DE WERELD NU

Amnesty – is goed voor migratie doen goed genoeg?

asielmigranten, Amnesty, vluchtelingen

Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het symbool van deze niet-gouvernementele organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto ‘Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.‘ Met afdelingen en individuele leden in meer dan 150 landen en een totaal van meer dan zeven miljoen leden en ondersteuners, is het ’s werelds meest verbreide mensenrechtenorganisatie. Het Internationaal Secretariaat, is in Londen. Amnesty International krijgt zijn inkomsten vooral uit individuele donaties. Amnesty Nederland is gevestigd aan de Keizersgracht 177 in Amsterdam. Het werkterrein van de vereniging is onder meer opkomen tegen onheuse gevangenschap, marteling en executie en voor het onderbrengen van vluchtelingen.

In zijn artikel “Vluchtelingen en asielzoekers” stelt Piet Jeuken van Amnesty International in het Helmondse blad De Lindenberg dat “in 2018 er in ons land 100.000 vluchtelingen zijn”. Er staat een vrolijk plaatje bij van zwaaiende en lachende asielzoekers. Jeuken wil graag de sluizen open zetten en “laat de kindertjes tot ons komen”!

We zijn de laatste decennia al vergeven van asielzoekers of wat daarvoor moge doorgaan, maar voor Amnesty International is dit nog lang niet genoeg. Hoe moeten we deze problematiek beoordelen, even los van allerlei verdragen waaraan EU-landen in het kader van vluchtelingenopvang moeten voldoen. Trek het dan eens breder. In 2018 kwamen 244.000 immigranten Nederland binnen, vorig jaar 269.000, in 10 jaar Rutte 2 miljoen immigranten (CBS cijfers).

Dat zijn gigantische aantallen in een overbevolkt land. Het zijn niet allen vluchtelingen, ook veel arbeidsmigranten. Resultaat: hoge werkloosheid, criminaliteit, aanslagen, onthoofdingen, berovingen, overlast, getto’s. De cultuur van de 19% moslims staat haaks op de onze, zie de petitie van de 121.000 moslims die dit bevestigen. Een derde van de moslims is bereid tot de jihad, volgens mondiale intelligence services. Ieder is doelwit. Never mind, zegt Amnesty International: negeer het en kijk alleen naar de vrolijke zaken, die heerlijke culturele diversiteit.

Onze bevolking van 17,7 miljoen groeit enkel door immigratie met 125.000 per jaar, gaande voorbij 20 miljoen over 20 jaar. Gevolg: huizenbouw, asfalt, windmolens, zonneweiden (!) ten koste van cultuur, natuur, leefomgeving en welzijn. Jeuken: “Eeuwenlang hebben migranten en vluchtelingen Nederland economisch en cultureel opgebouwd”, een aloud (vals) argument. Romanciers als Ilja Pfeiffer, activistische wetenschappers als Leo Lucassen en ex-communist Paul Scheffer en politici Asscher, Rutte, Klaver en christenen en zeggen dit meestal om te sussen: ‘stil maar, het was vroeger net zo, er is niets nieuws onder de zon, ga maar rustig slapen, het komt goed’. Nederland heeft inderdaad ‘altijd’ migranten opgenomen, Hugenoten, Belgische vluchtelingen, Sefardische Joden, Duitse en Oost-Europese immigratie, katholieken en protestanten.

In de VOC-tijd en daarna hebben we wetenschappers, kunstschilders, zeelieden en ambachtslieden binnengehaald. De Sefardische Joden werden geweerd uit de gilden en legden zich daarom toe op medische beroepen, makelaardij, geldhandel, boekdrukkunst, suikerraffinaderij, wiskunde en diamanten. Waarom lukte de integratie toen wel en nu minder goed? De mensen die toen binnenkwamen waren van uitstekend niveau en direct inzetbaar. Vele bekende wetenschappers waren er bij, zoals schrijver, filosoof Casparus Barleus (1584-1648), boekdrukker, schrijver, uitgever van Franse afkomst Christoffel Plantijn (1520-1589), filosoof en lenzenslijper Baruch Spinoza (1632-1677), kunstschilder en graficus Gerard de Lairesse (1640-1711) gevlucht uit Luik in 1664 naar Maastricht, en vele anderen. Historici en kunstkenners weten dat de Zuidelijke Nederlanden een grote bijdrage leverden aan het sociaal-culturele leven. Maar ze kwamen ook uit Spanje, Frankrijk en Portugal. Het was het neusje van de zalm, een enorme verrijking van ons land, manna uit de hemel.

