DE WERELD NU

De islam – een gefaald samenlevingsmodel

samenlevingsmodel

De facto bepleit de islam een gefaald samenlevingsmodel. Maar mohammedanen zelf hoeven zich er volgens de Koran geen zorgen over te maken.

Naar aanleiding van de islamitische onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty en de daarop volgende dodelijke jihad-aanslagen in Nice en Wenen, kan men vandaag artikels lezen die niet één keer de termen ‘islam’, ‘jihad’, ‘sharia’, ‘Hadith’ en ‘Koran’ laten vallen.

Lichtzinnig of schaamteloos?
Even lichtzinnig is het (of is het schaamteloos?) wanneer daarbij de oorzaak van de jihad-terreur wordt gelegd bij een zogenaamd gefaald Frans samenlevingsmodel en niet bij het gefaalde samenlevingsmodel van de islam, namelijk de sharia of het kalifaat. Alsof er in heel wat andere, West-, Noord- en Zuid-Europese landen — eveneens seculiere en vrije samenlevingen — alsook in landen als India, de Filipijnen, Thailand, Indonesië, Kenia, Nigeria, Afghanistan enzovoort, geen islamitische aanslagen worden gepleegd! En alsof de landen waar het vaak bejubelde Angelsaksische vrijheidsmodel heerst vrij zijn van islamitische terreur en jihadistische dreiging.

Apartheid
Of het nu het laïcistische model van de Franse republiek of het Angelsaksische samenlevingsmodel is, de samenlevingsconflicten zijn van hetzelfde allooi. Kijk naar de vele rellen en plunderingen in de VS naar aanleiding van Black Lives Matter-demonstraties; de vele zwarte getto’s in de VS — ware hellholes — waar zwarten vrijwel dagelijks vooral andere zwarten vermoorden; en de (Pakistaanse) sharia-toestanden in het Verenigd Koninkrijk.

Wie vandaag nog, met alle informatie en reportages die beschikbaar zijn, durft te beweren dat de VS en het Verenigd Koninkrijk met hun Angelsaksische vrijheidsmodel een geslaagd voorbeeld zijn van een ‘diverse samenleving’ of ‘melting pot’ (‘smeltkroes’), heeft bewust oogkleppen opgezet. Of neem nu Oostenrijk, een Europees land met nog een ietwat andere samenlevingstraditie en eigen omgang met de islam: ook daar zijn enkele dagen geleden nog mensen vermoord en zwaar verwond door een moslimterrorist.

Geïslamiseerde wijken
Welke landen in Europa zijn tot nog toe gespaard gebleven van jihad-terreur? Landen waar amper moslims wonen en die een sterke christelijke of conservatieve traditie hebben. En landen waar men de communistische en/of Ottomaans-islamitische tirannie nog niet vergeten is. Landen in Oost-Europa dus.

Een ander voorbeeld, buiten Europa, is Japan. De islam krijgt daar geen voet aan grond omdat de Japanners een sterke cultuur hebben en zeer strikt zijn wat de instroom van migranten betreft. In die landen heb je dus ook geen geïslamiseerde wijken zoals die in Molenbeek, Borgerhout, Lyon, Parijs, Birmingham of Londen, waar het volkscafé, de kerk en de minirok zijn vervangen door de halalwinkel, de moskee/Koranschool en de hijab/nikab, en waar de invloed van moslimfundamentalisten groot is.

Niet-islamitische migranten
Bovendien kennen Frankrijk en ook Oostenrijk, net zoals zowat alle andere Europese landen, ook (grote) groepen met een andere afkomst en religieuze achtergrond dan de Arabisch-islamitische, Turks-/Aziatisch-islamitische of Afrikaans-islamitische. Denk aan Chinezen, Amerikanen, Portugezen, Italianen, Spanjaarden, Polen, Russen, Brazilianen, Armeniërs, alevieten, zoroasters, boeddhisten, (hindoeïstische) Indiërs enzovoort. Plegen die terreuraanslagen? Bedreigen die massaal een leraar of een jong lesbisch meisje (Mila)? Neen. En de reden daarvoor is eenvoudig: die groepen hangen de islamitische doctrine niet aan die leert dat ‘de ongelovigen’ en diegenen die de islam ‘aanvallen’ (lees: afvallen, bekritiseren of bespotten) moeten worden bestreden, desnoods met dodelijk geweld.

