DE WERELD NU

Troonrede – decolleté Maxima was belangrijk non-verbaal statement

troonrede

Voor de Troonrede leent de koning het kabinet zijn stem. Maar de non-verbale communicatie van koning en koningin is die van henzelf.

Met een bescheiden maar onmiskenbaar decolleté leek de normaal zedig geklede Koningin Maxima antwoord te geven aan de niqaabdraagsters die geen mannelijke lusten willen opwekken en dichter bij Allah willen zijn. In die zin was Maxima’s decolleté te zien als een opgestoken middelvinger naar de fundamentalistische en fanatieke moslima’s. ‘Kijk naar mij’, lijkt Maxima te zeggen met haar commentaar op de niqaab. ‘Kijk naar mij, want dit is Nederland’. Maxima’s statement had geen overeenkomstige parallel in de troonrede.

De multiculturele samenleving met al haar ongemakken werd in de troonrede slechts omfloerst benoemd met verwijzingen naar vrijheid, veiligheid en democratie:

75 jaar later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen. Waarin vrijheid samengaat met verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel. En waarin mensen nog altijd iets voor een ander overhebben. Hoewel in het publieke debat en op sociale media tegenstellingen soms de boventoon lijken te voeren, is de dagelijkse realiteit voor de meesten van ons anders. Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen in het brede midden”.

Deze keer geen oproep tot tolerantie. Er zit zelfs een stuk realiteitszin in de tekst. “Voor de meesten van ons”, wijst erop dat de regering erkent dat het voor een deel van de bevolking niet geldt. Het is onduidelijk welk deel daar mee wordt bedoeld. Ik neem de vrijheid om daar het grootste deel van de moslimbevolking onder te verstaan. ‘Nederland is je land niet’,  wordt onderwezen op salafistische weekendscholen. Tolerantie ten opzichte van andersgelovigen, anders-geaarden en andersdenkenden, is niet wat Allah wil. Uit onderzoeken van Ruud Koopmans weten we dat een meerderheid van de aanhangers van de islam de westerse idealen verwerpt en de voorkeur geeft aan de verboden en geboden uit de Koran.

De geciteerde tekst van de Troonrede verwijst naar het sociaal kapitaal van Nederland. De vindplaatsen daarvan zijn steeds minder te vinden in de grote steden waar te zien is dat de islam haar eigen sociaal kapitaal heeft en dat steeds brutaler uitdraagt. In de afgelopen maanden heeft het kabinet laten zien zich te willen verzetten tegen instituties die gerelateerd kunnen worden aan de fundamentalistische islam. Halsema heeft als burgemeester van Amsterdam laten weten niet met salafisten om tafel te willen zitten. Het wordt echter steeds duidelijker dat de overheid nauwelijks middelen heeft om een vuist te maken. Grondwettelijke rechten, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting blokkeren effectief beleid dat gericht is op het uitbannen van ondemocratisch gedachtegoed, religieuze intolerantie, beperking van de rechten van vrouwen en de uitwassen op het terrein van (drugs)criminaliteit en inkomensfraude. Om bij dat laatste te blijven Turkse fraudeurs deden met succes beroep op discriminatie omdat alleen hun bevolkingsgroep werd onderzocht. Deze vorm van onderzoek werd als onrechtmatig en discriminerend gezien en met beroep op de wet verhinderd.

De draagkracht onder de Nederlandse bevolking voor de multiculturele samenleving neemt snel af. In de troonrede valt daarover in directe zin echter niets te vernemen. Er is geen herkenbaar beleid. Onder de kabinetten Lubbers gold nog dat de islam een eigen zuil moest vormen omdat de katholieke en protestantse zuilen succesvol waren geweest in het emanciperen van hun achterban. Daarna werd geloof gehecht aan het Amerikaanse integratiemodel dat bij de derde generatie echte Amerikanen zou opleveren. Niemand keek hoe de integratie van moslims elders in de wereld nooit een succes was.

Het huidige beleid valt te kenschetsen als een vorm van pappen en nathouden en hopen dat het goed komt. Bij dat laatste wordt te vaak op naïeve wijze geloof gehecht aan al die islamitische woordvoerders en imams die blijven beweren dat het allemaal goed komt en de ware aard van de islam verbergen.

Het komt niet goed. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn voor het beleid ten aanzien van islamitische migranten en vluchtelingen. Denemarken heeft als eerste voor dat uitgangspunt gekozen. Klaas Dijkhoff en Lodewijk Asscher zijn er wezen kijken, maar Dijkhoff werd breed aangevallen toen hij vertelde dat hij ook wel die kant op wilde.

Het kabinet laat het grootste probleem op de lange termijn onbesproken in de Troonrede. Dat is slecht nieuws. De sociale tegenstellingen blijven groeien en het bagatelliseren van wat zich op de sociale media afspeelt is een vorm van de kop in het zand steken.

10 reacties

 1. Grapjas schreef:

  1 Uitkomst; en 1 alleen.
  Dit wordt een burgeroorlog van ons-rechtmatige inwoners, en parasieten afkomstig uit allerhande mindere culturen.
  Gezien dit volk enkel goed is in achter-de-rug-om-anoniem-lullen, maken mijngezin en ik ons op voor vertrek.
  Veel plezier in de snel afgedwongen Islamitische Staat der Voormalig Nederlanden.
  Bückt dich!

 2. carthago schreef:

  Ofschoon een goeie actie van die tieten ter bestrijding van islamieten ,had die troonrede ook wel gewoon op een bierviltje gepast.

 3. carthago schreef:

  Maar had ….

