DE WERELD NU

-2- De toekomstige samenwerking tussen PVV en FVD

PVV en FvD

Als PVV en FvD iets willen bereiken dan kan dat alleen als bij beiden een nauwere samenwerking bovenaan hun agenda komt te staan.

In mijn eerste column[1] in de aanloop naar de verkiezingen op 20 maart 2019 schold ik u bijna allen uit voor #dommeburgers en #idioten, hetgeen voortkwam uit boosheid en frustratie. Die eerste giftige column werd goed gelezen met meer dan 16.000 lezers. Misschien is het wel een perfect recept om goed gelezen te worden.

Ik ben vanaf het begin al een groot fan (en kiezer) van de PVV en Geert Wilders. Daarnaast leerde ik Thierry Baudet persoonlijk kennen ruim voor hij met de partij Forum voor Democratie startte. In deze column zal ik trachten de PVV en de FvD kiezers een beetje dichter bij elkaar te brengen en van hen te vragen om iets meer de hersenen en iets minder de emotie te laten spreken. Mijn argument is dat wij (!) het vroeg of laat samen zullen moeten doen. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de politieke leiders van deze twee partijen, Geert Wilders en Thierry Baudet.

Als u naar de versplintering van het Nederlandse politieke landschap kijkt en de moeite zag waarmee totaal verschillende relatief kleine politieke partijen het laatste kabinet hebben gevormd, dan zijn consolidatie, intensievere samenwerking of toekomstige fusies van politieke partijen onafwendbaar. Dit geldt voor de linkse helft van het politieke spectrum, als ook voor de rechtse – veel betere – helft.

Het voorbeeld van het CDA
In 1967 vonden de eerste officiële gesprekken plaats tussen de ARP (opgericht in 1879 door Abraham Kuyper), CHU (1908 door Savornin Lohman) en de KVP (voortzetting in 1945 van de in 1926 opgerichte RKSP – de Rooms Katholieke Staats Partij) om pas 13 jaar later in 1980 uit te monden in een nieuwe politieke partij het CDA. Het CDA heeft tussen 1980 en 2019 (39 jaar) met Dries van Agt, Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende, 22 jaar de minister president van Nederland geleverd en heeft vrijwel al die tijd in het centrum van de macht verkeerd. Het CDA heeft coalities kunnen vormen met vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer.

Vooral in de periode van de zogenaamde paarse coalitie onder leiding van Wim Kok (PvdA) van1994 tot 2002 (8 jaar), was het CDA uitgesloten van regeringsdeelname. Dat het CDA een gouden strategische zet was blijkt uit het verloop van het aantal zetels dat het CDA over de afgelopen bijna 40 jaar wist te bemachtigen: van 54 zetels in de eind tachtiger jaren, tot een tijdelijk inzinking (13 zetels) in 2012. In 1994 na het vertrek van Ruud Lubbers en de mislukte kroonopvolging door Elco Brinkman verloor het CDA maar liefst 20 zetels, van 54 naar 34. Maar toch nog altijd 1 meer dan de VVD tijdens de laatste verkiezingen in maart 2017, waarmee de VVD toch nog ruimschoots de grootste partij werd (PVV op 2 met 20 zetels) en – in principe – de minister-president mocht leveren.

Het voorbeeld en de geschiedenis van het CDA laat overtuigend zien hoe succesvol samenwerking kan uitpakken.

Op naar samenwerking van gezond rechts
Iedereen die zich een beetje in politiek interesseert weet dat het in de politiek om slechts 1 ding gaat en dat is macht. Macht en legitimiteit verkrijgt de politicus / volksvertegenwoordiger middels verkiezingen. Stemmen dus. In onze parlementaire democratie, met al haar tekortkomingen en gebreken, geldt dat de meerderheid van stemmen de meest gangbare politieke besluiten kunnen nemen. Dat is dus 50% plus 1. [2]

Gezond rechts is het aan haar kiezers en zichzelf verplicht om van het verleden te leren, het heden kritisch te analyseren en te sturen op en te kiezen voor de beste toekomst.

