DE WERELD NU

– 3 – Een kijkje in de ziel van de VVD

ziel van de VVD, Asielmigratie

Wie wil weten wat er in ons land politiek mis is, ontkomt niet aan denken over de ziel van de VVD. Dus dat doet GertJan Mulder. Met tegenzin.

Wat er aan vooraf ging
Ik ben er weken mee bezig geweest zonder iets op papier te hebben gesteld, en gaande werd ik steeds bozer. Ik hoef in de deze column geen opsomming te geven van wat u op andere plaatsen kunt lezen aan negatieve berichtgeving over de VVD. Mijn poging is u mee te nemen naar de ziel van de VVD en hoe het kan dat ondanks alle schandalen, ondanks al het gelieg van Rutte, Opstelten, Teeven, Zijlstra en Keizer de VVD tot de dag van vandaag in alle peilingen nog steeds de grootste partij van Nederland is.

Mijn doel met deze column is om bij u een aversie aan te wakkeren tegen de VVD #stemgeenvvd en tegen mensen die op die partij stemmen. Ik heb zelf de afgelopen maanden definitief afscheid genomen van VVD’ers in mijn vrienden- en kennissenkring. Ik kan ze niet meer luchten of zien.

Mensen die de VVD een gezicht gaven:
Bolkestein, Wiegel, Nijpels, Jorritsma, van Aartsen, Opstelten, Teeven en Rutte zijn zomaar enkele namen die te binnen schieten, die de VVD hielpen maken tot wat zij vandaag is. Deze mensen gaven vorm en inhoud aan de VVD en maakte dat de VVD tussen de 20 en 38 zetels kreeg en zorgden voor een stevige basis onder de kiezers bestaande uit vooral liberalen, ondernemers en de gegoede burgerij. De VVD zit als sinds 1948 prominent in het centrum van de macht en macht heeft aantrekkingskracht. De eerste vraag is dus waarom mensen bij de VVD willen horen.

Sociaal fenomeen: groupthink of erbij willen horen:
Mensen zijn groepsdieren. Sinds de oudheid en eerder willen mensen bij een groep horen, het was ooit de enige kans op overleven in een vijandige omgeving[1]. We willen erbij horen. We hebben een fundamentele behoefte aan aandacht en waardering. Deze behoefte kan worden bevredigd wanneer je bij een groep of organisatie hoort. Dit geeft rust en voldoening. Niet voor niets trekken sommige ledenvergaderingen van politieke partijen honderden mensen. De redenen daarvoor zijn legio:

 • zien en gezien worden,
 • erbij horen, zo mogelijk op de voorste rijen bij dat partijcongres,
 • de borrel,
 • ons kent ons,
 • het circuit,
 • groepsgevoel van mensen die iets met elkaar hebben, zich soortgelijks kleden, gedeelde waarden, alleen maar nette mensen [2]; ons soort mensen,
 • weten hoe het heurt,
 • wonen in de juiste buurt, stad of plaats: Bloemendaal, Aerdenhout, Wassenaar, Oosterbeek, Bilthoven-Noord, Groningen-Haren, Heemstede, Bentveld, Blaricum, Amsterdam-Zuid. Wie wil daar nou niet bij horen?
 • Herkenning
 • Erkenning.

Voor Arjan Eleveld, (Managementscope) geldt dat zo oud als het inzicht is dat mensen vooral sociale wezens zijn, zo nieuw het inzicht is dat bijna alles wat we doen onbewust gestuurd wordt. Neurowetenschappers als Ap Dijksterhuis (die in zijn boek “Het slimme onbewuste” uiteenzet waarom nadenken nou juist vaak níet helpt bij het nemen van beslissingen en Dick Swaab (“Wij zijn ons brein”) – toonden aan dat de meeste dingen die we doen, onbewust gestuurd worden. Achteraf bedenken we daar dan een verklaring bij. We leren (voortdurend/soms) van onze ervaringen en passen ons gedrag daar op aan. Dat proces gaat automatisch en onbewust.