De huidige immigranten en die uit een ver verleden zijn niet met elkaar te vergelijken. Ze zijn veelal arm en getraumatiseerd, overmatige druk op zorg, ziekenhuizen. Voorheen kwamen ze hier om hard te werken en te presteren. Dat moesten ze wel want er bestond geen vangnet van een verzorgingsstaat. Het was keihard werken of omkomen. De professionele kwaliteit en de doelstelling van de nieuwkomers is nu geheel anders. Thans is het niveauverschil in arbeidsverhoudingen veel groter dan eertijds.

In ons hoogwaardig netwerk en IT-tijdperk vinden mensen uit het Midden-Oosten, Afghanistan, Somalië en Afrika geen of amper aansluiting op de arbeidsmarkt, waardoor ze niet slagen en gefrustreerd raken en menen gediscrimineerd te worden. De focus van de immigranten was toen dus geheel anders, maar onze focus ook. Nu is onze focus deels goedkope arbeid, maar vooral op (verkeerd begrepen) goedertierenheid. In de VOC tijd kwamen de immigranten met een enorme ‘drive’ om te integreren. Die drijfveer is van ultiem belang om te slagen, maar die is er bij vele migranten nu niet.

De huidige immigranten kunnen de band met het thuisland behouden via social media en schotelantennes, zodat men qua bewustzijn in het land van herkomst blijft. Dat is niet bevorderlijk voor enige integratie. De immigranten uit het Midden-Oosten, Afrika en Zuid- en Midden-Europa zorgen voor een braindrain uit de landen van herkomst. Ze blijven hier. Dat is te betreuren, want ze hebben daar juist deze spaarzaam voorkomende mensen hard nodig voor de opbouw van die landen.

Voorheen wilden immigranten graag integreren, zodat immigratie niet gepaard ging met botsingen. “Integreer niet!” zeggen leiders en imams nu. Allochtonen die wel integreren wordt dit verweten. Integratie is vaak schijn. President Tayyip Erdogan meent dat “assimilatie een misdaad is jegens de menselijkheid” en daar houden Turken zich dus aan. In de Gouden Eeuw en later kwamen tussen 1600 en 1800, dus twee eeuwen, slechts 500.000 buitenlanders. Door de snelle integratie van immigranten uit vroeger tijden ging de multiculturaliteit spoedig over in een monocultuur. Dat is nu niet het geval. De multiculturaliteit blijft met alle problemen van dien. Empathie voor vluchtelingen? Ja, maar opvang in de regio.

Opvallend is dat degenen die ijveren voor het onbeperkt toelaten van vluchtelingen, zelf in de fraaiste woonwijken wonen, ver van immigranten. Als en een pand in hun wijk vrijkomt voor asielzoekers, zijn ze er als de kippen bij om het pand op te kopen: “not in my backyard!”. Het is een vorm van empathiewaan die we veelvuldig tegenkomen.

De bootjes met vluchtelingen of wat daarvoor moet doorgaan, blijven komen. Vanuit het Midden-Oosten gaan ze niet naar Saoedi Arabië, hun geloofsgenoten, maar naar barmhartig Europa. Maar geleidelijk aan lijken we toch wat genuanceerder en rationeler over de opvang van vluchtelingen te gaan denken. Wat voor mensen zijn het eigenlijk? Hebben ze soms enge en besmettelijke ziekten onder de leden waar Westerlingen geen immuniteit voor hebben opgebouwd, zoals bij het China virus. Globalisering en immigratie komen in een ander daglicht te staan.

Jeuken van Amnesty en ik verkeren in twee werelden die elkaar wellicht nooit zullen treffen. Ik leg de nadruk op het welzijn van ons land en verfoei de verloedering over de afgelopen decennia door immigratie. Jeuken gaat het om het welzijn van groepen buiten Nederland. We zouden volgens deze denkrichting solidariteit moeten tonen die echter zelden wederzijds is.