Als u nu naar de peilingen kijkt en ziet dat er de 5/6 grootste partijen rond de 20 zetels zweven, dan dient de politieke leiding hier conclusies aan te verbinden. Om iets te kunnen veranderen in Nederland en om te kunnen rekenen met werkbare meerderheden (dus niet met het bij elkaar geraapte politieke zooitje van Rutte 3) dan moeten er bakens worden verzet. Als “wij” van gezond rechts dat niet doen, dan doen anderen dat straks wel voor ons.

Wilders-Baudet
De leiding van een politieke partij is zeker in dit tijdsgewricht alles bepalend. Verkiezingen worden in belangrijke mate gewonnen of verloren door de effectiviteit, het charisma en het vertrouwen dat de politiek leider krijgt van de kiezer.

Wilders en Baudet kennen elkaar maar al te goed. Baudet is een effectieve netwerker en met zijn denktank slaagde hij erin om met de PVV en met Geert Wilders samen te werken. Een van de laatste projecten die Baudet deed voor de PVV was een project ter verdediging, behoud en versterking van het referendum. Die samenwerking was toen uitstekend.

De vraag ging rond of Baudet niet op de lijst van de PVV zou gaan komen, maar voordat het zover was, had de jonge ambitieuze Baudet al een eigen plan getrokken. Oprichting van het Forum voor Democratie als partij, om te gaan meedoen aan de algemene verkiezingen met een eigen partij, een eigen lijst. Vandaag kan iedereen zien, hoe goed die beslissing heeft uitgewerkt. Het FvD staat er binnen een record tijd florissant bij in de peilingen, en de eventuele combinatie PVV en FvD is sterker en groter dan welke andere politieke partij, of voor de hand liggende combinatie van politieke partijen dan ook.[3]

Het gaat veel verder dan PVV-FvD
Dat samenwerken van gezond rechts houdt niet op bij PVV en FvD. Ook bij het CDA, het SGP en de VVD zitten vele kiezers – en leden – die – mochten zij daar vrij en onvervaard over kunnen stemmen, aansluiting bij een gezond rechtse nieuwe politieke combinatie zouden verkiezen. De VVD’ers die achter Rita Verdonk stonden zijn zonder uitzondering mensen die niet ver af staan van FvD of PVV. Ook CDA’ers voor wie het Nederlandse erfgoed van reuze belang is, die zich zorgen maken over het behoud van onze Spinoza-humanistische en Joods-christelijk gedeelde waarden en tradities,[4] is een nieuwe gezond rechtse combinatie of alternatief een aantrekkelijke, wellicht zelfs onweerstaanbare optie.

Ik heb in het bedrijfsleven fusies (en overnames) van dichtbij meegemaakt en die werden zelden geboren uit luxe, maar meestal uit noodzaak. Omdat het niet anders kon. Voor zowel de PVV als het FvD en haar respectievelijke leidingen is het onbestaanbaar dat zij hun miljoenen kiezers (!) straks nog een keer laten uitsluiten middels een cordon sanitair. Ja, Wilders heeft gelijk [5] als je maar genoeg stemmen haalt en groot genoeg bent, dan kunnen ze op een gegeven moment niet meer om je heen: op een gegeven moment, jazeker, maar de tijd die ons wordt gegeven is beperkt beste Geert.

