DE WERELD NU

Boreaal opnieuw bekeken door Sid Lukkassen

Boreaal

Nu er geen verkiezingen aan de horizon staan is het een uitgelezen tijd om de boreale discussie nog eens goed uit elkaar te trekken. Waarom maakte dat ene woord ‘boreaal’ zoveel los?

Allereerst zal worden opgehelderd wat ondergetekende onder de term verstaat. De term “boreaal” verwijst naar het landschap, dat wil zeggen: een fris groen landschap met bemoste loofbomen en sparren, dat wordt doorsneden door stromen van kabbelend water. Het populaire spel Dark Souls III heeft bijvoorbeeld een baas die heet ‘Dancer of the Boreal Valley’ – daar heeft nooit iemand iets racistisch in gezien.

Ten tweede moet worden gewezen op het PR-effect van het woord: Baudets zegerede domineerde de media – niemand had het over de toespraak van Jesse Klaver. Maar anderen beweerden dat Baudet de term “boreaal” niet had moeten gebruiken: dit zou de mainstream media een stok in handen geven om de hond te slaan. Oftewel gratis ammunitie om FvD in een kwaad daglicht te zetten.

Deze insteek is echter niet overtuigend: als je eenmaal toegeeft aan zelfcensuur dan is het een glijdende schaal. Er ligt een Kamerdebat in de herinnering over cursussen die christenen organiseren om jezelf te bevrijden c.q. te ontdoen van homoseksuele gevoelens. Moest de wetgever dat nu verbieden? Het ligt voor de hand dat een probleem dat ligt op het mentaal-relationele vlak niet moet worden aangepakt met juridische middelen; niet de wetgever maar het maatschappelijk middenveld is hier aan zet. Het is echter verleidelijk om te zwichten: “Laten we maar kiezen voor verbieden want anders volgt er weer media-controverse waarin we worden neergezet als homohaters.”

In dat geval laat men zich intimideren en als je eenmaal één procent van je ziel als ‘beschermgeld’ betaalt, dan is twee procent ook goed en uiteindelijk verlies je je hele ziel. Nu is het zo dat de kunst van het ‘ziel verkopen’ dezelfde kunst is als de politiek, maar in dit geval ben je dan weggedreven van wat je ten diepste vindt en de media vinden wel weer iets anders om je te demoniseren.

Als het zo is dat de kunst van het compromissen sluiten de kern is van de politiek, dan is politiek in wezen niets anders dan het wachten op een bod dat goed genoeg is om de eigen ziel te verkopen. Hoe dan ook ligt de oplossing niet in zelfcensuur maar in de bouw van een eigen mediasysteem als tegenhanger van de progressieve deughegemonie. Dit vereist semi state structures – daarover straks meer.

Eerst een stap terug. Wat zegt het over de maatschappelijke gevoeligheid dat de term “boreaal gelul” ons maanden bezighoudt? De verklaring is drieledig – daarmee doel ik op drie geestelijke archetypen.

Het eerste archetype is dat van de zakenman-oligarch. Zo iemand meent typisch dat politiek niet over visie moet gaan, maar neerkomt op het draaien aan de koopkracht knoppen. Minder belasting en klaar is kees, niets meer aan doen.

Wat zit hier onder? Het ressentiment van de Besitzbürger tegen de Bildungsbürger. Liberale partijen lijken vandaag op netwerken waar burgers worden opgetrommeld die niet zijn geïnteresseerd in cultuurhistorie maar wel in geld verdienen. Dit leidt tot een denkwijze waarin het tweede disproportioneel wordt benadrukt en het eerste wordt weggerelativeerd.

Het tweede archetype is dat van de massamens, zoals ook toegelicht door de Spaanse filosoof Ortega y Gasset (1883-1955). Hier laat de onderliggende denklijn zich terugbrengen tot de afgunst van de domme tegenover de slimme. Alles wat intellectueel is, is te complex – hou het behapbaar. Alles wat excellentie betracht moet kapot. Totdat er een gelijkgetrokken, geprolatiseerde cultuur overblijft.

Het onderliggende egalitarisme – dus het streven naar gelijkvormigheid – is ultiem democratisch en tegelijk is de diepere inborst hieronder antidemocratisch. Je schat mensen in als te achterlijk om een gefundeerde, weloverwogen beslissing te maken op basis van complexe informatie. Om die reden wil je eloquentie en eruditie uit het politieke debat verbannen.