Waarom stemt men op de VVD? Bewust??
Hebben mensen er over nagedacht denkt u? Lazen ze het partijprogramma/verkiezingsprogramma, waar niet instond wat Rutte c.s. kort daarop besloten – zoals bijvoorbeeld, intrekking referendumwet, klimaatwet om Nederland het gekste jongetje van de klas te laten worden, meer geld naar ontwikkelingssamenwerking (arme A.J. Boekestijn [3]), meer soevereiniteit naar Brussel, zoals Rutger van der Noort zo pijnlijk liet zien, of wellicht om het voorstel de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders in Nederlandse multinationals af te schaffen?

Onwaarschijnlijk.

Als het dan niet om het programma ging, werd de VVD-kiezer soms aangesproken door de ideologie (Liberaal Manifest) waarop de VVD zich laat voorstaan, maar dat voor het laatst werd gepubliceerd 1 jaar voordat Mark Rutte aantrad (in 2005, 14 jaar geleden dus?). Kan de VVD nog uitleggen waar de partij voor staat, door welke principes zij zich laat leiden? Voor vrijheid en democratie? Waar dan? Hoe dan? Met wie dan? Met Guy Verhofstadt soms? Of werden zij gegrepen door de visie van Mark Rutte op Nederland en haar plaats in de wereld?

Mijn opvatting is dat bij de VVD – veel meer dan bij andere partijen het geval is – mensen lid zijn die deel uit willen maken van het netwerk. Omdat ze daar persoonlijk gewin bij hebben. Lid zijn van de VVD gaf een bepaalde status: je kon je er op laten voorstaan, want daarmee bevestigde je dat het je goed ging.

De laatste jaren is het voor iedereen buiten de VVD duidelijk dat egoïsten, opportunisten en graaiers vooral bij de VVD zitten en dat idealisme en het opkomen voor het algemene Nederlandse belang op een tweede of nog lager plan komen.

Wie stemmen er op de VVD
Er is een theorie die zegt dat er feitelijk twee verschillende systemen zijn. Een open systeem, waarbij invloeden van buitenaf vrijelijk het systeem binnen kunnen dringen, waardoor het systeem gedwongen wordt zich aan te passen, of een gesloten systeem. Dat gesloten systeem (kartel, de EU, China, Noord-Korea, Venezuela of Cuba) dat zondert zich af, beschermt zichzelf tegen invloeden van buiten en waarin alleen de elite de macht heeft. Zo’n gesloten systeem kan natuurlijk ook veranderen (China), maar dat gebeurt alleen als de elite daar een voordeel bij heeft. Zij moeten er zelf echt beter van worden, anders zullen zij een dergelijke verandering of aanpassing niet toestaan.

VVD’ers zijn in meerderheid mensen die het goed hebben getroffen in het leven. Daar is natuurlijk niets mis mee. Integendeel. Ook jonge kiezers, kunnen heel goed VVD stemmen; wellicht om het netwerk van die partij, dat als je daar bij past en wordt geaccepteerd, goede perspectieven biedt om straks vooruit te komen.

Ybeltje Berckmoes: Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn
Oud Tweede Kamer-lid voor de VVD Berkcmoes schreef een boek over haar tijd als VVD-Kamerlid. Het boek werd minzaam weggelachen door de VVD-top (vooral door Halbe Zijlstra). Mijn conclusie na het lezen van het boek was dat niet alleen de VVD leeghoofdig is (zonder visie, zonder overtuigingen of principes) maar ook dat alles draait om persoonlijke macht, carrières, focus op controle, sturen op peilingen, Rutte in het zadel houden, banencarrousel gaande houden, en de VVD-familie in het centrum van de macht houden. Als u de schandalen rond de VVD en VVD’ers in gedachte houdt, dan kunt u weten dat dit tegen elke prijs wordt gedaan. Kostte wat het kost!