Voor Thierry Baudet geldt dat hij een welverdiende glorieuze politieke start heeft gemaakt. Binnen 6 maanden met 2 zetels in de tweede kamer, en sinds eind 2017 schommelend rond de 15 zetels en met een ogenschijnlijk onbeperkt kiezerspotentieel, hetgeen onder andere is te zien aan het feit dat FvD binnen 2 jaar is uitgegroeid tot een partij [6] met meer dan 31.000 leden (ongeveer 6.000 meer dan de VVD). Het FvD heeft de huidige coalitie momenteel goed in de klem, met hun waanzinnige “klimaatwet”, de uitwassen van de ongebreidelde en door Rutte persoonlijk gefaciliteerde immigratie van kansloze niet westerse gelukzoekers, en zijn ijzersterke, intellectueel doorwrochte kritiek op de uitdijende niet democratische EU, alsmede de persoonlijke aanval op Mark Rutte, dat alles alleen draait om diens persoonlijke ambities en zijn door iedereen voorziene overstap naar de functie van president van de Raad van Regeringsleiders, in de plaats van Donald Tusk, exact per 19 november 2019. Baudet maakte als eerste dit punt expliciet in de Tweede Kamer en verzocht Rutte bij herhaling te bevestigen en te garanderen dat hij niet naar de EU zou verhuizen. Wat Rutte overigens bij herhaling weigerde te doen.

Zijn de onderlinge verschillen op rechts niet belangrijk?
Jazeker zijn verschillen belangrijk, en met name bij verregaande samenwerking is het noodzakelijk deze helder te hebben en bij voorbaat te bespreken en overeen te komen hoe met deze verschillen om te gaan. Om verschillen te overbruggen hadden de geestelijke vaders van het CDA officieel maar liefst 13 jaar nodig om deze te overbruggen (of te managen). In 2019 hebben wij geen 13 jaar de tijd meer om het tij te keren. Het moet wat sneller als het kan.

Het ogenschijnlijk grootste verschil tussen PVV en FvD is de aanpak en opstelling inzake islam, hetgeen met een praktische aanpak eenvoudig kan worden overbrugd. Ook bij het CDA zie je vandaag de dag, 39 jaar na de fusie, nog de verschillende bloedgroepen, stromingen of zuilen. Als de geestelijke vaders van dat CDA zich daar toen niet overheen hadden gezet (over hun schaduw waren gesprongen) dan was dat CDA er nooit gekomen. En dan?

Waarvoor pleit die Mulder? Wat is zijn voorstel?
Complimenten voor de twee leiders van de PVV en FvD. Zij hebben in de afgelopen twee jaar laten zien hoe ze konden samenwerken, samenleven, zonder in het huwelijk te hoeven treden. Het was een prachtige en voorbeeldige periode van verloving, van elkaar niet in de weg zitten, van elkaar in hun waarde laten, van elkaar steunen waar dat paste, van soms een opbouwende en kritische noot, maar nooit ten koste van die ander. Een voorbeeldige respectvolle relatie, waar veel PVV en FvD-kiezers nog veel van kunnen leren.

Mulder hoeft Geert Wilders of Thierry Baudet niet te vertellen wat ze moeten doen, of wat ze moeten laten. Zij zijn het probleem helemaal niet. U, de kiezer bent het probleem. Net zoals in mijn vorige column. U en u alleen bepaalt wie het in ons land voor het zeggen krijgt. Als de combinatie PVV en FvD niet de centrale machtsfactor zal worden, waardoor het werkelijk zou kunnen bepalen en beslissen hoe Nederland moet en kan worden geregeerd, dan heeft een intensievere samenwerking vrij weinig nut. Als u, de kiezer, echter een stevig mandaat geeft aan de combinatie PVV en FvD dan zullen zij u niet teleur stellen. Daar zijn ze veel te populistisch voor. Ze willen beide namelijk alleen hun beloftes aan u inlossen, hun woord houden, de wensen en de keuze van de kiezers respecteren en uitvoeren.

Samen zijn ze sterker, samen zijn ze beter, samen zijn ze meer, als jullie hen tenminste dat mandaat, die opdracht geven.

