DE WERELD NU

De regio van beeld & geluid

Asielmigranten, apenpokken, racist, Naar een revolutie, Wachtlijst voor verlof?, Stikstofbeleid,boerenprotesten,Pakistan, ,Bankiers, Inflatie, linkse paranoia, Corona, Racisme, Islam, Twitter, Energielabel, Zwarte Piet, Qatar, Asielmigratie, Excuses, Slavernij, Aan het gas, Armoedegrens, Viagra, Schieten, Lintjes, Songfestival, Fiets, Ontstopt, Loeren, woke, Paupers, Onder gelijken

Regioverbanden hebben de naam zich volkomen aan de aandacht van de deelnemende gemeenten te onttrekken, en daardoor voor gemeenteraden niet langer controleerbaar te zijn. Een slimmerik bij de Regionale Samenwerkingsagenda Gooi & Vechtstreek is daarmee aan de gang gegaan, met een compleet ongewenste, ondemocratische stunt als gevolg.

De gemeenteraden van de Regionale Samenwerkingsagenda Gooi & Vechtstreek krijgen binnenkort dit amendement voorgelegd. Accordering komt er kortweg op neer dat de regio voortaan alle verantwoordelijkheid voor de opvang van asielmigranten naar zich toetrekt, en dus onttrekt aan democratische controle.

Als toevallig maar ongetwijfeld goed doordacht gevolg, betekent dat dat omwonenden er geen vinger meer tussen kunnen krijgen via hun gemeenteraad, en lijdzaam zullen moeten afwachten hoe hun burgemeesters onderling bekonkelen wie het grote AZC van Nederland binnen de eigen gemeentegrenzen bouwen mag. Dat zal nog wel even een robbertje bestuurlijk knokken worden, want zoals bekend mag worden verondersteld: burgemeesters die AZC’s weten door te drukken, maken de beste kansen in de toekomst door te kunnen schuiven naar een grotere gemeente. En dat betekent: meer geld, en wellicht zelfs ooit een grote stad of zelfs een ministerschap of iets dergelijks.

De bewoners zijn in de carrièredrang van menig burgemeester slechts een vervelende hindernis naar eigen verheffing en toekomstige glorie.

Wie zich nog illusies maakte over de bestuursopvatting van de moderne burgemeester geve zich hiervan goed rekenschap. Niets walgelijker dan mensen die zich ten koste van anderen kunnen verbeteren, onderwijl hun eigen goedheid uitventend over de rug van hun gemeentelijke bevolking.

Wat een walgelijk tuig is onze regentenklasse toch.