Mijn persoonlijke ervaringen met VVD’ers:
De meeste VVD’ers hebben een grote hekel aan Geert Wilders. Wilders had hun groep verlaten, zich onafhankelijk verklaard. Bovendien is Wilders een constante bedreiging voor de macht van de VVD, hetgeen overduidelijk werd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen (maart 2017) toen Mark Rutte de PVV categorisch afwees en uitsloot als mogelijke coalitie partner.

In gesprekken met VVD’ers vielen een paar dingen meestal op. Ze gaan ongedwongen door het leven, dikwijls niet te veel belast met actuele kennis van zaken en als je dan een onderwerp langer met hen besprak, waren zij redelijk makkelijk te overtuigen van “het gelijk van Wilders” over bijvoorbeeld immigratie, islamisering, de EU, de EURO/gulden, veiligheid, 500 moskeeën, Erdogan, Saoedi Arabië, de gek Verhofstadt of de totaal-malloot Timmermans, de chronische dronkenschap van Juncker, het gebrek aan democratisch gehalte in de EU, het naderende einde van Merkel, het belang van soevereiniteit, de schade van alsmaar toenemende lastendruk (bijna 39%) tijdens de Rutte-jaren, het onverkwikkelijke van de Transferunie, het ESM, het raadsel van Mark Rutte’s loosheid op velerlei gebied, of het onverkwikkelijke van de nooit aflatende stroom VVD mislukkelingen en schandalen. Echter, zij

 • vinden Wilders maar eng
 • vinden Baudet een arrogante schreeuwlelijk, die zich eerst nog maar eens moest bewijzen (terwijl ze nooit een boek van hem hebben gelezen),
 • vonden de EU een geweldige aanwinst, want – al papegaaiende – “het had zoveel economische voorspoed gebracht,”
 • prezen en passant Jeroen Dijsselbloem,
 • zagen weinig tot geen gevaar in het groeiende aantal moslims in Nederland,
 • weten nooit hoeveel moslims er in Nederland wonen,
 • lazen niet Café Mogadishu van Robbert van Lanschot of Marked for Death van Wilders,
 • Hadden nog nooit gehoord van Pat Condell, van Jordan Peterson, van Christopher Hitchens, van het boek Minderheid in Eigen land van Martin Bosma,
 • kenden arabist Dr. Hans Jansen niet, Harm Beertema niet, Joost Niemöller niet, vele anderen evenmin
 • lazen nooit iets op GeenStijl, TPO, Opiniez, FTM of VoL.
 • wisten niet wie Arthur van Amerongen was, of Theodoor Holman, of Paul Cliteur, of Ashin Eilan, of Syp Wynia, Imam Tawhidi, of Twitter, Lex Hoogduin, Jan Dijkgraaf, Ebru Umar, Tanya Hoogwerf, Esther van Fennema, Erik de Vlieger (vaag en altijd alleen maar bevooroordeeld negatief), de topper Jan Roos,

Zij zijn ook onkundig van:

 • wat Donald Trump had gezegd tijdens zijn eerste bezoek aan Saoedi-Arabië tegen de leiders van de 50 moslimlanden,
 • de economische zegeningen van 2 jaar Trump,
 • waarom globalisering schaduwkanten heeft, dat vrije handel nooit heeft bestaan en dat protectionisme nooit is weggeweest (vooral niet door de EU!),
 • het probleem met China,
 • de nadelen van one size fits none in de eurozone,
 • de onmetelijke schoonheid van de erotische gedichten van Braziliaanse dichter Carlos Drummond de Andrade,
 • de erotische kanten van de Argentijnse tango
 • dat Brazilianen het meest tevreden met hun seksleven zijn.

Ik kwam er gaandeweg achter dat ik helemaal niets meer gemeen had met VVD’ers.

