DE WERELD NU

De politiek houdt “Het Wilde Westen” van online kansspelen zelf in stand

online kansspelen

Na jaren van overleg is het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand goedgekeurd door de tweede kamer. De hoop nu is dat de eerste kamer niet meer vertraging veroorzaakt.

De terughoudenheid van de politiek bestond onder andere uit angst voor een toename in de gokverslaving. Ook werd een mogelijke daling van de inkomsten van goede doelen regelmatig besproken. Ondertussen is Nederland het laatste EU-lid dat de markt nog niet reguleert. Dit is niet bevorderlijk voor de geschatte 800.000 Nederlanders die online spelen.  Die moeten namelijk uitwijken naar gedoogd aanbod zonder effectieve verslavingspreventie of zelfs onveilig illegaal aanbod. Om de politieke tegenstanders een beeld te geven hoe de verbeterde verslavingspreventie er uit kan zien heeft gokkastenspeelautomaten.nl dit al op haar website doorgevoerd.

Het politieke gemodder en gelobby hield de besluitvorming jaren tegen. De ene partij redeneerde in het belang van de consument, de andere partij leek te lobbyen voor de inkomsten van de Goede Doelen loterijen. De politieke kritiek richtte zich zelfs op de Kansspelautoriteit (KSA), die onder andere door de ChristenUnie verweten wordt haar werk niet goed te doen. Maar hoe kan de KSA haar werk doen met vastgebonden armen? Het is een lastige opgave om illegaal aanbod aan te pakken in een situatie waarin internationale aanbieders op de markt gedoogd worden. Wie moet je dan aanpakken? Ondertussen heeft KSA voor zover mogelijk wel een poging gedaan om illegaal aanbod aan te pakken: in 2016 heeft zij 55 illegale gokapps laten verwijderen uit de appstore.

Waar vraag is volgt nu eenmaal aanbod
Zonder regulatie kan er niet goed gehandhaafd worden. Het gaat om een bezigheid waar veel Nederlanders behoefte aan hebben. Een voorgesteld totaalverbod leidt dus alleen maar tot een verdere vlucht naar het illegale aanbod. En zolang er alleen in de behoefte kan worden voorzien met illegaal aanbod, zal dat illegale aanbod blijven terugkomen. Uitbannen is niet mogelijk, want waar vraag is volgt nu eenmaal aanbod.

Snelle regulatie is in het belang van de consument
Wanneer het illegale aanbod gescheiden kan worden van de aanbieders met vergunning kan dit illegale aanbod veel effectiever worden bestreden. Daarnaast kunnen de vergunninghouders gecontroleerd worden op de kwaliteit van het aanbod, zoals bijvoorbeeld correcte uitkeerpercentages. Regulering is daarom noodzakelijk voor consumentenbescherming. Niet alleen tegen frauduleuze praktijken, maar ook vanwege verslavingspreventie.

De cijfers dat online een hoger risico tot gokverslaving met zich meebrengt schreeuwt om snelle regulatie. Het uitblijven van beleid houdt “Het Wilde Westen” juist in stand, want weinig online aanbieders hebben een gerichte preventie van gokverslaving.

De politiek stelt onder andere dat de aanbieders immers eerder een prikkel zullen voelen tot het aanzetten tot gokken en het behalen van winst dan tot het terugdringen van de vraag naar hun diensten. Dit is de verkeerde vraag, want uiteraard is de aanbieder niet gebaat bij terugdringen van de vraag naar hun diensten. Het uitgangspunt moet zijn dat de aanbieder excessief gedrag dient te beteugelen. Zoals de horeca eigenaar of de barman/barvrouw die geen alcohol meer schenkt aan een duidelijk te dronken gast.

Speel gerust, maar zet jezelf niet op het spel
De kansspelwebsite heeft in samenwerking met een ex-gokverslaafde een waarschuwing slogan “Speel gerust, maar zet jezelf niet op het spel” ontwikkeld. Volgens de ervaringsdeskundige wijst dit op de consequenties van een gokverslaving. Op de informatiepagina is zijn persoonlijke verhaal te vinden. De slogan staat prominent onder de navigatie van de webpagina. Dit in plaats van onderaan de pagina, zoals nu bij Holland Casino het geval is. Daarnaast heeft de site in lijn met het wetsvoorstel KOA voorbeeld advertentiemateriaal ontwikkeld, waar de waarschuwing in verwerkt is.

De politiek staat te ver van de markt en haar eigen handhaver
De KSA geeft aan bij haar verslavingspreventie de kansspelaanbieders, spelers, consumenten en gemeenten te willen betrekken. Vanwege de huidige verbod situatie, is het niet mogelijk dit ten uitvoer te brengen, want met welke aanbieders moet de KSA nu aan tafel? Daarom is de KSA ook een groot voorstander van de regulering, want dan kan zij naar verbetering toewerken door overtreders aan te pakken.

De vraag is wel hoe groot de invloed van de goede doelen loterijen in de politieke lobby is. Het is op zijn minst gezegd frappant dat de mogelijke terugloop van hun inkomsten door politieke vertegenwoordigers wordt besproken. Dit kan op het oog misschien als redelijk argument worden gezien, alleen blijkt het bij nader inzien een kortzichtige redenering. Houdt dit dan in dat een berekende daling van €50 miljoen voor goede doelen belangrijker is dan de bescherming van 800.000 online spelers?

Er dient nu een wet te worden aangenomen die de regulering snel mogelijk maakt. Deze wet kan de regulering van morgen nog niet bevatten, maar wel mogelijk maken. Dat kan alleen gebeuren in samenwerking met alle belangenpartijen. Meer achtergrond is hier te vinden.


Dit artikel verscheen eerder op WijhetVolk.nl