U weet nu precies wat u te doen staat:

#StemZeWeg


 1. Die beruchte eerste column vindt u hier.
 2. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een wetsvoorstel tot het wijzigen van de grondwet, waarbij 2/3 meerderheid is vereist en het voorstel eerder door zowel de tweede als eerste kamer werd aangenomen (met een gewone meerderheid), maar waarbij de tweede stemming pas plaatsvindt na tussentijds gehouden algemene verkiezingen.
 3. Samenwerking op links wordt uiteindelijk onafwendbaar GL, SP, PvdA (en D66) is een pot nat en is maar goed dat de ego’s en de blindheid op links velen malen groter zijn dan bij gezond rechts.
 4. Met dank aan Boris van der Ham
 5. Uitzending vandaag dinsdag 15 januari bij #JENSEN
 6. Ledenaantal CDA 46.000 PvdA 45.000 en SP 36.000

De eerste column uit deze serie vindt u hier. 

De derde bevindt zich onder deze link.

Links naar latere columns worden hier te zijner tijd ingevoegd.

 

23 reacties

 1. Raijmond Goossens schreef:

  Ik stem PVV
  Ik zou graag willen zien dat FvD met de PVV optrekt.
  Jammer dat mijn gevoel zegt dat FvD Thierry Baudet wel eens de belangrijkste VVD-er zal blijken te zijn.

 2. D. G. Neree schreef:

  Uw eerste column heb ik zoveel mogelijk verspreid/gedeeld. Deze zal ik er zeker achteraan gooien. Het wordt sowieso tijd dat de mensen beseffen, dat de mensen tegen elkaar op worden gezet en dat mensen elkaar niet op het horizontale vlak moeten bestrijden. De burgers zijn door de politieke elite verraden. Degenen die woorden van verdeeldheid de wereld insturen via hun schoothondjes, de Pers en de NPO, doen dat slechts om de aandacht af te leiden van het feit dat zij zich als de nieuwe Adelstand beschouwen en menen het recht te hebben mensen te betuttelen die minstens een tiende verdienen van wat zij verdienen.

  #stemzeweg

 3. StefE schreef:

  @RaijmondGoossens
  Die vrees heb ik een half jaar geleden al breeduit uitgesproken op Twitter.
  De huiver dat de VVD in 2017 door kreeg dat ze door de linkse politiek van Rutte, de rechtervleugel zouden verliezen. Juist ‘t stemgedrag van FVD in de wekte achterdocht van een ‘complot’. Voorzichtigheid is derhalve nog steeds geboden.
  Door PVV te stemmen, sluit je verrassingen uit, zonder het FVD niet ‘t voordeel van de twijfel te geven.

 4. StefE schreef:

  Oei..’Kamer’ is weggevallen. ‘Stemgedrag in de Kamer’ dus.

 5. Ahava schreef:

  Steengoed artikel, dr Mulder. Hopelijk lezen Geert en Thierry dit eveneens. Partijfusie hoeft (en kan zelfs waarschijnlijk) niet, maar nauw samenwerkingsverband is broodnodig. PVV-stemmer (voorkeurstem elke keer op Martin Bosma) en – uiteraard – FvD-lid,
  Ahava, Duitsland

 6. Karina schreef:

  Eens met dit stuk. Maar ik vrees dat Thierry meeregeren belangrijker vindt dan het aan zijn verkiezingsbeloften houden. Hij wil niet net als Wilders genegeerd worden. Hij beseft alleen nog niet dat hij al gedegradeerd is door de rest van Den Haag. Thierry zal moeten accepteren dat de rest van de partijen hem nooit als gelijkwaardig zal zien. Het stomste wat Baudet kan doen is zich aansluiten bij ECR. Een partij vol met Judassen. EFDD zal niet alleen beter bij FvD passen…. maar zal op langer termijn een zeer belangrijk en machtige partij worden.

  Ik wacht op deze keuze. Gaat Baudet toch voor ECR. Dan gaat er weer een hoopvolle partij verloren.