‘Gefaald samenlevingsmodel’
In feite kan je de islam niet eens een ‘samenlevingsmodel’ noemen. De islam, zoals neergeschreven in de Koran en de Hadiths die als betrouwbaar staan geboekstaafd, gaat uit van de voortdurende confrontatie met diegenen die niet-moslim willen zijn en blijven, en zéker met diegenen die een obstakel vormen voor de hegemonie van de islam. Zij krijgen, volgens de islam, drie mogelijkheden om zich te onderwerpen aan de sharia of islamitische wet, namelijk:

 1. zich bekeren tot de islam
 2. beschermingsgeld betalen (jizya) en een soort contract sluiten met de islamitische heersers om als tweederangs-dhimmi te worden gedoogd (zeer riskant);
 3. de dood.

De Koran
‘Islam’ betekent ‘onderwerping’, en de kerndoelstelling van de islam is wat in soera 2 vers 193 en soera 8 vers 39 staat: ‘Strijd tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.’ Alles en iedereen moet worden geïslamiseerd en onderworpen worden aan de wetten van Allah. Het was nota bene Karl Marx die door aandachtige lezing van de Koran goed zag hoe de islam in elkaar zit: ‘De Koran en de op hem stoelende islamitische wetgeving reduceren geografie en etnografie van de verschillende volkeren tot de eenvoudige en gemakkelijke tweedeling in gelovigen en ongelovigen. De ongelovige is ‘harby’, dat wil zeggen de vijand. De islam veroordeelt de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen.’

De jihad-aanslagen zijn hiervan een rechtstreeks gevolg, maar evenzeer de islamiserende wijken op Europees grondgebied, waar in toenemende mate islamitische apartheid heerst en in afnemende mate ‘de Franse republiek’ en de typische uitingen van onze Europese cultuur en westerse mores van individuele vrijheid. Één blik op wat bekend staat als ‘de islamitische wereld’, namelijk de landen in Azië, het Midden-Oosten en Afrika met een moslimmeerderheid, een bepalende moslimminderheid en/of een door de islam gestuurd regime of samenlevingsmodel, zegt genoeg: overal heersen tirannie, onderdrukking, geweld en armoede. Dat is echt geen toeval.

Cijfers
Een onderzoek waaruit blijkt dat 95% van de Britse moslims zich trouw verklaart aan het Verenigd Koninkrijk, wordt gretig geciteerd om te doen alsof in dát Europese land – in tegenstelling tot Frankrijk – geen fundamenteel probleem bestaat met de islam. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat maar liefst 27% van de Britse moslims sympathie heeft voor de motieven voor de dodelijke jihadistische aanslag op Charlie Hebdo in Parijs – en van de 8% (!) die zegt: ‘ik weet het niet’, durft een significant of groot deel het allicht niet toegeven. Dat betreft dus minstens 1,1 miljoen moslims!

Dat is in Frankrijk niet anders, waar 26% van de moslims de dodelijke jihad-aanslag op Charlie Hebdo niet veroordeelt. Dat zijn dus 1,5 miljoen moslims! In Vlaanderen heeft 1 op de 5 moslims begrip voor Islamitische Staat en zijn manier van actievoeren. Dat gaat dus over 60 à 70.000 moslims die in wezen vijandig staan tegenover onze vrije samenleving!

Clash of Civilizations
Leraren staan dan ook meer dan ooit met angst voor de klas. In Rotterdam is gisteren zelfs nog een leraar moeten onderduiken en vandaag is in Den Bosch hetzelfde gebeurd. De Clash of Civilizations borrelt steeds vaker brutaal naar de oppervlakte, en de grote slachtoffers zijn leraren, verplegers, ambulanciers, politieagenten, brandweermannen, militairen, loketpersoneel van de overheid en tram- en buschauffeurs.

De actie van Macron: too little too late
Onderzoeken in heel wat Europese landen met een groeiende moslimbevolking tonen steeds weer aan: tienduizenden tot honderdduizenden moslims, soms zelfs een meerderheid, hebben islamfundamentalistische (voorbeeld) of zelfs jihadistische opvattingen. Dát is de ware dreiging voor onze vrije samenleving en westerse, Europese beschaving. Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt uiteindelijk zelf de islamitische wereld. De woorden en actie van de Franse president Macron zijn dan ook too little too late.

