DE WERELD NU

College Rechten voor de Mens: moslim mag vrouwen discrimineren

vrouwen discrimineren

Aan het begin van de 20e eeuw kwam de vrouwenemancipatie op gang, een wereldwijde beweging voor gelijkberechtiging van vrouwen op juridisch, politiek, economisch, sociaal, seksueel en cultureel vlak. Vrouwen discrimineren mag weer, mits religieus geïnspireerd.

Nu, begin 21e eeuw, bepaalt het College voor de Rechten van de Mens dat vrouwenrechten ondergeschikt zijn aan de rechten van een geïmporteerde vrouwenhatende ideologie.

Discrimineren van vrouwen is van ondergeschikt belang aan het discrimineren op basis van geloof, was onderaan de streep de conclusie van het College voor de rechten van de mens.

Vrouwenrechten ondergeschikt aan ‘godsdienst’-vrijheid
Een moslim solliciteerde naar de functie van buschauffeur, maar gaf aan dat hij vrouwen geen hand geeft vanwege de ideologie die hij aanhangt, islam. Het vervoersbedrijf besloot daarop de moslim af te wijzen. Het College voor de rechten van de mens heeft vervolgens bepaald, dat het discrimineren van vrouwen moet worden toegestaan als dit op basis van ‘het geloof’ plaatsvindt. En dat islamitische misogynie een respectabele plaats verdient in onze samenleving.

Dat hoort er in dit land nu eenmaal bij, dat bevordert een inclusieve samenleving met respect voor verschillen.

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de rechten van de mens stelt eenduidig dat alle vrouwen minderwaardig zijn aan islamitische mannen en dat vrouwenrechten onderschikt zijn aan islam. Welke rechten hebben vrouwen nog als zij het recht niet hebben om niet gediscrimineerd te worden door aanhangers van de islam? Waar blijft de ophef van zelfverklaarde feministen? Waar zijn de aanklachten van organisaties voor vrouwenbelangen? Het is oorverdovend stil.

De laatste generaties vrouwen zijn opgegroeid in vrede, met gelijke rechten en nog teveel vrouwen denken dat vrouwenrechten, vrijheid en gelijkheid gegarandeerd zijn.

Maar als het College voor de Rechten van de Mens al bepaalt dat vrouwenrechten ondergeschikt zijn aan de islam en dat vrouwenhaat er in dit land bij hoort, zou iedereen moeten concluderen dat een vreselijke achteruitgang is ingezet. Die met passie, overtuiging, lef en een gevoel van urgentie moet worden bestreden.

Oproep aan alle vrouwen in Nederland: stem 15 maart Voor de Vrijheid. 


Dit artikel verscheen eerder op het blog van BlondeMevrouw, Dutch Free Press

9 reacties

 1. Karina schreef:

  Ik zal gehoor geven aan je oproep.

 2. Bob Fleumer schreef:

  islam maakt lam dat is weer eens bewezen, het college voor de rechten van de mens heeft bewezen niet voor zijn taak geschikt te zijn.

 3. carthago schreef:

  Het nazicollege van de rechten van de nazimens bestaat inmiddels uit kalifaatratten, daar hoeft geen discussie mee gevoerd te worden noch serieus te worden genomen. Het antwoord op de aanwezigheid van dit nazicollege mag een zelfverkozen actie zijn, uit zelfbehoud en volgens de natuurlijke wet , zonder voorbehoud en tot elke prijs dus. Rattengif bijvoorbeeld.

 4. Erik de Boorman schreef:

  De vrijheid van godsdienst is helemaal niet in het geding als het vervoersbedrijf moslims die vrouwen geen handen wil schudden niet aanneemt. Het verwerven van een baan bij een vervoersbedrijf valt niet onder de vrijheid van godsdienst.
  Alle klassieke grondrechten zijn negatieve rechten, dat wil zeggen dat anderen jou niet mogen hinderen in het uitoefenen ervan. Er is echter geenszins sprake van een plicht van anderen jou te faciliteren bij het uitoefenen van jouw grondrechten.
  Hier wreekt zich de nieuwlichterij die mensenrechten heet. Mensenrechten zijn een amalgaam van negatieve en positieve rechten (recht op onderwijs, gezondheidszorg enz.). Dit heeft geleid tot een herinterpretatie van wat grondrechten inhouden. Het gevolg is dat (potentiële) werknemers niet mogen worden ontslagen (afgewezen) op grond van gedragingen die voortkomen uit religieuze overtuigingen. De mensenrechten hebben geleid tot een onwerkbare herdefiniëring van rechten die het vertrouwen in de rechtsstaat in hoog tempo uitholt.

 5. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  @Erik de Boorman verwoordt het uitgebreid en correct.

  De grondslagen van het recht en de rechts-zekerheid worden kapot gemaakt.
  [ De invloed van ] het mohammedanisme, is destructief.

 6. Daan schreef:

  Ze hebben destijds ook uitspraak gedaan in die zaak waarbij een homo vanwege homo-zijn niet door een sollicitatie kwam. Ging om een Nederlands zwarte kousen bedrijf. Homo kreeg gelijk.

  Hoe dan ook is het altijd geloof dat voor gezeik zorgt. In wezen al zo lang als de mens bestaat. Ik denk dat het tijd wordt om de godsdienstvrijheid af te schaffen en die malle afgoderij gewoon onder de vrijheid van meningsuiting te scharen. Hebben we te danken aan een eeuw CDA coalities.

  Je kan het alleen niet onderdrukken. Is zelfs d sovjets in een eeuw niet gelukt. Gaat gewoon underground. Maar je moet het niet gaan beschermen. Igv strijd tussen grondrechten, zou die van godsdienst het altijd moeten afleggen. Vrijheid van godsdienst moet beschermen tegen vervolging obv godsdienst. Niets meer dan dat. Een ander recht moet er niet aan te ontlenen zijn. Wat dat betreft zou het nog lager in de pikorde moeten staan dan vrijheid van meningsuiting.

 7. bedonderde burger nr 16.000.001 schreef:

  Wie heeft dit zootje krankzinnige collaborateurs aangesteld? Zijzelf? De islam?
  Geweldig wat een verrijking die islam, laten we allemaal terugkeren naar de middeleeuwen, dat is precies wat dit soort collegeleden wensen, sharia! En natuurlijk ook weer Spaanse inquisitie!
  Eindelijk heerst de rechter weer, naar de koloniën als je een brood hebt gestolen! En hand afhakken!
  Eindelijk hebben rechters dan weer vrij spel, als goed geaarde middeleeuwse regenteske wereldvreemde gevallen die zij veelal zijn.

 8. reageerbuis schreef:

  Het erge is ook dat dankzij die vrijheid van godsdienst de mohammedanen hun ideologie er gratis bij krijgen!

 9. Een vrouw schreef:

  Dit is op zn minst merkwaardig……de rechten vd mens…is geschreven door niet moslims. Dat kan dus nier anders. Er komt hopelijk een onder naar dit?! Dit vraagt om problemen. Moeten wij moslims buiten houden, om de vrijheid vd mens te beschermen?! Wie zegt het….