Dan komen we op de Gutmensch als ideologische tegenstander van het begrip ‘boreaal’. Waar de vorige twee groepen worden gedreven door rücksichtslos pragmatisme en emotionele afgunst, roept de ideologische opponent: “Het woord boreaal is nazistisch en deugt niet!”

Hierachter steekt de atomistische hedonist: die wil alleen zijn eigen korte termijn plezier naleven en een appel tot verticale waarden – om tot een groter geheel te behoren dat offers vergt – schrikt hem af. Waarschijnlijk omdat hij zichzelf kent, en weet dat hij te flakey is om zich te kunnen verenigen met een missie die vluchtige pleziertjes overstijgt. Daarom voegt hij zich bij het koor dat “nazi” roept: zo’n ziel voelt zich namelijk aangetrokken tot alles wat kwetsbaar (en het liefst niet-Westers) oogt, en voelt zich aangevallen door alles wat krachtdadige discipline en gloedvolle eigenwaarde uitstraalt.

Dit type hedonist wil het multiculturalisme verwelkomen – niet omdat hij geniet van de verheerlijking van leven in soberheid en armoede (zoals vele van de Derde Wereld verheerlijkers die geloven in de heilzame invloed van arm leven), maar omdat versnippering van de dominante cultuur voorkomt dat er vanuit een breed gedeeld patriottisme nog eens een beroep op hem zal worden gedaan om voor een collectief streven zijn vluchtige privépleziertjes aan de kant te schuiven.

Dit is dus een duidelijk verschil met de vorige twee archetypen die het boreale vanuit hun anti-intellectualisme afdoen als “abstract ijdel zolderkamertjes geneuzel”. Eigenlijk was dat ook het frame van Rutte in zijn debat tegen Baudet: ‘U schrijft obscure boeken op een stoffig zolderkamertje, terwijl ik deals sluit met de CEO’s van Shell en Unilever in hypermoderne kantoren.’

Deze drie groepen worden gedreven door externe geneugten, zoals geld en status. Ze kennen de bestaande patronen en machtsstructuren en willen zich binnen die vertrouwde structuren bewegen. Stappen zij ooit aan boord van een ‘boreale onderneming’, dan is dat niet vanwege een intrinsieke motivatie maar vanuit zelfverrijking. Het is dan ook typisch om te zien hoe mensen die zich eerst presenteren als het nuchtere en zakelijke ‘no nonsense’ gezicht van de politiek, dus wars van identiteitspolitiek en slachtofferretoriek, een minuut later alweer meezingen met de deugbalts en de bijbehorende racisme-aantijgingen ondersteunen.

Als ze binnen zo’n organisatie dan tóch een managementfunctie bemachtigen, dan zullen zij geketend zijn aan een ‘normalcy bias’: het doorprojecteren van de bestaande patronen tot in de verre toekomst – wat vandaag werkt, zal morgen ook werken. Zij kunnen niet omgaan met bestaande verstoringen binnen het patroon. Daarom is zelfs het bestaan van een visionair leidersfiguur voor hen existentieel bedreigend, want dat wijst op de mogelijkheid van een breuk in het bestaande patroon – een mogelijkheid die zij mentaal onderdrukken.

Een visionair kan de kink in de kabel aanwijzen, bijvoorbeeld bij immigratie, integratie, islam en identiteit. Hij of zij kan een andere mogelijke koers uitdenken, mensen wakker schudden en momentum genereren; de manager kan slechts doormodderen binnen het bestaande patroon. De manager handelt vanuit hoe het hoort, vanuit hoe het zou moeten zijn. Hij denkt plichtmatig en niet doelgericht – hij volgt protocollen die door anderen zijn opgesteld. Hij heeft niet wat Ortega y Gasset noemt “zijn vinger aan de pols van de tijdsgeest”.