Wat zou moeten gebeuren
Wat zou moeten gebeuren zijn de volgende drie zaken: de moslimimmigratie moet worden gestopt; de islam moet, zolang die niet expliciet fundamenteel is hervormd (wat de islam zelf nota bene verbiedt), worden beschouwd als een ongewenste totalitaire ideologie zoals communisme en nazisme; en de vele duizenden gekende ‘geradicaliseerde’ (i.e. geïslamiseerde) moslims moeten worden opgesloten dan wel uitgezet. Talloze obstakels staan deze beleidsdaden echter in de weg, gaande van manifeste politieke onwil tot heilig verklaarde grondwetten en mensenrechtenverdragen. Indien West-Europese landen zoals België er echter niet slagen een mentaliteit en beleid à la Japan en Hongarije te kweken, zullen ze blijven lijden onder jihad-terreur en een islamitischer wordende samenleving (islamisering).

PS: Dat mijn ouders nu doodsbang zijn nadat ik in het parlement Mohammed-cartoons heb getoond (zie foto), zegt alles over hoever de islamisering van onze samenleving reeds gekomen is.


Di artikel over het islamitisch samenlevingsmodel verscheen eerder op de Belgische opiniesite Doorbraak.be

18 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Het pogen de spiegel om te draaien die de islam voortdurend om een stortvloed van redenen wordt voorgehouden is de klassieke reactie van moslims. Van alles proberen ze een ‘tu quoque’ te maken. Je zou het een soort dolgedraaide ironie kunnen noemen. Er wordt wel eens beweerd dat uit het klassieke helleense gedachtengoed de islam alleen dat hebben gehaald wat in het straatje van de islam van pas kwam (ongeveer 10% van het hele gedachtengoed, met de rest hebben ze de haard aangemaakt).. Zo heeft Aristoteles ooit een lijstje van sofistische drogredenen gemaakt met het doel ze te analyseren en onschadelijk te maken. De islam maakt juist van het lijstje uitgebreid misbruik. De islam is niet alleen een mislukt samenlevingsmodel, maar ook een mislukt denkmodel. De islam is niet nu pas in crisis, de islam is het toonbeeld van crisis sinds het allereerste begin zo’n 1400 jaar geleden. Het bevrijden van onszelf en de moslims uit die crisis is een verheven doel, maar het tegendeel gebeurt. Het exporteren van deze crisis naar het Westen heeft inmiddels onaanvaardbare vormen aangenomen. De eenvoudige oplossing is daar paal en perk aan stellen. De oplossing van Sam van Rooy zijn zowel redelijk als noodzakelijk: 1.. erken de fundamentele crisis van de islam als samenlevings- en denkmodel en pas het overheidsbeleid daar op aan; 2. m.n. stop ongebreidelde import islam en maak een begin met retour afzender.