 7. SouthernComfort schreef:

  Niet onjuist, maar riekt wel naar doorgeschoten idealisme, hetzelfde euvel wat de deugbrigade zo kenmerkt.

  Om de toko nog te kunnen redden had men zeker vóór de tweede helft van de jaren ’90 nog het roer compleet om moeten gooien, en wel voor het leugenachtige, miljarden kostende en misplaatste ‘restrictieve gezinsherenigings-beleid’, waarbij niet duidelijk is wat de restricties dan wel zijn, en dat de semantiek ook niet deugt: het is geen gezinshereniging maar gezinsVereniging.

  Samenwerking van PVV en FVD: hoeveel zetels heb je, bij elkaar geteld? In een gunstig geval een stuk of vijftig, wat impliceert dat er nog altijd zo’n vijfentwintig te weinig zijn voor een meerderheid. Ook een ‘cordon-sanitair’ zal hen parten spelen. Samenwerken? Jazeker, maar dan wel in de oppositie.

  Ook is het de vraag in hoeverre een toekomstige regering het nog voor elkaar krijgt om de door het wanbeleid ontstane chaos zelfs maar enigszins op te lossen. Er zit een tumor in Nederland, en die bestaat uit de zich als een olievlek uitbreidende islamitische enclaves in de sociale woningbouw, en dat beperkt zich niet meer tot de grote steden. De criminaliteit klotst over de plinten, en de politie verklaart het werk niet meer aan te kunnen, hulpdiensten worden aangevallen en beperkt in hun dienstverlening. De overbevolking is gigantisch, en één der hoogsten ter wereld. Desondanks staan de grenzen nog open, wordt er Kinderbijslag uitgekeerd (met name aan niet-blanke migranten, gesponsorde veelfokkerij op kosten van de huidige én toekomstige slachtoffers). Onnozele kuikens dromen over het volgende ‘kinderpardon’.

  Het zelfdestructieve Nederland lijkt voortdurend een boodschap uit te zenden: “Kom zuipen, kom dansen, kom fokken”.

  Daar redt geen premier Geert Wilders meer aan, ook niet met Thierry Baudet als vice-premier.

 8. Jubbe Feenstra schreef:

  Ben zelf bij een regio bijeenkomst geweest en daar werd ik niet vrolijk van , net zo min als diverse anderen die al door 1e selectie waren gekomen. Zeker niet als je ervaring had bij een andere partij. Vond het een rare manier van selecteren. Zelfs nu is er bar en boos weinig bekend over hoe het in de provincies loopt. Facebook pagina’s zijn leeg. Ouderen stemmen wel bij PS verkiezing, maar jeugd nagenoeg niet. In mijn dorp komt men langs mijn huis op weg naar het stembureau. Meestal is dit middelbare leeftijd groep en oudere mensen. De jeugd, waar het FvD het van moet hebben, daar zijn ze toch zo aardig tegen, die jeugd stemt niet bij PS verkiezing.
  Men zal dus ouderen bij andere partijen moeten wegzuigen. Succes er mee.

 9. Cool Pete schreef:

  Natuurlijk moeten PVV en FvD samenwerken. Plus vele onafhankelijken en
  zwaargewichten erbij.
  Op hoofdpunten zijn we het eens.
  En : we hebben een eigen site en een eigen televisie-zender nodig !

  Stemt dat verderfelijke partij-kartel eindelijk weg !

  Ik stem PVV, ben lid van FvD.

 10. Nicolaas schreef:

  Waarom al die beter wetende diagnoze.s ga stemmen op de PVV en op die nieuwe goedbedoelde boudet. En schei nu een uit met klagen en het almaar beterweten. We zien toch hoe dat uitpakt in de 2e show kamer stem nu eens nieuw en geef het een kans. Hoezo word dat slechter ? Kan het echt slechter ? Nee …..! DUS ga voor Nederland ons land en ga voor de vernieuwing …..!