Nu zijn de belangrijkste wortels ontleed van waaruit mensen de betekenis van het boreale zo graag trivialiseren. Zoals wel blijkt uit de term “boreaal gelul” raakt dit een pijnlijke zenuw – ‘ja, ik voel dat ik decadent en cynisch ben, en niet meer in staat ben om me door een sprankelend vergezicht te laten bewegen’ – en daarom zo snel mogelijk ridiculiseren en ter zijde schuiven. Hier spreekt de fatalistische inborst van Jan met de pet, die enerzijds weet dat het systeem niet meer voor hem werkt, maar die anderzijds de strijd al heeft opgegeven. Hij heeft in zijn hart gekeken en gezien dat hij niet de energie noch de wilskracht of moed heeft om een verschil te maken.

De ongemakkelijke waarheid is: Jan met de pet boeit niet. Jan met de pet wilde niet de massa-immigratie, niet het Oekraïne-verdrag, niet de Sleepwet, niet de Klimaatwet, en uiteindelijk kreeg hij ze allemaal. En wat deed Jan met de pet vervolgens? Niets! Er volgden geen acties. De elite weet dit: geef Jan met de pet Netflix en voetbal en je bent van hem af.

Uiteindelijk is minder dan tien procent der Nederlanders actief als gemeenteraadslid, bezoeker van politieke bijeenkomsten of iets in die zin. Minder dan vijf procent behoort tot deze ‘participatie-elite’ – minder dan vijf procent fungeert als klankbord van de beleidsmakers. Dan bedoel ik dagelijks worden aangesproken op wat er speelt in het leven. Toen Femke Halsema (GL) haar kind van een zwarte school haalde omdat die omgeving te dogmatisch islamitisch werd, was er sprake van een ware glitch in the Matrix. De harde realiteit die de stemmers op realistische partijen dagelijks meemaken, drong per ongeluk door tot de deftige burelen van de progressieve elite. Wie de beeldvorming beheerst die deze vijf procent participerende burgers dagelijks krijgen voorgeschoteld, beheerst in feite alles. Ook dit raakt aan de semi state structures: daar komen we zo op.

Maar we hadden het over boreaal – met dit bijvoeglijke naamwoord drukt Baudet uit dat hij tot de conclusie is gekomen dat alleen “brood en boter” niet volstaat. Mensen moeten worden bezield en opgericht met een zinnebeeld dat zich verheft boven materiële belangen. De term “boreaal” moet burgers aanspreken op een gezamenlijk behoren tot een gedeeld landschap met bijbehorende vormingsgeschiedenis van het volk.

De onderliggende insteek is hiermee niet politiek-economisch maar literair-spiritueel. De politiek van de koopkrachtplaatjes heeft de tanden stukgebeten op het hedonistische materialisme van ons tijdsgewricht. De politiek die burgers in het geweer zou moeten krijgen met economische beloften is gewogen en te licht bevonden. Denk maar aan het legendarische verkiezingsdebat tussen Balkenende en Bos dat ons in het geheugen staat juist omdat het niet legendarisch was. Ze bombardeerden elkaar met statistieken over koopkracht en prognoses over economische groei, en iedereen wist tevoren dat het kwartje van Kok niet zou worden teruggegeven.

Het gevolg van de materiële benadering van politiek is dat politieke taal vandaag gelijkstaat aan verdeeldheid en cynisme – zodoende zoekt Baudet naar een nieuwe politieke taal om opnieuw te kunnen bezielen. Denk maar aan zijn inbreng bij de begrotingsbehandeling: daar omschreef hij

“mooie dingen, om beroepspolitici tóch te kunnen raken, zelfs al weet ik dat ze getraind zijn om nergens door geraakt te worden.”

Sowieso kan het slinkende inkomen van de middenklasse niet verklaren waarom mensen stemmen op een groene agenda met religieuze aspecten als apocalyptische voorspiegelingen, kinderkruistochten, het verketteren van welvaart als zondigen tegen het klimaat en draconische heffingen op zowel energie als consumptiegoederen. Het is dus niet alleen Baudet die buiten het traditionele politieke discours treedt en daar successen boekt.

Baudet lijkt het literair-spirituele te verheffen boven het politiek-economische. Dit is origineel maar tegelijk een valkuil, want hoe brengt je dit tot een meetbaar beleidsplan? Zo lang het ‘blijft hangen’ is het idee populair omdat iedereen er zijn eigen invulling aan kan geven. Als het eenmaal een tastbaar voorstel wordt, dan zullen er teleurgestelde mensen afhaken.