Conclusies:
VVD’ers hebben het gemiddeld genomen (iets) beter dan de gemiddelde Nederlander en willen dat graag zo houden. Toch zijn zij het probleem niet: de politici van de VVD niet, dat onuitstaanbare leger VVD ambtenaren niet, wethouders en burgemeesters en VVD bestuurders niet, de VVD leden van het banencarrousel niet. Noch de VVD minister of staatssecretaris uit het 24 man tellende Rutte 3 kabinet en zelfs Mark Rutte zelf niet. Zij zorgen heel goed voor zichzelf en voor leden uit hun groep. Een warme VVD familie van ons soort mensen.

Maar het probleem, dat bent U. En U alleen kunt er iets aan veranderen.

Zolang u niet verandert, zullen zij eindeloos doorgaan, met al die dingen die ik in mijn column nummer 1 opsomde. Dan zal er geen politieke verandering komen, waardoor de PVV en FvD groot kunnen worden en waar vervolgens niemand meer omheen kan, en u, u zult blijven foeteren en klagen dat u niet begrijpt waarom de dingen gebeuren die gebeuren, maar die overduidelijk niet in uw belang zijn.

Mijn doel met deze column was om ook bij u een aversie tegen de VVD #stemgeenvvd en tegen VVD’ers teweeg te brengen. Ik heb zelf de afgelopen maanden definitief afscheid genomen van VVD’ers in mijn vrienden- en kennissenkring. Ik kan ze niet meer luchten of zien. Een cordon sanitaire voor de VVD, categorisch uitsluiten zoals Mark Rutte de PVV uitsloot. Dat is de oplossing: #stemzeweg en #stemvooralgeenVVD. Maak van VVD’ers paria’s.

U weet nu waarom.

Aan u de keus.

Dr. Gert Jan Mulder


 1. A. Buunk – Oerdrift op de Werkvloer
 2. Cynisch grapje
 3. A.J. Boekestijn – De Prijs van een slecht geweten, waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt

De links naar twee eerdere columns in deze serie Giftige Columns vindt u hieronder:

U bent een idioot -1-

-2- De toekomstige samenwerking tussen PVV en FVD

10 reacties

 1. Juanito schreef:

  Het komt me niet geheel onbekend over, maar mijn hemel, wat een ongeïnformeerd zooitje en leeghoofdigheid, die VVD’ers.

  Zolang ze maar wat kunnen lallen en brallen is het wel prima.

 2. Karina schreef:

  @GertJan
  Als eerste:
  ‘Mijn doel met deze column was om ook bij u een aversie tegen de VVD #stemgeenvvd en tegen VVD’ers teweeg te brengen’.
  **reactie: Aversie teweeg brengen bij VoL lezers is niet nodig. Die is er al.

  Mijn opvatting is dat bij de VVD – veel meer dan bij andere partijen het geval is – mensen lid zijn die deel uit willen maken van het netwerk. Omdat ze daar persoonlijk gewin bij hebben. Lid zijn van de VVD gaf een bepaalde status: je kon je er op laten voorstaan, want daarmee bevestigde je dat het je goed ging.’
  **reactie.: Dat was vroeger ja. Je had een linkse partij (PvdA), een rechtse partij (VVD)en een christelijke partij (CDA). Het was makkelijk kiezen dus.
  PvdA heeft gaandeweg concurrentie gekregen. De CDA sterft langzaam maar zeker uit. Maar de partij VVD heeft door de jaren heen het alleen macht gehad (sinds kort is FvD erbij als concurrent voor VVD). Veel burgers beseffen nog niet dat er nu een keuze gemaakt kan worden. Ze vinden politiek oninteressant en denken alleen te kunnen stemmen op VVD als je niet links bent. Ze lezen VVD-geroeptoeter in de krant en blijven denken dat dit ook wordt uitgevoerd.
  De media verdraaid en verzwijgt en geeft steun aan de bestaande partijen.