 11. Giny schreef:

  Op zich een goed stuk, het gaat niet werken, Baudet gaat niet samenwerken met de PVV.
  Aan twee halve partijen heb je niets, daar wil niemand mee samenwerken, de heer Mulder drijft op deze manier FvD richting de VVD, dat heeft die partij al via columns in div. bladen laten weten. Waar ik bang voor ben is dat de linkervleugel met D66 de lachende partijen gaan worden, daarom zou het verstandig zijn massaal op de PVV te gaan stemmen.
  Wilders heeft ook de meeste politieke ervaring, dat is mij mening.

 12. Zeepertje schreef:

  Ik ben immer een groot fan van de PVV geweest waarbij ik laatstelijk wederom mijn stem heb gegeven aan nummer 6 op de lijst. Totdat Forum ten tonele verscheen, ik was zo blij verrast met die 2, zo scherp, zo charismatisch en eloquent.

  Ik was vrijwel gelijk om. Vaak hoor ik -met name op social media- dat Fvd er te zwak in staat aangaande de mohammedanen. Ik bestrijd het! en blijf het bestrijden. Probleem zit bij de toehoorders en lezers (als ze al lezen). Man wat zijn mensen toch vreselijk dom. De (hun) wet bescherming Nederlandse waarden, kortweg BNW, moet iedereen eens goed bestuderen. Zo ontzettend goed, en -hoewel niet direct waarneembaar wellicht- zo vol met uiterst juiste en scherpe maatregelen die de mohammedanen zeker zal doen… Vult u zelf iets in.

  Eerder heb ik er een stuk over geschreven vorig jaar. Google “FvD of toch PVV? Rechts steeds meer verdeeld…”

  Inhoudelijk sta ik zeker nog steeds achter de PVV, niets mis mee. Grote spijt achteraf evenwel na de TK-verkiezingen vorig jaar van mijn stem die ik toch -zelfs al op voorhand- zoveel liever aan die Theo en Thierry had gegeven. En ja, Geert heb ik ook een maand na de TK-verkiezingen vorig jaar een “Open brief” geschreven (weer even googelen) die best het nodige cynisme in zich had. Ik was er klaar mee.

  Ook op social media word ik zo moe van al het gekwetter en venijn, kennelijk wanneer je voor Geert bent moet je tegen Thierry zijn, zo een quatsch. Ik ben gestopt met het schreeuwen tegen al die DOMHEID, het verzwelgt me en ik heb er geen zin meer an. Ik kan mij uitstekend vinden in bovenstaand stuk, rauwheid recht in het gezicht, dat hebben al die domme lieden nodig. En samenwerking tussen FvD en PVV is een noodzaak! Chapeau wederom Gertjan, CHAPEAU.

  Overigens zal censuur ons allemaal de das om doen, Zeepertje botst er werkelijk op ALLE platformen tegenaan, echt overal buiten GAB, de enige partijen die dit soort kwellingen kunnen, willen en gaan veranderen (zoals ook het onmiddellijk AUSRADIEREN van bv een NPO met hun verderfelijke gif -hulde aan Arnold Karskens met z’n tig-delige zwartboek-) zijn de partijen in het rechtse spectrum.

  GA VOORAL DOOR heer Mulder!!
  met groet!

 13. A van Marle schreef:

  Als Rutte en haar vriendjes weggestemd zijn,voorzie ik dat ze bij de VVD zich lam geschrokken zijn en uit nood de PVV en Forum gaan naaien.Leuke fusie dus

 14. K. Winkelaar schreef:

  Als we ooit een écht rechtse coalitie willen dan hebben we uiteraard zowel FvD als PVV keihard nodig, maar dan zijn we er nog niet. Er zal een derde partij nodig zijn, en dat zal tot mijn spijt toch de VVD of het CDA moeten zijn (of beiden zelfs). Andere smaken zijn er niet om boven die 75 zetels te komen.
  Een fusie tussen PVV en FvD zou een grote fout zijn. Hoewel ze qua programma veel overlap hebben zijn de kiezersgroepen écht anders. Beide groepen moet je naar de stembus krijgen, en dus is de scheiding van twee partijen heel goed.