Het wordt wel tastbaar als we dit terugbrengen tot wat Baudet zei tijdens zijn speech na de Tweede Kamer verkiezingen: toen sprak hij van “cultuur boven politiek verheffen”. Dan komen we op “politics is downstream from culture” en op Antonio Gramsci (1891-1937). Het is duidelijk dat het laatste woord niet meer bij de Tweede Kamer ligt – denk alleen al aan multinationals of de ECB, en zie dat ministeries de media eerder informeren dan het parlement.

Maar een parlementspositie kan natuurlijk nog steeds nuttig zijn – je kunt media-aandacht krijgen om discussies aan te zwengelen en je krijgt (als fractie) betaalde medewerkers. Je ontvangt geld voor denktanks, onderwijs en onderzoek. Met dit alles kun je dus eindelijk het begin leggen van een alternatief mediabestel, van een eigen ecosysteem oftewel een eigen Zuil. Met pure vrijwilligers kan dit niet, want vrijwilligers hebben op cruciale momenten hun eigen sores; je kunt ze niet afrekenen want dan zijn ze weg. Daarom vergt het bouwen van een Zuil dus semi state structures: die zijn te verwezenlijken vanuit de kanalen van een politieke partij.

Zo komen we tot de conclusie. De term “boreaal” is een aanzet om op een meer literaire manier naar de wereld te kijken. En om politiek te herijken als krachtenveld dat de platte materiële belangen overstijgt en waarin lyrische krachten een rol spelen. Wil je een levensvatbare wereld opbouwen buiten het deugsysteem, dan moet dit beginnen met kernen. Denk aan eigen onderwijsinstituten en eigen mediakanalen. Dit alles kan niet uit de vrijblijvendheid van vrijwilligers voortkomen maar vergt een aanhoudende en afrekenbare inzet – en dus structuren die min of meer ambtelijk zijn uitgewerkt.

Over dit laatste leest u meer in ‘De macht om concentratie te organiseren’.


Steun de auteur om dit geluid boreaal te blijven verkondigen via BackMe. Dat is erg belangrijk want van losse, incidentele donaties kun je geen hypotheek krijgen.

Meer van Sid Lukkassen vindt u op Veren of Lood hier.

25 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Boreaal, Austraal, Orientaal, Occidentaal : mooie woorden.
  Noorden wind : lekker fris.

  Sinds de jaren 60, is in de Westerse wereld, het politieke klimaat,
  doordrenkt met cultuur-marksisme. That’s the problem.

 2. Jaantje schreef:

  Boreaal is een noordelijks tijdsvlak/tijdzone((na de ijstijd) ongeveer 9000jaar geleden vanwege de geologische ligging .
  Plotsklaps is het een politieke term geworden dat kan alleen maar als je niet weet wat het woord betekend of het wil verbinden met de huidige klimaat gekte.

 3. Cylin schreef:

  Ik heb het hele verhaal niet gelezen, maar ik hoop dat dit een analyse is van hoe zo’n gedoe in de toekomst te voorkomen.

  Want een conclusie in de trant van ‘met boreaal is niets mis, dus daar gaan we mee door’ is weinig zinvol. Boreaal is nu besmet.

 4. Cool Pete schreef:

  @Cylin ; ik schenk nog een boreale borrel in. Proost. En : Covfefe.

 5. MGJ schreef:

  Beste Sid,
  Misschien had je kunnen beginnen met dat boreaal uit het Grieks komt, vorios betekent Noorden en vorias de noordenwind, (fon. geschreven, in het Nieuw-Grieks is de beta een vita). Ik heb me kapot geërgerd aan het misbruik van het woord, omdat ik dan in het Grieks niet meer vorias zou kunnen zeggen als ik het over de noordenwind heb (bij wijze van spreken) Voor de rest een prima artikel!

 6. Jaan schreef:

  Boreaal maakt zoveel los maar allen als je er al iets bijvoorbeeld een steek bij je los zit.

 7. Jaan schreef:

  allen moet zijn alleen

 8. Jaan schreef:

  @Cylin. Het is een uitermate belangrijk artikel voor labiele wetenschappers om hun dwangneurose inzake Baudet van zich af te schrijven.