Tot slot, hoe moeten we Amnesty International beschouwen? Het werk dat ze doen in het kader van onheuse gevangenschap, marteling en executie lijkt mij uitstekend. Het koste wat kost onderbrengen van vluchtelingen in westerse landen is dat niet.


P.S.: ik kreeg nog een reactie op deze tekst als volgt.

“Uitzetten, weet je hoe dat gaat? Afgewezen asielzoeker krijgt een treinkaartje naar Schiphol of naar Venlo of Roosendaal. Daaaag! Daarna valt het hek achter de asielzoeker dicht en moet hij/zij het zelf uitzoeken. Het is onbekend hoeveel illegalen er alleen al daardoor hier zijn, nog los van deze harteloze manier van werken. Die komen bovenop de door jou genoemde 2 miljoen legale asielzoekers. Je ziet er één maar je hebt er 5, omdat ook familie kan overkomen. Die ook allemaal mogen delen in de verzorgingsstaat.

Dat is een belangrijke reden waarom moslims niet “vluchten” naar landen als Saoedi-Arabië of Irak of Qatar. De asielcentra hier zijn onveilig, in het bijzonder voor vrouwen. Hypocriet Nederland, dat met de mond belijdt asielzoekers op te vangen maar in werkelijkheid de menselijke factor negeert. Dat laatste speelt ook bij de Toeslagenaffaire van de Belastingdienst. En dan wil Amnesty meer immigranten. Vanuit hun dure grachtenpand waar beleidsmedewerkers afhankelijk zijn van internationale rampen om hun salaris te blijven ontvangen. Ik ben geen fan van die club.” Redacteur van “De Lindenberg” heeft geen commentaar op dit artikel.


In NRC van 30 november verschijnt het artikel “Oegandezen staan nu gelijk aan leugenaars“. Het gaat over Oegandezen die al dan niet terecht naar Nederland “vluchten” omdat ze homo zouden zijn. Homofilie is in Oeganda verboden en wordt zwaar gestraft. Het voordoen van homofilie is een schitterend voorwendsel. Het is immers niet te bewijzen. En anders dan oorlogsvluchtelingen kun je in Nederland dan altijd blijven. Als een land in oorlog is, dan zal dat ooit overgaan en moet de vluchteling terugkeren naar het land van herkomst (alhoewel wij daarin extreem soft zijn). Als een land homofoob is, dan blijft het homofoob. Dat gaat niet zomaar over. een voorgewend vluchteling kan dus blijven. Nederland stinkt er blind in en vangt deze leugenaars op. Mensensmokkelnetwerken weten hier wel raad mee. Het is allemaal te goor voor woorden.

Het is een gevolg van empathie en goedertierenheid die tot ongelooflijke goorheid leidt. Hier in Nederland laten diverse eerzame burgers zich voor het karretje van Amnesty International spannen. Allen maken blind onderdeel uit van een smerig en leugenachtig geheel. Hoe dieper je hier in duikt hoe groter de walging wordt. Uiteindelijk laat ook een lokaal blad zich ook voor het karretje spannen. Hoe absurd kan het worden…


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.

Meer over de asielmigratie vindt u hier.

13 reacties

 1. Realist1966 schreef:

  Opkomen voor mensenrechten, tegen onterechte gevangenschap, onderdrukking en marteling. Prachtig hoor. Maar onze rechten dan? Hebben wij niet het recht op onze inheemse cultuur en het recht verschoond te blijven van gewelddadige doctrines? Lopen wij straks – door een overdaad aan ‘vluchtelingen’ – niet ook de kans op onderdrukking, marteling of erger? Laat amnesty zich richten op verbetering van mensenrechten in de landen waar islam en barbarij heersen en niet proberen die problemen hier te introduceren cq te vergroten door nog meer ‘vluchtelingen’ naar ons land te halen.