  Ik blijf erbij:
  1. Elke dag in de hoek van de krant (heel kort) de moties vermelden en hoe er is gestemd door de partijen.
  2. Meer aandacht aan internationale zaken (vooral een korte column van maken).

 3. Teunis schreef:

  @Karina, goede ideeën, maar de nieuwe rechtse zuil zal pas serieus genomen worden als er een papieren krant is rechts van de Telegraaf. Het ND en het RD bewijzen dat het kan.

 4. jan schreef:

  Ok een pareltje
  Net als deel 1

 5. Cool Pete schreef:

  Prikkelend artikel.

  De VVD heeft nooit een hart, laat staan een ziel, gehad.
  Het heeft altijd bestaan uit : opportunisten, nering-zieke rommelaars.
  Uitzonderingen : de persoonlijkheden als : van Riel, Luns, van Someren-Downer,
  Wiegel, Bolkestein.

  Rutte is de slechtste en schadelijkste P.M. ooit.
  Destructief, manipulerend, anti-democratisch, machts-belust.
  Dijkhoff : idem dito *.

 6. peter klein schreef:

  En vergeet niet dat veel mensen het waarderen als iemand “energiek” is, behalve wanneer het op overtuiging aankomt: dan wil men liever dat iemand zich politiek correct gedraagt, dat alles bij het oude blijft, hoezeer men het ook met de standpunten eens is..

 7. Janna schreef:

  Ooit lang geleden stemde ik op VVD.dat deed men gewoon in bank kringen.
  Uw collum bevestigd dat zelf denken beter is.
  Netwerken als VVD voelt voor velen als een schijnveiligheid. Ik hoop dat uw collum veel mensen aan het denken zet.De collum is uitstekend helder.Aan uw inzet zal het niet liggen.

 8. Jannos schreef:

  Voor zover in de schijnwerpers, profileert prominent VVD-volk als Rutte en landelijk partijvoorzitter Christianne van der Wal zich met het acteren van in managementcursussen aangeleerde kwaliteiten als ‘positief’, ‘energiek’, ‘in kansen denken’. Ook bij deze dame die doodenge verkrampt blijde nepgrijnslach waarin we de hand van Ruttes plastisch chirurg herkennen.

  Waarom de VVD ondanks alle schandalen duurzaam aan de top blijft, komt volgens mij omdat de VVD-ondeugden de essentie van de achterbakse hollandse volksaard weerspiegelt: alles is toegestaan zolang je ermee wegkomt. Voor de gemiddelde hollander is de VVD één groot feest van herkenning; wat de burger op kleine schaal presteert qua belastingontduiken, misbruik van subsidies en regelingen, vrindjes voortrekken, verraden van kritische collega’s, neerwaarts trappen, opwaarts likken, beloftes verbreken zodra dat in het eigen belang is, facturen opkrikken met niet-verrichte handelingen, sjoemelen, liegen en bedriegen (heel belangrijk in de handel), ziet men op veel gewaagdere – zeg maar heroïsche – schaal bij bestuurders zonder dat zulks ooit meer consequenties heeft dan een corrigerend tikje op de vingers.

  Sid Lucassen schreef als insider zeer verhelderend over het functioneren van de VVD-cultuur, waarin aankomende talenten al op middelbare scholen worden gescout, begeleid en opgeleid tot beroepspoliticus of -ambtenaar.

 9. El Cid schreef:

  “Kenden Islamist Dr. Hans Jansen niet, of Harm Beertema, of Joost Niemöller.”

  Een wel heel storende fout. De schrijver bedoelt toch zeker wel de Arabist Dr.Hans Jansen…..?

  Verder wel een prima kijkje in de gestoorde ziel van de gemiddelde VVD dwaas.

 10. Ger Meppelink schreef:

  Weer haarfijn, op het kloven af. Als een vvder dit leest zal hij/zij zich beschamend in een hoekje terug trekken. En daar verblijven!
  Om zich nóóit meer te laten zien.
  Dank heer Mulder, ‘dat zal ze’!!!