 15. W.H.J. reiss schreef:

  FvD is gewoon een slappere voor velen een meer aanvaardbare optie dan de PVV. En het succes van het CDA was Lubbers. Anders was het ook snel afgelopen geweest. Er moeten gewoon duizenden doden vallen zodat het domme Volk niet meer naar BoerZoektVrouw kijkt en dan stemmen ze op de PVV. En anders zie je ze nog jaren met vlaggetjes zwaaien naar 2 uitkeringstrekkers !

 16. M.A.L. Sion schreef:

  Mulder heeft terecht op de lezers gescholden en hij moet het opnieuw doen. Wij, kiezers, kunnen de PVV niet dwingen om ledenpartij te worden. Wij kunnen wel donateur worden van de stichting vrienden van de PVV. Dan heb je geen stemrecht maar je hoort dan wel bij de groep , de PVV – aanhang. Dan kan duidelijk worden wat die aanhang is. Als de PVV dan meldt en met bewijzen aantoont hoe groot die aanhang is dan kan dat de vele besluiteloze kiezers de gelegenheid geven zich ook aan te sluiten. De fractie van de PVV in de Tweede Kamer zou je dan kunnen zien als het hoofdbestuur van die aanhang. Als zij dan samenwerken met de leiding van het FvD dan hebben we een gezamenlijke groepering die voldoende groot is om een greep naar de macht te doen.

 17. Ruudenjose schreef:

  20maart bijltjesdag voor de huichelaars en wegkijkers. Voor de wegkijkers die de islam zo geweldig vinden. Voor de huichelaars die meeheulen met de asielparasieten. Voor de luchtfietsers die al hun subsidies zullen kwijtraken.

 18. j.l van der salm schreef:

  340 EU amtenaren gaan dit jaar 2019 met vervroegt pensioen van af 50 jaar met een vergoeding van € 9000,=bruto per maand weet u nou waar om de BTW van 6 naar 9 % is gegaan ?

 19. Tommie schreef:

  Ik stem PVV, ben lid van FvD.
  En doe wat Gustave Flaubert adviseerde: vergruis de kubus.

 20. Martien Pennings schreef:

  Goed stuk.
  Mee eens.
  “Het ogenschijnlijk grootste verschil tussen PVV en FvD”, zegt Mulder, “ is de aanpak en opstelling inzake islam, hetgeen met een praktische aanpak eenvoudig kan worden overbrugd.”
  Ogenschijnlijk, inderdaad.
  Want ik vermoed dat Baudet en weet zéker dat Hiddema net zo radicaal denkt over de islam als Wilders, maar dat ze beiden geen zin hebben om net als Wilders door het leven te gaan.
  Cool Pete zegt ergens iets raaks: “We hebben een eigen site en een eigen televisie-zender nodig !”
  Precies!
  Als je de macht van het regressief-linkse politieke kartel wil doorbreken, moet je ook inzetten op het doorbreken van het monopolie van het regressief-linkse media-kartel.

 21. Frits cordoba schreef:

  Wat ik me afvraag bij het forum voor democratie, is dat ze aangegeven hebben niet met Le Pen in zee te gaan. Met wie gaan ze dan wel samen? Guy Verhofstad?

 22. Twan21 schreef:

  Een interessante gedachte. Ik denk echter dat een groot struikelblok de PVV-stemmers gaan zijn. De PVV is op sociale punten gewoon een linkse partij die de verzorgingsstaat wil handhaven en uitbreiden. Het Forum is veel liberaler.
  Ja, beide partijen zijn klaar met de EU, het energieakkoord en de immigratie van nutteloze moslims. Maar daar houdt het wel op.
  Ik hoop van harte dat beide partijen kunnen samenwerken, want dat is nodig, maar ik zie problemen met de socialistische hart van de PVV.