 2. Neef Jansen schreef:

  Men lijkt er op uit om de westerse cultuur te vermoorden, en massa-migratie en islamisering worden daarbij ingezet als wapens die moeten doden. Ook het framen van mensen die kritische vragen stellen wordt daarbij ingezet. Karaktermoord, eigenaardige verdachtmakingen, anything goes. Het is genocide, of eigenlijk moord op cultuur, op beschaving. De slachtoffers zijn in eerste instantie vrouwen, kinderen, andersdenkenden, critici, winkelend publiek, willekeurige voorbijgangers, lhbt-ers. En dan is er dat spelen op moraal, dat het van hoogstaande moraal getuigt als je bij de grens de horden haters juichend ontvangt, en dat je een soort Untermensch bent als je kritische vragen stelt. Er is een nihilistische waan aan het werk in dit alles, een soort goedbedoelende krankzinnigheid. De 20e eeuw was er vol mee. De 21e eeuw waarschijnlijk ook.

 3. Dick Kraaij schreef:

  Niet met elke zin in dit stuk eens, en ik lees ook een paar tegenstrijdigheden. Wel kritiseer ik met de auteur AI om het feit dat ze zich tegen migratiebeleid aan bemoeien. Branchevervaging.

 4. lawaaipapagaai schreef:

  Dick, Christopher Hitchens: “als zaken zonder bewijs beweerd worden, kunnen ze ook zonder bewijs verworpen worden”.

 5. John schreef:

  Ik dacht altijd immigratie stopt vanzelf als het niet meer te betalen is. Echter Rutte schroeft gewoon de belastingen op of leent miljarden bij en geen NL-er die protesteert. Voorbeeld: ik wil een nieuw raam laten plaatsen om te bezuinigen op energie. Echter moet ik 3% millieuheffing betalen op mijn nieuwe raam. Daarbij tellen ze bij het excl.BTW bedrag eerst de 3% op en daarna wordt er 21% BTW berekend. Ik betaal dus 25% belasting over deze aankoop. Volkomen belachelijk. Over verzekeringen kon men geen BTW heffen dus heeft Rutte een belasting op verzekering verzonnen gelijk aan BTW. Wie protesteert hier tegen niemand. Dus dat er elk jaar 100.000 mensen bijkomen waarvan de meeste nooit gaan bijdragen afgezien van alle andere ellende die ze met zich meebrengen verwacht ik niet dat er ooit een NL-er de straat op zal gaan om er tegen te protesteren zoals bijv. de gele hesjes in Frankrijk. Pas als ze zelf geen geld meer hebben, besmet zijn met TBC, AIDS en andere smeriege ziekten en niet geholpen kunnen worden in een ziekenhuis worden ze waarschijnlijk een keer wakker. Helaas is er dan niets meer aan te doen. De NL-er laat zich financieel tot op het bot uitkleden en werkt tot zijn 67-ste maar BLM en ANTIFA is goed, Trump slecht en George Floyd was een zorgzame huisvader.

 6. Grapjas schreef:

  Meer dan 1000 jaar lang mochten Blanke culturen zwoegen om te VERDIENEN wat onze arbeid ons bracht. WIJ brachten de wereld wat het heeft- van de moderne geneeskunde tot ruimtevaart.
  Maar de vruchten van ons lijden moeten gratis weggeven aan elk KANSLOOS volk uitgebraakt door de wereld. De Blanke moet weg. Eerst onze verworvenheden, onze welvaart, cultuur- en daarna wijzelf.
  Hoe lang blijft iedereen hier nog dom kijkend erbij staan? Wat belemmerd de meerderheid onze culturen en soort te verdedigen?
  Niemand kan over 30 jaar zeggen ” ich hab es nicht gewusst”.
  Want IEDEREEN snapt dat kanslozen blijvem importeren bij de honderdduizenden het einde betekend van ALLES wat in Nederland is. De natuur, leefruimte- ponp het vil met primitieve volken en ook ons prachtige land is in 2050 een 2e Marokko. Vies, vuil, vol ziekten, kansloos, straatarm en gewelddadig.
  GOED GEDAAN- NEDERLANDSE POLITICI- SAMEN MET HET VOLKSVIJANDIGE BRUSSEL!