 2. Neef Jansen schreef:

  De islam blijkt meer en meer een dodelijk gevaar voor de moderne westerse samenleving, maar je ziet nog steeds de enorme geremdheid om die islam als zodanig waar te nemen, wat er natuurlijk mee te maken heeft dat men eerst zelf als het ware zich moet bekeren tot het besef dat de islam inderdaad een dodelijk gevaar is, zoals men nog steeds vastzit in de opeengestapelde idee van cultuurmarxisme en cultuurrelativisme en moreel relativisme en oikofobie en multiculturalisme en dat de islam de religie van de vrede is, die het onmogelijk maakt te denken dat de islam een dodelijk gevaar is. Het betekent dat we in de komende jaren nog veel meer allah akbar onthoofdingen zullen zien, en mensen die op straat worden doodgeschopt of doodgestoken of doodgeschoten, en dat er daarna hoofden op tv verschijnen die benadrukken dat het allemaal niets met de islam te maken heeft en dat de islam liefde is en dat we moeten oppassen dat al die allah akbar terreur niet verkeerd afstraalt op de moslims. Het is pas dan als deze morele perversie, dit psychopate wegkijken, dit empathieloze zwijgen, een einde neemt, en plaats maakt voor werkelijk het kwaad benoemen en maatregelen nemen als die Sam van Rooy bepleit, dat we mogen hopen dit tweekoppig monster van islam en islamknuffelarij te overleven.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 7 november 2020 om 13:12 U heeft helemaal gelijk. De ontkenning van het fundamentele kwaad in de islam is niemand in het westen voor de Tweede Wereldoorlog ontgaan, maar is nu vast onderdeel van het politiek correcte, MSM discours erover. Die omslag hebben we te danken aan de Holocaust die door onze oosterburen is uitgevoerd. Die zijn nu in een zodanige politiek correcte kramp geschoten dat het heel veel moeite kost om die ontkenning (van het fundamentele kwaad in de islam) weer terug te draaien, terwijl dat wel voor de hand ligt, zeker na 9/11 (zie https://sv.wikipedia.org/wiki/Islamistisk_terrorism_i_Europa). Bedenk daarbij dat terreur maar een klein deel van het islamprobleem vertegenwoordigt. Bedreiging, vrouwenonderdrukking, migratie (kosten, beslag op huizenmarkt), islamisering, criminaliteit, omvolking, algemene vijandigheid jegens niet-moslims, economische ondergraving, wereldwijd kalifatisme, Turkije, VN (mensenrechten), kerkvernielingen, rabiaat anti-semitisme etc. En alles valt eenvoudig terug te voeren op de brontekstesn van de islam, voor iedereen zichtbaar en begrijpelijk. Echt niet moeilijk.

 4. Dick Orwell schreef:

  In de kern is Islam een totalitaire gewelddadige veroverings-ideologie. Landen van Marokko tot Afghanistan zijn niet vrijwillig islamitisch geworden en de anders gelovigen die daar oorspronkelijk woonden zijn allemaal verdwenen.
  Maar naïef links met haar geromantiseerde blik op andere culturen, denk dat we die mensen als ze eenmaal hier zijn wel op andere gedachten kunnen brengen.
  Het tegendeel blijkt waar. Het wordt ieder jaar erger.

 5. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Over wat je schrijft en ook wat betreft die Wikipedia-bron… Ik denk dat nog steeds 90% van het electoraat hier nauwelijks weet van heeft, ook niet vele mensen die op FVD en PVV stemmen. In de grote media heeft men het er nooit over, in organisaties heerst er een discipline van het er nooit over hebben, en voor zover men er op stuit omdat mensen – islamcritici – hen erover trachten te informeren, moet er eerst een hele berg aan vooroordelen overwonnen worden en drang tot demoniseren, voordat als het ware het kwartje valt. — Naast Wikipedia zou ik zeker ook deze bron bekijken: https://thereligionofpeace.com/ En uiteraard de vele info van o.a. Robert Spencer en Bill Warner. — Maar algemeen geldt: men weet er niets van, en voor zover met er iets van vermoedt, dan durft men die gedachten amper te denken. Mensen zijn bang, onzeker, volgen de ‘autoriteit’, volgen de ‘heersende waarheid’. Het geeft de islam een uitgelezen kans om zonder al te veel problemen aan de macht te komen. En is het eenmaal zover, dan zal je zien dat zeer velen kritiekloos naar de moskee hobbelen, om daar verder geintimideerd en gehersenspoeld te worden. — Het succes van de islam is de vrees die men weet in te planten. Af en toe een onthoofding, dat houdt de mensen koest en maakt ze gehoorzaam. Zie verder de tactieken van de maffia, het bolsjewisme, het nazisme, de rode khmer, enzovoort. Men zal er naar streven om iedereen die denkt uit te roeien. Professoren, filosofen, kunstenaars, bepaalde politici, wetenschappers, rechters, advocaten, geestelijken…

 6. politiek profeet schreef:

