DE WERELD NU

Voorheen je beste kameraad

sprakeloos

Wie is je beste kameraad? Dat was altijd de politie. Maar tegenwoordig is de politie ietwat selectief geworden met wie ze als haar beste kameraad beschouwt. En andersom, mag ik wel zeggen.

Hannibal sprak er al vaker over, maar de term ‘je beste kameraad’ was nooit zó spottend bedoeld dat ik het gevoel had me er mee te moeten bemoeien. Niet dat ik geen aanmerkingen heb, maar het leven is een kwestie van geven en nemen. Toch voelen sommige dingen echt niet langer OK.

Zie bijvoorbeeld onderstaande foto die ik vanaf de site van AT5 heb doorgelinkt:

je beste kameraad

De politiemannen zelf zien deze foto als verbindend. Heel fijn. Wie van deze vijf is politieman? Ik heb geen enkele indicatie. Maar uit de berichtgeving van AT5 – die een ietwat verongelijkte toon aan slaat – krijg je de indruk dat er toch tenminste twee van de hier afgebeelde mensen politieagent zijn.

Ik mag hopen dat die djellaba’s van de buurtbewoners zijn, en dat wie daarin staat afgebeeld die ook dagelijks draagt. Je moet er toch niet aan denken dat er voor de vorm in de toekomst wat onderscheidingstekens op worden geborduurd, en een kleurwasje voor de correcte diepblauwe kleur zorgt. Waarna ons dit als emanciperend nieuw uniform door commissaris Aalbersberg aan de man zal worden gebracht?

In Amsterdam gebeuren immers nòg gekkere dingen. Zoals bijvoorbeeld een groep illegale inbrekers die huizen bezet houdt in Oost, en daar van de rechterlijke macht nog 8 weken zal mogen blijven zitten ook. Waarom in hemelsnaam? Ze gaan nergens in Nederland heen, want ze zijn uitgeprocedeerd! Driedubbelendwarsovergehaalde uitgeprocedeerden zijn het. Waarom uitstel? Ze moeten het land uit! Omdat rechters dat zo gewend zijn?? Ze waren in een paar minuten binnen; vertrekken kost 8 weken. Maar welk doel dient dat dan??? Uûûûûhhhhhhhhhhhhhhhghghghhh!!!

Het doel werd in ieder geval gemist. Vanmiddag was het weer raak. De politie was er wel, maar keek er slechts naar. Wie wordt hier nu uitgelachen? Is het mogelijk een rechter aan te klagen voor het bespottelijk maken van het openbaar gezag?

En de wereld zij draaide door. Altijd weer blijkt het gekker te kunnen. Wat een GAAAAF land zijn we toch.

3 reacties

  1. Carthago schreef:

    Zo te zien zijn de onderhandelingen over het dragen van een bomgordel goed verlopen.De pet flest ons allemaal.

  2. Bennie schreef:

    Pieter Jaap en Ellie Lustig zijn bezig Amsterdam in een wetteloze chaos te storten.

  3. Gerrit Joost schreef:

    Op school leerde ik dat rechterlijke macht onafhankelijk is en dat er door rechters recht gesproken wordt. Zij dienen met hun uitspraken de wet of de bedoeling van de wetgever te verwoorden. Inmiddels zijn we verzeild geraakt in een land waar misdaad loont (en lonkt). En waar dankzij uitspraken rechters het recht inmiddels zo krom is als een hoepel. Uw suggestie om rechters aan te klagen voor het bespottelijk maken van het gezag is een goede. Klaag dan minister Grapperhaus eveneens aan wegens ernstige plichtsverzaking voor het niet aansturen van zijn “apparaat”. Het gaat van kwaad tot erger. Het is ergerlijk, hoe kwaad mag het kwaad nog worden?