Paul,onder terrorisme versta ik het doden van iemand op ‘bevel’ van God. Contextueelvreemd, maar dan nog het volgende: er is nooit gevolg gegeven aan dat  ‘bevel’ van doden/stenigen en het is dusalleen ‘theorie’ gebleven? Klopt, zegt Paul in het Jodendom is het slechts intheorie gebleven. Nou, waarom dan toch deze misleidende term? Wel, zegt Paul,om het islam terrorisme te verklaren. Huh? Dode, slechts ‘theoretische’ verzen erbijslepen hiervoor? Staan niet voldoende soera’s en verzen in de Koran daartoe?Bovendien, is dat de echte reden voor het islam terrorisme, die verzen in deBijbel? Nee, niet echt, erkent Paul. 4.    Vanuit de roep richting islam om net als het Christendomen Jodendom zich te ontwikkelen en te evolueren, zou je de boodschap omdraaienen verkondigen: kijk, ook in de Bijbel staan ‘dood bevelen’ bij bepaaldeovertredingen, maar die zijn en worden niet gepraktiseerd. Islam, volg hetgoede voorbeeld. Afijn, er is geen enkele nut of noodzaak voor zo’n term enhet is inderdaad volkomen onjuist en misleidend.Dan zijn de volgende kwalificatiesvan de term alleszins begrijpelijk en terecht:
  ‘miskleun’ (Neef Jansen’);  ‘ondeugdelijketerm’ (Ton Nijhof); ‘pervers’, door Wim van Rooy dieschreef: “Joden en christenen spelen in een heel andereafdeling en het zou een weinig pervers zijn de term ook op hen teblijven toepassen.”  Reistde vraag die Paul van Liempt mij stelde vrijdag na afloop van zijn 2elang interview (1 uur) over mijn nieuw boek: Waarom doet Cliteur dit? Ik weethet niet, zei ik. Wellicht is het antwoord in de volgende reactie van ‘NeefJansen’ (wellicht onbewust) besloten:“Als je dan blijft volharden in de term theoterrorisme,dan ontzeg je jezelf de mogelijkheid om werkelijk analytisch door te dringen inhet problematische van de islam, en dan komt steeds maar die oppervlakkigesuggestie naar voren, die mogelijk zeer geliefd is in kringen van atheïsten,dat terrorisme van doen heeft met geloof in God…..”De aversie tegen alles wat mogelijkerwijs met God(welke ook) te maken zou kunnen hebben. Zou mijn grote vriend Paul Cliteur zich hierover willenbezinnen en de term schrappen? Mijn held Pascal schreef: Se reconnaître faible est une grandeur (je zwakte erkennen is grootheid). Zichvergissen is absoluut geen schande.