 9. Ravian schreef:

  De werkelijke betekenis van het woord boreaal doet feitelijk niet ter zake, en wat Baudet er mee bedoelde te zeggen ook niet, het is voor de politiek correcte club gewoon de bekende stok om de bekende hond mee te slaan.

 10. Jan de Jong schreef:

  Baudet is a stable genius.

 11. LT schreef:

  Inderdaad Ravian, de bekende tactiek van het op onzinnige gronden in diskrediet brengen van iets dat voor bepaalde mensen/partijen onwelgevallig is. Spindokters doen direct het werk om het woord te besmetten en dat geeft de (onzinnige) stok; het moet voor de massa immers zinnig lijken. Het is dus net iets intelligenter (maar in wezen meer doortrapt) dan vormen van deze kenmerkende tactiek vanuit links-liberale amateurs.

 12. LT schreef:

  Lijkt me een zeer goede analyse, door Sid Lukkassen. Je hebt een en ander goed gezien. Ik kan meerdere onderdelen uitlichten en wellicht nog verder beschouwen, maar dit onderdeel is iets waar het in de westerse cultuur en het westerse denken sedert lange tijd m.i. teveel aan ontbeert door een ingesleten “normalcy bias” (en verandering hierin zal zonder intrinsieke motivatie niet goed van de grond komen):

  Deze drie groepen worden gedreven door externe geneugten, zoals geld en status. Ze kennen de bestaande patronen en machtsstructuren en willen zich binnen die vertrouwde structuren bewegen. Stappen zij ooit aan boord van een ‘boreale onderneming’, dan is dat niet vanwege een intrinsieke motivatie maar vanuit zelfverrijking. (…)

  Als ze binnen zo’n organisatie dan tóch een managementfunctie bemachtigen, dan zullen zij geketend zijn aan een ‘normalcy bias’: het doorprojecteren van de bestaande patronen tot in de verre toekomst – wat vandaag werkt, zal morgen ook werken. Zij kunnen niet omgaan met bestaande verstoringen binnen het patroon. Daarom is zelfs het bestaan van een visionair leidersfiguur voor hen existentieel bedreigend, want dat wijst op de mogelijkheid van een breuk in het bestaande patroon – een mogelijkheid die zij mentaal onderdrukken.

  Een visionair kan de kink in de kabel aanwijzen, bijvoorbeeld bij immigratie, integratie, islam en identiteit. Hij of zij kan een andere mogelijke koers uitdenken, mensen wakker schudden en momentum genereren; de manager kan slechts doormodderen binnen het bestaande patroon. De manager handelt vanuit hoe het hoort, vanuit hoe het zou moeten zijn. Hij denkt plichtmatig en niet doelgericht – hij volgt protocollen die door anderen zijn opgesteld. Hij heeft niet wat Ortega y Gasset noemt “zijn vinger aan de pols van de tijdsgeest”.

 13. LT schreef:

  Moet zijn: “Deze drie (dus met aanhalingsteken ervoor.)

 14. Bert Heemst schreef:

  @Sid. Duidelijk hoe je het hakken op “boreaal” uitlegt. Om mensen van het derde archetype te beschrijven als zonder verantwoordelijkheidsgevoel als er “een appel wordt gedaan aan verticale waarden” is misschien waar, maar is niet het hele verhaal. Verantwoordelijkheidsgevoel kan maar éen keer uitgegeven worden, en de verantwoordelijkheden van het werkende leven zijn de afgelopen decennia stelselmatig opgeschroefd. Zoals ik het zie is het toepassen van verantwoordelijkheidsgevoel verplaatst van “de verticale waarden” naar “de waarde voor de organisatie”.