 7. Neef Jansen schreef:

  Mijn voorspelling is dat over niet al te lange tijd hele wijken in onze steden en dorpen onleefbaar worden omdat ‘culturele verrijkers’ iedereen in elkaar slaan en op de grond dood kapotschoppen die maar een beetje ‘verkeerd’ uit de ogen kijkt. Het zal een terreur betreffen die Nederland misschien wel meer dan duizend jaar niet heeft meegemaakt. En iedereen die er schande van spreekt, dat het zover heeft kunnen komen, die is een racist, fascist, nazi en islamofoob. En men zal stug doorgaan met het importeren van nog veel meer van dergelijke ‘culturele verrijking’.

 8. Von schreef:

  Amnesty International is een NGO zoals zoveel van deze organisaties heden ten dage niet meer dan neo-liberale globalisten zijn die maling hebben aan nationaal soevereiniteit, democratie en christelijke waarden.

 9. Neef Jansen schreef:

  @Von — Neoliberaal?? In mijn ervaring zijn het altijd die jongens en meisjes van de Neo-Rode-Khmer die ‘Racist! Racist!’ beginnen te gillen als je kritiek hebt op de massa-import van de ideologie van stenigen van verkrachte vrouwen. Via de PVDA heeft die ideologie al gevestigd in de Tweede Kamer, en via (communistisch bolwerk) Groen Links komt daar waarschijnlijk versterking bij in de vorm van een vrouw die tot haar oren in de moslim broederschap zit maar die (taqiyya) zegt er geen aanhanger van te zijn.

 10. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Illegale massa-immigratie = omvolking.

  Wie financiert dat A.I. ? Belasting-geld, Foundations als van Soros; e.a.

 11. lawaaipapagaai schreef:

  De komst van immigranten/vluchtelingen leidt tot tribaliteit. Soort zoekt soort, zo zijn wij mensen nu eenmaal. Slachtoffers bij slachtoffers. Rijken bij rijken. Armen bij armen. Moslims bij moslims. Wit bij wit. Gekleurd bij gekleurd. Verdeeldheid alom. De heren Jeuken en redacteur van Lindenberg: “dat zien we niet”. Nee, natuurlijk niet! Je zit in je eigen bubbel in je fraaie witte wijk. Wegkijken, niet willen weten. Compassie tonen die tot verderf leidt in eigen land. Het is allemaal zo gratuit!

 12. Baytep schreef:

  Tja, Amnesty…van vrijheid van geweten naar geforceerde denkbeelden. Het kan verkeren.
  https://www.spiked-online.com/2020/11/30/amnesty-joins-the-mccarthyite-mob/

 13. oude vlegel schreef:

  Het Rutte kartel besloot dat zijn burgers maar wat liepen te baggeren door de stikstof co2 fijnstof en mest en bedacht de klimaattafels Al gauw kwam de oplossing snel van het gas en groningen af (gezeur om paar scheurtjes) massa immigratie bio brandstof windmolens en zonnenpanelen.Wat zou dit prachtig zijn ,de hele wereld zou bewonderd opkijken zoals bij het homo huwelijk wij gaven als 1° het goede voorbeeld. Maar nu toegeven dat alles dreigt te mislukken dat nooit,ze stomen gewoon door (negeren en wegkijken).De immigratie gaat volop Door want de bevolking verouderd en Pia Dijksma heeft mogelijk gemaakt er snel uit te stappen.Ook zitten we met die koran scholen waar ze leren ongelovigen in de nek te beuken.Nederland is straks leeg denkt het Deug volk en wie gaat straks onze dijken ophogen als de zeespiegel meters gaat stijgen.Daarom ook heeft het Rutte kartel een Palestijnse minister aangesteld die met honderden miljoenen de Afrikaanse Moslim landen gaat financieren wat kan dienen als reisgeld. Toen dit bekend werd lag de telecom plat,een huis met Miele uitkering en veel euro’s je hoeft alleen te zeggen dat je homo of vluchteling bent. Zitten alleen die boeren nog in de weg,want die Kaag wil ook 1 miljoen huizen bouwen voor die nieuwkomers het gaat heel leuk worden met die moslims. Vandaag bekend gemaakt 1 miljoen mensen onder armoedegrens.Wat zijn wel blij met deze deug bestuurders.