DE WERELD NU

Corona en ongediplomeerd zorgpersoneel

Corona, Ongediplomeerd zorgpersoneel

Door de Corona-perikelen begint het medisch personeel op te raken en klinkt de suggestie om in hun thuisland gediplomeerden in te schakelen.

Dat lijkt op twee vliegen in een klap: verbeterde zorg en nuttige immigranten.

Het is alleen vervelend dat er dan geen tijd is om die lui beter te leren kennen, om niet alleen hun medische- en zorgvaardigheden in de praktijk te toetsen, maar ook te checken of hun attitude jegens de medemens strookt met die van ons. En dat is belangrijk want in Keulen kwam men een paar jaar geleden van een koude kermis thuis.

Keulen
Een taalleraar in Keulen vertelde enige jaren geleden anoniem over zijn artsenklasje: Vanwege het artsentekort komt momenteel de helft van de Keulse assistent-artsen uit het buitenland. Op zijn taalschool is driekwart afkomstig uit Arabische landen en behaalden zij hun diploma in Libië, Syrië en Saoedi-Arabië.

De Keulse kranten schreven vooral over de mislukte communicatie met gewone Duitsers vanwege de ontoereikende beheersing van het Duits. Maar veel belangrijker is het antwoord op de vraag of die lui wel over genoeg niet-strikt medische kwalificaties beschikken zoals in staat zijn tot kritisch denken, het aanvaarden van kritiek en het aanvoelen van niet-gemelde problemen; beschikken zij over genoeg algemene kennis, zijn zij in staat tot analytisch denken?

Enkele representatieve voorbeelden.

 • Een 29 jarige kinderarts uit Libië stelt dat hij alleen medicijnen en therapieën gaat toepassen die in de Koran expliciet worden genoemd.
 • Abdallah (32), stagelopende anesthesist uit Saoedi-Arabië, is ervan overtuigd dat het wetenschappelijk bewezen is dat een enkel druppeltje alcohol of een stukje varkensvlees schade aan de gezondheid toebrengt en alle mogelijke “ziektes”, van kanker tot homoseksualiteit zal veroorzaken. En dit feit zou dan in de koran terug te vinden zijn, waarmee bewezen wordt dat alle moderne wetenschap in de koran zijn oorsprong vindt. Daarom zijn alle onderzoeken, die door de (door schriftgeleerden geëxtrapoleerde) koran verboden worden ook absoluut niet toelaatbaar.
 • Een Gazaan meent dat het onomstotelijk bewezen is dat God Adam geschapen heeft en dat de evolutieleer van de jood Darwin wetenschappelijk weerlegd werd. Bovendien wil hij niet naast een medestudent uit Israël plaats nemen.
 • Een plastisch chirurg uit Saoedi-Arabië spande echter de kroon: hij bleek zich in zijn thuisland niet bezig te houden met esthetiek, doch met het toebrengen van Sharia-gerechtelijke verminkingen.

Die primitiviteit bevindt dus slechts twee uurtjes rijden van ons vandaan. En dus waarschijnlijk ook in Nederland.

Vrij artsenkeuze
Dit alles is – wordt ook juist – relevant als Corona weer terug op de achtergrond is.

Onze vrije artsenkeuze is überhaupt aan het afbrokkelen door medische schaarste en wachttijden, door vermindering van medische nabijheid en door zorgverzekeraars die niet samen werken met de medische hulpverlener van uw keuze.

Is het erg als u als katholiek, protestant of humanist een islamitische arts treft? Hij of zij heeft toch ook gestudeerd ? En wij houden er toch ook niet allemaal dezelfde christelijk humanistische mening op na ten aanzien van abortus, euthanasie of doorbehandelen van terminaal zieken op na? We zitten echter grosso modo wel allemaal over op één lijn, alhoewel bij verschillende haltes. Daarom hebben we begrip voor elkaars visie, en als in een ziekenhuis het leven naar de zin van een patiënt onnodig wordt gerekt door in diens visie nutteloze medische behandelingen, dan kan hij verkassen  naar een ander ziekenhuis zonder dat er iemand ‘discriminatie’ roept.

Hoe anders is het in de moslimwereld, daar staat meestal niet de horizontale relatie met de medemens voorop, doch de verticale relatie tot Allah. Nog veel belangrijker is hun ideologie gericht op de inrichting van de maatschappij waarin vrouwen tweederangs wezens zijn, homo’s te straffen criminelen, en waar de lichamelijke integriteit niet geldt zoals blijkt uit hun ijver tot allerlei genitale verminkingen en barbaarse lijfstraffen.

Hoe moet dat gaan als er in de normale EHBO-praktijk of bij een ramp triage moet plaatsvinden? Zullen dan de vrouwen achtergesteld worden bij de mannen, of de baardelozen bji de bebaarden? Zal een keuze voor een transplantatie, of extra dure behandeling gebaseerd zijn op wetenschap of op subjectiviteit? Een beslissing gebaseerd op sym- en antipathieën hoeft niet bewust te zijn, maar kan ook onwillekeurig plaatsvinden.

Het is naar mijn mening überhaupt al fout als we zouden moeten worden behandeld door een arts of verzorgd door een hulpverleenster die patiënten minacht omdat ze christen, ongelovige, vrouw of homo zijn. Maar dat is niet altijd direct te onderkennen, zeker als door de betreffende arts aan een vorm van taqiyya wordt gedaan..


Dit artikel verscheen eerder op Polderland

Meer over het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.

2 reacties

 1. scherpschutter1943 schreef:

  Islamitisch personeel in de gezondheidszorg is het einde van het vertrouwen in die gezondheidszorg. Ik wil geen moslim arts, verpleegster/ verpleger. Zij zijn anders, denken anders voelen anders en beoordelen alles anders.

 2. Fran schreef:

  Hadden wij geen massa’s artsen en specialisten uit Irak binnengehaald in 2015?
  We werden er mee platgebombardeerd in die tijd. Elk NOS journaal opnieuw. Was dat allemaal niet waar dan?