 15. Henk Albarda schreef:

  Dank aan de auteur voor het duidelijker in kaart brengen van boreaal dan ik zelf had geprobeerd. Uiteindelijk maakt het niet uit wat Thierry Baudet voor woorden in zijn zege moment had gebruikt. Woord van kritiek tegen Cylin, u bedoelt het veel beter dan ik u eerder had ingeschat, maar ik denk dat u weigert het belangrijkste aspect te zien. Vanaf het moment dat de andere partijen behalve de PVV de ‘zege-rede’ van Thierry Baudet hoorden, zijn ze spijkers op laag water gaan zoeken. Hij won, een rechtse partij!! Had hij boreaal niet gebruikt, dan hadden ze een andere woord, of andere woorden gepakt om FvD te demoniseren. Groen Links schrok zich te pletter, die laffe communisten meenden de grootste partij van Nederland te gaan worden. Rutte had al 1 of 2 jaar daarvoor in VVD kring gesteld dat er geen partij rechts van de VVD mag komen, en zeker geen invloed mocht krijgen. Rutte komt van Unilever, dus had de linkse elite mee met veeeeel geld. Ik ben overigens mede-schuldig aan rutte, ik was tot 2016 VVD kiezer……(Bolkesteijn)

 16. Evert Mouw schreef:

  Mooi stukje. Als je de tegenstander laat bepalen welke woorden je mag gebruiken en wat jouw woorden zouden betekenen, dan heb je natuurlijk verloren. Een beetje boreaal geeft daar nooit aan toe 🙂 en laat zich niet gevangen zetten in wat ik een “beschavingsdwangbuis” noem. Die “beschaving” is nu door linkse intellectuelen gedefinieerd omdat op de rechterflank enkel aandacht was voor economie. Met als gevolg dat de economie nu plat dreigt te gaan vanwege cultureel gedreven linkse onzin (bouw, agro, visserij). Links hanteerde wel degelijk een literaire en/of culturele ideologie, maar wilde dat niet te duidelijk tonen omdat ze niet het stigma wilden krijgen alsof ze erg nadelig waren voor de economie. Hoeveel krachtiger is dan “onze” culturele basis, die de economie juist niet in de weg zit.

  Het opzetten van een eigen structuur is wat overblijft als de normale structuren, zoals de media, gekaapt zijn door deelbelangen. Eigen structuren zijn dan inderdaad nodig om de balans terug te brengen.

 17. Tomas schreef:

  Fantastisch stuk. Geschreven zoals veel mensen het zien en voelen.

 18. Ronald Kaatee schreef:

  Goed artikel, daar niet van, maar je hoeft echt geen visionair te zijn om te zien waar in Europa de kink in de kabel zit (‘Een visionair kan de kink in de kabel aanwijzen, bijvoorbeeld bij immigratie, integratie, islam en identiteit. Hij of zij kan een andere mogelijke koers uitdenken, mensen wakker schudden en momentum genereren; de manager kan slechts doormodderen binnen het bestaande patroon.’).

  Los daarvan, ik zou zeggen: ‘Freut euch des Nordens!’

 19. Cylin schreef:

  Nu is een overwinningsspeech is bedoelt om mensen te overtuigen, maar nu is die van Baudet er mede de oorzaak van dat de overwinning niet is verzilverd. Dat moet in de toekomst toch handiger. Een speech waar niemand het de dag erna nog over heeft, is soms precies wat je wilt.

  Natuurlijk wordt er gezocht naar iets om mee te slaan, maar wil dat zeggen dat je het ze maar moet aanreiken dan?
  Het interview met Sam van Rooy in het artikel hierna klinkt toch een stuk verstandiger, dat zie ik Baudet nog niet doen. Door niet over Boreaal en uilen te beginnen, maak je het toch weer iets lastiger om niet inhoudelijk te reageren.

 20. Dr. Sid schreef:

  @Cylin Helaasch maakt dat geen enkel verschil. Over Vlaams Belang wordt toch altijd gezegd dat het halve nazi’s zijn. Zelfs al zeggen ze zelf honderdduizend keer dat ze het niet zijn.

  Vlaams Belang: inhoudelijk verhaal.
  Mainstream media: Ja maar… Nazi!

  En heel België, voor en tegenstander, is het intussen wel duidelijk dat het kleuren van rode bolletjes hier weinig, zeg maar niets aan zal veranderen.

  Dus dan kun je het beter hebben over de Uil van Minerva, dat is tenminste nog interessant om naar te luisteren.

