DE WERELD NU

D66 en partij-integriteit?

medische schadeverzekeringen, medische zorg, D66

Bij D66 lijkt zich een nieuwe integriteitsrel te ontwikkelen, en de eerste reactie van het partijbestuur is niet veelbelovend. Het lekte uit via NRC, en het bestuur is woest.

De staatsomroep meldde [1] heel pregnant over de reactie van dat partijbestuur:

Het landelijk bestuur van D66 zegt in een reactie het “hoog op te nemen” dat het rapport, of delen daaruit, met de NRC-redactie is gedeeld.
“Als er een situatie ontstaat waarbij mensen niet in overleg tot een oplossing komen of voor gevallen waarin mensen zich onveilig en/of ongehoord voelen, heeft de partij de Commissie Integriteitsonderzoeken ingesteld”, aldus het D66-bestuur.
“Mensen zetten niet zomaar de stap naar de Commissie. Zeker daarom past grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Wij nemen het dan ook hoog op dat het rapport, of delen daaruit, met de redactie van NRC is gedeeld.”
De afgelopen jaren zijn meerdere gesprekken gevoerd met de Europese delegatie, aldus het bestuur, dat zegt zich daarvoor te blijven inspannen.

Hè ja, de Commissie Integriteitsonderzoeken van D66, die ook het onderzoek naar partijprominent Frans van Drimmelen uit de publiciteit probeerde te houden. Het is een goed argument voor het tegendeel van wat men betogen wil.

Wat is er precies gaande?

D66 heeft opnieuw te maken met een integriteitskwestie binnen de partij. Drie voormalige medewerkers hebben klachten ingediend over het gedrag van Europarlementariër Samira Rafaela, schrijft NRC op basis van vertrouwelijke stukken.
Rafaela zou zich schuldig gemaakt hebben aan “intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging”. Dat zou hebben geleid tot een “onveilige werksituatie”. Een interne integriteitscommissie van de partij heeft de klachten volgens NRC gegrond verklaard.
Rafaela zegt in de krant zich “niet te herkennen” in de conclusies van de commissie. Wat er precies is voorgevallen tussen Rafaela en de medewerkers is niet duidelijk. NRC geeft geen voorbeelden en de drie medewerkers komen niet aan het woord.

Enfin, wie heeft er belang bj het uitlekken?

Rafaela zegt in NRC dat het onderzoek van de integriteitscommissie niet goed is uitgevoerd. Volgens haar wilde de commissie bewijsstukken die haar onschuld zouden aantonen niet inzien. Ook zouden er geen getuigen zijn gehoord. Rafaela heeft een advocaat in de arm genomen.
Ze stelt de leden van de integriteitscommissie aansprakelijk voor de schade die ze verwacht te lijden. Ze zou hen willen aanklagen wegens smaad.

Een integriteitscommissie aanklagen wegens smaad? Dat is nogal wat. Blahblah, brulbrul. Mevrouw Rafaela heeft het duidelijk hoog in de bol, en lijkt te denken dat ze boven dergelijke verdachtmakingen zou dienen te staan. En ja hoor: primadonna-gedrag.

Rafaela heeft vorige week aan partijvoorzitter Victor Everhardt laten weten dat ze uit de partij wil stappen. Ze zei zich onvoldoende gesteund te voelen. Vooralsnog heeft ze daar geen gevolg aan gegeven.

Enfin, het heeft alle ingrediënten weer op een rel van betekenis uit te draaien:

NRC schrijft dat het bestuur de conclusies van de integriteitscommissie over Rafaela morgen niet wilde bespreken, maar “meerdere betrokkenen” zouden erop hebben aangedrongen om de bevindingen uit het rapport vóór zondag al naar buiten te brengen.
Eén van die betrokkenen is Europarlementariër Sophie in ’t Veld, die een slechte werkrelatie heeft met Rafaela. De twee verschilden onder meer van mening over hun ondersteunende staf. In ’t Veld wilde na de Europese verkiezingen van 2019 verder met de mensen met wie zij al langere tijd samenwerkte, Rafaela wilde juist nieuwe medewerkers aannemen, wat haar uiteindelijk ook lukte.

Dat Sophie in ’t Veld de ongekroonde D66-koningin in Brussel is is bekend. Eerdere pogingen in het verleden haar als D66-leidster in het EUP te wippen leden al schipbreuk, en de voortekenen van deze botsing lijken niet beter te zijn.


Vet gemaakt door red. VoL indien extra pregnante benadrukking aangewezen leek.


Meer over D66 en het politieke functioneren ervan leest u hier op Veren of Lood.

3 reacties

  1. Heniusz schreef:

    Heb zo maar het vermoeden dat het vooral weer aan Sophie in ’t Geld ligt… Geen 2 kapiteins op 1 schip… Maar goed, vind het verder nauwelijks boeiend, maar wel weer vermakelijk te zien hoe hoogmoed weer eenvoudig voor de val komt….

  2. karton schreef:

    Dit vieze clubje, dat anderen doorlopend wijst op normen en waarden, blijkt zélf de grootste smerigheid in huis te hebben.

  3. Peter Louter schreef:

    Zelfde scenario als bij Volt