DE WERELD NU

De slavernij, het sinterklaasfeest en herstelbetalingen

Slavernij, Sinterklaas, Bij1

De slavernij is nog steeds een heikel onderwerp, waarbij de gedachte aan herstelbetalingen nieuwe olie op het vuur bleek. Veel deugt er niet van.

De verwijten die buitenlanders ons maakten over het sinterklaasfeest een paar jaar geleden, hadden te maken met het veronderstelde slavernijverleden van ons land. Vlak erna kwam toen het bericht dat een aantal Caraïbische landen, waaronder Suriname, schadevergoedingen gingen claimen op grond van de door hun voorouders meegemaakte slavernij. Daarbij werd over het hoofd gezien dat ze niet alleen slaven maar ook slavenhouders tot voorouders hebben…

Hoe het Sinterklaasfeest in de litigieuze schade zou worden betrokken was mij niet helemaal duidelijk, maar alles lijkt op dat punt mogelijk. Hoe dan ook, de procedure is niet doorgegaan en dat was een boodschap die je als jurist met een glimlach in ontvangst neemt.

Maar duidelijk is wel dat Nederland op het punt van de slavernij geen goede naam heeft in de Caraïben en in andere achtergebleven gebieden op de wereld.

Om te voorkomen dat al die mensen verdrietig worden, omdat de claims bij een Haags tribunaal kansloos blijken, stel ik voor dat we Nederlands grootste deskundige op dit terrein opdracht geven een onderzoek in te stellen. Die deskundige is Piet Emmer. Hem zou gevraagd kunnen worden om eens historisch na te gaan wie zich in het verleden, met het tot slaaf maken, verschepen, verhandelen en houden van slaven hebben bezig gehouden en wie als hun nakomelingen kunnen worden beschouwd.

Als die, zoals een aantal Caraïbische mogendheden en ‘deskundigen’ stellen, nu nog aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de toegebrachte schade – wat ik niet verwacht – dan moet het ook mogelijk zijn ons van hen te distantiëren door hun, als ze hier nu nog zouden wonen, het verdere verblijf in Nederland te ontzeggen.

Ik wil op de uitslag van zo’n onderzoek niet vooruitlopen, maar ik heb voor mijzelf wel een idee wat de uitslag zou blijken te zijn. Desi Bouterse is vast een van de nakomelingen van slavenhouders, maar ook voor het overige zullen de meeste bewijsbare nakomelingen van slavenhouders en -handelaren in West Indië en Zuid Amerika blijken te wonen. Dat zou dus vestzak broekzak worden wat de schadevergoedingen betreft plus een grote remigratie naar de West van al die nakomelingen.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer over Zwarte Piet, Sinterklaas en slavernij vindt u op Veren of Lood hier.

5 reacties

 1. karton schreef:

  Wat zal ons aller Sylvane S. hier wel van zeggen ?
  Als haar voorouders tot de handelaren behoorden zal ze haar grote mond wel dicht houden; echter………….zouden het slaven te blijken zijn geweest, dan zullen we nog heel wat vuil over ons heen gespoten krijgen, terwijl die wilde in feite blij mag zijn dat ze in dit verschrikkelijke landje mag wonen.
  Ach, zit ik me weer eens kwaad/druk te maken over een negroïde typje, stom stom stom !

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Slavernij is een interessant onderwerp. Waar komen slaven vandaan en waar gaan zij naartoe? Wie waren hun voorouders en wie hun nakomelingen. Kregen die nakomelingen voldoende kansen? Zo ja, wat zouden we daar van kunnen vinden. Zo nee, hoe zit dat dan precies? Moeten we geen rekening houden met culturele en historische verschillen? Zo nee, waarom dan niet. Zo ja, hoe dan? Wat is de relatie met de economische ontwikkeling van de wereld als geheel. Inmiddels vindt de slavenhandel, althans door het Westen, al een kwart millennium niet meer plaats. En is de slavernij meer dan 150 jaar geleden zelfs geheel afgeschaft, althans door het Westen in door het Westen (dus oude witte mannen) gecontroleerde delen van de wereld. Hoe kunnen we daar het beste tegenaan kijken? Heeft dat iets met het geinternaliseerde gedachtengoed van het christendom te maken (alweer oude witte mannen)? Moeten we daar misschien toch nog wat mee? Sterker nog: kunnen we er wel omheen? Zomaar wat vragen. Vooral ook voor lieden die zich met dat soort zaken onledig lijken te houden. Er stond vandaag weer een mooie lijst in het briefje van Jan. Allemaal organisaties voor identitair slachtofferdenken. De hele eeuwig doordrammende, zwaar (door witte mannen) gesubsidieerde anti-Zwarte Piet-bende. Misschien dat toch sommige uit de belastingruif vretende witte mannen maar eens bij zichzelf te rade moeten gaan.

 3. TSPHQ 92 schreef:

  aww. Here it goes

 4. Cool Pete schreef:

  Herstel-betalingen ?
  Dan aan de landen die veel goeds brachten in de ‘koloniale’ gebieden.

 5. Grapjas schreef:

  Misschien is een andere oplossing het aanvaarden van onze leiding over die falende landen. Kunnen wij ze weer veranderen in de moderne staten die wij ervan maakten. Want wat doen de voormalig koloniën het goed zonder ons.
  Wij hebben niets om ons voor te schamen.