  Dat de islam een verderfelijke en zeer gevaarlijke ideologie zal en mag geen enkel normaal-denkend mens ontkennen.
  Helaas zijn de europese msm,journaille,en politiek linkse deugkneuzen dusdanig bedreven in het manipuleren van de burgerij dat het er slecht uitziet voor de nu nog vrije westerse samenleving.
  Velen zien het gevaar van de islam en de islamisering, maar het zijn er veel te weinig t.o.v. diegenen die het niet willen of kunnen zien.In mijn directe omgeving,vrienden/kennissen/famillie is er nagenoeg niemand(!) die op de hoogte is van alternatief nieuws,buiten de msm om, en ook geen weet heeft van de gevaren die vanuit de islam onze staat en onze samenleving willen verwoesten.
  Wat te doen is voor mij als oud-beroeps wachten op de grote knal, de grote aanslag waardoor het blinde volk eindelijk opschrikt uit hun decennialange winterslaap.
  Zelfs dan zal het moeilijk worden om alle uitzaaiingen van het gezwel islam te vernietigen.

 7. Stoner schreef:

  @ politiek profeet 7 november 2020 om 15:38

  Het kan wel en hoeft niet moeilijk te zijn, maar dan moeten we wel even de beschaving in de koelkast zetten en vuur met vuur bestrijden.

 8. Baytep schreef:

  Klopt Stoner, ik heb het idee dat de meerderheid prima weet dat we een bak ellende hebben binnengehaald, maar een beetje huiverig is met dat vuur. Iets met Godwin ofzo.
  En demografisch ben je dan op een gegeven moment te laat.

 9. Dan schreef:

  “Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat maar liefst 27% van de Britse moslims sympathie heeft voor de motieven voor de dodelijke jihadistische aanslag op Charlie Hebdo in Parijs – en van de 8% (!) die zegt: ‘ik weet het niet’, durft een significant of groot deel het allicht niet toegeven. Dat betreft dus minstens 1,1 miljoen moslims! ”

  “Dat is in Frankrijk niet anders, waar 26% van de moslims de dodelijke jihad-aanslag op Charlie Hebdo niet veroordeelt.”

  De cijfers zijn belachelijk laag. Het is waar dat Islamitische geleerden ( Ulemas,Shaikhs) altijd aan gelovigen vertellen dat zij rekening moeten houden met voordelen en nadelen van hun daden ( vandaar taqiyya ) vooral als zij in minderheid positie verkeren maar dat betekent niet een moslem over principiele issues moet onderhandelen met moslems en niet-moslems. Als een persoon de profeet van de Islam beledigt de straf is duidelijk. Het is niet een kwestie van opiniepeiling. Hetzelfde geldt voor sympathie voor mensen die een Islamitische Staat willen stichten en de sharia toepassen. Dus, het is stupid en onbeleefd om aan een moslem te vragen of hij voor de sharia is en sympathiseert met mensen die het vaandel van de islam hoog willen houden. Ruud Koopmans maakt dat soort fouten.

 10. Verduin schreef:

  Ironisch dat leerkrachten met geweld uit deze hoek te maken krijgen,
  Veel van hen zijn Links tot zeer Links, zijn voor massa immigratie en zijn echte gutmenschen .
  Links is dol op massa immigratie van “zielige” mensen en is medeverantwoordelijk voor de toestand die nu ontstaan is, met hun eeuwige wegkijk/bagataliserende gedrag.
  Nu worden ze geconfronteerd met de gevolgen van hun Linkse gedachtengoed.

 11. hendrikush schreef:

  Er is een angstaanjagende parallel tussen de opkomst van het Nazisme en de opkomst van de islam.
  De zwijgende meerderheid draagt verwijtbare medeschuld aan de toekomstige fiasco’s.

 12. Cool Pete schreef:

  Mohammedanisme : alles wordt met geweld opgelost.
  Dat is geen samenlevings-model,
  maar een overlevings- en veroverings-strategie.