 23. R. vGemert schreef:

  Goed stuk, maar het is de oplossing niet. De persoon Wilders spreekt net te weinig mensen voluit aan. Te hard. En geen ledenpartij. Dat is echt de bottleneck. Ze zullen nooit naar 30 zetels gaan en dan nóg. Ze worden uitgesloten. Ondanks dat ze gelijk hebben en ondanks de sympathie voor Wilders. Er zit gewoon een beperking in. De harde taal. ipv een ledenpartij.
  Baudet is HET echter helaas ook niet. Té elitair, te übernarcistisch. Geen man van het volk. Ja een deel. Maar te weinig. Het gedrag van Thierry veroorzaakt ook een grens. Idem door Henk de Tank. En het is dan wel een ledenpartij, maar ze gaan niet ECHT het land in. Geen kader. Ze hebben al die vrijwilligers er uit gegooid. Ze willen een digitale algoritme FB partij. En ook zij laten dus een hoop liggen. FvD tegenover VVD zijn 2 magneetjes die tever van elkaar afstaan. Het ‘trekt’ te weinig. En dat komt door de structuur en strategie vd partij en het gedrag van TB. Als hij nou eens écht minder de betweter/allesweter zou uithangen, zijn ‘air’, dat elitaire, academische, neerbuigende. Dus..:
  FvD en PVV zijn prima 2 gescheiden bloedgroepen. Maar ALLEBEI op te grote afstand van de VVD. Te weinig VVD-ers stappen over naar de FvD.
  Komt door TB himself en wat ik al eerder schreef, maar ook: de Nexit.
  Slechts 30% vd nederlanders durft dat. VVD-ers sowieso al niet!
  Er moet dus nog een 3e (nieuwe!) partij op rechts komen; een nieuwe ouwe VVD (Bolkestein), waar een 3e van de VVD heengaat, met een paar kopstukken. de VVD moet ‘scheuren’ anders komt die realirechtse coalitie er nooit! VVD wordt nu namelijk gegijzeld door de top. Pas als die 3e partij er is, dan gaan dingen schuiven. Die partij moet duidelijk zijn over islamisme, maar GEEN nexit willen; gewoon een Hanze10+ ! INTENSE samenwerking met die landen om duitsland en frankrijk in een cordon sanitaire te zetten. en omver te trekken. geef elkaar handelsvoordelen, en -kortingen, preferentie etc. Duitsland zal zich lamschrikken en veel duitsers ook.
  Een dergelijke klassiek liberale + rechts cda christenen partij, gerund door een normale nette family-man, hoeft maar 5 zetels te halen en heel de VVD komt terug naar rechts. En DAN ben je er! Nette eerlijke vaderlandslievende VVD-ers moeten er weglopen. That’s the only way.
  FvD en PVV staan beiden tever van het partijkartel af. Door allerlei redenen.
  Het is het wachten op die 3e partij.
  FvD haalt geen 25-30 zetels. Ben het eens met Jubbe Feenstra. Ik weet er teveel van en heb teveel gezien. Baudet is onze Messias niet, en zolang hij zich zo presenteert, hoe eerder hij aan zijn grens zit. met alleen de jongeren red je het niet. Teveel ook in stedelijk gebied. Ze bereiken de provincie niet. En dat is ook logisch met opmerkingen als ‘ondoordacht provinciaal geklooi’.
  Hij is geen premier. Wilders ook niet. De schraalte op rechts. Iedereen die wat kan werkt lekker in het bedrijfsleven. En niet in die slangenkuil.
  Er zal een rijke ondernemer op moeten staan, sociaal, netjes, een verbeterde versie van Trump. En dan heb je kans. Anders niet.
  Zowel FvD als PVV is ”het” niet.. . helaas.