 21. Gerard schreef:

  Het probleem met het gebruik van het woord ‘boreaal’ door Baudet is dat hij niet verteld wat hij met dat woord bedoeld. Het woord heeft meerdere betekenissen. Een van de betekenissen komt overeen met wat Lukkassen onder deze term verstaat, nl: een verwijzing naar het landschap van Noord Europa. Maar er zijn ook andere betekenissen zoals het geologische tijdperk waarin Engeland nog vastzat aan Europa en niet door de Noordzee gescheiden, het subpolaire klimaat, in Alaska, het noorden van Scandinavië en in Siberië, maar de term heeft buiten Nederland ook een politieke betekenis. Heel kort door de bocht staat de term dan voor de politieke overtuiging dat Europa van oorsprong enkel door blanken bevolkt was en de wensom dit te herstellen en te behouden. Dit is af te leiden uit het gebruik van de term door de tijd.

  Reeds de Grieken en Romeinen spraken over het land Hyperborea gelegen hoog in Eurazië waar een mythisch volk woonden dat leeftijden behaalde tot 1000 jaar en genoten van levens in complete gelukzaligheid.

  Rond 1900 beweerde de Oostenrijker Lanz von Libenfels dat het mythische land Thule bewoond werd door een Hyperboreaans ras van supermensen.

  Het Duitse Thule gezelschap waarvan Heinrich Himmler lid was, stamde het Arische ras uit Hyperborea.

  De Italiaan Julius Evola schreef in zijn boek Rivolta contro il mondo moderno (‘Opstand tegen de Moderne Wereld’; 1934) dat het centrum van de Olympische beschaving zich vanuit de Boreale gebieden verspreidde over het continent Eurazië.

  Russische nationalisten gebruiken de term Boreaal voor etnische russen als Arisch ras ter onderscheid van de indringers (o.a. de joden).

  Vanaf de jaren tachtig gebruikt Jean-Marie le Pen van het Front National de term Boreaal. Hij spreekt van een boreale as die van Gibraltar tot Vladivostok loopt. Ten noorden lopen de bevolkingsaantallen terug, ten zuiden exploderen ze.

  Omdat Baudet de term niet toelicht, moet de luisteraar van zijn speech zelf bepalen welk van de betekenissen van toepassing is. De context waarin Baudet de term gebruikt kan daarbij behulpzaam zijn. In zijn speech wordt in deze context gesproken over “een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek” en over de beschavingsfamilie waar wij toe behoren.

  Lukkassen maakt een bruggetje tussen het boreale landschap en beschaving. Hij schrijft hierboven: “De term “boreaal” moet burgers aanspreken op een gezamenlijk behoren tot een gedeeld landschap met bijbehorende vormingsgeschiedenis van het volk”.

  Het is aan de lezer zelf te beoordelen of het woord ‘Boreaal’ door Baudet en Lukkassen slechts een onschuldige verwijzing is naar “een fris groen landschap met bemoste loofbomen en sparren, dat wordt doorsneden door stromen van kabbelend water” of dat het de verwijzing is naar iets anders.

 22. Ravian schreef:

  Zo, als het niet over een “een fris groen landschap met bemoste loofbomen en sparren, dat wordt doorsneden door stromen van kabbelend water” gaat dan is het blijkbaar geen onschuldige verwijzing, dan is het een verwijzing naar “iets anders”, wat dan per definitie blijkbaar niet onschuldig is.
  Nou Gerard, vertel het dan maar eens, ik ben wel benieuwd naar dat “iets anders” van jou dat niet zo onschuldig is.

 23. Gerard schreef:

  Het zou verkeerd zijn als ik ga vertellen wat Baudet met het woord ‘boreaal’ bedoeld. Dat moet hij zelf doen. Ik heb een aantal betekenissen genoemd die in het verleden in diverse situaties gebruikt zijn. Ik zou nu graag willen weten welke Baudet kiest en misschien geeft hij een nieuwe betekenis, maar dat heeft dan meer uitleg nodig.

 24. Evert Mouw schreef:

  Gerard heeft een hoop tekst nodig om een heleboel te suggereren. Maar uiteindelijk laat hij het open.

  De leegte van de linkse intellectueel.

 25. Ravian schreef:

  @ Gerard

  Je durft dus je insinuaties niet toe te lichten, omdat je weet dat je dat dan niet hard kunt maken.
  Dat betoog van je is dus pure stemmingsmakerij, ordinair modder gooien.
  En dat riekt dan weer naar een linksige achtergrond natuurlijk.