 13. BegrensEuropa! schreef:

  De islam lijkt wel bedacht om er kritiek op uit te oefenen, om er een hartgrondige hekel aan te hebben, om de waarden van de niet-islamitische wereld onderuit te schoppen, om dan vervolgens met het voorbeeld van de mythische krijgsheer-annex-godsdienststichter Mohammed voor ogen, de koran en de sharia in de ene hand en het zwaard of slagersmes in de andere, tegen die kritiek en afkeer te keer te gaan met alle denkbare middelen, niets uitgesloten, in de strijd voor wereldwijde onderwerping. Het enige positieve aan het concept is dat het zo evident onzinnig is dat voordat het Holocaust schuldcomplex zich had ontwikkeld, iets waarvan de ten diepste anti-semitische islam geen enkele last heeft, niemand die volledig bij zijn verstand was ook maar de geringste aandrang had om in het islamitische discours mee te gaan. Toegegeven, het huidige tijdsgewricht lijkt soms verwarrend, maar het onderscheid tussen ontmenselijkend totalitarisme en meer mensvriendelijke wereldbeelden zou niemand mogen kunnen ontgaan. De vraag waarom Frankrijk wordt aangevallen is eenvoudig te beantwoorden. Omdat er veel moslims wonen die zich niet kunenn aanpassen. Dat kunnen ze niet omdat de islam ze dat onmogelijk maakt. Ze moeten in hun bubbel blijven om de islamitische denkpatronen vast te kunnen houden. Frankrijk is ons voorland. Het wordt tijd voor educatieve busreizen naar de voorsteden van Parijs, Lyon, en Toulouse. De islam is het ultieme voorbeeld voor de wijze waarop sociale media werken, maar dan volgens een klassiek patroon dat nog het meeste doet denken aan nazi propaganda, inclusief vewijzingen naar een laat-antieke mythologie, immers het doel is en blijft onderwerping (=islam), goedschiks (door vileine drogredenen) dan wel kwaadschiks (door oorlog en terreur). Het antwoord is niet slechts vrijheid van meningsuiting, maar totale verwerping van de islam, zowel in deel als geheel abject en infaam.

 14. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Ik ben het helemaal eens met wat je hierboven schrijft, maar het probleem is dat de Westerse cultuur grotendeels bevangen is van een drang de islam ongeacht wat dan ook aan criminaliteit en terreur, in een goed daglicht te houden. De islam heeft veel helpers in de Westerse cultuur, bijvoorbeeld een Jan-Jaap de Ruiter die in een interview met Jan Roos zegt dat van elke bladzijde van de Koran de barmhartigheid afdruipt, of bijvoorbeeld Maurits Berger die zegt dat 96% van de sharia heel goed overeenstemt met de Westerse wetgeving, of bijvoorbeeld Karen Armstrong die bewonderende boeken schrijft over de islam en zijn profeet. Er zijn heel wat van dit soort mensen die de islam inclusief omhelzen en zeggen dat ook de islam de Gouden Regel onderschrijft van ‘doe niet een ander wat je niet wil dat jezelf wordt gedaan’ – de islam beperkt evenwel deze regel puur en alleen tot moslims onderling, waartegen de niet-moslim gedehumaniseerd wordt tot te onderwerpen, uit te buiten, dan wel te vermoorden object. De islam in de Westerse wereld wordt als het ware omringd door een uitgebreide propaganda-industrie van importeren, inplanten en goedpraten van de islam en het fel demoniseren van islamcritici. En dit heeft dan te maken met die eigenaardige psychose die je aantreft in de zogenaamde Linkse Kerk maar ook in de wereld van bank en onderneming. Goedkope arbeid, meer consumenten, meer massa voor de markt, lucratieve contracten met de Golfwereld, maar ook aanvulling op het electoraat, verdoezeling van culturele eigenheid, vervluchtiging van natiestaat t.b.v. nieuwe (communistische?) wereldorde, er is een hele synergie aan motieven die ons de islam brengen en die verklaart waarom je praktisch nooit het woord ‘islam’ hoort hoezeer ook de islamgeinstigeerde criminaliteit en terreur zich opeenstapelt en steeds weerzinwekkende vormen aanneemt – bijvoorbeeld dat van het afgeslagen hoofd van een onderwijzer die probeerde uit te leggen wat vrijheid van meningsuiting is. En zo hobbelen we verder, gestaag de gekte in van een wereld die in toenemende mate het sterven van de eigen cultuur meemaakt ten gunste van de leugenachtige wreedheid van een premoderne krankzinnigheid. Het kan er zeer wel op uitdraaien dat mensen een paar eeuwen verder helemaal niet meer weten wat bedoeld wordt met woorden als ‘Mozart’, ‘Popper’ en ‘democratie’, simpelweg omdat elke informatie daarover uit de cultuur is weggesneden. Zoals in elk totalitarisme is ook islamisering een bijzonder grondig proces van culturele uitwissing. De Egyptenaren wisten uiteindelijk niet meer dat zij oorspronkelijk de bouwers waren van de piramiden. Ze werden zich dat pas weer bewust toen de ingenieurs van Napoleon hen dat uitlegden.