 4. Karina schreef:

  Ik denk niet dat het de opzet van Maxima was, met haar decolleté een middelvinger naar de moslims te willen opsteken. Dan wordt schoonmama boos.
  Zelf vind ik dat er ophef is om niets. Maar ja….ze moeten iets kunnen schrijven. Is weer wat anders dan het hoedje van Max.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  “Het komt niet goed” met “pappen en nathouden”. Moslims gebruiken de grondwet, het strafrecht, en internationale verdragen tegen ons door een ander metafysisch kader te hanteren, waarbinnen de sharia dominant is. In die zin zorgt de sharia voor rechtsongelijkheid en dat is weer geheel overeenkomstig de geest van de sharia. Het is van tweeen een: ofwel men geniet grondwettelijke rechten, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting en behoud zijn Nederlanderschap, ofwel men houdt zich bezig met ondemocratisch gedachtegoed, religieuze intolerantie, beperking van de rechten van vrouwen en de uitwassen op het terrein van (drugs)criminaliteit en inkomensfraude en verliest dit Nederlanderschap en alle bijbehorende rechten. Is dit een PVV standpunt? Welnu, soit! Met alleen een décolleté komen we er niet.

 6. carthago schreef:

  @begrenseuropa.Klopt.In .NL wordt over vijf jaar de vraag óf de troonrede in de Staten generaal óf in de al sunnah moskeet .

 7. Ernie van de Wal schreef:

  Dat koning Baardmans den urste in majesteitsmeervoud spreekt kan ik me voorstellen. Dat hij zichzelf aanduidt met “de meesten van ons” vind ik overdreven. Want buiten de muren van zijn tuin is er toch echt een andere samenleving ontstaan.

 8. Mike V. schreef:

  Ik ben nooit voor de multiculturele samenleving geweest. Vond het altijd grote onzin en was dus facist en wat dies meer zij. Er was m.i. niets mis met de monoculturele samenleving, die had al problemen genoeg. Dat marxistische dwazen u wel eens anders leerden is een daad van landverraad. Niemand heeft in Nederland kunnen stemmen voor deze multiflauwecultishit. Als je een golfer, schaker, zwemmer, voetballer en een hockeyer bij elkaar zet, krijg je nooit een goed team als iedereen zijn eigen spel wil spelen. Somethings gotta give, maar ik ben het niet.

 9. Johan P schreef:

  @Grapjas
  Dat is goed gezien. En ook de reden waarom ik ben vertrokken, mijn ouders hebben Nederland al jaren geleden verlaten en mijn broer is met zijn gezin 2 jaar terug ook vertrokken. Daarnaast een neef met zijn gezin, en een aantal goede kennissen.
  Allen behoorlijk tot zeer goed opgeleid, en allemaal ziek van het feit dat Nederland steeds verder wegzakt in het moeras van politieke correctheid en links deugdenken zonder naar de realiteit te kijken.

  Langzaam aan, heel langzaam aan, begin ik nu geluiden te horen van kennissen die me altijd hebben uitgemaakt voor rechtsextremist etc dat het toch wel ongemakkelijk begint te worden en dat ik heel misschien toch wel een beetje gelijk had.
  Maar voor veel linksen is het domweg onmogelijk om dat gedachtegoed op te geven omdat er in hun gedachten alleen ‘het goede linkse, menselijke beleid’ is en het ‘verschrikkelijke rechtsextremistische gedachtengoed’. Realiteitszin is iets dat ze niet kennen. Zoals mijn oom, die ondanks het feit dat hij intelligent is, aan een universiteit lesgeeft, 2x is beroofd door niet-westerlingen, domweg blijft volhouden dat het allemaal wel goedkomt. Dat zijn eigen zoon en diens gezin zijn vertrokken blijft hem verbazen. Dat soort figuren zal nog verbaasd zijn als ze straks worden doodgestoken omdat ze gewoonweg niet in staat zijn te begrijpen dat andere culturen ook werkelijk anders zijn. En meestal niet in gunstige zin.

 10. Sem schreef:

  Ik heb medelijden met koning willem alexander,

  Het enige wat hij mag doen is een keer per jaar een troonrede voorlezen hij verbleekt bij Maxima kan niet uitblinken in mannelijkheid maar wat kun je doen met zon vader die altijd in de schaduw van beatrix heeft gestaan. Dit probleem zie ik in heel nederland waar vrouwen de baas zijn in het huishouden en bijna alles bepalen de mannen in deze maatschappij hebben maar een bijrol werken en geldverdienen. Wat kun je dan verwachten van al die jongetjes die zien dat hun moeder dominanter is dan hun vader slecht voorbeeld dus en dat prenten ze zich in ze durven later hun moeder niet meer tegen te spreken. Dat is ook de reden dat we alles maar accepteren in dit land we worden genaaid waar we bij staan. In alles gaan we erop achteruit maar niemand staat op. In het bedrijf waar ik werk zie ik dat volop niemand steekt zijn vinger op bij het overleg waar ze hun frustraties kunnen uiten wat ze wel onderling doen.

  Persoonlijk vind ik het niet kunnen wat Maxima aanhad. Ze degradeert haar status tot iemand van de straat door iedereen een inkijkje te geven eigenlijk is het een middelvinger naar beatrix en willem om te zeggen ik bepaal wel wat ik aantrek.

  En wat betreft het boerka verbod het schijnen er 300 in nederland te zijn ik vind het ook niet fraai dat iemand zich zo kleed maar hoe vaak zie je ze niet dagelijks. Nu krijgen die mensen een pribleem omdat ze uitgekotst te worden door de maatschappij en mis gaan radicaliseren soms kun je beter een hond niet irriteren want je kunt gebeten worden en dat is met moslims ook zo als we ze in een hoek drijven kan de volgende aanslag de komende jaren zomaarvgebeuren en dat hebben we dan zelf uitgelokt.