 15. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 8 november 2020 om 14:07 Al deze fervente verdedigers van de islam (Jan-Jaap de Ruiter, Maurits Berger, Karin Armstrong) hebben geen oog voor de verkrampende ontmenselijking waarin moslims moeten leven en waaraan moslims andersdenkenden mee denken te moeten onderwerpen. Een simpel ‘islam, nee dank u’ ligt dermate sterk voor de hand dat het tegenovergestelde ondenkbaar lijkt. Als iets een cordon sanitaire, deplatforming, en canceling nodig heeft dan is het de islam wel. Allah is een persiflage van de oud-testamentische god, de mythische Mohammed is een krijgsheer uit de laat-antieke oudheid die het barbaarse gedrag uit die tijd heeft gefixeerd via de door hem gestichte godsdienst. Die fixatie is zo goed dat het tot gevolg heeft dat die godsdienst zich nooit uit zijn barbaarse oorsprong los zal kunnen maken. Je zou de geschiedenis van het jodendom en het christendom kunnen zien als het heroische gevecht van de mens tot hervorming en ontwikkeling. De islam wijst beide af en is daardoor fundamenteel regressief. Sterker nog, het stelt een eer in die regressiviteit en zal daar dus altijd in blijven hangen. De enige oplossing is culturele uitwissing. De islam is zich daarvan bewust en probeert daarom al het niet-islamitische uit te wissen door gedachtencontrole. Jan-Jaap de Ruiter, Maurits Berger en Karin Armstrong zijn daar prominente slachtoffers van. Dat moeten ze zelf weten, maar van mij mogen Twitter, Facebook, en de MSM er wel aan toevoegen dat hun ideeen uiterst controversieel zijn, voortkomen uit het laat 20e eeuwse cultuur-relativisme, geenszins het inzicht van de afgelopen 1400 jaar vertegenwoordigen, en in de komende decennia vrijwel zeker verworpen zullen worden.

 16. Dan schreef:

  “Er is een angstaanjagende parallel tussen de opkomst van het Nazisme en de opkomst van de islam. ”

  De twee hebben ideologie en veroveringsdrang als gemeen. Anders dan dat verschillen zij enorm van elkaar wat betreft de tijd en ruimte waarin ze operen en de schade dat ze veroorzaken. Nazisme was relatief van korte duur met uiterst geweld en verwoestende kracht. Aan de andere kant Islam wil doorgaan tot het einde van de wereld ( hata akhr alsa’a = tot de laatste uur ) en de gelovigen zijn zo zeker van hen missie dat ze nooit terugdeinzen zelf als ze geconfronteerd worden met barbarijen ( onthoofdingen, afhakken van ledematen, onderdrukking van vrouwen en minderheden ) die in de naam van de islam worden gepleegd. Daarom is het gevaarlijk en misleidend als je NOS hoort zeggen : ” steeds meer moslems in Nederland seculariseren …”.

 17. Erik schreef:

  Niet alleen persoon uitzetten….familie mee.
  Die ouders zorgen voor de opvoeding…opruiing.
  Eer is heel wat in die families.je zet je hele fam ten schande.

  Dus …het land uit en fam mee.
  Of gedraag naar onze maatstaven.

 18. oude vlegel schreef:

  We hebben een falend en laf bestuur in Nederland die hier al jaren op aan sturen.Vraag me af of dit grondwettelijk allemaal mogelijk is zonder de bevolking te raadplegen.Ik bedoel het land uitleveren aan Brussel en het promoten van de islam (motie Halsema en Pechtold 2010). Wij worden nu aangevallen door de islam en het Rutte Kartel die dit land verraad en onverminderd moslims binnen blijft halen terwijl ons land vol is. Aangezien Rutte ook onze staatskas aan Brussel heeft afgegeven moeten onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst de tekorten in Europa betalen. Ik ben toch bang dat we binnen niet lange tijd toch de riek uit de schuur moeten halen een andere oplossing zie ik niet.